Законодавча база пенсійного забезпечення 42


НазваЗаконодавча база пенсійного забезпечення 42
Сторінка3/13
Дата10.09.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Страхування на випадок безробіттяКошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття використовуються на виплату матеріального забезпечення безробітних та надання соціальних послуг у сприянні працевлаштуванню незайнятого населення.
Види матеріального забезпечення:

  • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

  • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

  • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Види соціальних послуг:

  • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

  • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

  • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

За даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, що здійснюються Держкомстатом України чисельність зайнятого населення віком 15-70 років в середньому за 2008 рік, порівняно з 2007 роком, збільшилась на 67,6 тис. осіб та сягнула 21,0 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс за означений період в середньому по Україні з 58,7% до 59,3%.
Чисельність безробітних в Україні в середньому за 2008 рік, порівняно з минулим роком, зросла на 7,5 тис. осіб і склала 1,4 млн. осіб. Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), залишився на рівні 2007 року та становив 6,4% економічно активного населення. Слід відзначити, що рівень безробіття в Україні був нижчим, ніж у середньому по країнах Євросоюзу, де він становив 7,0%, зокрема, в Іспанії рівень безробіття зріс з 8,3% до 11,3% та був найвищим, у Словаччині – 9,6%. Угорщині – 7,9%, Португалії та Франції – 7,7%.
На відміну від ситуації, характерної для останніх років, коли кількість вільних робочих місць практично відповідала чисельності осіб, що шукали роботу, а також спостерігався значний дефіцит кваліфікованої робочої сили, в останньому кварталі 2008 року, внаслідок впливу світової фінансової кризи на ринок праці України, відбулося стрімке зростання реєстрації незайнятих громадян в центрах зайнятості та скорочення кількості вакансій. Зокрема, у грудні 2008 року до центрів зайнятості звернулося майже 287 тис. осіб, що вдвічі перевищує відповідний показник грудня 2007 року. Станом на кінець 2008 року на обліку в центрах зайнятості перебувало понад 876 тис. осіб або на третину більше, ніж на початок року, у той же час потреба у працівниках підприємств, установ та організацій становила лише 91 тисячу та у порівнянні з початком минулого року скоротилася удвічі.
Якщо на 1 січня 2008 року на одне вільне робоче місце претендувало 4 особи, які шукали роботу, то станом на 1 січня 2009 року – 10 громадян.
Державна служба зайнятості – виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснює заходи сприяння зайнятості населення, зокрема надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої роботи, працевлаштування громадян на вільні та новостворені робочі місця, працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на заброньовані робочі місця, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян шляхом організації професійного навчання, організації тимчасових громадських робіт тощо.

Протягом 2008 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 2,5 млн. громадян не зайнятих трудовою діяльністю.
Серед осіб, які перебували на обліку в центрах зайнятості, чисельність працевлаштованих у 2008 році становила 1084,0 тис. осіб. Зокрема шляхом наданням дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття працевлаштовано 44,7 тис. неконкурентоспроможних на ринку праці безробітних громадян. Започаткували власну справу шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю майже 31 тис. безробітних.


Одним з пріоритетів діяльності державної служби зайнятості є розвиток гнучкої і орієнтованої на працевлаштування системи профорієнтації та професійного навчання безробітних. Особлива увага приділялась проведенню профорієнтаційної роботи з

учнями навчальних закладів. Профорієнтаційними послугами було охоплено понад 1,1 млн. осіб, які навчаються в навчальних закладах різних типів, що майже на чверть більше ніж у попередньому році.
Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що шукають роботу, вимогам роботодавців протягом 2008 року за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 245,2 тис. безробітних громадян, що майже на 16 тис. осіб більше ніж у 2007 році. Професійна підготовка, перепідготовка здійснювалася за 394 напрямами, професіями та спеціальностями. Для професійного навчання безробітних до співпраці було залучено 26,1 тис. навчальних закладів різних типів, підприємств, організацій та установ.
До оплачуваних громадських робіт залучено 428,5 тис. осіб з числа незайнятих громадян.
Для прискорення укомплектування вільних робочих місць, забезпечен­ня доступу до інформації про реальний попит на відповідних працівників та реальні умови праці і заробітної плати центрами зайнятості надаються адреси та контактні телефони підприємств, організацій та установ, які мають потребу в робочій силі. Поширено інформування населення не тіль­ки при індивідуальному обслуговуванні шукачів роботи в центрах зайня­тості, а й через різноманітні сучасні засоби масової інформації, зокрема, Інтернет ресурси державної служби зайнятості, інформаційно-довідкової телефонної системи. Інформування населення здійснюється не тіль­ки при індивідуальному обслуговуванні шукачів роботи в центрах зайня­тості, а й через різноманітні сучасні засоби масової інформації, зокрема, інтернет ресурси державної служби зайнятості, інформаційно-довідкову телефонну систему. Протягом 2008 року засобами інформаційних ресурсів, що функціонують на основі баз даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Служба зайнятості України» (офіційний портал державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, портал «Труд» www.trud.gov.ua, мобільний сервіс “Пошук роботи”), скористалися 5,6 млн. користувачів, яким було надано 17,4 млн. інформаційно-консультаційних та інтерактивних послуг.
Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


з/п

Показники

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

затверджено

 

Залишок коштів на 01.01.

516 304,2

385 738,9

154 025,6

274 944,1

137 421,0

295 752,4

343 924,4

 

в т.ч. резерв Фонду

40 124,3

103 539,1

47 365,2

30 928,1

21 588,7

24 931,9

40 853,8

 

Надходження в поточному році

1 686 511,7

2 153 634,0

2 615 664,2

2 800 141,2

3 718 096,9

4 463 101,6

6 633532,5

 

з них:


 

Страхові внески

1 655 596,9

2 125 860,3

2 596 661,6

2 784 194,9

3 594 792,9

4 717 239,4

6 613 432,0

 

Інші

21 010,5

27 440,2

18 051,5

15 484,9

23 072,4

42 580,3

17 973,0

 

Асигнування Державного бюджету України

9 904,3

333,5

951,1

461,4

100 231,6

3 281,9

2 127,5

 

Надходження - всього (з урахуванням залишку)

2 202 815,9

2 539 372,9

2 769 689,8

3 075 085,3

3 855 517,9

5 058 854,0

6 977 456,9

 

Видатки – всього (з урахуванням резерву)

1 920 616,1

2 432 712,5

2 525 673,8

2 959 253,0

3 584 697,4

4 753 859,1

6 977 456,9

 

з них:


1

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, всього

1 307 544,5

1 604 820,4

1 829 496,8

2 084 838,3

2 474 688,2

3 519 161,0

5 914 876,2

 

Допомога по безробіттю

862 089,8

979 072,6

1 185 653,3

1 458 851,6

1 695 867,2

2 254 319,8

4 713 869,5

 

Одноразова виплата по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

84 621,9

111 968,1

149 085,0

84 545,1

96 337,9

182 977,2

1 420,4
Матеріальна допомога в період професійного навчання

33 308,9

39 116,8

44 544,5

56 307,6

76 019,6

97 756,6

82 955,8

 

Матеріальна допомога, допомога на поховання*

62 662,7

60 396,6

36 197,0

1 603,1

1 593,9

1 682,1

1 873,2

 

Послуги банків

5 189,4

5 856,6

7 029,1

2 987,5

5 196,0

7114,7

14 422,8

 

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних

61 311,4

90 355,8

94 449,7

103 458,0

121 709,3

230 772,9

167 953,0

 

Організація громадських робіт

33 107,0

41 172,6

55 887,8

66 043,2

83 013,9

106 728,5

64 221,3

 

Працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям

92 825,9

150 165,6

210 519,5

258 364,7

294 424,2

383 457,3

336 923,7

 

Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням

72 427,5

126 715,7

46 130,9

52 677,5

100 526,2

254 351,9

47 934,7
Профорієнтаційні послуги

х

х

х

х

х

х

29 200,0
Допомога по частковому безробіттю

х

х

х

х

х

х

279 150,0
Профілактика настання страхових випадків

х

х

х

х

х

х

174 951,8

2

Підтримка інформаційно-довідкової системи обслуговування безробітних

60 466,4

91 015,5

59 108,6

55 545,7

62 049,3

97 567,5

60 000,0

3

Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на пенсію

87 732,1

95 715,7

162 809,4

234 004,1

150 197,1

11 082,8

30 708,4

4

Спрямування коштів Фонду на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти**

98 220,1

104 308,6

х

х

129 995,3

х

х

5

Утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, ІПК, управління Фондом, всього

192 135,0

282 993,5

373 365,7

471 281,1

583 451,3

846 648,5

847 279,3

6

Створення умов для прийому та надання соціальних послуг робочими органами виконавчої дирекції Фонду

70 978,9

206 493,6

69 965,2

91 995,1

159 384,3

238 545,5

60 000,0

7

Резерв Фонду

10 3539,1

47 365,2

30 928,1

21 588,7

24 931,9

40 853,8

64 593,0

8

Середньорічний розмір страхових внесків до Фонду, %

2,4

2,4

2,2

1,8

1,8

1,8

2,2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА НФРАСТРУКТУРИ, ЩО ЇХ ОБСЛУГОВУЄ
Система недержавного пенсійного забезпечення є складовою частиною пенсійної системи України. Її розбудова здійснюється з 2004 року...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка