Законодавча база пенсійного забезпечення 42


НазваЗаконодавча база пенсійного забезпечення 42
Сторінка13/13
Дата10.09.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Структура інвестицій активів НПФ у акції за секторами економіки станом на 31.12.08 має такий вигляд:
Порівняння структури інвестицій в акції українських емітентів за галузями у І півріччі до ІІ півріччя 2008 року.

Найбільша частка інвестицій припадає на машинобудівну галузь (вона збільшилась з 21,5 до 24,4%), а також на енергетичну, де частка складає 20,2%, а металургійна галузь займає третє місце (18,8%).

Достатньо висока частка інвестицій припадає також на хімічну галузь та торгівлю.

За минулий рік сумарні витрати пенсійних фондів збільшилися з 15,1 до 31,6 млн. грн. або на 109,1%, в тому числі, за 2008 рік на 16,5 млн. грн., що пояснюється як збільшенням кількості працюючих недержавних пенсійних фондів, так і обсягами робіт з обслуговування учасників та їхніх вкладів. При цьому витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів, залишаються в межах встановлених нормативів.

За рахунок пенсійних коштів покривається оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду, управління його активами, а також відшкодовуються витрати послуг зберігача, аудиторські послуги, послуги торговців цінними паперами.
Структура витрат, що відшкодовувалися за рахунок пенсійних коштів, станом на 31.12.2008

(у відсотках від суми активів усіх недежавних пенсійних фондів)
Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснюється:

- за діяльністю НПФ, страхових організацій та банківських установ – Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів – Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Опрацьовується питання пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій громадян. Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсійне забезпечення окремих категорій осіб, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, або на посадах і в професіях, зайнятість на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, здійснюється згідно із окремим законодавчим актом через недержавні пенсійні фонди.

Враховуючи світовий досвід на сьогодні лише в країнах пострадянського простору залишилося пільгове пенсійне забезпечення за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. У розвинутих країнах здійснюються заходи, спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, а також надаються компенсаційні виплати у разі інвалідності або втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання.

Мінпраці співпрацює з фахівцями Світового банку в частині доопрацювання проекту закону про професійну пенсійну систему із урахуванням світових тенденцій. Проект акта передбачає здійснення додаткового пенсійного забезпечення окремих категорій працівників, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці або займають посади, визначені законодавством, що діяло раніше, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах чи за вислугу років.

Демографічна ситуація і пенсійна система

Стан пенсійної системи та перспективи її розвитку великою мірою визначаються демографічною ситуацією. Для України, як і для більшості країн світу, головною демографічною тенденцією поточного століття є процес старіння населення, що виявляється у зростанні частки осіб похилого віку, а особливо – у зміні співвідношень між чисельністю поколінь.

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, упродовж 2010–2025 рр. співвідношення між кількістю осіб пенсійного та працездатного віку збільшиться з сучасних 0,4 до 0,5, а до 2050 р. чисельність покоління пенсіонерів сягатиме ¾ чисельності покоління працездатного віку. Співвідношення між чисельністю поколінь пенсіонерів і дітей, яке нині становить 1,6, до початку 2030-х років зросте до 2, а наприкінці прогнозованого періоду сягатиме 2,35. Частка осіб старше працездатного віку в загальній чисельності населення упродовж 2010-2050 рр. збільшиться з 24% до 36%.

Прогресуюче старіння населення вимагає реформування пенсійних систем, оскільки зростає співвідношення між кількістю одержувачів пенсій та платників внесків. Особливої актуальності набуває подовження тривалості трудового періоду та зростання рівня зайнятості людей старшого віку, в тому числі шляхом підвищення пенсійного віку. Нині у більшості країн ЄС встановлено однаковий пенсійний вік для жінок і чоловіків, зазвичай 62–65 років. Питання подальшого підвищення пенсійного віку активно обговорюється в багатьох країнах, зокрема у Німеччині вже прийнято рішення про запровадження 67-річного порогу.

Щодо зміни пенсійного віку в України, то на сьогодні це питання є не на часі, оскільки середня тривалість життя, за різними оцінками, у чоловіка складає від 59 до 63 років. Відбувається також загострення проблеми безробіття і створення додаткових робочих місць є малоймовірним.


Статево-віковий склад населення України у 2009 та 2050 рр.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА НФРАСТРУКТУРИ, ЩО ЇХ ОБСЛУГОВУЄ
Система недержавного пенсійного забезпечення є складовою частиною пенсійної системи України. Її розбудова здійснюється з 2004 року...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка