МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


НазваМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Сторінка1/15
Дата09.07.2013
Розмір1.94 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

ПСИХОДІАГНОСТИКА”
підготовка бакалаврів
Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія - 6.040101

1) спеціалізація - психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України;

2) спеціалізація - психологічне забезпечення діяльності підрозділів внутрішніх військ
Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки


Автор: Александров Д.О.

кандидат психологічних наук, доцент


Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «____» _______ 20__р.

КИЇВ 2013

ЗМІСТ


1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2.Витяг з освітньо-професійної програми

3.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )………………………..

………..

………..

………..

………...

4.Пояснювальна записка……………………………………………

………..

5.Навчальна програма навчальної дисципліни……………………

6.Тематичний план на поточний навчальний рік…….……………

………..

………..

7.Робоча навчальна програма……………………………………….

………..

8.Плани-конспекти лекційних занять……………………………....

………..

9.Плани семінарських занять…………………………………….

10.Плани практичних занять………………………………………..

11.Завдання для самостійної підготовки…………………………...

12.Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………….

13.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і магістрантів…………………………………………………

14.Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю …………….

15.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………...

16.Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів …………………………………...

………..

………..

………..

………..
………..
………..
………..
………..

17. Рекомендована література……………………………………..

………..ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ІП – індивідуальна підготовка

ВНЗ – вищий навчальний заклад

КМСОНП – кредитно-модульна система організації навчального процесу

МОНМС України – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України

СРМ – самостійна робота магістранта

1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відповідно до п.1. Галузь використання

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника Національної академії внутрішніх справ є складовою стандарту вищої освіти вищого навчального закладу та застосовується при підготовці фахівців:

Складова стандарту вищої освіти вищого навчального закладу придатна для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «психологія».

У стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.

Професійні завдання: 1.5. Участь у розробці письмових рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів роботи різних підрозділів органів внутрішніх справ. 2.2. Безпосередня участь у підборі, психологічному супроводженні, розстановці, навчанні та вихованні особового складу управління (відділу) в органах внутрішніх справ.
2.ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Відповідно до додатка В

з/п

Назва

навчальної

дисципліни

Шифри блоків, змістовних модулів навч. дисциплін

Мінімальна кількість навч. годин/кредитів

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.5

Психодіагностика

ГСЕ

144/4


3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни «Психодіагностика» є озброєння майбутніх психологів вмінням самостійно проводити психодіагностичну роботу в органах та підрозділах внутрішніх справ, робити висновки та пропозиції щодо психологічного супроводження оперативно-службової діяльності, консультаційної роботи, а також закладення теоретичного підґрунтя професійного використання психометричних методів, навчання курсантів самостійному проведенню психодіагностичних обстежень за допомогою основних методик сучасної психодіагностики, методично та науково вірному інтерпретуванню зібраних даних з урахуванням знань, отриманих в з інших дисциплін.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Марчук А. І. МЗО Судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Міністерство освіти і науки України Національна академія внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ...
Передумови утворення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка