Законодавча база пенсійного забезпечення 42


НазваЗаконодавча база пенсійного забезпечення 42
Сторінка2/13
Дата10.09.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань

Одним із завдань Фонду є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці.

Незважаючи на щорічне зниження рівня виробничого травматизму, стан справ, що склався з охороною праці на підприємствах-страхувальниках вимагає удосконалення профілактичної роботи з боку всіх зацікавлених сторін.

У 2008 році, порівняно з 2007 роком, кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 2 311 або на 12,2% (16 671 травмована особа), в тому числі зменшилося число травмованих осіб зі смертельним наслідком на 68 або на 7,4% (857 травмованих осіб).Зменшилась і кількість групових нещасних випадків на 10 або на 3,8% (261 випадок).
Зниження виробничого травматизму зареєстровано в 24 областях та в містах Києві і Севастополі.
Найсуттєвіше зниження травматизму зареєстровано в Донецькій області – на 600 осіб (11,2%), Дніпропетровській – на 261 особу (19,4%), м. Києві – на 141 особу (18,3%), Луганській області – на 134 особи (5,9%), Харківській – на 118 осіб (20%).
Найнижчий рівень травматизму зафіксовано у Закарпатській області – 0,5% (76 осіб), м. Севастополі - 0,5% (84 особи), Чернівецькій області – 0,6% (96 осіб), Тернопільській – 0,8% (136 осіб).
Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій (32%), Луганській (13,5%) і Дніпропетровській (8,1%) областях. Чисельність травмованих осіб у цих областях складає близько 53,6% від їх загальної кількості по Україні.

У 2008 році кількість випадків професійного захворювання на виробництві збільшилась на 846 або на 14,2% (6 793 особи). А кількість випадків смерті від професійного захворювання зменшилась на 22 або на 4,9% (445 осіб).
Ріст зареєстрованих професійних захворювань мав місце у Луганській області – на 348 випадків або на 31% (1 458), Донецькій – на 200 випадків або на 8,7% (2 496), Дніпропетровській – на 140 випадків або на 12,7% (1 244), Волинській – на 85 випадків або на 81% (190).
Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Донецькій (36,7%), Луганській (21,5%), Дніпропетровській (18,3%), Львівській (9,5%) областях. Кількість профзахворювань у цих областях складає близько 86% від загальної кількості по Україні.

Зниження рівня професійних захворювань спостерігалось у АР Крим – на 15 випадків або на 40,5% (37), Херсонській області – на 12 випадків або на 40% (30), Вінницькій – на 5 випадків або на 41,7% (12), Житомирській – на 4 випадки або на 14,3% (28) областях.

Зменшення кількості випадків смерті від професійного захворювання відбулося у Донецькій області – на 28 випадків або на 17% (164), Львівській області – на 13 випадків або на 48% (27), Волинській – на 2 випадки або на 12% (17).У робочих органах виконавчої дирекції Фонду на 01.01.2009 р. працюють 525 страхових експертів з охорони праці, які проводять свою роботу на 1 228 239 зареєстрованих у Фонді підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та виду економічної діяльності.
У 2008 році страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду проведено 36 921 перевірка стану профілактичної роботи щодо створення на підприємствах безпечних та нешкідливих умов праці.
Представники робочих органів виконавчої дирекції Фонду брали участь у роботі 100% комісій з розслідування нещасних випадків на підприємствах, у тому числі із спеціального розслідування групових нещасних випадків – 379 раз; нещасних випадків із смертельним наслідком – 899; випадках смерті на підприємстві – 1 096; нещасних випадків з можливою інвалідністю – 3 758.
Також брали участь у роботі 6 387 комісіях по перевірці знань з охорони праці працівників, у 275 комісіях по випробуванню та прийманню в експлуатацію засобів виробництва, апаратури та приладів контролю, засобів колективного та індивідуального захисту та у 22 комісіях з приймання закінчених робіт з охорони праці, що фінансуються Фондом.
У 2008 році представниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду виявлено 361 985 порушень законодавства про охорону праці, складено 630 протоколів про адміністративні правопорушення, розглянуто 300 скарг та заяв застрахованих, внесено 34 991 подання роботодавцям та 889 – Держгірпромнагляду. Також Держгірпромнагляду внесено 1 757 пропозицій щодо заборони подальшої експлуатації 1 582 робочих місць, 75 дільниць та 100 цехів.

Аналіз виробничого травматизму засвідчив, що 77,8% (13 856) нещасних випадків на виробництві сталися через організаційні причини, 14% (2 487) - через технічні причини, 8,2% (1 458) - через психофізіологічні причини.

Відповідно до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2007-2008 роки до Програми робіт Фонду, виконавчою дирекцією Фонду організовано випуск друкованої продукції з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму, яку розповсюджено серед роботодавців.

З метою підвищення ефективності профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, які загрожують життю і здоров’ю працюючих, попередження виробничого травматизму, аварійності та професійної захворюваності, спричинених незадовільними умовами праці, виконавчою дирекцією Фонду у 2008 році організовано створення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств (у тому числі вугледобувних підприємств) з аналізом стану умов та безпеки праці на робочих місцях та обґрунтуванням організаційних, технічних, технологічних і медико-профілактичних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працюючих; аналізом професійної та виробничообумовленої захворюваності, викликаної професійною діяльністю та розробленням заходів профілактики.


Відшкодування потерпілим матеріальної шкоди
Система загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань гарантує нашим громадянам соціальний захист, насамперед, право на страхові виплати у разі повної або часткової втрати працездатності чи втрати годувальника.
Починаючи з 1 квітня 2001 року Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України виплачено потерпілим (членам їх сімей) майже 12 млрд. гривень.
Станом на 1 січня 2009 року Фонд здійснює страхові виплати 319 тисячам потерпілих (членам їх сімей), які постраждали на виробництві.
За 2008 рік з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 2,86 млрд. грн., що більше порівняно з 2007 роком на 17,5 відсотка.Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого (члена його сім'ї) має стабільну тенденцію до зростання. Так, у 2008 році він складав 747,8 грн., що на 17,4% більше у порівнянні з 2007 роком, а у порівнянні з 2001 роком цей показник зріс в 6,3 разу.

В структурі страхових виплат основна частина припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей) – 2060,6 млн. грн. (72%) та одноразову допомогу потерпілим (членам їх сімей) – 685,7 млн. грн. (24%).

Найбільша частина загальної суми страхових виплат по Україні за 2008 рік припадає на шахтарські регіони (76,9%), а саме: Донецьку область – 39,8%, Луганську – 16,3 %, Дніпропетровську – 14,8%, Львівську – 6 %.У 2008 році сума витрат на щомісячні страхові виплати потерпілим склала 1922,2 млн. грн., що на 306,3 млн. грн., або на 19% більше у порівнянні з 2007 роком. Середній розмір виплати на одного потерпілого склав 536,7 грн., що на 18,8% більше порівняно з 2007 роком.

Сума щомісячної страхової виплати у разі втрати годувальника склала 138,4 млн. грн., що на 22,9 млн. грн., або 19,8% більше у порівнянні з 2007 роком. Середній розмір даної виплати склав 562 грн., що на 20,6% більше порівняно з 2007 роком.

Однією з причин зростання середньомісячного розміру виплат потерпілим (членам їх сімей) є проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічного перерахунку сум щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на коефіцієнт зростання середньомісячної заробітної плати відповідно до статті 29 базового Закону.

У 2008 році додаткові витрати Фонду на ці цілі склали 18,7 млн. грн. на місяць За 2002-2008 роки додатково виплачено 1,2 млрд. грн.

У 2008 році виплачено 482,7 млн. грн. одноразової допомоги потерпілим, що на 24,8% більше у порівнянні з попереднім роком. Цю допомогу отримали 15 997 потерпілих, що на 0,1% менше порівняно з попереднім роком. Середній розмір одноразової допомоги на одного потерпілого склав 30,2 тис.грн., що на 25% більше у порівнянні з 2007 роком.

Сума одноразової допомоги утриманцям в разі смерті потерпілого порівняно з 2007 роком зросла на 3,3 млн. грн. (на 11,2%) і склала 33,3 млн. грн. Середній розмір виплати на одного утриманця збільшився на 25,4% і склав 22,4 тис. грн.

У 2008 році зросла й сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю, у порівнянні з 2007 роком на 14,1% і склала 169,7 млн. грн. А середній розмір одноразової допомоги на одну сім’ю потерпілого становив 103,4 тис. грн., що на 28% більше порівняно з 2007 роком.

У 2008 році Фондом виплачено 32,4 млн. грн. на індексацію щомісячних страхових виплат потерпілих (членів їх сімей) відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, що в 2,2 разу більше порівняно з 2007 роком.

За підсумками 2008 року Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України немає заборгованості по страхових виплатах перед потерпілими та членами їх сімей.Медична, професійна та соціальна реабілітація
У 2008 році на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві з бюджету Фонду було профінансовано понад 200,5 млн. гривень, що на 37,8% більше порівняно з 2007 роком.

Динаміка забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами має стабільну тенденцію до зростання. Так, у 2008 році медико-соціальні послуги отримали 81 671 особа, що на 5 976 осіб більше, ніж у 2007 році.


У 2008 році на підставі висновків МСЕК було проліковано 26 038 потерпілих на виробництві, що на 642 особи більше, ніж в 2007 році. Загальна сума витрат на лікування потерпілих склала 29 871,2 тис. грн., що на 8 233,8 тис. грн., або на 38% більше порівняно з 2007 роком.
Лікарськими засобами та виробами медичного призначення було забезпечено 21 183 особи, що на 1 807 осіб більше, ніж в 2007 році. Загальна сума витрат на ці цілі становила 20 077,5 тис. грн., що на 6 558,5 тис. грн., або на 49% більше порівняно з 2007 роком.
У 2008 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 11 294 інвалідів, що на 3 964 особи більше, ніж у 2007 році. Загальна сума коштів на санаторно-курортне лікування потерпілих на виробництві склала 55 895,4 тис. грн., що на 33 704,6 тис. грн., або на 152% більше порівняно з 2007 роком.
Протезно-ортопедичними виробами у 2008 році забезпечено 3 650 осіб, що на 1 142 особи більше, ніж у 2007 році. Загальна сума витрат становила 15 754,7 тис. грн., що на 7 206 тис. грн., або на 84% більше порівняно з 2007 роком.
Засобами пересування (колясками) у 2008 році було забезпечено 500 потерпілих на виробництві на загальну суму 2 431,6 тис. грн., що на 513,9 тис. грн., або 27% більше порівняно з 2007 роком.
Одним із видів медико-соціальних послуг є забезпечення інвалідів від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань автомобілями. А також компенсує вартість запасних частин до них, пального, ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем.
У 2008 році за кошти Фонду автомобілями було забезпечено 1 266 інвалідів. Загальна сума витрат на придбання автомобілів для потерпілих становила 39 784,9 тис. грн. А також проведено страхування автомобілів, придбаних за кошти Фонду.Порівняльна таблиця

виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2005-2008 роки та планових показників бюджету на 2009 рік


п/п

Статті бюджету

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008рік

2009рік

Факт 

Факт 

Факт 

Факт 

План 

1

2

4

5

6

7

8

 

I. Доходи

 

 

 

 

 

1

Оборотно-касова готівка на покриття тимчасових касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг на початок бюджетного періоду

27 669,7

56 517,8

93 062,5

135 269,9

328 872,0

2

Резерв коштів на початок бюджетного періоду

13 070,4

0,0

0,0

0,0

82 564,2

3

Надходження

2 037 711,6

2 382 989,5

3 019 997,4

3 948 900,6

4 133 618,0

3.1

Страхові внески роботодавців

2 031 079,0

2 371 505,4

3 005 165,4

3 926 899,9

4 118 144,7

3.2

Добровільні внески

51,3

56,1

67,1

90,5

105,1

3.3

Інші надходження, одержання яких не суперечить законодавству

6 581,3

11 428,0

14 764,9

21 910,2

15 368,2

3.3.1

Пеня за несвоєчасну сплату страхових внесків

783,0

953,1

1 192,8

1 997,7

1 192,8

3.3.2

Кошти, одержані від стягнення штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю

2 411,3

1 905,4

1 821,9

1 931,9

1 821,9

3.3.3

Кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів

 

 

 

 

684,0

3.3.4

Інші надходження

3 387,0

8 569,5

11 750,2

17 980,6

11 669,5

4

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних депозитних рахунках

 

 

 

84,7

3 750,0

 

Всього доходів:

2 078 451,7

2 439 507,3

3 113 059,9

4 084 255,2

4 548 804,2

 

II. Видатки

 

 

 

 

 

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

7 240,9

6594,7

31 121,8

118 418,9

195 720,5

1.1

Фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною (Національною) програмою поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища

1 812,3

863,2

 

206,3

 

1.2

Фінансування заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища

569,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3

Фінансування заходів, передбачених галузевими програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища

1 893,4

1 234,8

266,3

149,6

 

1.4

Фінансування видатків на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

1 443,8

2 604,2

2 176,4

3 043,7

 

1.5

Фінансування видатків на організацію розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту працівників

767,0

110,6

 

3,2

 

1.6

Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

538,2

835,6

3 415,8

39 278,9

 

1.7

Фінансування інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків

217,2

946,3

25 263,3

75 737,2

 

2

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

63 516,5

110 362,9

145 566,3

200 527,1

242 860,8

2.1

Витрати на стаціонарне лікування потерпілих на виробництві у лікувально-профілактичних закладах, медичну реабілітацію після стаціонарної допомоги

11 115,3

16 294,3

21 637,4

29 235,4

28 820,0

2.2

Витрати на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів

18 347,2

20 328,2

22 190,8

55 745,7

76 548,0

2.3

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

5 560,1

7 413,8

8 548,7

15 577,0

18 516,1

2.4

Витрати на протезування зубів

35,4

26,2

42,9

28,6

45,4

2.5

Витрати на протезування очей та придбання окулярів

14,1

20,6

16,3

18,0

47,0

2.6

Витрати на слухові апарати

68,5

86,5

57,9

110,9

197,8

2.7

Витрати на вироби медичного, медикаментозного призначення та лікарські засоби

8 202,7

11 198,7

13 519,0

20 035,8

28 232,4

2.8

Витрати на додаткове харчування

592,6

637,9

729

1 060,7

1 285,9

2.9

Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілими та інші витрати

36,9

60

31,6

61,8

107,9

2.10

Витрати на спеціальний медичний догляд


3 802,6

4 686,9

5 483,9

6 644,4

9 103,5

2.11

Витрати на постійний сторонній догляд


8 227,2

9 978,7

11 492,7

13 628,3

17 934,7

2.12

Витрати на побутове обслуговування


5 124,0

6 224,3

7 236,3

8 683,0

11 121,5

2.13

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

771,6

1540,8

1917,7

2 415,6

3 257,6

2.14

Витрати на соціальну реабілітацію потерпілих, в тому числі разова грошова допомога непрацюючим інвалідам

5,0

7,8

0,8

96,6

21,0

2.15

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

498,2

544,2

632,8

760,4

883,5

2.16

Витрати, пов’язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

1 115,1

31 314,0

52 028,5

46 424,9

46 738,5

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

1 773 707,8

2 002 967,8

2 513 226,7

2 960 894,0

3 444 007,7

3.1

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку

111 008,5

97 848,6

77 103,0

102 838,5

94 610,6

3.2

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

45 202,3

60 227,3

77 098,9

99 762,0

118 668,6

3.3

Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому

194 703,6

244 103,9

386 767,8

482 673,1

586 614,4

3.4

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

1 030 745,4

1 294 253,6

1 615 893,8

1 922 203,6

2 223 020,5

3.5

Виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

345,1

375,3

433,1

651,5

895,2

3.6

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого

83 247,2

125 758,0

178 765,0

203 018,7

235 967,5

3.7

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника

78 757,0

95 730,9

115 485,1

138 360,3

175 040,2

3.8

Витрати на поховання потерпілого

872,0

1 051,7

1 382,2

1 124,1

2 606,0

3.9

Погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України

200 120,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10

Витрати на відшкодування грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за зобов’язаннями минулих років, що виникли до 23.02.2007 року

28 706,4

83 618,5

60 297,8

10 262,2

6 584,7

4

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта", програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство")

15 065,5

17 619,7

19 703,1

20 866,0

29 406,4

5


Судові витрати та виконавчий збір

107,5

93,6

106,2

63,5

141,8

6

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

4 684,0

4 193,4

2 586,8

2 833,3

21 135,3

7

Погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 01.04. 2001 року відповідно до статтей Законів України "Про Державний бюджет України"

18 709,9

-151,4

0,0

0,0

0,0

8

Видатки для створення лікувально-профілактичної бази Фонду

 

 

 

 

180 000,0

9

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

3 350,2

3 645,6

1 877,8

2 063,8

5 383,3

10

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

 

962,9

4 047,1

4 819,7

15 000,0

11

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

 

 

 

 

394,9

12

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

114 947,7

172 257,8

214 119,7

290 676,5

303 912,2

13

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

20 603,9

27 897,8

45 434,5

71 656,2

22 000,0

 


Всього видатків:

2 021 933,9

2 346 444,8

2 977 790,0

3 672 819,0

4 459 962,9

14

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

 

 

 

82 564,2

82 564,2

15

Оборотна касова готівка на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду

56 517,8

93 062,5

135 269,9

328 872,0

6 277,11   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА НФРАСТРУКТУРИ, ЩО ЇХ ОБСЛУГОВУЄ
Система недержавного пенсійного забезпечення є складовою частиною пенсійної системи України. Її розбудова здійснюється з 2004 року...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка