Законодавча база пенсійного забезпечення 42


НазваЗаконодавча база пенсійного забезпечення 42
Сторінка6/13
Дата10.09.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЯКІСНІ ЗМІНИ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ


На відміну від більшості країн, де проводилась пенсійна реформа, в Україні за нормами нового пенсійного законодавства було перераховано раніше призначені пенсії. При цьому гарантувалося збереження розміру раніше призначених пенсій і пільг по обчисленню стажу роботи, передбачених раніше діючим законодавством.

Запроваджено нову формулу обчислення пенсії, яке здійснюється лише із заробітку, з якого були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду та за даними персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, що з 1 жовтня 2008 року становить 10035,00 гривень.

При цьому за рахунок коштів Державного бюджету України сплачуються внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за дитиною-інвалідом, за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, за військовослужбовців. З 1 січня 2008 року страхові внески сплачуються також і за батьків – вихователів будинків сімейного типу. Відповідно, періоди виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зараховуються до страхового стажу при призначені пенсії.

Збільшено період трудової діяльності, за який враховується заробітна плата для призначення пенсії. Це досягається поступовим розширенням періоду, за який враховується заробітна плата при обчисленні пенсії, з двох років до всієї тривалості трудової діяльності з можливістю виключення періоду до 60 календарних місяців за умови, що такий період становить не більше ніж 10 % тривалості страхового стажу. Це дозволило встановити залежність розміру пенсії від заробітної плати, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду України, та заохочує громадян до більш тривалої участі у формуванні ринку праці.

Відповідно до нового пенсійного законодавства щороку з 1 березня (починаючи з 1 березня 2005 року) проводиться підвищення розміру пенсії на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком.

З 1 січня 2008 року (з прийняттям Закону України „Про Державний бюджет України 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”) пенсії перераховано з урахуванням показника зарплати 928,81 грн., що відповідає рівню середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік.

Водночас збільшено визначену статтею 25 Закону України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” величину оцінки одного року страхового стажу: до 1,2% з 1 січня та до 1,35% з 1 жовтня 2008 року (до 1 січня цього року ця величина дорівнювала 1%).
Одночасне збільшення більш ніж у три рази заробітної плати для обчислення пенсії (з 306,45 грн., яка враховувалася при перерахунку пенсії у 2004 році, до 928,81 грн.) та збільшення вартості одного року страхового стажу дозволило відійти від існуючої раніше „зрівнялівки”, коли пенсії основної маси пенсіонерів встановлювалися на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, забезпечити справедливість у розмірах пенсій, призначених у різні роки, здійснити диференціацію пенсій. Якщо у грудні 2007 року середній розмір пенсії перевищував мінімальний на 42% (590,80 грн. проти 415,11 грн.), то у січні 2009 року це співвідношення склало 65% (898,21 грн. проти 544 грн.).
Відновлення диференціації пенсійВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 з 1 липня 2008 року розмір мінімальної пенсійної виплати збільшено з 482 грн. до 544 грн. із збереженням диференціації для одержувачів пенсій по втраті годувальника. Мінімальна пенсійна виплата у зв’язку із втратою годувальника встановлена в диференційованих розмірах з урахуванням кількості дітей. Так, на одного непрацездатного члена сім’ї ця виплата становить 544 грн., на двох — 652,8 грн., на трьох і більше — 816 гривень.З 1 вересня 2008 року цією постановою інвалідам І групи, одиноким інвалідам ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію відповідно до Законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб, які одержують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень. Надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей, які перебувають на утриманні пенсіонера, збільшилась з 19,91 грн. до 150 гривень на кожну дитину; розмір підвищення до пенсії реабілітованим громадянам та членам їх сімей збільшено з 9,96 до 54,4 та з 4,98 до 43,52 грн.; мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій збільшено та встановлено у розмірах : І група - 1200 грн., ІІ група – 1080 грн., ІІІ група – 960 грн., учасники бойових дій – 840 гривень.

У 2009 році збережено досягнутий рівень пенсійного забезпечення, зокрема, не зменшено жодної виплати, встановленої у 2008 році, як непрацюючим так і працюючим пенсіонерам.

Середній розмір пенсії з урахуванням зазначених змін у січні 2009 року склався у розмірі 898,36 грн., а у квітні – 912,81 грн. (або збільшився, відповідно, на 19,6% та 21,5% у порівнянні з січнем минулого року).

Крім того, з метою здійснення заходів щодо соціального захисту громадян та підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання цін Кабінетом Міністрів України 11 березня 2009 року прийнято постанову № 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян".

Цією постановою установлено у 2009 році з 1 квітня підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, у розмірі 7,5 грн., збільшуючи його з 1 липня до 14,2 грн., та з 1 жовтня – до 28,4 грн. Підвищення здійснюється непрацюючим особам незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії. Виплата підвищення проводиться понад встановлені мінімальні розміри пенсійних виплат та допомог.
Розмір пенсійної виплати у % до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за видами пенсій (станом на 1 січня)Розмір пенсійної виплати у % до середньої номінальної заробітної плати, за видами пенсій (станом на 1 січня)Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008р.№530 встановлено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), обчислених відповідно до Митного кодексу України, законів України “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про пенсійне забезпечення”, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”, не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме, з 01.10.2008 року – 5976,00 грн., а розмір пенсії, призначеної відповідно до Закону України „Про прокуратуру” (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) - 10 тисяч гривень на місяць.

В цілому зміни у пенсійному забезпечені за 2008 рік та перший квартал 2009 року забезпечили ріст пенсійних виплат переважній більшості пенсіонерів (середній розмір пенсії підвищився на 52%). При цьому, збільшено у 3 рази кількість пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує 1 тис. гривень, майже в 40 разів зменшилась кількість пенсіонерів, які одержують пенсію в розмірі до 500 гривень.
Забезпечено підвищення коефіцієнту заміщення пенсією втраченого заробітку з 36,5% станом на 1 січня 2004 року до 54 % станом на 1 січня 2009 року, що відповідає рекомендаціям 102 Конвенції МОП „Мінімальні розміри соціального забезпечення”.
Додаткові виплати до пенсій


Майже 1 млн. громадян, які мають особливі заслуги перед Україною (матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, відзначені почесним званням „заслужений”, орденами, медалями, державними преміями України), отримують пенсії за особливі заслуги. Пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються в розмірі від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначені пенсії збільшуються у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. У 2009 році їх розміри становлять: від 99,60 грн. до 199,20 грн.

У 2008 році за рахунок Державного бюджету майже в два рази збільшено надбавку до пенсії за особливі заслуги матерям, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку.

У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено розміри підвищень до пенсій, довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, понад 2,6 млн. ветеранів війни (згідно із Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” пенсії підвищуються у розмірі від 10 до 50 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність).
З 01.01.2008 року набули чинності зміни до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" в частині встановлення дітям війни підвищення до пенсії або довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни, тобто у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дало можливість виплачувати підвищення всім дітям війни та збільшувати його розмір у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 жовтня 2008 року розмір цього підвищення складає 49,80 гривень.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА НФРАСТРУКТУРИ, ЩО ЇХ ОБСЛУГОВУЄ
Система недержавного пенсійного забезпечення є складовою частиною пенсійної системи України. Її розбудова здійснюється з 2004 року...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка