Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого


НазваЩодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого
Сторінка1/8
Дата05.10.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8Опис формата звіту

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011
Суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон).

Відповідно до статті 6 Закону Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі - Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011
І. Опис додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення


 1. Заповнення титульного аркуша додатка 4.


Страхувальники зазначені в пункті 3.1 розділу ІІІ Порядку зобов’язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків:


 • для юридичних осіб вноситься восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

 • для фізичних осіб – підприємців вноситься десяти-розрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

 • для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи нерезиденти), у яких не має коду ЄДРПОУ органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: РNNNNSSS, де «Р» – константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; «NNNNN» - рівно п’ять цифр – код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем) де здійснюється первинне взяття на облік страхувальника – юридичної особи; «SSS» - порядковий номер страхувальника з особливим Кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду;

 • для фізичних осіб – підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.


Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника-фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5-9 додатка 4 до Порядку.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник:

 • для юридичних осіб – зазначається десяти-розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

 • для фізичних осіб –зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи – підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб – за наявності даної посади, зазначається десяти - розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб – даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов`язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року (далі Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом «ПРИЙНЯТО» та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску”
При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

У заголовній частині Таблиці відображається:

- Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи.

- Код основного виду економічної діяльності згідно довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої органом статистики для юридичних осіб, для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників згідно КВЕД зазначений ним при державній реєстрації.

 • Клас професійного ризику виробництва згідно повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду (для платників взятих на облік з 01.01.2011 року), згідно повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва виданого робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників взятих на облік до 01.01.2011 року).

Платником ставиться позначка “х” у відповідну клітинку, у разі, якщо платник:

 • бюджетна установа;

 • підприємство, організація веукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС;

 • підприємство, організація громадської організації інвалідів.

- Міністерство, або інший центральному орган виконавчої влади (зазначається підпорядкованість платника)

- Місцезнаходження або місце проживання платника.

- Телефон.

- Організаційно-правова форма господарювання.

- Номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду.

- Назва банку.

- МФО банку;

 • Номера поточних рахунків в установах банків.

- Середньооблікова кількість штатних працівників.

Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

- у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384.

- Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

- Кількість застрахованих осіб у звітному місяці (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку);

- у тому числі чоловіків, жінок;

- обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).

Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їх фактичних виплат за період з 1 січня 2011 року.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Пенсійного фонду України
У цьому Порядку та в текстах таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Назва таблиці
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого...
Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів ...
При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа...
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ЄДИНОГО...
Ч. 11 ст. 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" N 2464-VI від...
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного...
Рябцева Т. Б. подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України
Звітність Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про...
Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального...
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ...
Подається платником наростаючим підсумком з початку року до органів Пенсійного фонду України
Закон про ЄСВ Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на...
Правове регулювання цивільно-правових і трудових договорів, укладених з найманими працівниками підприємства (підприємців), зовсім...
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка