Законодавча база пенсійного забезпечення 42


НазваЗаконодавча база пенсійного забезпечення 42
Сторінка4/13
Дата10.09.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
тис.грн.

* - з 2006 року без матеріальної допомоги

** 2003, 2004рр. – спрямування на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються в зв’язку із закриттям шахт, 2007 рік – спрямування Фондом коштів на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти


Управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

органи нагляду
Державний нагляд за додержанням законодавства по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню – Мінпраці

Наглядова рада за діяльністю Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

(складається з 15 осіб - по 5 представників сторін соціального діалогу)


органи управління
Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

(складається з 45 осіб - по 15 представників сторін соціального діалогу)


Державна служба зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Державний центр зайнятості - центральний орган

Регіональні та базові центри зайнятості - робочі органи:
Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, відповідні міські, міськрайонні, районні та районні в містах


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діє відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18 січня 2001 року № 2240 - ІІІ і є правонаступником Фонду соціального страхування України, який було утворено у 1991 році.

Фонд є самоврядною організацією, управління якого здійснюється на паритетних засадах представниками від держави, роботодавців та застрахованих осіб. До складу правління Фонду сторонами делегується по 15 представників, до Наглядової ради по п’ять. Строк їх повноважень складає 6 років. Правління і наглядова рада очолюються представником кожної сторони протягом 2 років. В даний час головою правління є представник від сторони роботодавців, головою наглядової ради – від сторони держави.

Структура ФондуНаглядова рада Фонду 15 осіб

( по 5 від кожної сторони)

Державний нагляд

За додержанням законодавства по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню - Мінпраці


Наглядова рада Фонду 15 осіб

( по 5 від кожної сторони)


Наглядова рада Фонду 15 осіб

( по 5 від кожної сторони)


Наглядова рада Фонду 15 осіб

( по 5 від кожної сторони)

Державний нагляд

За додержанням законодавства по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню - Мінпраці


Загальна кількість працівників Фонду (за штатним розписом) на 01.01.2009 р. становить 4 957 одиниць.

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР (ст. 14) Фонд провадить збір та акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за загально­обов’язковим державним соціальним страхуванням та здійснює інші функції згідно з затвердженим Статутом Фонду. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Бюджет Фонду за 2008 рік становив по доходах 7 227 627 тис. гривень.Фонд надає застрахованим особам (працюючим) та членам їх сімей такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

 • допомоги:

 • по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворим членом сім’ї);

 • по вагітності і пологах;

 • при народженні дитини (до 2007 року);

 • по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до 2007 року);

 • на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

 • забезпечення оздоровчих заходів:

 • оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей;

 • лікування в реабілітаційних відділеннях санаторних закладів, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств та вищих учбових закладів, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

 • часткове фінансування оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах, позашкільне обслуговування (придбання дитячих новорічних подарунків). • Бюджет Фонду по витратах у 2008 році становив 7 243 708 тис.  гривень.

За 8 років діяльності надходження та витрати бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, характеризуються такими показниками.Кількість зареєстрованих страхувальників протягом 2008 року збільшилась порівняно з 2001 роком на 906 350, або в 2,7 рази.

У Фонді в даний час, для забезпечення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом "єдиного вікна", обмін інформацією здійснюється на рівні Держпідприємництво (ДП “Інформаційно-ресурсний центр”) – районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності засобами електронної пошти.Заборгованість страхувальників по сплаті страхових внесків та інших плате­жів до Фонду в порівнянні з початком 2008 року збільшилась на 12 632 тис. грн. і ста­ном на 1 січня 2009 року становить 141 198 тис. гривень.Заборгованість за Фондом в порівнянні з початком 2008 року збільшилась на 63 280 тис. грн. і на 01.01.2009 р. становить 241 325 тис.  гривень.З моменту створення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, правління Фонду систематично приймало рішення щодо підвищення рівня матеріального забезпечення застрахованих осіб.

Структура бюджету Фонду у 2009 році

п/п


Види витрат

2009 рік (план)

тис. грн.

%

1.

Допомога по тимчасовій непрацездатності

4 216 240

53,8

2.

Допомога по вагітності і пологах

1 385 767

17,7

3.

Допомога на поховання

35 173

0,4

4.

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення

1 628 298

20,8

5.

Організаційно-управлінські витрати

383 977

4,9

6.

Витрати по виконанню обов’язків страховика

80 437

1,0

7.

Витрати на виплату допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

30 020

0,4

8.

Резерв страхових коштів

77 222

1,0

9.

Всього:

7 837 134

100Інформація про доходи і видатки

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2003 - 2009 роках

п/п

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок коштів станом на початок року

308570

178826

256362

77572

-47366

212953

223250

2

ДОХОДИ:

2496505

3433950

4896510

7257647

5515415

7227627

7613884

2.1.

страхові внески

2176930

3057873

4550348

5829253

4907278

6496456

6771622

2.2.

відрахування від фіксованого сільськогосподарського податку

7756

7849

 

 

 

 

 

2.3.

надходження від продажу спеціальних торгових патентів

284

 

 

 

 

 

 

2.4.

надходження від сплати єдиного податку

228057

268254

221469

345067

407335

474418

528130

2.5.

від часткової сплати за путівки

40720

51714

69740

92122

118678

163393

200198

2.6.

інші надходження, у тому числі:

42758

48260

54953

991205

82124

93360

113934

2.6.1.

надходження на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6882

6700

9432

10269

32052

15176

47751

2.6.2.

асигнування з Державного бюджету для покриття видатків Фонду на виплату допомоги при народженні дитини

 

 

 

941801

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ В ЗАЛИШКОМ:

2805075

3612776

5152872

7335219

5468049

7440580

7837134

3

ВИТРАТИ:

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

по тимчасовій непрацездатності

1107335

1437028

1985248

2351487

2962528

3917564

4216240

3.2.

по вагітності і пологах

225793

307260

446906

661458

854158

1328860

1385767

3.3.

при народженні дитини

73493

166894

1006847

2351624

0

0

0

3.4.

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

382309

444167

605397

773289

0

0

0

3.4.1.

у т.ч. перерахування до Пенсійного Фонду

0

0

49300

124806

0

0

0

3.5.

на поховання

12684

18523

32802

36859

32923

35173

35173

3.6.

резерв страхових коштів

 

 

0

 

 

 

77222

3.7.

на оздоровчі заходи

694408

779604

779709

963983

1102629

1470239

1628298

3.8.

організаційно-управлінські заходи

105791

189424

174502

224165

258289

455153

383977

3.9.

витрати по виконанню обов'язків страховика

10672

4206

5773

2599

5674

3746

80437

3.10.

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6354

8956

12873

17026

21248

31280

30020

3.11.

інші витрати (у 2005 р.позашкільне обслуговування)

1485

352

25243

95

17647 *

1693

 

3.12.

витрати з фонду розвитку (2003 рік) та витрати за рахунок коштів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках (2005 рік)

5990

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАТ:

2626314

3356414

5075300

7382585

5255096

7243708

7837134

4.

ФОП та інші виплати, на які нараховуються та з яких утримуються внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з ТВП (млн.грн.)

70779

90269

122638

157293

204120

269824

292368

5

Розмір страхових внесків (% від ФОП)

 

 

 

 

 

 

 

 

для найманих працівників, з/плата яких нижча прожиткового мінімуму

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

для найманих працівників , з/плата яких вища прожиткового мінімуму

0,5

1

1

1

1

1

1

 

для роботодавців

2,9

2,9

2,9

2,9

1,5

1,5

1,4
* у тому числі -16583 тис.грн виплата допомоги при народженні дитини; - 947 тис. грн. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Зазначені показники 2008 року свідчать про стабільність створеної в Україні системи соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, її спроможність протистояти наслідкам фінансової кризи, гарантованість надання Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахо­ваним особам та членам їх сімей.

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ

Пенсійне забезпечення в Україні є основною складовою системи соціального захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

Міністерство праці та соціальної політики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Управління фінансами пенсійного забезпечення здійснює Пенсійний фонд України. На нього покладено також здійснення функцій з призначення (перерахунку) пенсій. З 1 січня 2007 року функції з призначення і виплати пенсій і грошового забезпечення від 13 відомчих силових і судових органів передано до Пенсійного фонду України.

Обіг коштів у пенсійній системі здійснюється через банківські установи та відділення зв’язку. У солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розмежовано джерела фінансування пенсій за різними пенсійними програмами між бюджетом Пенсійного фонду та Державним бюджетом.

Кошти на реалізацію Державної пенсійної програми формуються за рахунок надходжень від:

 • обов’язкових внесків підприємств, установ, організацій;

 • обов’язкових внесків громадян;

 • коштів Державного бюджету та фондів соціального страхування;

 • інших надходжень.

Вперше, 16.04.2008 р. у Пенсійному фонді України представникам громадськості та засобів масової інформації презентовано звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік. У 2009 році інформація про виконання бюджету Пенсійного фонду була опублікована в офіційних виданнях 28 березня, публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2008 рік, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2009 р. №11-1, відбулося 7 квітня 2009 року.
Законодавством України передбачено впровадження трирівневої пенсійної системи, яка розширить можливості для підвищення добробуту людей та економічного зростання в державі. Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності та субсидування і здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах обов’язкового накопичення пенсійних коштів та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат, що буде доповненням до пенсійних виплат з І та ІІ рівнів.
Етапи реформування пенсійної системи в Україні
1991 рік

Запроваджено сплату страхових внесків та фінансування за їх рахунок (а не з державного бюджету) виплати пенсій. Створено Пенсійний фонд – розпочато розбудову пенсійної системи на страхових засадах.
1999 рік

Розмежовано джерела фінансування пенсій за різними пенсійними програмами між бюджетом Пенсійного фонду та Державним бюджетом України.
2000 рік

Започатковано персоніфікацію відомостей про сплату страхових внесків – створено передумови для функціонування солідарної системи за страховими принципами.
2001 рік

Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України “Про основні напрями пенсійного забезпечення населення України”, яким передбачались заходи для проведення пенсійної реформи на 2001 – 2009 роки.
2001 - 2002 роки

Здійснено передачу органам Пенсійного фонду функцій з призначення та виплати пенсій.
2004 рік

Набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно до якого:

- для призначення пенсії враховуються за даними персоніфікованого обліку лише періоди роботи та заробіток, з якого сплачено страхові внески;

Набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
2005 рік

З 12 січня 2005 року, згідно із внесеними змінами до статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”:

- забезпечено виплату мінімальної пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок – 20 років страхового стажу, у розмірі прожиткового мінімуму, визначеного законом для осіб, які втратили працездатність (332 грн.);

- здійснено перший крок до диференціації пенсій шляхом введення доплати за понаднормовий стаж;

- вперше пенсії підвищено у зв'язку із ростом заробітної плати.

Після набрання чинності з 1 січня 2005 року Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” соціальні пенсії переведено в соціальну допомогу. Призначені відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення” соціальні пенсії за бажанням пенсіонера продовжують виплачуватись органами Пенсійного фонду України до закінчення терміну їх виплати.

2006 рік

Поступово розвивається недержавне пенсійне забезпечення. Чисельність учасників недержавних пенсійних фондів збільшилась у 2 рази порівняно з 2005 роком, а сума активів недержавних пенсійних фондів збільшилась відповідно у три рази та склала 128 млн. грн.

Підвищення пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій та сім’ям загиблих провадиться виходячи з прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність.

2007 рік

Передано до Пенсійного фонду України функції з призначення і виплати пенсій і грошового забезпечення від 13 відомчих силових і судових органів.

Застосовано коефіцієнт підвищення пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в галузях економіки за попередній рік, що перевищує мінімальний, а саме: пенсії, призначені до 2005 року (тобто з урахуванням середньої заробітної плати в галузях економіки за 2002 та 2003 роки), підвищені на 28,03 %, що відповідає 96 % темпів зростання заробітної плати в галузях економіки у 2006 році порівняно із 2005 роком, а ті, які призначені в останні 2 роки (тобто з урахуванням середньої заробітної плати в галузях економіки за 2004 та 2005 роки), – на 20 %, що відповідає 68 % темпів зростання зарплати. Підвищення пенсій протягом року провадилося у три етапи.

Інвалідам війни та учасникам бойових дій надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає у інвалідів війни І групи - 100 відсотків, ІІ групи – 90 відсотків, ІІІ групи – 80 відсотків, учасників бойових дій – 70 відсотків розміру середньої заробітної плати в Україні за даними Державного комітету статистики за 2006 рік. Мінімальна пенсійна виплата без урахування пенсій за особливі заслуги перед Україною становить: для інвалідів війни І групи - 1041,47 грн., для інвалідів війни ІІ групи – 937, 32 грн., для інвалідів війни ІІІ групи – 833,18 грн., для учасників бойових дій – 729,03 грн.

Завершено запровадження змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: з 1 січня підвищення до пенсій, щомісячного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, провадиться виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Парламентом у першому читанні схвалено проект Закону України „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”.
2008 рік

Завдяки збільшенню вартості 1 року страхового стажу та осучасненню заробітної плати, що враховується для розрахунку розміру пенсії, відновлено диференціацію пенсій для більшості пенсіонерів, а саме:

– збільшено величину оцінки одного року страхового стажу до 1,2 %, а з 1 жовтня 2008 року величина оцінки одного року страхового стажу дорівнюватиме 1,35%;

– більш ніж у три рази збільшено заробітну плату для обчислення пенсії, а саме з 306 грн., яка враховувалася при перерахунку пенсії у 2004 році, до 928 грн.

З 1 квітня 2008 року встановлено мінімальну пенсійну виплату всім категоріям одержувачів на рівні не нижче розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність.

З 1 вересня 2008 р. постановою Кабінету Міністрів України від 16. 07. 2008 року № 654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” збільшено розміри найменших пенсійних виплат для інвалідів війни та учасників бойових дій. Мінімальна пенсійна виплата інвалідів війни та учасників бойових дій встановлена у розмірах 1200 грн., 1080 грн., 960 грн. та 840 грн. для інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп та учасників бойових дій, відповідно.

Також збільшено розмір надбавки на догляд за особами, які потребують постійного стороннього догляду, з 9,96 грн. до 50 гривень.

2009 рік

Продовжено дію норми щодо встановлення вартості одного року страхового стажу на рівні 1,35%.

Врегульовано питання пенсійного забезпечення фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок). Так, фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності надана можливість самостійно визначати суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для себе та членів їх сімей. При цьому сума страхового внеску, з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці.

З 1 квітня 2009 року встановлено підвищення до пенсій всім непрацюючим пенсіонерам у розмірі 7,5 грн. та передбачено щоквартальне його збільшення до 28,4 грн. у жовтні 2009 року.

Законодавчо врегульовано питання зменшення заборгованості із сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України, відновлення прав найманих працівників у пенсійному страхуванні щодо зарахування періодів роботи до страхового стажу, вивільнення обігових коштів та розблокування рахунків платників для поточної сплати страхових внесків, а також посилено відповідальність за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Затверджено механізм контролю з боку комерційних банків за сплатою страхових внесків при виплаті заробітної плати, який спрямований на поліпшення платіжної дисципліни платниками і призупинення зростання заборгованості.

Затверджено графіки погашення у 2009 році заборгованості зі сплати страхових внесків підприємств-боржників, які підпорядковані міністерствам, установам і організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів, та запроваджено щомісячний моніторинг його виконання.

З метою недопущення порушень строків виплати громадянам пенсій Пенсійним фондом України запроваджено поденний календарний графік виплати пенсій. Цим графіком кожному пенсіонеру визначено індивідуальну дату щомісячної виплати пенсії. В першу чергу виплата пенсій здійснюється інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих військовослужбовців, непрацюючим інвалідам та одержувачам пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Повідомлення з зазначенням дати виплати пенсії направлено кожному пенсіонерові. Також у цьому повідомленні надана інформація щодо роботи інформаційних кіосків в управліннях Пенсійного фонду, надрукована Пам'ятка пенсіонерові, в якій коротко викладені права громадян на звернення, на одержання інформації про своє пенсійне забезпечення, права громадян при зверненні з питань пенсійного забезпечення.

Для швидкого реагування на звернення громадян та забезпечення зворотнього зв’язку з питань додержання термінів виплати пенсій та інших питань пенсійного забезпечення у Пенсійному фонді відкрито Контакт-центр. В режимі телефонного зв’язку спеціалісти Контакт-центру, маючи інформацію щодо динаміки зміни розміру пенсій та користуючись базою одержувачів пенсій, проводять роз’яснення питань пенсійного забезпечення, надають консультації щодо нарахування та сплати страхових внесків та персоніфікованого обліку відомостей.
Пенсійна система доповнюється системою пільг, компенсацій, гарантій, програмою житлових субсидій та іншими видами державної соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми тощо.

Всі пропозиції Уряду з пенсійних питань, які потребують нормативного і законодавчого врегулювання, попередньо узгоджуються з соціальними партнерами. Урядом також дотримується домовленість з Верховною Радою України щодо попереднього опрацювання та узгодження ініційованих ним законопроектів та надання методичної допомоги народним депутатам України у реалізації ними права законодавчої ініціативи в сфері пенсійного забезпечення. Забезпечується тісна співпраця з народними депутатами України щодо розгляду звернень громадян.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавча база щодо укладання договорів
Базисні умови поставки згідно з Міжнародними правилами тлумачення термінів «Інкотермс»
1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Правила дорожнього руху б Стандарти, укази в Санітарні норми г Будівельні норми д Пожежні норми е КЗпП
3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА НФРАСТРУКТУРИ, ЩО ЇХ ОБСЛУГОВУЄ
Система недержавного пенсійного забезпечення є складовою частиною пенсійної системи України. Її розбудова здійснюється з 2004 року...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка