28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів


Скачати 439.54 Kb.
Назва28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
Сторінка1/6
Дата27.02.2016
Розмір439.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6
28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів

Панок В.Г., директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України;

Мельник О. В., заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України;

Морін О.Л., завідувач лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України;

Гуцан Л.А., старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України;

Ткачук І.І., старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України.
Моя майбутня професія: шлях до успіху [курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] // В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук. – Рукопис, 2013. – ___ с.
Курс за вибором “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), має за мету забезпечити психологічний супровід професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах профільного навчання.

Курс за вибором “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), розширює діапазон застосування вже існуючих програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х класів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р. У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання і технологій у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 н.р. означені профорієнтаційні курси визначено складовими профільного навчання.

Реалізація змісту курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), надає можливість шкільним психологам, соціальним педагогам, вчителям-предметникам, класним керівникам, забезпечити професійне орієнтування старшокласників в умовах усіх існуючих навчальних профілів.

Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи і може бути застосовано, як для учнів 10 (11)-х класів (52 год. на рік), так і для учнів 10–11-х класів, за умови розподілу навчальних годин програми на дві частини. При цьому для учнів 10-х класів зміст курсу складає перша частина програми (35 год. на рік), а для учнів 11-х класів друга частина (17 год. на рік).
Автори програми:

Панок Віталій Григорович, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук;

Мельник Олександр Васильович, заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Морін Олег Леонідович, завідувач лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Гуцан Леся Андріївна, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Ткачук Ірина Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України.


Рецензенти:
Кравченко Т. В., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Синявський В. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Топчій Л.Г., практичний психолог спеціалізованої школи №20 м. Києва


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ. Останнім часом відбуваються зміни в галузі освіти, які вимагають укріплення і розвитку системи профільного навчання, соціалізації учнів з урахуванням реальних потреб ринку праці. Однак до цього часу не розроблено педагогічну технологію забезпечення професійного самовизначення учнів в процесі профільного навчанні. Звідси виникає протиріччя між вимогами суспільства до рівня професійної підготовки фахівців і відповідно до рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл та не розробленістю науково-методичних засад формування професійного самовизначення особистості в умовах профільного навчання.

Підвалини професійного самовизначення особистості формуються ще під час шкільного навчання, на яке суспільство покладає задачу підготувати дитину до життєвого самовизначення та самореалізації, в тому числі і у професійній сфері. Саме в загальноосвітній школі молоді люди роблять перший у своєму житті вибір напряму майбутнього професійного шляху. Цей процес являє собою найважливішу складову розвитку особистості і обов'язковою умовою її подальшої професіоналізації. При цьому відбувається формування ставлення особистості до себе як до суб'єкта майбутньої професійної діяльності, а результатом виступає її готовність до професійного самовизначення, тобто визначення варіантів самореалізації у певній професійній діяльності в умовах сучасного ринку праці.

Згідно із Новою редакцією Концепції профільного навчання у старшій школі (Наказ МОН № 854 від 11.09.09 р.), провідним завданнями профільного навчання є забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією. Здійснити випускникам загальноосвітніх шкіл свідомий і обґрунтований вибір професії має допомогти програма курсу за вибором “Моя майбутня професія: шлях до успіху”.

Як зазначено у Новій редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, курси за вибором мають сприяти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтувати на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії.

ПРИЧИН СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ. Запропонований курс за вибором, створено з метою розширення спектру застосування вже існуючих (тих же авторів) профорієнтаційних програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х класів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р.

У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання і технологій у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 н.р. зазначено, що навчальна програма курсу “Побудова кар’єри” для учнів 10–11-х класів означені профорієнтаційні курси визначено складовими профільного навчання.

Програми (з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, лист від 16.08.2007 р. № 1/11–6441) було опубліковано:

1. Побудова кар’єри: Програма для 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (70 год.) / Бех І.Д. (Науковий консультант), Мельник О.В., Гуцан Л.А., Дятленко С.М., Морін О.Л., Ткачук І.І., Скалько О.В., Шабдінов М.Л. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008. – №3 (55). – С. 45 – 56.

2. Програма “Побудова кар’єри” [для 11-х (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів] (35 год.) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 3. – С. 30 – 39.

3. Програма “Побудова кар’єри” [для 11-х (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів] (17 год.) / О. В. Мельник, Л. А. Гуцан. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 2. – С. 28 – 36.

4. Програма “Побудова кар’єри” [для 11-х (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів] (9 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 1. – С. 36 – 42.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ. Головна мета курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” – підготовка учнів випускних класів до професійного самовизначення в умовах ринку праці. Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і виховних завдань: виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання у майбутньому.

Результатом реалізації змісту курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” є готовність учнів випускних класів до професійного самовизначення. Змістовно рух до такого результату є процесом узгодження учнем знань про світ професій і їх вимоги до людини (Образ “Я - у світі професій”) зі сформованими та усвідомленими ним в процесі розвитку можливостями та потребами (образ “Я”). Проміжною ланкою між вимогами обраної професії і можливостями учня є його самодіяльність (власні емоційно-вольові зусилля вихованця) у напрямі зрівноважування об’єктивних вимог майбутнього професійного середовища (об’єктивно задана потреба обрати майбутню професію у випускному класі) та суб’єктивних факторів (майбутні професійні домагання) оволодіння в майбутньому бажаною професією. Результатом такого процесу є вибір майбутньої професії. До того ж вибір професійного навчального закладу для продовження освіти й оволодіння бажаною професією є першим кроком у реалізації професійної кар’єри.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ Головними компонентами навчального матеріалу, який включає знання, вміння і навички з основ побудови кар’єри учнями 10 (11)-х класів є три модулі: світ професій, що поєднує у собі знання про види професійної діяльності та їх вимоги до людини; образ “Я”, який поєднує у собі знання про індивідуально-психологічні особливості учня, його можливості і домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог обраної професії; технологія побудови кар’єри, яка поєднує у собі знання правил вибору учнем майбутньої професії, його уміння складати та корегувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати суперечності і уникати усталених помилок.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з основ вибору учнями 10 (11)-х класів майбутньої професії є дотримання принципів організації профорієнтаційної діяльності суб’єкта профільного й професійного навчання. Найвагомішими серед них є принцип: науковості, полікультурності, системності, інтегрованості, єдності навчання і виховання, наочності, доступності, системності і послідовності.

ФОРМИ НАВЧАННЯ. У процесі реалізації змісту курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” використовуються різноманітні форми педагогічної роботи, відбір яких педагогом залежить від складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості роботи. Згідно з цими характеристиками педагогом можуть використовуватися різноманітні форми профорієнтаційної роботи. Серед них загальні, які традиційно використовуються у навчально-виховному процесі школи та специфічні, яким притаманні особливості профорієнтаційної діяльності вчителя та учнів. До загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні. Специфічні форми профорієнтаційної роботи поділяються: за тривалістю (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за напрямом допомоги (учні, батьки), за характером допомоги (інформаційні, діагностичні, формуючі, корегуючи).

Домінуючою формою організації навчально-виховного процесу з основ побудови учнями 10 (11)-х майбутньої програми кар’єрного самозростання є урок. Профорієнтаційний урок - це форма організації діяльності педагога та учнів в умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими і просторовими параметрами. Крім профорієнтаційного уроку можуть використовуватися також лекції, конференції, тематичні зустрічі, усні журнали, читацькі диспути, творчі конкурси, вікторини, ігри, екскурсії тощо.

Головними вимогами до організації заняття з основ побудови учнями 10 (11)-х класів кар’єри є: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, навчальних і особистісних досягнень, фізичного розвитку, стану здоров’я та статі; формування в учнів уміння самостійно відшуковувати та аналізувати необхідну професіографічну інформацію, навичок прийняття обґрунтованого рішення у галузі праці та власної відповідальності за нього; розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого рішення щодо побудови кар’єри та власної відповідальності за її реалізацію; використання інноваційних методів активізації профорієнтаційної діяльності учнів; здійснення міжпредметних зв’язків з навчальними предметами інваріантної та варіативної складової базового навчального плану; залучення батьків учнів до наповнення та проведення профорієнтаційних уроків.

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” є проведення практичних робіт, які включені до програми для ґрунтовного вивчення блоку питань, пов’язаних з розумінням загальних понять про деякі психічні процеси та індивідуальні особливості старшокласника. Учні, досліджуючи свої якості під час виконання практичних робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосереджуватися на самоаналізі. Така діяльність учнів спрямована на формування у них адекватної самооцінки та потреби у самовдосконаленні до рівня вимог обраної професії.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінка знань, яка здійснюються відповідно до поданих у додатку 1 критеріїв. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних та особистісних досягнень старшокласника, а згодом за результатами виконання практичних робіт та професійних проб рівень його готовності до побудови та реалізації кар’єри.

Втілюється програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі 1,5 год. на тиждень (52 год. на рік), тобто 17 год. у першому семестрі і 35 год. у другому. За бажанням можна це співвідношення змінити. Також курс можна застосовувати для учнів 10–11-х класів, за умови розподілу навчальних годин програми на дві частини: для учнів 10-х класів зміст курсу складає перша частина програми (35 год. на рік), а для учнів 11-х класів друга частина (17 год. на рік).

Змістове наповнення модулів курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” та зміни у погодинному розподілі вивчення окремих тем може бути уточнене навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індивідуальних освітніх потреб учня у межах 20% від загальної кількості виділених годин. Такі зміни рекомендується проводити під час вивчення модулю світ професій залежно від профілю навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

Моя майбутня професія: шлях до успіху”

для учнів 10 (11)-х класів

(52 годин)з/п

Розділи і теми

Кіль-ть год.

Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праці

17

1.

Тема 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини

4

2.

Тема 1.2. Професіографія

5

3.

Тема 1.3. Професійна придатність. Здоров’я і вибір професії

3

4.

Тема 1.4. Основні ситуації вибору професії

5

Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар’єри

7

5.

Тема 2.1. Індивідуальні особливості старшокласника і їх врахування у процесі побудови кар’єри

6

6.

Тема 2.2. Стратегія і тактика побудови кар’єри

1

Розділ 3. Людина в умовах ринку праці

28

7.

Тема 3.1. Сучасний ринок праці

8

8.

Тема 3.2. Перші кроки на шляху побудови професійної кар’єри

9

9.

Тема 3.3. Кар’єра і соціальне середовище майбутнього професійного зростання

11
Загалом

52


НАВЧАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТНИЙ МАТЕРІАЛ ПРОГРАМИ

Моя майбутня професія: шлях до успіху”

для учнів 10 (11)-х класів

(52 годин)
з/п

Зміст розділів і тем

Вимоги до рівня підготовки учня
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Моя майбутня професія психолог
Однак зараз розумію, що це дуже важкий шлях, тому що на тебе будуть дивитися як на взірець і в майбутньому я зобов’язаний показувати...
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
Записана на дошці
Навчальна: обговорити складові успіху; на прикладах відомих людей показати шлях до успіху; до здійснення мети; розширити знання учнів...
Програми курсів за вибором для учнів початкових класів м. Черкаси
С. А. Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
В нашій області розроблені авторські програми курсів за вибором і...

9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка