Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка12/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Протокол невідповідності

ФірмаПідпри-ємство

Внутрішній аудит
СУОП
Протокол невідповідності №
Перевірка №
 - Плановий аудит

 - Позачерговий аудит

 - Повторний аудит


Підрозділи, що перевіряються:_________________________________________________

Керівник підрозділу:__________________________________________________________

Аудитор:____________________________________________________________________


Елемент системи:

Невідповідність: (опис, де виявлено, з ким обговорювалось)

Рекомендації:

Необхідність повторного аудиту:  - Так  - Ні


Коригувальні дії:

Термін виконання:

Аудитор__________________

підпис, дата


Керівник підрозділу_____________

підпис, дата

СОП____________________

підпис, дата


Коригувальні дії виконані:

СОП__________

підпис, дата


 - Так  - Ні


СОП – керівник служби охорони праці


Додаток 23Ю до п. 3.35.4 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 22


Звіт про аудит

ФірмаПідприємство

Внутрішній аудит
СУОП
Звіт про аудит

Перевірка №
 - Плановий аудит

 - Позачерговий аудит

 - Повторний аудит Аркуш 1 з 1


Підрозділи, що перевіряються:____________________________________________________

Керівник підрозділу:_____________________________________________________________________

Аудитори:______________________________________________________________________


Мета аудиту:
Результати, висновки:
Кількість звітів про невідповідність:
Необхідність повторного аудиту:  - Так  - Ні
Головний аудитор:____________________

підпис, дата
Аудитор:_________________ Керівник підрозділу_________________

пПідпис, дата підпис, дата

, дата підпис, дата
Додаток 24Я до п. 3.389 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 23

Шкала матеріального заохочення робітників


Особисті показники дотримання вимог з охорони праці

Форми прояву показника


Розмір збільшення ((+) або зменшення (–) основної премії, (%)

1

2

3

1. Застосування ЗІЗ

Робота без спецодягу, спецвзуття.

Робота без захисних окулярів, масок.

Робота без захисної каски.

Робота без запобіжного поясу.

Робота без респіратора, протигазу.

Робота без навушників, антифонів.–1

2. Дотримання вимог атестації

Робота без наявності посвідчення на право виробництва робіт підвищеної небезпеки.

Робота з посвідченням, в якому закінчився термін атестації.

Робота на авто - та електронавантажувачі,

авто - та електрокарі, іншому внутрішньозаводському транспорті без путьового листа та відмітки про проходженні передрейсового медичного огляду.–1


3. Робота без паспорта (карти) техпроцесу

Робота без паспорта (карти) техпроцесу.

Робота з інструментом, не передбаченим техпроцесом.

Заміна заготовок, що обробляються, коли різальний інструмент, обертається.

Заміна штампів, підналадка пресу при

невимкненому обладнанні.

Робота в режимі управління,

не передбачена техпроцесом.

Робота при тиску на фарборозпилювачі понад 4,5 кг/кв. см.

Робота з оснащенням і пристроями, які не передбачені техпроцесом.

Виконання фарбувальних робіт поза фарбувальними камерами.


–2


4. Дотримання вимог дисципліни

Виконання робіт без завдання майстра чи бригадира.

Паління на робочому місці.

Застосування стиснутого повітря для очищення робочого місця та пристроїв.
–1


5. Стан робочого місця

Заставляння робочого місця заготовками, деталями тощо.

Захаращеність робочого місця стружкою, сторонніми предметами.

Нестійке складування заготовок та деталей.
–2
1

2

3

6. Стан ручного інструменту

Робота з несправними ключами (з розбитим зівом)

Робота з терпугами без ручок.

Робота з пальниками та різаками, що не перевірені.

Робота з пневмоінструментом ударної дії без перевірки вібропараметрів.

Робота з переносними світильниками напругою вище 24 В без захисних сіток.


–2

7. Стан обладнання

Робота з зіпсованими органами управління.

Робота з зіпсованими або виведеною з ладу системою сигналізації та блокування.

Робота з зіпсованими гальмівними системами.

Робота з зіпсованою системою охолодження (попадання масел, емульсії на підлогу).

Робота з зіпсованою системою місцевої витяжної вентиляції.

–3

8. Застосування засобів для безпечного ведення робіт

Робота із зіпсованим пристроями для переміщення і закріплення заготовок та інструменту.

Робота із зіпсованими вантажозахватними пристроями.

Робота із зіпсованими приладами, апаратами, судинами, або коли у них прострочено термін огляду.

Робота на несправних, нестандартних розсувних драбинах, підмостках.

Не використання захисних пристроїв.


–4


9. Використання засобів колективного захисту

Робота без наявності захисного огородження різального інструменту.

Робота без наявності захисного огородження небезпечної зони штампів.

Робота без загальної припливно-витяжної вентиляції.

Робота без наявності захисного огородження робочої зони. педалі управління.

Робота без огороджувальних пристроїв при перепаді висоти понад ніж 1,3 м.–4


10. Виявлення та своєчасне усунення порушень вимог охорони праці.

+10


11. Впровадження раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на покращліпшення стану охорони праці.

+25ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

(станом на 15.12.2004 р.)
1. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003р. № 994.

2. Типове положення про службу охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004р. № 255, зареєстроване в Мін’юсті України 01.12.2004р. за № 1526/10125.

3. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27, зареєстроване в Мін’юсті України 21.04.1999р. за № 248/3541.

4. Типове положення про кабінет охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.1997р. № 191, зареєстроване в Мін’юсті України 08.10.1997р. за № 458/2262.

5. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Затверджене наказами Держнаглядохоронпраці України від 03.08.1993р. № 72 та від 03.02.1994р. № 8, зареєстроване в Мін’юсті України 30.09.1993р. за № 141 та 24.02.1994р. за № 31/240;

6. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004р. № 1112.

7. ДНАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9;

8. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994р. № 45, зареєстроване у Мін’юсті України 21.06.1994р. за № 136/345.

9. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96р. № 170, зареєстроване в Мін’юсті України 18.11.1996р. за № 667/1692.

10. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.1993р. № 94, зареєстроване в Мін’юсті України 20.10.1994р. за 154;

11. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, зареєстрований у Мін’юсті України 25.01.1995р. за № 18/554.

12. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132, зареєстрований в Мін’юсті України 07.02.1994р. за № 20/229.

13. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.1993р. № 128.

14. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.1994р. № 104.

15. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджені наказом Держгіртехнагляду СРСР 09.01.1990р.

16. НАОП 1.6.10-1.01-77. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. Затверджені Мінпромбудстройматеріалів СРСР 19.12.1977р.

ВИСНОВКИНеобхідність розробки СУОП для МНС України, його структурних підрозділів і підпорядкованих підприємств обумовлена вимогами законодавства про охорону праці, а також високим ступенем ризику та травматизму персоналу під час ведення протипожежних, аварійно-рятувальних та інших робіт, ліквідації техногенних і природних катастроф, аварій, надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Результати науково-дослідної роботи в якості методичних рекомендацій щодо створення СУОП для органів управління МНС України різного рівня мають бути покладені в основу впроваджених СУОП для структурних підрозділів (департаментів, спеціальних підрозділів і формувань, тощо) та підпорядкованих підприємств МНС України.

Впровадження методичних рекомендацій сприятиме:

- підвищенню організаційного рівня охорони праці в МНС України, його структурних підрозділах і підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях під час виконання ними основних функцій і завдань у визначеній законодавством сфері діяльності;

- зниженню рівня травматизму та професійних захворювань працівників;

- поліпшенню умов праці, соціальної захищеності працюючих тощо.


РЕКОМЕНДАЦІЇДля впровадження методичних рекомендацій “Системи управління охороною праці в системі МНС України” доцільно запровадити такі заходи:

1 Ввести їх у дію наказом МНС України.

2 Організувати їх вивчення керівниками, посадовими особами, персоналом та іншими працівниками, які приймають участь у впровадженні та функціонуванні СУОП на різних рівнях управління.

3 Внести в посадові інструкції цих працівників обов’язки з охорони праці відповідно до їх посад, професій та розподілу службових обов’язків на конкретному рівня управління.

4 З урахуванням специфіки діяльності окремих структурних підрозділів МНС України та підпорядкованих підприємств, установ і організацій на підставі цих методичних рекомендацій опрацювати (або доопрацювати, за необхідності,) та впровадити на них СУОП або положення про СУОП з введенням їх у дію наказами.

5 Відповідно до чинного законодавства створити необхідні служби (або призначити спеціалістів) з охорони праці у структурних підрозділах і підприємствах, підпорядкувавши їх безпосередньо керівникам (роботодавцям). За необхідності, доукомплектувати ці служби спеціалістами, які мають відповідну підготовку, враховуючи те, що функціонування СУОП можливе лише за наявності служб охорони праці, які мають опрацьовувати СУОП та сприяти удосконаленню діяльності кожного структурного підрозділу у цьому напрямку

6 Зважаючи на те, що ефективність СУОП суттєво залежить від участі в її функціонуванні вибраних трудовим колективом представників (робітників, службовців, фахівців), які, відповідно до законодавства, є уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці, доцільно організувати роботу щодо проведення їх виборів, залучення до участі у СУОП і підготовки цих осіб для виконання, зокрема, функцій здійснення контролю (аудиту) за функціонуванням СУОП.

7 За необхідності, організувати та провести навчання працівників, які приймають участь у СУОП, зокрема, щодо знання нормативно-правових актів з охорони праці, що відносяться до сфери їх професійної діяльності та виконання обов’язків з охорони праці, визначених у їх посадових інструкціях.


 Заповнюється згідно з нормами Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка