Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка4/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Примітка

До цього Положення необхіддоцільноно включити Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту (відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 9) та Порядок проведення медичних оглядів (відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій 8).

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

(станом на 15.12.2004 р.)
1. НПАОП 0.00-8.23-04. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003р. № 994.

2. НПАОП 00.0-4.35-04. Типове положення про службу охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004р. № 255, зареєстроване в Мін’юсті України 01.12.2004р. за № 1526/10125.

3. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27, зареєстроване в Мін’юсті України 21.04.1999р. за № 248/3541.

4. ДНАОП 0.00-4.29-97. Типове положення про кабінет охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.1997р. № 191, зареєстроване в Мін’юсті України 08.10.1997р. за № 458/2262.

5. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Затверджене наказами Держнаглядохоронпраці України від 03.08.1993р. № 72 та від 03.02.1994р. № 8, зареєстроване в Мін’юсті України 30.09.1993р. за № 141 та 24.02.1994р. за № 31/240.

6. НПАОП 00.0-6.02-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004р. № 1112.

7. ДНАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9.

8. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994р. № 45, зареєстроване у Мін’юсті України 21.06.1994р. за № 136/345.

9. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96р. № 170, зареєстроване в Мін’юсті України 18.11.1996р. за № 667/1692.

10. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.1993р. № 94, зареєстроване в Мін’юсті України 20.10.1994р. за 154.

11. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, зареєстрований у Мін’юсті України 25.01.1995р. за № 18/554.

12. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132, зареєстрований в Мін’юсті України 07.02.1994р. за № 20/229.

13. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.1993р. № 128.

14. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.1994р. № 104.

15. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджені наказом Держгіртехнагляду СРСР 09.01.1990р.

16. НАОП 1.6.10-1.01-77. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. Затверджені Мінпромбудстройматеріалів СРСР 19.12.1977р.

Додатки

до “Системи управління охороною праці підприємства”

(далі - СУОП підприємства)

до тому 4. Методичних рекомендацій

Системи управління охороною праці

в системі МНС України”

Додаток А до п. 3.2 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Зразок проекту наказу


Для опрацювання системи управління охороною праці (СУОП)
НАКАЗУЮ:


  1. Створити комісію у складі:

Головний інженер – голова комісії.

Спеціаліст з охорони праці – заступник голови комісії.

Головний технолог.

Начальник енерго-механічної служби.

Голова профкому (за погодженням).
2. Комісії в строк до 01.04. 2005 року:

2.1. Актуалізувати або визначити:

перелік нормативно–правових актів з охорони праці, дія яких поширюється на підприємство;

перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що діють на підприємстві;

  • карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

  • види та рівні ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

  • показники для оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

  • систему контролю за станом умов та безпеки праці.

2.2.Визначити можливості контролю діючих шкідливих виробничих факторів та необхідність залучення для цих цілей сторонніх організацій..

Опрацьовані комісією карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів направити керівникам структурних підрозділів.

3. Керівникам структурних підрозділів у строк до 01.07.2005 р. забезпечити заповнення карт для ідентифікації небезпечних виробничих факторів та надати дані службі охорони праці.

4. Службі охорони праці у строк до 01.08.2005 р. визначити ступінь ризику кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому, найбільш небезпечні фактори, що впливають на ступень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і надати пропозиції щодо політики підприємства з охорони праці, його цілей та завдань на поточний і наступні роки..

5. Фінансово-економічній службі в строк до 01.07.2005 р. обрахувати витрати на забезпечення вимог з охорони праці щодо придбання засобів індивідуального захисту, спецмолока, мила і знешкоджуючих засобів, солоної газованої води та інші пільги й компенсації;

- надати службі охорони праці довідку про суму коштів, що складала 0,5 відсадків від обсягу реалізованої продукції у минулому році, та необхідні кошти на виплату пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

  1. Службі охорони праці разом зі службою праці та заробітної плати в строк до 01.07.2005 р. підготувати пропозиції щодо методів заохочення працюючих з питань охорони праці.

  2. Голові комісії в строк до 01.09.2005 р. подати на затвердження проект Положення про СУОП.

Додаток 2Б до п. 3.4 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 1

Карта умов праці
п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослід-жень

Норма-тивне зна-чення (ГДК, ГДР)

Фак-тичне зна-чення

ІІІ клас –

шкідливі та небезпечні та шкідливі умови і характеру праці


Тривалі-сть дії фактора, % протягом зза зміниу, %

При-мітка


1 ст.


2 ст.


3 ст.


1

2

3

4

5

6

7

8


9

101Шкідливі хімічні речовини:


1 клас небезпеки05 .8 .20005

0,1

0,3
3
80
2 клас небезпеки2 клас небезпеки-//-

1,0

1,8

1,865
3-4 клас небезпеки-//-

20

44,0

2,2100
2

Пил переважно ффіброгенної дії-//-

6

13,0
2,17


34

Шум-//-

85

91

6100
Додаток 3В до п. 3.2 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.


Додаток 2

Карта обліку небезпечних виробничих факторів

(назва, модель, інв. № обладнання)


№ п/п


Небезпечні фактори


Засоби захисту

Фактичне забезпечення

Так

Ні

1

2

3

4

5

1

Машини та механізми, що рухаються

1.1. Огороджувальні пристрої1.2. Сигналізація безпеки1.3. Запобіжні та блокуючіблокуючи пристрої1.4. Система гальмування робочих органів2

Незахищені рухомі елементи виробничого обладнання

2.1. Огороджувальні пристрої2.2. Запобіжні та блокуючіблокуючи пристрої3

Вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються

3.1. Сигналізація безпеки
3.2. Огороджувальні пристрої4

Підвищена або понижена температура поверхні обладнання, матеріалу

4.1. Огороджувальні пристрої5

Підвищений рівень статичної електрики

5.1. Заземлення,6

Небезпечний рівень напруги в електричній мережі

6.1. Захисне заземлення6.2. Огороджувальні пристрої6.3. Запобіжні та блокуючвальні пристрої
Примітка: Таблиця 2додатку В заповнюється тільки на обладнання, що не забезпечене засобами захисту. Якщо стандартом не передбачені перелічені у карті засоби захисту, у рядках 4, 5 ставиться “х”.


Додаток Г4 до п. 3.7 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.


Додаток 3
Карта обліку мікротравм


№ п/п

Обставини

Причини

Вжиті заходи

1

2

3

4


Додаток 5Д до п. 3.7 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 4
Карта обліку виходу з ладу інструменту,

обладнання, захисних приладів


№ п/п

Інв. №

Елемент, що вийшов з ладу

Причина

Небезпечні фактори

Вартість заміни (грн.)

1

2

3

4

5

6
Додаток 6Е до п. 3.7 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.
Додаток 5
Карта обліку виконання робіт підвищеної

небезпеки по наряд – допуску


№ п/п

Дата видачі наряду-

допуску

Види робіт

Небезпечні фактори, що діють

Небезпечні події, що виникли під час виконання робіт

1

2

3

4

5

Додаток 7Ж до п. 3.7 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.


Додаток 6
Карта обліку осіб, які

виконують роботи підвищеної небезпеки


№ п/п

Прізвище, ініціали

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори

Дата проведення останньої перевірки знань

1

2

3

4


Додаток 8И до п. 3.7 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.
Додаток 7

Карта обліку працівників, щоякі підлягають медичним оглядам№ п/п

Професія

Прізвище, ініціали

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори

Примітка

1

2

3


4

5
Додаток 8
Карта обліку токсичних та пожежонебезпечних речовин
Додаток 9К до п. 3.11 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.


Додаток 9
Норми оцінки ступеня професійного ризику виробництва
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка