Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Сторінка9/12
Дата05.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

V. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять по змістовному модулю №1 та №2

В умовах нестійкого політичного й економічного розвитку України, постійно зростає роль судових експертиз щодо криміналістичного дослідження різноманітних документів, як одного з найефективніших способів встановлення істини з питань, що розглядаються в цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах. Провідне місце серед криміналістичних експертиз посідають судово-почеркознавча експертиза, судово-авторознача експертиза та технічна експертиза документів, за допомогою яких встановлюється конкретна особа, яка виконала рукописний текст чи підпис, або була автором тексту; ймовірні умови, в яких виконувався документ та психофізіологічний стан виконавця; групова належність (вік, стать, рівень освіти, професійна приналежність та інші соціально-біографічні характеристики) виконавця та автора документа. Автором і виконавцем рукописного документа може бути як одна особа, так і різні особи. Технічним дослідженням реквізитів документів, а також матеріалів та речовин, які використовувались для їхнього виготовлення, встановлюється дійсність чи недійсність досліджуваних документів.

Зазначені експертизи, серед інших криміналістичних експртиз, відносяться до найбільш науково досліджених і розвинутих галузей криміналістики, які ефективно використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження реквізитів документів, що забезпечують встановлення об’єктивних фактів у кримінальних, цивільних, господарських та приватних справах. Майбутнім слідчим, які постійно працюють з документами, такі знання будуть корисними і необхідними в їхній повсякденній професійній діяльності.

Основною формою самостійної роботи студентів щодо вивчення спецкурсу “Криміналістичне дослідження документів” є підготовка до практичних занять. Практичні заняття – це колективна форма вивчення й обговорення складних криміналістичних питань під керівництвом викладача. Активність та зміст виступів студентів на семінарських заняттях залежить від якості їхньої самостійної підготовки. Приймаючи активну участь в обговоренні поставленої викладачем проблеми, студенти вчаться змістовно формулювати свої думки, набувають навички публічних виступів, дискусій, вчаться відстоювати свою точку зору.

На практичних заняттях передбачається вивчення найбільш складних і важливих методичних проблем криміналістичного дослідження рукописних документів. Це перш за все питання формування письмово-рухових навичок у людини, які, перетворюючись у функціонально-динамічний стереотип, надають почерку індивідуальних ознак; вивчення ідентифікаційних і неідентифікаційних ознак почерку, а також окремих методик дослідження почерку, підписів та мовних ознак автора документу.

По кожній темі, яка виноситься на практичні заняття, передбачено вивчення студентами необхідного мінімуму обов’язкової літератури – нормативних актів, наукових досліджень вчених-криміналістів, правознавців. Готуючись до семінарських занять, студенти повинні вчитись аналізувати та систематизувати отриману інформацію, виділяти основне та відкидати другорядне. Якість підготовки до семінару залежить перш за все від уміння студентів користуватися літературою, від їх ініціативності, наполегливості, працелюбності, впевненості в собі.

Підготовку до семінарських та практичних занять слід розпочинати з усвідомлення поставлених питань по темі. При цьому незайвим буде розпочати підготовку з конспекту лекцій, підручника, а потім перейти до рекомендованої літератури – нормативних документів та наукових праць. Вивчаючи методичну літературу по темі семінару, слід робити конспективні записи, виписувати основні положення з посиланням на автора та джерела їх, знаходження, а також висловлювати свою точку зору та власні думки, які виникають під час підготовки до семінару.

Готуючись до виступу по темі семінару, необхідно розробити план виступу чи логічну послідовність висвітлення того чи іншого питання. Виступ студента повинен бути чітким, аргументованим і тільки по суті питання. Допускається користування своїми записами. Учасники семінарських занять зобов’язані уважно слухати виступи своїх товаришів, доповнювати відповіді та вносити необхідні поправки, ставити додаткові питання, вступати в дискусії із приводу обговорюваного питання, розвивати у своїх виступах нові погляди по суті обговорюваного питання. Така форма роботи сприяє розвитку у студента вміння користуватись літературою, висловлювати свої власні думки, аналізувати проблемні питання криміналістичного дослідження рукописних текстів чи підписів, робити відповідні висновки.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка