1. Психологія як наука. Її предмет і завдання


Назва1. Психологія як наука. Її предмет і завдання
Сторінка13/20
Дата20.03.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
Етапи самовиховання.

Перший етап – вироблення системи мотивів, що спонукають до роботи над собою (перспективи, шляхи самовдосконалення). Мотиви: позитивні (наслідувати прийняті норми моралі; завоювати авторитет; стверджувати самостійність; пізнавальні; професійні; любов’ю до близьких); негативні (прагнення перевіряти інших; корисні цілі; неправильно засвоєні норми моралі).

Другий етап – безпосередня організаційна і практична діяльність, аналіз; складання програм самовиховання за змістом, значенням, послідовністю, вимогливість, самозвіт; розробка режиму доби, часу, місця ситуацій вправ із самовиховання.

Третій етап – систематична робота над собою і потреба в цій роботі.

Методами самовиховання можуть виступати будь-які засоби виховання, які людина вживає по відношенню до себе. Однак робота над собою повинна мати цілеспрямований характер.

Відомі такі методи: самопримушування, самоумовляння, самонаказ, самопідбадьорення, самовмовляння, самозаохочення, самонавіювання, самовиявлення, самоінструктаж, самоінформація, самонагадування, самоспостереження.

1. Самоінформація – це розробка програми роботи над собою, самостійне вивчення літератури, засвоєння нових знань; продумування прочитаного, конспектування, заучування положень.

2. Самоспостереження – висока вимогливість до себе, зіставлення думок про себе з думками інших, боротьба із самовтіхою, самонеправдою. За зовнішніми виявами дуже важко судити про моральні якості. Так, мовчазність людини свідчить про її серйозність або безпорадність, обережність або замкненість.

3. Самоаналіз – установлення зв’язків між новими знаннями і відомими; систематизація, узагальнення, виділення суттєвих компонентів, сильні, слабкі сторони.

4. Самонаказ вимагає розвинутої волі, щоб сконцентрувати свої сили на виконанні прийнятого рішення; необхідно розвивати самодисципліну.

5. Самоконтроль і самостимулювання включають такі прийоми: самосхвалення, самопідбадьорення, самозасудження, самоперевірка, самозвіт.

6. Самосхвалення – «Правильно, молодець!»

7. Самопідбадьорення – «Нічого, все вийде! Я зможу, якщо захочу».

8. Самозасудження – «Теж мені герой».

9. Самозвіт: усний, письмовий.

● Існують такі методики самовиховання: аутогенне тренування, довільна саморегуляція м’язових функцій і самовиховання механізмів дихання (раціональна йога) та ін. Аутогенне тренування (аутотренінг – з грецьк. сам і народжую) – психотерапевтичний метод широкого профілю, що використовується при лікуванні захворювань як функціонального, так і органічного характеру, а також як засіб психологічної саморегуляції станів. Він заснований на використанні прийомів самонавіювання, елементів східних технік, медитації та занурення в релаксаційний стан і спрямований на оволодіння навичками довільного виклику відчуттів тепла, тяжкості, спокою, розслаблення і на цьому фоні нормалізації (активізації проходження основних психофізіологічних функцій). Класичний метод аутотренінгу розроблено німецьким психотерапевтом І.Г. Шульцем (1932), широке вживання у практику почалося в 50-х рр.; з 60-х рр. використовується як психологічна профілактика і корекція негативних станів у різних видах професійної діяльності та спорті.[75]

І.Г. Шульц розробив декілька вправ з аутотренінгу.

 1. Самонавіювання, відчуття тяжкості тіла (спочатку в лівій руці, потім – у правій, пізніше – у двох, у ногах, серці).

 2. Самонавіювання, самоуявлення, відчуття тепла.

 3. Керівництво роботою серця.

 4. Керівництво диханням.

 5. Вплив на стан головного мозку.

Аутогенне тренування здійснює позитивний вплив на техніку й організм людини, сприяє появі спокою, точності рухів, посилює самоконтроль, запобігає стомленню, збільшує протидію стресу.

Довільне розслаблення м’язів, що базується на здатності людини уявно відключати м’язи від імпульсів, які йдуть від рухового центру головного мозку, називаємо релаксацією. Відомо, що в стані емоційного збудження, тривоги, страху порушується м’язова координація. Тому довільна саморегуляція м’язів має лікувальне психотерапевтичне значення.

Йога – одна з поширених давніх систем самовиховання. Йога створена практикою давньої культури індійського народу, опробувана багатовіковим досвідом. Система має свою психологію, адже всі моральні та фізичні вправи спрямовані на те, щоб засобом свідомо-вольових зусиль досягти стійкості рефлекцій.

Кожний працівник підрозділу пожежної охорони обирає для себе найбільш придатні методи залежно від індивідуально-психологічних можливостей. На особливу увагу заслуговує використання методів саморегуляції в переборенні психічних станів пожежників перед виконанням бойової задачі, уміння змінити хід думок, впливати на другу сигнальну систему, виконувати спеціальні вправи, вести самоконтроль за проявом емоцій.

Завдання та питання для самоконтролю


 1. Виписати з книги Самонова А.П. «Психологическая подготовка пожарных» (М., 1982) характеристику прийомів регуляцій психічних станів пожежників (С. 26–30).

 2. Ознайомитися з комплексом вправ для зниження емоційного напруження з цього ж джерела (С. 30–34).

 3. Дайте визначення поняттю «самовиховання».

 4. Хто з науковців досліджував проблеми самовдосконалення, самовиховання?

 5. Назвіть основні етапи самовиховання.

 6. Дайте характеристику методам самовиховання.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Схожі:

1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
Психологія мовлення як наука
Особливо тісні зв'язки мовознавства з психологією, вже в 19 столітті що викликали вторгнення психологічних методів і ідей в мовознавство....
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1
Доповніть наведене визначення економічної науки: Економічна наука вивчає, як створюються і
1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків
До психіці відносяться також інтереси і здібності людини, її темперамент і характер. Які закони пам'яті, уяви, мислення? Як розвиваються...
№1: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи
Лекцію підготувала Тищенко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, судової медицини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка