Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка6/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Пояснення щодо визначення показників у таблиці додатку К9.

У пункті 1. Рядок 6 повинен відображати дані про нормативну кількість посадових інструкцій (на кожного керівника). Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість посадових інструкцій (враховуються тільки ті, що містять обов’язки з охорони праці).

У пункті 2. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість інструкцій з охорони праці (на кожну професію, вид робіт). Рядок 7 повинен відображати фактичну наявність таких інструкцій на кожному робочому місті.

У пункті 3. Рядок 6 повинен відображати дані про кількість інструкцій з безпечного обслуговування на кожен об’єкт підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість таких інструкцій на робочих місцях.

У пункті 4. Рядок 6 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів, які повинні мати посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів, які мають дійсні посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

У пункті 5. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість журналів, які заповнені відповідно до вимог типового положення про навчання з питань охорони праці.

У пункті 6. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість навчальних програм з питань охорони праці. Рядок 7 повинен відображати їх фактичну кількість.

У пункті 7. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які повинні були пройти перевірку знань з питань охорони праці у комісіях структурних підрозділів. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які пройшли, згідно з протоколом, перевірку цих знань.

У пункті 8, 9. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які повинні відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 31.03.1994 року № 45, пройти попередній та періодичні медичні огляди. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які пройшли такий медогляд.

У пункті 10. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб віком до 21 року, які повинні пройти медичний огляд. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які його пройшли.

У пункті 11. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які мають право на отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 7 повинен відображати кількість карток форми МБ-6, заповнених у встановленому порядку.

У пункті 12. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які мають право на отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які отримали ЗІЗ у повному обсязі.

У пункті 13. Рядок 6 повинен відображати кількість виявлених порушень записаних у приписах, виданих у зв’язку з порушенням нормативно-правових актів, що виявлені органами державного нагляду за охороною праці, у структурному підрозділі та строк виконання яких закінчився на час перевірки. (Органи державного нагляду визначені статтею 38 Закону “Про охорону праці”). Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних заходів щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з охорони праці.

У пункті 14. Рядок 6 повинен відображати кількість заходів, передбачених на поточний рік планом поліпшення стану умов та безпеки праці, строк виконання яких закінчився. Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних у встановлені строки заходів.

У пункті 15. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, що підлягає у поточному році планово – попереджувальному ремонту і строк проведення якого закінчився на момент обстеження. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, на якому здійснено планово – попереджувальний ремонт.

У пункті 16. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, яке згідно з вимогами нормативно-правових актів на період перевірки у поточному році повинно було пройти випробування. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, яке пройшло випробування у встановлені строки.

У пункті 17. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, яке повинно було пройти технічний огляд відповідно до вимог нормативно-правових актів на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, яке пройшло технічний огляд на період перевірки у встановлені строки.

У пункті 18. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, машин, механізмів. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, що забезпечене огороджувальними пристроями, сигналізацією, запобіжними та блокувальними пристроями, системою гальмування робочих органів, заземленням відповідно до вимог стандартів безпеки праці.

У пункті 19. Рядок 6 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів, передбачених у декларації безпеки і спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів, що виконуються.

У пункті 20. Рядок 6 повинен відображати кількість технологічної документації у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість технологічної документації, яка містить вимоги безпеки відповідно до вимог ГОСТ 3.1120-83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации”.

У пункті 21. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць, на яких виконуються роботи за наявності технологічної документації.

У пункті 22. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності технічного паспорта на будівлю (споруду), у рядку 8 ставиться “1”, за відсутності – “0”.

У пункті 23. Рядок 6 повинен відображати кількість технічних оглядів, що мали бути проведені на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично проведених технічних оглядів.

У пункті 24. Рядок 6 повинен відображати кількість планово–попереджувальних ремонтів, які повинні були закінчитися на момент перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично виконаних планово–попереджувальних ремонтів.

У пункті 25. Рядок 6 повинен відображати кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції, що повинна діяти у структурному підрозділи. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції, яка на момент перевірки увімкнена і працює.

У пункті 26. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць, що підлягають перевірці на визначення рівня шуму, вібрації, запиленості, температури, вологості, освітлення тощо. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць, щодо яких на момент перевірки є дані про рівні всіх шкідливих чинників, діючих на робочому місці.

У пункті 27. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності планів евакуації у рядку 8 ставиться “1”, за відсутності - “0”.

У пункті 28. Рядок 6 повинен відображати кількість первинних засобів пожежогасіння, що повинні бути у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість діючих засобів пожежогасіння, наявних у момент перевірки в структурному підрозділі.

У пунктах 29, 30. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності відповідної до вимог нормативно–правових актів діючої автоматичної системи пожежогасіння, системи пожежної сигналізації у рядку 8 ставиться “1”; за відсутності - “0”.

У пункті 31. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За відповідності згідно з вимогами нормативно–правових актів всього обладнання та приміщення класу пожежонебезпечної зони у рядку 8 ставиться “1”; за невідповідності хоча б однієї одиниці обладнання - “0”.

У пункті 32. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

У разі дотримання норм розривів та габаритних розмірів при розміщені обладнання у рядку 8 ставиться “1”; при недотриманні хоча б однієї норми - “0”.

У пунктах 33 -36. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності протоколів, акту опосвідчення, строки яких не закінчились, у рядку 8 ставиться “1”, за відсутності, або коли вийшов строк дії - “0”.

У пункті 37. Рядок 6 повинен відображати кількість необхідних згідно з вимогами нормативно–правових актів електрозахисних засобів. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість електрозахисних пристроїв, строк випробувань яких не закінчився.

Додаток Л10 до п. 3.22.1 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 10

Зразок пПосадоваої інструкція головного інженера

машинобудівного підприємства
1.Загальні положення

1.1. Головний інженер є першим заступником директора підприємства у здійсненні виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора.

1.3. Визначає науково–технічну політику підприємства, забезпечує належний рівень технічної підготовки виробництва, високу якість продукції, що випускається та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу.

1.4. Головний інженер підпорядковується безпосередньо директору.

1.5. У своїй діяльності керується законами та іншими нормативно–правовими актами, наказами та розпорядженнями директора.

2. Завдання та обов’язки

Головний інженер:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, зокрема, щодо функціонування СУОП..

2.2. Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт, високу їх якість.

2.3. Організовує розробку і виконання планів розвитку підприємства, його реконструкції та модернізації, планів впровадження нової техніки і технології, планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд.

2.4. Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни.

2.5. Забезпечує:

 • контроль відповідності стандартам, технічним умовам та нормативнимо-правовим актам пзро охорониу праці устаткування, пристроїв та технологічних процесів, що застосовуються на підприємстві;

 • впровадження на підприємстві стандартів безпеки праці;

 • планову роботу щодо відбору аналізів повітряного середовища, вимірювання рівня виробничих шумів, вібрації, електричних і магнітних полів;

 • додержання вимог безпеки праці в технічній документації, що розробляється на підприємстві або сторонніми організаціями;

 • своєчасне і якісне навчання працівників безпечному веденню робіт;

 • своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів щодо охорони праці;

 • безпечну експлуатацію будівель і споруд.

3. Права

Головний інженер має право:

3.1. Представляти підприємство на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами.

  1. Укладати договори із іншими підприємствами з метою виконання покладених на нього завдань та обов’язків .

  2. Видавати розпорядження по підприємству.

  3. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності роботи підприємства

4. Відповідальність

Головний інженер відповідає за:

4.1. Впровадження нової техніки, технологій, в якіих не вдодержуютьсяідповідають вимогиам нормативно–правових актів з охорони праці.

4.2. Проведення планово–попереджувальних ремонтів технологічного обладнання, будівель і споруд.

4.3. Відсутність вимог безпеки праці в технічній документації, що розробляється на підприємстві.

4.4. Виконання технічних і технологічних заходів з охорони праці, передбачених колективним договором.

4.5. Проведення моніторингу дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

5. Повинен знати

5.1. Чинне законодавство, яке регулює господарську діяльність та господарські відносини.

5.2. Основні положення охорони праці та вимоги безпеки до експлуатації технологічного обладнання та об’єктів підвищеної небезпеки.

5.3. Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.

5.4. Вітчизняний та світовий досвід, проблематику машинобудування та досвід аналогічних підприємств.

5.5. Технологію виробництва продукції, методи господарювання і управління підприємством.

5.6. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища технічна освіта, післядипломна освіта в галузі управління виробництвом. Стаж роботи за професією керівника аналогічного рівня не менше 1року та нижчого рівня не менше 5 років.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Заміщає директора в разі його відсутності.

7.2. Одержує необхідну інформацію від директора.

7.3. Доповідає директору про результати своєї діяльності.

7.4. Здійснює координацію виконання робіт електро–механічноюелектромеханічною службою, службою постачання, головного технолога.

Зразок Ообов’язкиів з охорони праці всіх працівників

(робітників, службовців тощо)

та бригадирів орієнтовно можуть виглядати таким чином:

Обов’язки робітника (службовця)

1. ПрацівникРобітник зобов’язаний:

1.1. дДбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території підприємства., для чого:

1.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів і актів підприємства з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, які стосуються його роботи, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту.

1.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.4.1 Перед початком роботи перевірятиє справність засобів індивідуального захисту, стан обладнання, пристроїв, інструменту, наявність засобів колективного захисту (огороджень, блокувань, сигналізації, вентиляції тощо). ПриУ разі їх несправності доводитиь про це до відома керівника робіт.

1.5.2 Не починаєти роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці.

1.6.3 Виконуєвати тільки ту роботу, яка йому доручена, застосовуючи всі необхідні засоби колективного і індивідуального захисту..

1.4 Проходить у визначені строки обов’язкові медичні огляди.

1.7.5 Повідомляєти керівниковіа робіт про нещасні випадки, що сталися з ним або товаришами по роботіоточуючими, надаєвати першу допомогу постраждалим привід нещасних випадкахів.

1.6 Подає пропозиції щодо зменшення рівня ризику виникнення нещасних випадків.

2. РобітПрацівник несе відповідальність за порушення інструкції з охорони праці, за недотримання своїх обов'язків з охорони праці згідно з даним Положеннямзаконодавством.
Зразок Ообов’язкиів з охорони праці бригадира,

(керівника робіт, структурного підрозділу)

додатково до обов’язків всіх працівників

.

1. Перед початком та протягом зміни перевіряє стан умов та безпеки праці, повідомляє про виявлені порушення вищестоящого керівника або роботодавцямайстра.

2. ПриУ разі виникненняі небезпечної ситуації, що загрожує життю або здоров'ю працівників, призупиняє роботу і здійснює заходи щодо забезпечення безпеки працівників, повідомляє про це вищестоящого керівника або роботодавця.майстрові (начальникові дільниці, зміни).

3. Організує практичний показ членам бригади безпечних методів та прийомів роботи, обмін досвідом та пропаганду охорони праці в бригаді.

4. Організує та Ввиконує роботу з дотриманням вимог безпеки, роботи з підвищеною небезпекою - у відповідності з нарядом-допуском.

5. Не допускає виконання членами бригади робіт, не передбачених змінним завданням, за винятком робіт, пов'язаних з рятуванням людей, ліквідацією аварійних ситуаційї тощо. Відстороняє від роботи осіб, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6. Подає пропозиції керівництву для включення в план робіт з охорони праці дільниці або підприємства.

7. Вимагає від майстра (начальника дільниці, зміни) вищестоящого керівника виконання у встановлені терміни заходів, передбачених наказами і планами, а також виконання вимог безпеки, яким мусить відповідати виробниче обладнання, робочий інструмент, робочі місця і приміщення, забезпечення засобами індивідуального захисту, справності засобів колективного захисту.

8. Якщо стався нещасний випадок, терміново організує надання першої невідкладної допомоги потерпілому, (зберігаючи обставини для розслідування нещасного випадку), повідомляє про це майстра (начальника дільниці, зміни) вищестоящого керівника або роботодавця.
9. Несе відповідальність за порушення інструкції з охорони праці, за недотримання своїх обов'язків з охорони праці згідно з законодавством.

Несе відповідальність за порушення вимог безпеки.
Таблиця 2 заповнюється тільки на обладнання, що не забезпечено засобами захисту. Якщо стандартом не передбачені перелічені у карті засоби захисту, у рядках 4,5 ставиться “х”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка