«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Скачати 472.38 Kb.
Назва«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату
Сторінка1/3
Дата05.11.2013
Розмір472.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3

 1. «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Черноусова Лариса Іванівна

практичний психолог Миколаївської спеціальної загальноосвітньої

школи- інтернату 1-ІІІ ступенів №6

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Початок шкільного життя – серйозне випробування для більшості дітей, тим більше для учнів школи-інтернату, які на певний час розлучаються з сім’єю, батьками, звичайними умовами життя. Особливо важко пристосовуються діти з порушеннями емоційно-вольової сфери, психічними розладами, несформованими навичками самообслуговування. Тому виникла необхідність створення програми, побудованої з урахуванням вікових особливостей молодших школярів (егоцентризм, емоційність, потреба в грі, конкретно-образне мислення, кінестетична орієнтація, рухливість) і особливостей первинного дефекту (нерозвинуте мовлення, обсяг знань, обмежене спілкування, знижений рівень пізнавальних функцій, неадекватність самооцінки). Тому формування їх корисних життєвих навичок – позитивних поведінкових адаптаційних вмінь, які дозволяють дитині відповідати вимогам повсякденного життя і протистояти його викликам – стало ключовим завданням програми.

Уміти жити – означає вміти добре пристосовуватися до навколишнього середовища, уміти узгоджувати свої вимоги зі своїми бажаннями та потребами, зі своєю особистістю. У зв’язку з цим виникає необхідність акцентувати увагу на регуляції соціальної поведінки та соціальної адаптації глухих дітей початкової школи. Також існує необхідність навчити нечуючу дитину співчувати і вміти аналізувати почуття й емоції оточуючих.

Особливості дітей і слуховою деривацією в молодшому шкільному віці полягає в тому, що вони недостатньо усвідомлюють свої переживання і не завжди здатні зрозуміти причини, які їх викликають. Для того, щоб молодший школяр міг усвідомлено регулювати свою поведінку, треба навчити його адекватно виражати свої почуття, знаходити конструктивні способи виходу зі складних ситуацій.

Це стає можливим завдяки проведенню циклу розвивально-корекційних занять для учнів початкової школи «Корисні навички молодших школярів», яка розрахована на 89 годин:

 1. Для учнів 1-х класів – 18 год., кожне заняття по 35 хв.

 2. Для учнів 2-х класів – 18 год., кожне заняття по 45 хв.

 3. Для учнів 3-х класів – 18 год., кожне заняття по 45 хв.

 4. Для учнів 4-х класів – 35 год., кожне заняття по 45 хв.

Заняття для учнів 1-3-х класів проводяться один раз на два тижні, а для учнів 4-х класів – один раз на тиждень, для кожного класу – резерв навчального часу – 1 година.

Програма факультативу для учнів 1-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. Я знайомлюся з собою

Мета: створення мотивації на пізнання самого себе, розвиток кращого розуміння себе, свого потенціалу, формування адекватної уяви про себе шляхом нових інтерактивних і креативних методів і прийомів.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.

Розділ 2. «Взаємодія з оточуючими»

Мета: формування навичок міжособистісної взаємодії, уміння орієнтуватися в новому соціальному середовищі, навичок безпечної поведінки, вміння визначати емоції і почуття у складних ситуаціях спілкування, навички протистояти натиску і агресії.

Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.

Розділ 3. «Мої корисні навички»

Мета: формування життєвих навичок, які сприяють самореалізації, самопрезентації, прийняттю рішень, подолання труднощів. Розвиток умінь міжособистісної взаємодії, творчого мислення. Корекція самооцінки.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.

Програма факультативу для учнів 2-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. Пізнавальна мозаїка

Мета: сприяти розвитку розумової діяльності та пізнавальної активності, навичок самоорганізації, вольової регуляції, удосконалення навичок спілкування, уміння працювати в групі.

Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.

Розділ 2. «Калейдоскоп Почуттів»

Мета: формувати у дітей усвідомленого сприйняття емоцій, навчати вмінню адекватно виявляти емоційні стани, сприяння вмінню розуміти емоційні стани інших людей, розвивати довільну регуляцію свого емоційного стану, розвивати довільну регуляцію поведінки, підвищення групової згуртованості.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.

Розділ 3. «Мапа шкільних навичок»

Мета: розвивати навчальну мотивацію, пізнавальну активність учнів, формувати адекватну установку у ставленні до шкільних труднощів - установку на подолання, формування шкільних навичок, необхідних для успішного навчання у школі, формування адекватного ставлення до результатів своєї діяльності.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.

Програма факультативу для учнів 3-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. «У згоді зі світом і з собою»

Мета: ознайомлення учнів з основою психологічних знань, розвиток навичок навчальної діяльності та соціально-психологічних і комунікативних навичок, актуалізувати способи самовираження.

Кількість годин для вивчення розділу: 6 год.
Розділ 2. «У світі Почуттів»

Мета: ознайомлення дітей з широким колом почуттів та емоцій, розвиток вміння їх розпізнавати, аналізувати залежність самопочуття і здоров'я від домінуючих почуттів, формуються навички самопізнання і саморозвитку дитини , розвивається довільність її поведінкових реакцій, розвиток взаємодії з оточуючими.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.

Розділ 3. «Розвиток життєвої компетентності»

Мета: ознайомити дітей з основними життєвими компетенціями, зазначити необхідність їх розвитку і значення для успішності в житті, формувати позитивні поведінкові адаптаційні навички (прийняття рішень, вміння ефективно спілкуватися, керувати своїми вчинками, оволодіння навичками психологічної самодопомоги).

Кількість годин для вивчення розділу: 6 год.
Програма факультативу для учнів 4-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. «Самопізнання і самоповага»

Мета: формування в учнів адекватної уяви про себе, самоповаги, сприяння індивідуальному і соціальному розвитку учнів.

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.
Розділ 2. «Емоційне здоров'я і гарне самопочуття»

Мета: ознайомити учнів з психологічним ланцюжком: мотив – емоції – поведінка – самопочуття – здоров'я, сприяти розвитку мотивації до регулювання власними емоціями і поведінкою, розвивати корисні навички управління негативними емоціями і вміння протистояти фруструючим ситуаціям.

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год.
Розділ 3. «Спілкування і вирішення конфліктів»

Мета: формування і реалізація потенціалу учнів, опанування навичками ефективного спілкування, розвиток вміння планувати і контролювати свій час і дії, навчання прийомам самоорганізації і рефлексії.

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год.

Розділ 4. «Творче вирішення проблем та прийняття рішень»

Мета: сприяти оптимальному розвитку особистості дитини за допомогою формування в них вміння творчо вирішувати проблему, навичок, розвиток здібності до самостійного вирішення життєвих задач у прийнятний спосіб, сприяти подальшій адаптації глухої дитини в соціумі.

Кількість годин для вивчення розділу: 9год.

Кожне психологічне заняття в початкових класах починається з психологічної розминки та складається з трьох блоків:

 • інтелектуальна розминка;

 • тематичний блок;

 • розвивальний блок (використання прийомів педагогічної арт-терапії, психогімнастика, рухливі, сюжетно-рольові і комунікативні ігри, релаксаційні вправи, тематичне і вільне малювання, метод спрямованої уяви).

Мета програми: сформувати корисні навички молодших школярів відповідно до їх вікових особливостей, розвивати емоційну стабільність, позитивну самооцінку та пізнавальні процеси дитини з порушенням слуху.

Задачі:

1. Формування корисних навичок молодших школярів:

 • організаційних навичок (опанування школярами раціональних способів організації власного навчання);

 • загально пізнавальних навичок (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати й відтворювати матеріал);

 • загальномовленнєвих навичок (навички спілкування з чуючим оточенням та між собою, розвиток комунікативних здібностей);

 • контрольно-оцінних навичок (засвоєння учнями способів оцінювання поведінки, емоційних станів, особистісних рис власних та оточуючих);

 • соціально-психологічних навичок (навички прийняття рішень, планування дій, розв’язання типових життєвих завдань, уміння орієнтуватися в новому соціальному середовищі, довільної регуляції поведінки і діяльності, рефлексивних дій).

2. Формування моральних якостей особистості молодшого школяра.

3. Формувати емоційну стабільність, позитивну самооцінку.

Під час апробації програми на базі Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів № 6 була підтверджена її ефективність. Варто відзначити розвиток основних життєвих навичок молодших школярів відповідно до їх вікових особливостей, формування емоційної стабільності, позитивної самооцінки, моральних якостей дітей.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 1-го класу

Розділ 1. «Я знайомлюся з собою»

Мета: створення мотивації на пізнання самого себе, розвиток кращого розуміння себе, свого потенціалу, формування адекватної уяви про себе шляхом нових інтерактивних і креативних методів і прийомів.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.
Заняття 1-2. «Яким я був, є, буду. Справжнє «Я»

Інтерактивні ігри «Три кола», «Це я». Прийоми казкотерапії.

Ключові поняття: минуле, сьогодення, майбутнє, образ «Я»

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють почуття психологічного часу особистості (минуле, сьогодення, майбутнє), оцінюють основні складові власного образу «Я» через призму моральних орієнтирів, мотивовані на пізнання самих себе.
Заняття 3-4. «Моє ім’я»

Вправи «Тайна імені», «Магічна шкатулка», «Книга імен». Виготовлення визітівок.

Ключові поняття: ім’я, прізвище, по батькові, ласкаві імена, особистісні риси, унікальність, відмінність

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні оперують своїми іменами і прізвищами, використовують ласкаві форми звертання, аналізують свої відмінні риси і характеристики, роблять оцінні судження, усвідомлюють себе суб’єктами колективу.

Заняття 5. «Моя душа»

Тематична інформація про моральні якості особистості. Ляльковий театр «Добро і зло».

Ключові поняття: душа, душевний, велика душа, чиста душа.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні наводять приклади моральних якостей особистості, уміння знаходити вирішення проблем базуючись на знаннях соціальних норм і правил поведінки, моральних цінностей. Формування у вихованців впевненості в собі.
Розділ 2. «Взаємодія з оточуючими»

Мета: формування навичок міжособистісної взаємодії, уміння орієнтуватися в новому соціальному середовищі, навичок безпечної поведінки, вміння визначати емоції і почуття у складних ситуаціях спілкування, навички протистояти натиску і агресії.

Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.
Заняття 6-7. «Я не один»

Тематична інформація про відчуття одинокої людини. Перегляд фрагмент фільму «Робінзон Крузо». Гра «Подорож на безлюдний острів».

Ключові поняття: самотність, товариськість, колективізм, спілкування, емоції, доброзичливість

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні вміють розпізнавати і враховувати емоційні стани оточуючих, оволодіння учнями нових моделей поведінки, розвиток навичок спілкування.
Заняття 8. «Мої товариші та друзі»

Тематична інформація про дружбу. Виготовлення мандали класу «Квітка дружби». Творче завдання «Малюнок по колу».

Ключові поняття: спілкування, товариш, друг, недоліки, почуття, увага, допомога.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні вміють аналізувати свої недоліки і досягнення, сприймати досягнення товаришів без заздрощів, а їх недоліки без осуду, формування у дітей позивного «Я-образу», розвиток навичок спілкування.
Заняття 9-10. «Дорослі – знайомі і незнайомі»

Тематична інформація про безпечне і небезпечне спілкування з дорослими. Моделювання життєвих ситуацій, сюжетно-рольові ігри. Перегляд тематичних мультфільмів.

Ключові поняття: спостережливість, небезпека, довіра, недовіра, безпечна спілкування.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: формування відповідальної поведінки учнів, навичок безпечної поведінки, уміння сказати «Ні» та протистояти тиску в життєвих ситуаціях.
Заняття 11-12. «Учимося спілкуватися»

Сюжетно-рольова гра «Кодекс хороших манер». Моделювання ситуації за трьома моделями поведінки: впевнена, невпевнена, агресивна.

Ключові поняття: моделі поведінки, впевнена, невпевнена і агресивна поведінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні уміють розпізнавати і проявляти поведінкові реакції, володіють адекватними формами прояву власних емоцій і почуттів. Формування у учнів умінь співпрацювати, розвиток навичок довільної поведінки.
Розділ 3. «Мої корисні навички»

Мета: формування життєвих навичок, які сприяють самореалізації, самопрезентації, прийняттю рішень, подолання труднощів. Розвиток умінь міжособистісної взаємодії, творчого мислення. Корекція самооцінки.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.
Заняття 13. «Я хочу. Мені потрібно»

Тематична інформацію про потреби і бажання. Інтерактивні вправи «Чарівник», «Три бажання», тематичне малювання.

Ключові поняття: потреби, бажання, воля, взаємодопомога, мета.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують визначати свої потреби, бажання та їх доцільність, розвиток умінь міжособистісної взаємодії для реалізації своєї мети, володіють навичками подолання труднощів, прийняття рішень.

Заняття 14-15. «Я вмію»

Тематична інформація про здібності і їх вираження. Перегляд мультфільмів і їх обговорення. Інтерактивна вправа «Калейдоскоп умінь». Використання прийомів педагогічної арт-терапії. Виставка «Я вмію».

Ключові поняття: вмію, можу, наполегливість, працелюбність, воля.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні розуміють і пояснюють свої можливості. Формування у учнів мотивації на успішну діяльність, розвиток творчого мислення. Розвиток навичок самопрезентації.
Заняття 16. «Я перемагаю»

Використання прийомів педагогічної арт-терапії. Психогімнастика. Проективна методика «Мої страхи». Сюжетно-рольові ігри. Перегляд випуску «Ералаш» (за темою).

Ключові поняття: недоліки, страхи, тривожність, образи, самооцінка, впевненість, перемога.
  1   2   3

Схожі:

10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
ПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів...
Латна Т. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г....
9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку
37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Я І УКРАЇНА (інтегрований курс)
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1—2 класи. — К., Початкова школа. — С. 284—292. Вона розроблена відповідно до Державного...
Активізація пізнавальних інтересів колективного навчання молодших школярів
Т. А. Луценко – вчитель – методист вищої категорії початкових класів, відмінник освіти України Старосинявської загальноосвітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка