До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5


Скачати 142.66 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Дата19.05.2013
Розмір142.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ"Адміністратор пенсійних фондів "Україна-Сервіс"

за ЄДРПОУ

23505375

Територія _Україна, м.Київ, Голосіївський р-н______________

за КОАТУУ

8036100000

Орган державного управління ______________________________

за СПОДУ
Галузь __________________________________________________

за ОПФГ

240

Вид економічної діяльності _Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

за КВЕД

67.20.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20 11 р.


Форма N 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

8357

-

-

-

818

(28)

-

-

9147

Коригування:
Зміна облікової політики020

-

-

-

-

-

--

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

--

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

--

Скоригований залишок на початок року

050

8357

-

-

-

818

(28)9147

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів060

-

-

-

-

-

--

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

--

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

--

Уцінка незавершеного будівництва

090

-

-

-

-

-

--

Дооцінка нематеріальних активів

100

-

-

-

-

-

--

Уцінка нематеріальних активів

110

-

-

-

-

-

--
120

-

-

-

-

-

--

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

(289)(289)

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)140

-

-

-

-

-

--

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

--

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

--
170

-

-

-

-

-

--

Внески учасників:
Внески до капіталу180

-

-

-

-

-

--

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

--
200

-

-

-

-

-

-


Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)210

-

-

-

-

-

-


Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-


Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-


Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-


Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-


Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків260

-

-

-

-

-

-


Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

280

-

-

-

-

-

-


Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

-

(289)(289)

(289)Залишок на кінець року

300

8357

-

-

-

(818)

(317)8858

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка