Програма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні навчально-дослідні завдання


НазваПрограма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Сторінка9/12
Дата14.03.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 4. Античне право.
План семінарського заняття №1 (2 год.)

 1. Джерела права в Афінах і Спарті.

 2. Право власності і зобов’язальне право, види договорів.

 3. Шлюбно-сімейне і спадкове право.

 4. Кримінальне право.

 5. Судочинство.


Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.
До 1-го питання плану:


 • Порівняйте джерела права Афін і Спарти на предмет спільності і відмінності;

 • Яке джерело права було прийняте для вирішення конфлікту між аристократією і демосом в Афінах?

 • Які з джерел права в Афінах іСпарті можна назвати протилежними (альтернативними)? Обгрунтуйте.


До 2-го питання плану:


 • Порівняйте об’єкти і форми, види власності в Афінах і Спарті;

 • У чому відмінність між первинним і похідним способами набуття речі?

 • Складіть таблицю прав і обов’язків у відносинах власності основних груп населення Афін і Спарти;

 • Що змінили реформи Солона у договірному праві?

 • Порівняйте договори в Афінах і Спарті на предмет спільних і відмінних рис.


До 3-го питання плану:


 • Порівняйте правовий статус чоловіка і жінки в Афінах і Спарті. Поясніть існуючі відмінності;

 • Порівняйте правовий статус батьків і дітей в Афінах і Спарті. Поясніть існуючі відмінності;

 • Чим відрізнялося спадкове право в Афінах і Спарті. Поясніть існуючі відмінності.


До 4-го питання плану:


 • Порівняйте поняття злочину в Афінах і Спарті;

 • Складіть порівняльну таблицю видів злочинів в Афінах і Спарті у їх ієрархічному порядку за мірою покарань. Поясніть відмінності.


До 5-го питання плану:


 • Чи існувало досудове слідство в Афінах і Спарті?

 • Складіть схему судової системи в Афінах і Спарті;

 • Порівняйте судовий процес в Афінах і Спарті. Поясніть відмінності;

 • Порівняйте види доказів у судовому процесі Афін і Спарти. Поясніть відмінності.


Додаткова література.
Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М., 1963.

История Древней Греции. – М., 1986.

Разумович Н.И. Политическая и правовая культура. Идеи и институты Древней Греции. – М., 1989.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов . – М., 1999.

План семінарського заняття №2 (4 год.)

 1. Джерела права Римської республіки:

а) звичаєве право; б) закони; в) „Закони ХІІ таблиць;

г) едикти магістратів; д) право народів; е) діяльність юристів.


 1. Джерела права Римської імперії:

а) сенатус-консульти; б)імператорські конституції;

в) розпорядження префектів; г) діяльність юристів;

д) кодекси.


 1. Суб’єкти Римського права.

 2. Право власності республіканського та імперського періодів.

 3. Речове право республіканського та імперського періодів.

 4. Зобов’язальне право. Контракти та їх види.

 5. Шлюбно-сімейне та спадкове право республіканського та імперського періодів.

 6. Кримінальне право республіканського та імперського періодів.

 7. Судочинство республіканського та імперського періодів.


Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.
До 1-го питання плану:


 • Які види звичаїв були джерелами права?

 • Коли виникли закони і як вони називалися?

 • Що таке сакральне право?

 • Яким був механізм оприлюднення законів?

 • Чим відрізняється преторське право від квіритського?

 • З якою метою магістрати видавали едикти і хто з магістратів це робив?

 • Для чого видавалися сенатус-консульти?

 • У яких формах (за Цицероном) проявлялася діяльність римських юристів?

 • З якою метою було запроваджено право народів?

 • Чим відрізнялося право народів від преторського права?

 • Які види правовідносин регулювали „Закони ХІІ таблиць”?


До 2-го питання плану:


 • Чим відрізнялися різновиди конституцій Римських імператорів?

 • Які причини кодифікаційних робіт у Римі?

 • Що таке кодекс Юстиніана і чим він відрізнявся від інших кодексів?

 • Що таке Дигести (Пандекти) та Інституції, в чому їх особливості?


До 3-го питання плану:


 • Яка відмінність між повною та частковою правоздатністю?

 • В результаті чого особа могла бути позбавлена (повністю чи частково) правоздатності?

 • Порівняйте коло суб’єктів права періодів республіки та імперії;

 • Які права давала особі повна правоздатність?


До 4-го питання плану:


 • В чому полягав обряд манципації і з якою метою він був запроваджений?

 • Назвіть форми та види власності, поясніть їх особливості;

 • Яке поняття власності існувало в Римському праві?

 • Яку відповідальність за посягання на чужу власність встановлював закон Аквілія?

 • Які способи захисту власності існували в Римському праві?


До 5-го питання плану:


 • Як визначалося поняття речі в Римському праві?

 • Чим відрізнялися манциповані та неманциповані речі?

 • Які речі були вилучені з цивільного обігу?

 • У яких випадках можна було користуватися чужими речами?


До 6-го питання плану:


 • Чи існувало поняття зобов’язання в Римському праві?

 • З яких деліктів випливали зобов’язання?

 • Яке поняття контракту давалося в Римському праві?

 • Чим відрізнялися окремі види контрактів?

 • Які контракти називалися безіменними?

 • Що таке емфітевзис?

 • Порівняйте відсотки, які встановлювалися за позику у „Законах ХІІ таблиць” та „Законах Хаммурапі”.


До 7-го питання плану:


 • Які види шлюбу існували в Римському праві?

 • Охарактеризуйте правовий статус членів римської сім’ї разних суспільних груп;

 • Хто мав право спадкоємця?


До 8-го питання плану:


 • В чому полягала відмінність між правопорушеннями у приватному та публічному праві?

 • Складіть порівняльну таблицю видів злочинів в ієрархічному порядку за мірою покарань;

 • Чи розрізнялися поняття правопорушення і злочину в Римському праві.


До 9-го питання плану:


 • Хто виступав першими суддями у Стародавньому Римі?

 • Складіть схеми систем судочинства у республіканському та імперському Римі;

 • Охарактеризуйте стадії судового процесу;

 • Що таке легісакційний і формулярний процеси? Поясніть відмінності між ними;

 • Хто мав статус неосудності в Римському праві?

 • Які види доказів розглядалися в судовому процесі?


Додаткова література.
Андреев М. Недвижимая собственность в Риме до XII таблиц // ВДИ.- 1955.- № 1.

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения.— М., 1989.

Косарев А.И. Римское частное право.— М., 1998.

Гунтер Р. К развитию социальной и имущественной дифференциации в древнейшем Риме // ВДИ.— 1959.— № 1.

Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право.— М., 1993.

Кофанов Л.Л. Владение и собственность в Законах XII таблиц // Древнее право. Lus antiquum.— 2000.— № 6.

Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI— IV вв. до н. э.).- М., 1994.

Покровский И.А. История римского права.— СПб, 1998.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов . – М., 1999.
Тема 2.1. Виникнення та становлення ранньофеодальних християнських держав в Європі (VІ-ХІІ ст.ст.)

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Ранньофеодальна Франція Каролінгів і Капетингів.

 2. Ранньофеодальна Англія до і після норманського завоювання. Реформи Генріха II.

 3. Особливості процесу утворення і розвитку Німецької держави в X - ХП ст. "Державна церква".


Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.
До 1-го питання плану:

 • складіть схему механізму ранньофеодальної держави Франції;

 • які зміни в цьому механізмі відбувались протягом Х-ХІІ ст.?

 • складіть схему адміністративно-територіального устрою ранньофеодальної держави Франції;

 • які зміни відбулися в ньому протягом Х-ХІІ ст.?


До 2-го питання плану:

 • складіть схему механізму ранньофеодальної держави Англії до і після норманського завоювання, реформ Генріха II;

 • охарактеризуйте три основні напрями реформ Генріха ІІ та їх результати;

 • які зміни в цьому механізмі відбувались протягом Х-ХІІ ст.?

 • складіть схему адміністративно-територіального устрою ранньофеодальної держави Англії;

 • які зміни відбулися в ньому протягом Х-ХІІ ст.?


До 3-го питання плану:

 • складіть схему механізму ранньофеодальної держави Німеччини;

 • які зміни в цьому механізмі відбувались протягом Х-ХІІ ст.?

 • охарактеризуйте владні відносини між державою і церквою;

 • складіть схему адміністративно-територіального устрою ранньофеодальної держави Німеччини;

 • які зміни відбулися в ньому протягом Х-ХІІ ст.?


Додаткова література

Галанза П.М. Феодальное государство и право. - М, 1963;

История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право. Под ред. П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. -М., 1980;

История средних веков (под ред. Е. А. Каминского), т.1. - М.: Госполитиздат, 1952;

Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Европе. – М.,1963.

Краткая всемирная история. Кн. 1. - М: Наука 1967, - ее. 192-213;

Пти-Дютайн Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х-ХІІ веков. – М., 1938

Страхов Н. Н. Государство и право феодальной Англии - Харьков: Издательство ХГУ, 1964

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.-М: Юридическая литература, 1984. - ее. 94-101,103-110;

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 1995, с.46-47, 63-66.

Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Л., 1973.
Тема 2.2. Розвиток європейських феодальних держав (ХІІІ-ХVІІІ ст.)

План семінарського заняття №1 (2 год)

 1. Переміни в суспільному ладі. Міське самоуправління, гільдії і цехи. Причини виникнення станово-представницьких форм держави.

 2. Франція в ХПІ - XVI ст. Становлення і розвиток Генеральних штатів.


Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.
До 1-го питання плану:

 • дайте визначення понять гільдія, цех, корпорація;

 • складіть таблицю суспільних станів і груп населення середньовічної Європи;

 • складіть схему органів влади і управління в містах-республіках середньовічної Європи;

 • охарактеризуйте причини виникнення станово-представницьких монархій.


До 2-го питання плану:

 • складіть схеми органів влади і управління, адміністративно-територіального устрою станово-представницької монархії Франції в їх поетапному розвитку;

 • складіть схему судової влади станово-представницької монархії Франції в її поетапному розвитку;

 • визначіть принципи, на яких будувались відносини між королівською владою і Генеральними штатами;

 • охарактеризуйте повноваження Генеральних та місцевих штатів станово-представницької монархії Франції в їх розвитку.План семінарського заняття №2 (2 год)

 1. Станово-представницька монархія в Англії. Становлення парламенту в XIII - XVI ст.

 2. Німецька імперія в XIII - XVI ст. Золота булла 1356р.


Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.
До 1-го питання плану:

 • складіть схеми органів влади і управління, адміністративно-територіального устрою станово-представницької монархії Англії до і після Великої хартії вольностей;

 • складіть схему судової влади станово-представницької монархії Англії;

 • як змінились повноваження королівської влади після Великої хартії вольностей?

 • визначіть принципи, на яких будувались відносини між королівською владою і англійським парламентом;

 • визначіть основні етапи становлення і розвитку англійського парламенту за його складом та повноваженнями.


До 2-го питання плану:

 • складіть схеми органів влади і управління, адміністративно-територіального устрою станово-представницької монархії Німеччини до і після Золотої булли 1356 р.;

 • складіть схему судової влади станово-представницької монархії Німеччини;

 • складіть схему станово-представницьких органів Німецької імперії;

 • визначіть принципи, на яких будувались відносини між королівською владою і станово-представницькими органами Німеччини;

 • охарактеризуйте повноваження станово-представницьких органів Німеччини в їх розвитку.План семінарського заняття №3 (2 год.)

1. Встановлення та особливості англійського абсолютизму. Роль і місце парламенту.

2. Реформи Ришельє у Франції. Французький абсолютизм. Едикт 1641 р.

3. Встановлення князівського абсолютизму в Німеччині: причини і наслідки.
Завдання, вправи, тести, питання для самоконтролю знань студентів.

До першого питання

 1. Складіть порівняльну таблицю органів влади і управління абсолютної і станово-представницької монархій у Англії.

 2. Складіть порівняльну таблицю судової влади абсолютної і станово-представницької монархій у Англії.

 3. Складіть порівняльну таблицю адміністративно-територіального устрою абсолютної і станово-представницької монархій у Англії.

До другого питання

 1. Складіть порівняльну таблицю органів влади і управління абсолютної і станово-представницької монархій у Франції.

 2. Складіть порівняльну таблицю судової влади абсолютної і станово-представницької монархій у Франції.

 3. Складіть порівняльну таблицю адміністративно-територіального устрою абсолютної і станово-представницької монархій у Франції.

До третього питання

 1. Складіть порівняльну таблицю органів влади і управління абсолютної і станово-представницької монархій у Німеччині.

 2. Складіть порівняльну таблицю судової влади абсолютної і станово-представницької монархій у Німеччині.

 3. Складіть порівняльну таблицю адміністративно-територіального устрою абсолютної і станово-представницької монархій у Німеччині.

 4. Складіть порівняльну таблицю державного механізму абсолютних монархій Англії, Франції, Німеччини, класифікувавши спільні і відмінні риси.

Додаткова література.

Бойцов М.А. Золотая булла 1356 г. И королевская власть в Германии во второй половине XIV в. // Средние века. – вып. 52. – М., 1989.

Галанза П.М. Феодальное государство и право. - М, 1963;

История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право. Под ред. П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. -М., 1980;

История средних веков. / Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. – М., 1991.

История средних веков (под ред. Е. А. Каминского), т.1. - М.: Госполитиздат, 1952;

История Франции. - М., 1973.

Косиков В.А., Посредников В.А. Возникновение парламентаризма и сословной монархии в Англии: учебно-метод. пособие для практ. занятий по истории средних веков. – Донецк, 1997.Молов В.Н. Ж.Б. Кольбер: абсолютистская бюрократия и французское общество. - М. -1991.

Петрушевский Д.М. Очерки по истории английского государства и общества в средние века.- М. - 1990.

Страхов Н. Н. Государство и право феодальной Англии - Харьков: Издательство ХГУ, 1964

Титов Ю. Проблемы истории абсолютизма. - М. - 1983.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.-М: Юридическая литература, 1984. - ее. 94-101,103-110;

Хрестоматия по истории средних веков / под ред С.Д. Сказкина. – Т.1-2. – М., 1961-1963.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и средние века) / Сост. В.А. Томсинов. – М., 1999.

Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. – М, 1976.

Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII – XV вв. – М., 1989.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 1995, с.46-47, 63-66.

Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Л., 1973.

Эпштейн А. История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г. - М. -1961.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Індивідуальні науково дослідні завдання для групи ПЗАС-31
Дослідження програмних інструментів для адміністрування і аналізу функціонування ЛОМ
Дніпропетровський державний університет
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка