28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів


Скачати 439.54 Kb.
Назва28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
Сторінка2/6
Дата27.02.2016
Розмір439.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5   6
1

3

4
Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праціТема 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини (4 год.)


Мета і завдання курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху”. Значення професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства. Професійне самовизначення як найважливіша складова формування життєвої стратегії особистості. Дві моделі професійного самовизначення: адаптивна і рефлексивна. Практична робота. Складання переліку типових помилок професійного самовизначення особистості.

• Пояснює значення правильного професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства;

• виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

• характеризує називає дві моделі професійного самовизначення особистості.Зміст, умови праці, її результат. Форми трудової діяльності (розумова, фізична, автоматична, механічна, проста і складна і т.п.). Умови праці (зміст, кваліфікація, матеріальне оснащення, санітарні норми, робоче обладнання і т.п.).

Практична робота. Класифікація професій за змістом, умовами і результатами праці.

• Називає зміст, умови праці і її результат;

• характеризує форми трудової діяльності і умови праці;

• володіє навичками класифікації професій за змістом, умовами і результатами праці.Сфери професійної діяльності людини: виробнича, громадська, бізнес, сфера обслуговування, освіта та ін.

Практична робота. Класифікація професій за сферами діяльності.

• Називає сфери професійної діяльності;

• характеризує сфери професійної діяльності;

• володіє навичками класифікації професій за сферами діяльності.Економіка і психологія праці. Значущість і місце особистості в процесі трудової діяльності. Поняття соціальної і професійної адаптації.

Практична робота. Виділення у професійній діяльності людини економічних та психологічних ознак праці.

• Пояснює значущість і місце особистості в процесі трудової діяльності;

• виділяє економічні і психологічні аспекти трудової діяльності людини;

• володіє навичками виділення економічних та психологічних ознак праці.
Тема 1.2. Професіографія

(5 год.)


Професіограма – основне інформаційне джерело про професію. Поняття про професіограму. Структура професіограми. Професіограми сучасних професій.

Практична робота. Ознайомлення з професіограмами професій, які користуються попитом на ринку праці.

• Пояснює сутність професіограми професії;

• характеризує специфіку складових професіограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу професіограми професії.Психологія праці. Психологічні ознаки професійної діяльності. Психограма професії.

Практична робота. Ознайомлення з психограмами сучасних професій.

• Пояснює сутність психограми професії;

• характеризує специфіку складових психограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу психограми професії.Професіограми визначених професій та їх аналіз. Складання професіограм на основі вивчення професій.

Практична робота. Аналіз професіограм діяльності фахівців, які досягнули професійного успіху.

• Пояснює сутність професіограм професій;

• характеризує професіограми визначених професії;

• володіє навичками аналізу професіограм діяльності фахівців, які досягнули професійного успіху.Професіографічне дослідження. Самостійний пошук інформації про певну професію. Структура професіограми.

Практична робота. Відновлення та доповнення навмисно вилучених складових професіограми.

• Пояснює сутність професіографічного дослідження професій;

• характеризує напрями самостійного пошуку професіографічної інформації;

• володіє навичками самостійного професіографічного пошуку.Державна служба зайнятості. Функції. Структура. Перелік послуг.

Практична робота. Екскурсія у Державну службу зайнятості. Звіт про екскурсію. Перелік послуг міського (районного) центру зайнятості.

• Пояснює зміст і мету діяльності Державної служби зайнятості;

• характеризує функції і перелік послуг підрозділів служби зайнятості;

• володіє початковими навичками аналізу інформації з Державної служби зайнятості.
Тема 1.3. Професійна придатність. Здоров’я і вибір професії (3 год.)


Професійна придатність особистості. Вимоги професії до людини. Стан здоров’я та професійна придатність.

Практична робота. Визначення особистісних факторів професійної непридатності людини до окремих професій.

• Пояснює сутність професійної придатності особистості;

• характеризує вимоги професії до людини;

• володіє початковими навичками визначення професійної непридатності до окремих професій.Протипоказання до вибору професій. Відповідність змісту і умов праці фізичним, соціальним та розумовим можливостям людини. Професійні захворювання. Шляхи зміцнення здоров’я.

Практична робота. Установлення відповідності стану здоров’я обраній професії.

• Пояснює сутність відповідності змісту і умов праці можливостям людини;

• характеризує фізичні, соціальні та розумові можливості людини;

• володіє навичками зміцнення здоров’я.Професійна діяльність людини. Нормативно-правове забезпечення охорони праці. Законодавство з охорони праці. Віковий ценз при прийомі на роботу. Тривалість робочого тижня та ін.

Практична робота. Ознайомлення із статтями “Закону України про охорону праці”.

• Пояснює сутність нормативно-правового забезпечення охорони праці людини;

• характеризує законодавчі норми з охорони праці;

• володіє початковими навичками аналізу законодавства про працю.
Тема 1.4. Основні ситуації вибору професії (5 год.)


Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії. Професійне становлення особистості. Безперервна професійна освіта та самовдосконалення людини.

Практична робота. Письмове опитування “Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії”.

• Пояснює сутність професійного становлення особистості;

• характеризує об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії;

• володіє навичками аналізу об’єктивних умов та суб’єктивних факторів власного вибору професії.Ситуація вибору професії. Об’єктивна потреба та суб’єктивні можливості вибору майбутньої професії. Формула “хочу”, “можу”, “потрібно”. Основні помилки при виборі майбутньої професії.

Практична робота. Диспут на тему: “Що для мене означає свобода вибору життєвого шляху”.

• Називає ситуації вибору професії;

• характеризує специфіку об’єктивних потреб та суб’єктивних можливостей вибору;

• володіє початковими навичками аналізу формули “хочу”, “можу”, “потрібно”.Життєві цінності особистості – основа правильного вибору професії. Професійні ціннісні орієнтації. Соціальні цінності та їх класифікація. Соціальні цінності у сфері праці. Зміна життєвих цінностей та позиції професійного працівника в жорстких умовах ринку праці.

Практична робота. Гра “Як розпорядитися своїм життям”. Групове обговорення на тему „Що я ціную?,” „Які мої ціннісні орієнтації?”

• Пояснює значення цінностей і позиції професійного працівника в жорстких умовах ринку праці;

• виділяє професійні ціннісні орієнтації;

• характеризує соціальні цінності і професійні ціннісні орієнтації;

• володіє початковими навичками самоаналізу.Сенс життя. Особистісний сенс праці (задоволення від роботи, значимість досягнення у майбутньому професійного успіху, необхідність самореалізації, почування “себе” професіоналом).

Практична робота. Письмове опитування: “Мій сенс у досягненні майбутнього професійного успіху”.

• Називає значення особистісного сенсу професійної праці для людини в жорстких умовах ринку праці;

• пояснює необхідність досягнення у майбутньому професійного успіху;

• характеризує суб’єктивну оцінку почування “себе” як майбутнього професіонала.Соціальне оточення і вибір професії. Фактори вибору професії: соціальні стереотипи, престиж, “образ професії чи професіонала”.

Практична робота. Письмове опитування: “Що в твоєму розумінні означає професіонал?”.

• Пояснює значення соціального оточення для вибору професії;

• характеризує фактори вибору професії;

• володіє початковими навичками аналізу соціальних стереотипів і престижу професії.
Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар’єриТема 2.1. Індивідуальні особливості старшокласника і їх врахування у процесі побудови кар’єри (6 год.)


Індивідуально-психологічні особливості та вибір професії. Типові помилки професійного самовизначення особистості та їх наслідки.

Практична робота. Вправа “Рейтинг помилок”

• Пояснює значущість індивідуально-психологічних особливостей для вибору професії;

• виділяє типові помилки професійного самовизначення особистості;

• володіє початковими навичками аналізу наслідків допущених помилок.Активність особистості у сучасному середовищі. Трудова діяльність. Поняття про діяльність. Структура діяльності: мотиви, цілі, дії, засоби діяльності. Умови і процес формування вмінь і навичок. Перенесення та інтерференція дій. Види діяльності: ігрова, навчальна, трудова.

Практична робота. Гра “На пустельному острові”.

• Пояснює значущість активності особистості у сучасному середовищі;

• виділяє види діяльності і складові її структури;

• характеризує мотиви, цілі, дії, засоби і умови діяльності.Здібності особистості і вимоги професії. Поняття про загальні і спеціальні здібності, умови їх розвитку. Талант і геніальність.

Практична робота. Виявлення здібностей до різних видів професій. Аналіз прикладів зі світової та української літератури.

• Називає здібності особистості і вимоги професій до них;

• характеризує загальні і спеціальні здібності, талант і геніальність;

• володіє навичками аналізу прикладів зі світової та української літератури.


Складові вибору майбутньої професії. Ціна вибору. Алгоритм визначення шляху розв’язання проблемних ситуацій. Суб’єктивні фактори впливу на вибір майбутньої професії. Співвідношення раціонального та інтуїтивного у виборі людини.

Практична робота. Вправи на розвиток навичок аналізу проблем і прийняття рішень.


• Називає складові вибору майбутньої професії;

• характеризує алгоритм визначення шляху розв’язання проблемних ситуацій;

• володіє початковими навичками аналізу проблеми і прийняття рішення.


Кар’єра як почерговий вибір майбутньої професії. Типові помилки у реалізації професійної кар’єри. Готовність до вирішення непередбачених ситуацій. Внутрішня готовність до зміни професії.

Практична робота. Аналіз ситуацій вибору професії.


• Пояснює значущість кар’єри як почерговий вибір майбутньої професії;

• виділяє типові помилки у реалізації професійної кар’єри;

• характеризує готовність до вирішення непередбачених ситуацій.


Здібності особистості до інженерно-технічних, робітничих, офісних професій, професій соціального сфери, до художньо-естетичних видів діяльності, до інтелектуальних видів діяльності, до підприємницької діяльності.

Специфіка предмету, знарядь і умов праці. Типологія професій. Загальні вимоги до професійно-важливих якостей особистості різних типів професій.

Практична робота. 1. Виконання завдань на класифікацію підтипів професій. 2. Визначення нахилів та професійно-важливих якостей особистості, необхідних для професій вказаного типу.


• Називає здібності особистості до різних типів професій;

• виділяє специфіку предмету, знарядь і умов праці різних типів професій;

• характеризує загальні вимоги різних типів професій до професійно-важливих якостей особистості.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Моя майбутня професія психолог
Однак зараз розумію, що це дуже важкий шлях, тому що на тебе будуть дивитися як на взірець і в майбутньому я зобов’язаний показувати...
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
Записана на дошці
Навчальна: обговорити складові успіху; на прикладах відомих людей показати шлях до успіху; до здійснення мети; розширити знання учнів...
Програми курсів за вибором для учнів початкових класів м. Черкаси
С. А. Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
В нашій області розроблені авторські програми курсів за вибором і...

9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка