Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка2/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3. Підготовка документів для оцінки ступеню професійного ризику виробництва
3.11 Для можливості оцінки та регулювання ступеня ризику виникнення смертельних нещасних випадків служба охорони праці опрацьовує нормативи та норми оцінки ступеню професійного ризику. Орієнтовно вони будуть виглядати так, як наведено в додатку 9К9.

3.12 Комісія розглядає нормативи та норми їх оцінки (рядки 2-5 додаткуа К99). і пПісля їх схвалення служба охорони праці приступає до оцінки ступеня професійного ризику виробництва.

3.13 На підставі отриманої з виробничих структурних підрозділів інформації про існуючі небезпеки та проведеної безпосередньо перевірки структурного підрозділу, служба охорони праці розраховує сумарний фактичний бал та ступінь професійного ризику в цілому по підприємству та по кожному структурному підрозділу окремо.
3.14

кідливих та небезпечних виробничих факторів.


Визначення показників для відображення їх у рядках 6 та 7 додаткуа К99 наведено в цьому додатку.здійснюється таким чином:

3.15 У пункті 1. Рядок 6 повинен відображати дані про нормативну кількість посадових інструкцій (на кожного керівника). Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість посадових інструкцій (враховуються тільки ті, що містять обов’язки з охорони праці).

У пункті 2. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість інструкцій з охорони праці (на кожну професію, вид робіт). Рядок 7 повинен відображати фактичну наявність таких інструкцій на кожному робочому місті.

У пункті 3. Рядок 6 повинен відображати дані про кількість інструкцій з безпечного обслуговування на кожен об’єкт підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість таких інструкцій на робочих місцях.

У пункті 4. Рядок 6 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів, які повинні мати посвідчення про перевірку знань з охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів, які мають дійсні посвідчення про перевірку знань з охорони праці.
У пункті 5. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість журналів, які заповнені відповідно до вимог типового положення про навчання з питань охорони праці.

У пункті 6. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість навчальних програм. Рядок 7 повинен відображати їх фактичну кількість.

У пункті 7. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які повинні були пройти перевірку знань з охорони праці у комісіях структурних підрозділів. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які пройшли, згідно з протоколом, перевірку знань з охорони праці.

У пункті 8, 9. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які повинні відповідно до наказу МОЗ від 31.03.1994 року № 45 пройти попередній та періодичні огляди. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які пройшли такий медогляд.

У пункті 10. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб до 21 року, які повинні пройти медичний огляд. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які пройшли медичний огляд.

У пункті 11. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які мають право на отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 7 повинен відображати кількість карток форми МБ-6, заповнених у встановленому порядку.

У пункті 12. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб, які мають право на отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб, які отримали ЗІЗ у повному обсязі.

У пункті 13. Рядок 6 повинен відображати кількість виявлених порушень записаних у приписах, виданих у зв’язку з порушенням нормативно-правових актів, що виявлені органами нагляду за охороною праці у структурному підрозділі і строк виконання яких закінчився на час перевірки (Органи державного нагляду визначені статтею 38 Закону “Про охорону праці”). Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних заходів щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів.

У пункті 14. Рядок 6 повинен відображати кількість заходів, передбачених на поточний рік планом поліпшення стану умов та безпеки праці, строк виконання яких закінчився. Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних у встановлені строки заходів.

У пункті 15. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, що підлягає у поточному році планово – попереджувальному ремонту і строк проведення якого закінчився на момент обстеження. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, на якому здійснено планово – попереджувальний ремонт.

У пункті 16. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, яке згідно з вимогами нормативно-правових актів на період перевірки у поточному році повинно було пройти випробування. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, яке пройшло випробування у встановлені строки.

У пункті 17. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, яке повинно було пройти технічний огляд відповідно до вимог нормативно-правових актів на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, яке пройшло технічний огляд на період перевірки у встановлені строки.

У пункті 18. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання, машин, механізмів. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання, що забезпечене огороджувальними пристроями, сигналізацією, запобіжними та блокуючими пристроями, системою гальмування робочих органів, заземленням відповідно до вимог стандартів безпеки праці.

У пункті 19. Рядок 6 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів, передбачених у декларації безпеки і спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів, що виконуються.

У пункті 20. Рядок 6 повинен відображати кількість технологічної документації у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість технологічної документації, яка містить вимоги безпеки відповідно до вимог ГОСТ 3. 1120 – 83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации”.

У пункті 21. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць, на яких виконуються роботи при наявності технологічної документації.

У пункті 22. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

При наявності технічного паспорта на будівлю (споруду), у рядку 8 ставиться “1” при відсутності – “0”.

У пункті 23. Рядок 6 повинен відображати кількість технічних оглядів, що повинні були бути проведені на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично проведених технічних оглядів.

У пункті 24. Рядок 6 повинен відображати кількість планово–попереджувальних ремонтів, які повинні були закінчитися на момент перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично виконаних планово–попереджувальних ремонтів.

У пункті 25. Рядок 6 повинен відображати кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції, яка повинна діяти у структурному підрозділи. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції, яка на момент перевірки увімкнена і працює.

У пункті 26. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць, що підлягають перевірці на визначення рівня шуму, вібрації, запиленості, температури, вологості, освітлення тощо. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць, щодо яких на момент перевірки є дані про рівні всіх шкідливих факторівх, діючих на робочому місці.

У пункті 27. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності планів евакуації у рядку 8 ставиться “1”, при відсутності “0”.

У пункті 28. Рядок 6 повинен відображати кількість засобів пожежогасіння, що повинні бути у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість діючих засобів пожежогасіння, наявних у момент перевірки в структурному підрозділі.

У пунктах 29, 30. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності відповідної до вимог нормативно–правових актів діючої автоматичної системи пожежогасіння, системи пожежної сигналізації у рядку 8 ставиться “1”; за відсутності - “0”.

У пункті 31. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

При відповідності згідно з вимогами нормативно–правових актів всього обладнання та приміщення класу пожежонебезпечної зони у рядку 8 ставиться “1”; при невідповідності хоча б однієї одиниці обладнання - “0”.

У пункті 32. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

При дотриманні норм розривів та габаритних розмірів при розміщені обладнання у рядку 8 ставиться “1”; при недотриманні хоча б однієї норми - “0”.

У пунктах 33 -36. Рядки 6 та 7 не заповнюються.

За наявності протоколів, акту опосвідчення, строки яких не закінчились, у рядку 8 ставиться “1”, за відсутності, або коли вийшов строк дії - “0”.

У пункті 37. Рядок 6 повинен відображати кількість необхідних згідно з вимогами нормативно–правових актів електрозахисних засобів. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість електрозахисних пристроїв, строк випробувань яких не закінчився.

Після заповнення рядків 6-9 таблиці, наведеної у додатку К99, підраховуємо сумарний фактичний бал.

3.16 Крім того,При цьому необхідно враховувати таки застереження:

3.16.1 За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 1 до 5 днів встановлюється штрафний бал у розмірі – 4.

3.16.2 За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 6 до 30 днів, та профзахворювання встановлюється штрафний бал у розмірі – 6.

   1. 3.16.3 За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму понад 30 днів встановлюється штрафний бал у розмірі –10.


3.16.4 За наявності смертельного нещасного випадку встановлюється штрафний бал у розмірі –100.

3.16.5 За перевищенняі гранично-доприпустимих концентрацій та рівнів небезпечних або шкідливих виробничих факторів, за кожне перевищення встановлюється штрафний бал у розмірі –5

         1. 3.16.6.

У разі, якщо за умовами виробництва на підприємстві відсутні ті чи інші технологічні процеси, у зв’язку з чим немає необхідності впровадження того чи іншого нормативу або відсутні нещасні випадки чи профзахворювання, не було приписів органів державного нагляду за охороною праці, розрахунок сумарного нормативного балу по цьому параметру не здійснюється і цей норматив вилучається з оцінки дії СУОП.

3.16.7 .

3.16.7 .

У разіПри порушенняі строку проведення інструктажів, перевірки

знань з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожну особу –2.
3.16.8 За виявленні порушенняь працівниками інструкції з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожного порушника –4.
3.17 Розглянемо це на прикладі даних, занесених до таблиці, наведеної в додатку К99 (рядки 6-9).

У зв’язку з тим, що об’єктів підвищеної небезпеки на підприємстві немає, нормативний бал пункту 19 вилучаємо і сумарний нормативний бал Мmax буде:
Мmax = 780 – 50 = 730.
Сумарний фактичний бал, наведений у кінці рядка 9 додатку К, дорівнює 377377.

3.18 Розраховуємо штрафні бали:

3.18.1:

1 На підприємстві було зареєстровано 2 нещасних випадки з тимчасовою втратою працездатності 6 та 10 діб. Штрафний бал –12.

3.18.2 2 Перевищення ГДН нта ГДК зафіксовано по 5 факторах (таблиця №1додаток Б). Штрафний бал: – 25.

3.18.33 Під час перевірки виявлено, що :

 • порушено терміни проведення інструктажів з охорони праці для 30 працівників;

 • порушено вимоги інструкцій з охорони праці 40 працівниками.

Штрафні бали відповідно: –60 та –160.

3.18.4 Всього штрафних балів встановлено:
12 +25 +60 +160 =257 (3.5).
3.18.5 Таким чином, розрахований сумарний фактичний бал Мр становить:
Мр = 377377 – 257=12200. (3.6) .

3.19 Виходячи з мети досягти незначного ризику, за умови виконання практично всіх вимог нормативно-правових актів з охорони праці, р

Розрахунок ступеня професійного ризику підприємства здійснюємоться за формулою:
P = (Mmax –Mp +0,1) 9 ∙ 10-7, (3.7)
де Де Mmax – визначений у процесі оцінки сумарний нормативний бал;

Мр – визначений у процесі оцінки сумарний фактичний бал.

Ступінь професійного ризику підприємства становить:
Р = (730780-120 –120 +0,1) 9 ∙ 10-7 = 5941 ∙ 10-7 = 5,95,5 ∙ 10-4 (3.8)
3.20 Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків, бачимо, що підприємство працює в межах неприпустнеприпустиимого ризику (неприпустнеприпустиимий ризик ≥ 5,001 ∙ 10-4).
4. Визначення на підприємстві політики, цілей та завдань з охорони праці

3.21 Наступна пПолітика підприємства в у сферіобласті охорони праці повиннамає спрямовуватися на послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних виробничих факторів праці, що впливають на професійні ризики. з урахуванням масштабу ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань.

Вона може бути досягнута поступовим підвищенням рівня безпеки виробництвапраці за рахунок:
- впровадженням інженерно–технічних засобів захисту;
- модернізації машин, механізмів, обладнання з урахуванням ступеня їх ризику;

- впровадження новітніх безпечних для життя і здоров’я людини технологій;
- механізації технологічних процесів;
- безперервної системи навчання та інформаційного забезпечення працюючих про стан умов та безпеки праці;

- персональної відповідальності кожного керівника та працівника за виконання покладених на них обов’язків з охорони праці та необхідного контролю з боку роботодавця.
3.22 Завданням щодо впровадження СУОП є проведення коригувальнючих заходів зі зменшення рівня професійного ризику виробництва. Не втрачаючи коштів, можна підвищити рівень безпеки за рахунок підвищення виконавчої дисципліни.

Для цього:

3.22.1 1) Доопрацьовуються посадові інструкції для керівників усіх рівнів.

Відповідно до ”Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” ці інструкції повинні бути розроблені для всіх керівників і містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт. Посадова інструкція повинна складатись із розділів: “Загальні положення”, “Завдання та обов’язки”, “Права”, “Відповідальність”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги” та “Взаємовідносини (зв’язки) за посадою”.

Примірна посадова інструкція для головного інженера, обов’язки з охорони праці робітпрацівника та бригадира (керівника робіт) наведено у додатку 11Л. 0 За це отримуємо 0,5 балів.

Основні завдання, функції та права служби охорони праці наведені також в додатку 11М.

(отримуємо 0,5 балів).

3.22.2 2) Опрацьовуються необхідні інструкції з безпечного обслуговування (отримуємо 4 бали).

3.22.3 3) Забезпечується отримання посадовими особами та спеціалістами посвідчень про перевірку знань з охорони праці (отримуємо 0,6 балів).

3.22.4 4) Забезпечується проведення інструктажів з охорони праці (отримуємо 3,3 бали).

3.22.5 5) Забезпечується проходження медичних оглядів (отримуємо 1,4 бали).

3.22.6 6) Заповнюються картки форми МБ-6 (отримуємо 0,7 балів).

3.22.67 7) Забезпечуютьсяєння працівникиів засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) ЗІЗ (отримуємо 4,6 балів).

3.22.7 Заповнюються картки форми МБ-6 щодо ЗІЗ (отримуємо 0,7 балів).

3.22.88) Забезпечуються робочі місця технологічною документацією (отримуємо 20 балів).

3.22.99) Здійснюється Ззабезпечення засобами пожежогасіння (отримуємо 5,1 бал).

3.22.10 10) Здійснюється Ззабезпечення електрозахисними засобами (отримауємо 21,6 балів).

3.22.1111) Встановлюється контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та дотриманням працюючими вимог безпеки .

За рахунок вжиття цих заходів можна усунути 220 штрафних балів (залишиться 37 з 257) та додатково набрати ще 61,8 балів .
3.23 ТодіВ цьому разі початковий ступінь професійного ризику пвиробницідприємства приу впровадженні СУОП буде:
Р= (730780 – (377377+61,8- 37) +0,1) ∙ 9 ∙ 10-7 = 2,963617 ∙ 10-7 = 3,6 ∙ 10-44, (3.9)
тобто в межах терпиприпустимого ризику, який ми прийнятоли в розмірі: – 5,001∙ 10-5 -- 5 ∙ 10-4

.
3.24 Виходячи з цього, політику підприємства щодо охорони праці можна визначити таким чином:

 • висока якість продукції – здорові та безпечні умови праці;

 • зниження ступеня ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві та профзахворювань з урахуванням соціальної відповідальності, економічної доцільності та технічної можливості;

 • персональна відповідальність кожного працівника за порушення покладених на нього обов’язків з охорони праці.

3.25 Для реалізації цієї політики, цілі в у сферобласті охорони праці можна визначити так:

Досягнути рівня припустимого ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у 2007 році за рахунок:

 • забезпечення моніторингу дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та усунення, в першу чергу, найнебезпечніших з них;

 • залучення працівників до активної участі в управлінні охороною праці;

 • постійного розгляду керівником підприємства та керівниками структурних підрозділів, стану умов та безпеки праці разом із розглядом виробничих питань;

 • підведення підсумків виконання планів з охорони праці за безпосередньою участю керівника підприємствароботодавця.

3.26 У такому разі завдання у сферів області охорони праці полягатимуть у:

 • доведенні рівня забезпечення машин, механізмів, устаткування інженерно–технічними засобами:у 2005 році – до 70 %;

у 2006 році – до 100 %;

 • приведенні пожежонебезпечних дільниць у відповідність до вимог нормативно–правових актів у 2005 – 2006 роках;

 • стовідсотковому застосуванні працюючими засобів індивідуального захисту;

 • приведенні технологічної документації до вимог стандарту ГОСТ 3. 1120-83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации”:

у 2005 році - до 70 %,

у 2006 році - до 100%;


 • постійному підтриманні будівель таі споруд у справному стані;

 • декларуванні і вживанні заходів з безпечної експлуатації об’єктів

підвищеної небезпеки;

 • забезпеченні знання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та розуміння ними рівняміри небезпечності шкідливих таі небезпечних виробничих факторів для їхнього життя та здоров’я, а також для життя і здоров’я людей, що їх оточують;

 • створенні та забезпеченні функціонування кімнат психологічного розвантаження, оздоровчих кімнат, процедурних тощо.

5. Опрацювання програми поліпшення стану

умов та безпеки праці на підприємстві та визначення

організаційної схеми реалізації політики
3.27 Програма поліпшення стану умов та безпеки праці повинна передбачати:

 • придбання необхідних засобів для ефективного управління виробничими процесами, оновлення технологічного та виробничого обладнання, засобів колективного захисту працюючих;

 • впровадження сучасних технічних засобів контролю виробничого середовища, автоматизованих інформаційних систем охорони праці і відповідного програмного забезпечення;

 • забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

 • проведення цільового навчання працівників з охорони праці;

 • придбання систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність небезпечних або шкідливих виробничих факторів, установок пожежогасіння та пожежної сигналізації;

 • моніторинг шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Програма повинна бути забезпечена необхідними ресурсами та визначати конкретні строки її виконання. Вона повинна періодично переглядатись із урахуванням змін у безпеці виробництва.

3.28 Розглянемо порядок опрацювання такої програми.

Під час визначення небезпечних та шкідливих виробничих факторів було встановлено, що:

1) 3.28.1 На гальванічній, термічній, зварювальнійподрібнювальній, розмелювальній, сушильній, фасувально-пакувальній дільницях рівні шкідливих речовин у зоні дихання працюючих перевищують ГДН .

3.28.2 2) На роторних млинахзаточних станках відсутня місцева витяжна вентиляція, що призводить до перевищення ГДН пилу в зоні дихання.

3.28.33) Тільки 42% обладнання холодної обробки металів забезпечено засобами захисту від дії небезпечних виробничих факторів.

3.28.4 4) Тільки 60% технологічної документації відображають вимоги безпеки праці.

3.28.5 5) Забезпеченість працюючих ЗІЗ становить 69 %.

3.28.6 6) Періодичні медичні огляди пройшли тільки 66% працівників.

3.28.7 7) Планово-попереджувальні ремонти здійснено тільки в 55% обладнання.

3.28.8 8) Причинами мікротравм були:

 • відсутність засобів захисту від стружки, що відлітає при обробці металупадіння шматків сілікацеоліту;

 • порушення робітниками вимог інструкцій з охорони праці;

 • відсутність засобів механізації для транспортування бутелів із кислотоюупакованої продукції.

Складання програми повинно будуватись на тій політиці, що задекларована.

3.29 Враховуючи дію вищепереліченихвище перелічених небезпечних та шкідливих виробничих факторів, програма поліпшення стану умов та безпеки праці буде виглядати таким чином.

Керуючись вимогами Закону України “Про охорону праці” і ставлячи за мету досягнення припустимнезначногоого рівня ризику виникнення нещасних випадків у 2007 р., дії керівництва підприємства будуть спрямовані на:
3.29.1 Підвищення якості продукції, що виробляється, за рахунок впровадження новітніх технологій та сучасного обладнання.

 1. 2. 3.29.2 Забезпечення засобами колективного захисту та місцевою витяжною вентиляцією машин, механізмів, устаткування:
у 2005 році – до 70%;

у 2006 роцікроці – до 100%.
3. 3.29.3 Приведення технологічної документації до вимог стандарту ГОСТ 3.1120 – 83:

у 2005 році – до 70%;

у 2006 році – до 100%.
4.3.29.4 Механізацію важких та небезпечних робіт.

3.29.5 Удосконалення нормативних актів підприємства з охорони праці.

3.29.6 Інформаційне забезпечення працівників даними про стан умов і безпеки праці.

3.29.7 Забезпечення конструктивної співпраці з питань охорони праці між роботодавцем, керівництвом та працівниками.

3.29.8 Запровадження механізму стимулювання дієвості СУОП.

3.29.9 Забезпечення медико-санітарного обслуговування робітників.

3.29.10 Створення аналітично–інформаційної системи з питань охорони праці.

.

3.29.11 Забезпечення технічного контролю за безпечністю виробництва.

3.29.12 Забезпечення моніторингу дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів.3.29.13 Декларуванні і реалізації заходів з безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

3.29.14 Налагодження постійнодіючоїпостійно діючої системи навчання з питань охорони праці.
3.30 6. Визначення організаційної схеми реалізації політики.

Організаційна схема повиннамає визначати послідовність дій різних ланок управління підприємством щодо реалізації програми та схематично – шляхи реалізації програм відповідного рівня (відповідних функцій та завдань. Схеми організації та реалізації політики наведено в додаткахи 11Н, П, Р-13).

Перший рівень управління

(директор)

Другий рівень управління


(керівник структурного підрозділу)


Визначення кола осіб, відповідальних за реалізацію політики

Доведення інформації до робітників
Встановлення порядку визначення участі представників трудового колективу

Збір та узагальнення пропозицій від трудового колективу

Створення системи виміру та обліку шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Забезпечення виконання системи проведенням:
- навчання та інструктажів з охорони праці;

- лікувально–профілактичних заходів;

- планово–попереджувальних ремонтів;

- технічної, технологічної та організаційної безпеки.
Оцінка результатів впровадження кореигуючих заходів і їх впливу на ступень професійного ризику


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка