М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМ ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка2/32
Дата13.08.2013
Розмір3.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

124

Черный Сергей. Педагогические условия развития теории личности будущего учителя

125КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Мусенко Наталія. Система професійної компетентності вчителя-логопеда

128

Зрілих Ольга. Формування виразності мовлення заїкуватих дітей дошкільного віку

130

Мясоєдова Світлана. Формування виразних засобів мови у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

131

Бабойда Ірина. Формування особистості дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

133

Лепетченко Марина. Формування лексики та граматичної будови мовлення у дітей 5–6 року життя із загальним недорозвиненням мовлення ііі та іv рівнів засобами дидактичної гри

135

Булах Інна. Подолання порушень словотворення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами ігрової діяльності

136

Чернишова Олена. Формування мовленнєвої готовності до навчання дошкільників із дизартрією

138

Лиса Світлана. Комп’ютерна технологія корекції загального недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку з легким ступенем псевдобульбарної дизартрії

140

Солодкіна Ольга. Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення старшого дошкільного віку до оволодіння орфографією

142

Небилиця Марія. Формування емоційної лексики у дітей із загальним недорозвиненням мови старшого дошкільного віку

143

Рощенко Леся. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку

145

Сербіна Ганна. Використання прийомів творчого розповідання в процесі корекційної логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

147

Власова Оксана. Корекція мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності

148

Гончарова Юлія. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у першокласників

150

Кучер Лілія. Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку

152


Пастернак Олена. Особливості навчання школярів писемного мовлення із застосуванням комп`ютера


153

Гонтар Юлія. Корекція акцентуйованості характеру підлітків шляхом формування позитивної “Я-концепції” особистості

155

Третяк Анжеліка. Управління процесом корекції девіантної поведінки школярів на рівні загальноосвітніх закладів району

157СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Петровська Катерина. Формування основ регламентованої етики професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів

159

Мамчій Ганна. Основи соціально-правового навчання учнів загальноосвітньої школи

160

Величко Ольга. Виховання культури міжнаціонального спілкування в учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема

162

Клочкова Людмила. Соціально-педагогічна робота з дітьми вулиці

164

Теслицький Володимир. Ретроспективний погляд на проблему підготовки до самостійного життя дітей, позбавлених батьківської опіки

165

Руденко Ірина. Соціально-педагогічний супровід прийомних сімей

167МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Ангеловська Марія. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів

169

Закревський Сергій. Сучасні новітні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму

171

Біловол Марина. Теоретичні передумови організації оздоровчого фізичного тренування студентської молоді

173

Клименко Світлана. Формування в майбутніх вчителів фізичної культури готовності до проведення занять з бігу

174

Хіврич Ірина. Формування навичок правильного дихання в процесі занять фізичною культурою

176

Костяниць Дарина. Впровадження оздоровчих методик у процес фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ

178

Завгородня Ірина. Значення фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях соціального характеру

180

Івко Анастасія. Формування здорового способу життя у підлітків

182

Андрїєвська Марина. Роль фізичного виховання, діагностики та самоконтролю у формуванні здорового способу життя

183

Степанчук Тетяна. До питань застосування лікувальної фізичної культури в клінічній практиці внутрішніх захворювань організму людини

185

Колюхова Катерина. Актуальні проблеми фізичної підготовки баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки

186


Чубенко Вікторія. Підготовка вчителя фізичної культури до формування культури здоров’я учнів


188

Осіпова Олена. Особливості програми фізичної реабілітації спортсменівіз міофасціальною дисфункцією

190

Прус Дмитро. Особливості проведення занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі

192

Череватий Євген. Історія виникнення і подальше становлення світового пауерліфтингу

194ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Ковтун Олена. Особливості застосування гри в хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку

196

Рівасовська Жанна.Формування танцювальної творчості старших дошкільників

197

Рибікова Маріанна. Специфіка спільної професійної діяльності концертмейстера з солістом-вокалістом

199

Дем’яненко Катерина. Практична робота хормейстера

201

Ніколенко Раїса. Багатогранний вплив музичного мистецтва на моральне та національне виховання школяра

203

Лесик Вікторія. Роль музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи

204

Кунцевич Ярослав. Древнерусские традиции и закономерностимузыкального обучения письменной ориентации

206

Насипайко Наталія. Інноваційні технології на уроках музики як засіб розвитку здібностей та креативності мислення учнів

208

Балабан Тетяна. Особливості впливу музичного мистецтва на особистість дитини

210

Дунданова Юлія. Прогнозування розвитку хореографічних здібностей дітей в самодіяльному хореографічному колективі

212

Аракелова Ганна. Комплексне використання різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання молодших школярів

214

Демченко Олександра. Вплив християнського світогляду на народні традиції та розвиток мистецтва Київської Русі

215

Ястремская Валентина. Внедрение компьютерных технологий в процесс восприятия музыки в общеобразовательной школе

217
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Юлія Королевська,

4 курс соціально-гуманітарного факультету.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. Г.В.Кашкарьов
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Я.А.Коменський – педагог Нового часу. Його педагогічні ідеї, винятково актуальні для свого часу, і сьогодні не втратили великого значення.

Вивчення життєвого шляху, творчого доробку, а також актуальності педагогічних ідей Я.А.Коменського почалося вже у післявоєнний період (О.Красновський), дуже багато публікацій з цього приводу було надруковано у 50-70-ті роки, авторами яких були І.Андронов, Д.Лордкіпанідзе, В.Шевчук, А.Бондар, Я.Гіневський та ін. Л.Лаптєва, Б.Мітюров, В.Мальцева та ін. продовжили вивчення життя Я.А.Коменського та його педагогічних ідей у 90-ті роки. На сучасному етапі цією проблемою займаються О.Біда, А.Малько, та інші

Мета дослідження – проаналізувати педагогічні ідеї Я.А.Коменського, його творчий доробок, а також використання цих ідей у сучасній школі.

Природовідповідність виховання – основна ідея педагогіки Я.А.Коменського Природовідповідність виховання, за Я.А. Коменським, – це діяльність вихователів і дітей, всього суспільства, заснована на врахуванні природних сил дитини, що має на меті розвиток, стимулювання цих сил та формування необхідних людських якостей. Ідеї та рекомендації щодо природовідповідності пронизують усі педагогічні твори Я.А.Коменського. Багато уваги цьому питанню приділяється у “Великій дидактиці”.

Умови, які слугують загальному розвитку людини, за Я.А.Коменським: старанність і турбота вихователів про те, щоб з дитиною нічого поганого не сталося; вихователі, які дбають про дітей, мають навіювати їм усе добре, подавати приклади чесності, розумних дій; добре організована школа; добрі книги; власний практичний досвід; мудрі правителі.

Основні дидактичні ідеї видатного педагога: 1) запропонував періодизацію розвитку особистості, яка залишається неперевершеною до наших днів; 2) першим обґрунтував ідею розвивального навчання; 3) неперевершеною залишається логіка організації навчального процесу, що передбачає поступовий перехід від вивчення учнями окремих тем до розуміння суті навчального предмета в цілому і до найвищого узагальнення – визначення місця даного предмета в системі наук; 4) педагог обґрунтував суть класно-урочної системи в цілому і структуру окремого уроку зокрема; 5) золоте правило дидактики – використання наочності; 6) заснував школознавство; 7) обґрунтував ідею про необхідність виконання учнем обов’язків учителя; 7) контроль знань; 8) розробив своєрідну методику ігрової діяльності у навчальному процесі; 9) розробив філософське обґрунтування навчального процесу; 10) обґрунтував ідею виховного навчання; 11) став першим теоретиком навчальних книжок; 12) першим систематизував і проаналізував принципи дидактики.

Отже, великою історичною заслугою Я.А.Коменського є добре опрацьована й застосована ним на практиці класно-урочна система організації шкільного навчання, розробка дидактичних питань і методів навчання, побудованих на базі сенсуалістичної філософії.
ЛІТЕРАТУРА

1. Біда О. Ян Амос Коменський – ініціатор методики викладання природознавства // Пам’ять століть. – 2006. – №5. – С. 188-192.

2. Вихрущ А., Вихрущ В. Дидактична система Я.А. Коменського // Рідна школа. – 2000. – №3. – С. 74-76.

3. Литвинов С.А. Славетний педагог // Наука і життя. – 1957. – №4. – С. 27-28.

4. Равкин З.И. Великий реформатор школы // Педагогика. – 1992. – №5-6. – С. 81-85.

Оксана Шимановська,

3 курс Інституту філології.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. О.В.Голуб
А.МАКАРЕНКО ПРО ВИХОВАННЯ
В умовах становлення ринкових відносин роль трудового виховання молоді істотно зростає. Людський фактор у виробництві відіграє вирішальну роль. У цьому зв’язку актуалізується проблема підготовки молоді до праці. На передній план теорії і практики виховання висувається трудове виховання. Важлива частина трудового виховання й навчання безпосереднє оволодіння трудовими вміннями й навичками.

Трудовому вихованню молодого покоління приділяли й приділяють увагу багато представників прогресивної педагогіки. Зв’язок трудового виховання із соціальними умовами життя суспільства й колективу є особливо характерним для педагогічних ідей А.Макаренка.

У сучасних умовах значно зросла потреба в знаннях психологічних основ трудового виховання. Зміст вимагає від учителя ґрунтовної психологічної озброєності, уміння враховувати у своїй роботі вікові особливості дитини, закономірності формування його особистості. У кожного народу праця є фундаментом виховання. На можливості трудового виховання підростаючого покоління звертають увагу в своїх працях якутські педагоги К.Чиряєв, Д.Данилов. А.Семенова, Т.Саввинов, Н.Неустроєв тощо.

Об’єкт дослідження роботи – виховні погляди А.Макаренка. Предмет дослідження – система виховних ідей в педагогічній спадщині А.Макаренка.

Основні завдання дослідження: розглянути теоретичні аспекти педагогічної системи А.Макаренка; визначити соціально-педагогічні погляди А.Макаренка на працю дітей; проаналізувати концепцію виховання А.Макаренка у світлі сучасних наукових знань.

Сучасна школа має вирощувати, навчати й виховувати підростаюче покоління з максимальним урахуванням тих суспільних умов, в яких вони будуть жити, і працювати. Створюються нові можливості для подальшого росту продуктивності праці в усіх сферах матеріального й духовного виробництва, підвищуються інтелектуальний потенціал суспільства, всебічно й гармонійно виховується сучасна людина.

Але, на жаль, у сучасних умовах підлітки й молодь, не маючи чітких моральних орієнтирів, все частіше віддають перевагу легким заробіткам, погоні за задоволеннями, сповідають культ “успіху”. Ослаблення ролі родини, різні форми ініціативи до підприємництва приводять до втрати таких суспільних цінностей, як інтерес до навчання й до праці. У підлітковому середовищі різко росте почуття агресивності, роздратування, непевності в завтрашньому дні. Це досить тривожні симптоми погіршення морального й психічного стану суспільства.

Для педагогічної справи існують дві корисні характеристики особистості – відносини й особистісні цінності.

Особистісні цінності як те, що людина визнає для себе важливим, значущим у житті (мету життя, способи досягнення цих цілей) – місток від суспільної культури, суспільного буття до миру особистості, до його індивідуального буття.

У сучасних умовах розвиваються й удосконалюються принципи, традиції, звичаї педагогіки. Тому родина є транслятором духовної культури роду, творцем і творцем духу й вогнища, де у вихованні дітей велика увага приділяється до ролі батька як глави родини.

Поширення ідей А.Макаренко й впровадження їх у практику виховання молоді в нашій країні наочно свідчать про подальший розвиток педагогічної теорії й практики, про її зростаючий зв‘язок з життям нашого суспільства. Добре організоване виховання має підготувати людину до трьох головних ролей у житті – громадянина, працівника, сім’янина.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка