Програма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні навчально-дослідні завдання


НазваПрограма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Сторінка2/12
Дата14.03.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Змістовий модуль 2. Держави і право Середніх віків

Тема 2.1. Виникнення та становлення ранньофеодальних християнських держав в Європі (VІ-ХІІ ст.ст.)Поняття середньовіччя і феодалізму. Загальне і особливе у виникненні феодальних держав.

Ранньофеодальна Візантія. Суспільний лад. Сільська община: стратіоти та їх розшарування на георгів (вільних), апорів (бідних, безземельних) і містій (наймитів). Землеволодіння християнської церкви. Розвиток озброєнь і поява рицарства та великого феодального землеволодіння (дінатів), залежних від них селян (париків). Договори дінатів з імператором та формуванів сеньйоріально-васальних відносин. Форма і механізм Візантійської держави. Династії василевсів, їх статус. Монархічний бюрократичний апарат і місце в ньому церкви. Десяткова система управління (феми і стратиги). Режим „візантизму”.

Формування держави у франків. Общини (марки) і формування феодалів (власників аллодів). Комендація і прекарій. Розшарування селян. Король і васали. Імунітет і домени. Відносини сюзеренітету-васалітету. Бенефіціарна реформа Карла Мартелла. Перехід від десяткової системи управління (марки, сотні, округи) до двірцево-вотчинної. Король і його двір (майордом, референдарій, палацовий граф, камерарій, маршал, канцлер). Місцеве управління, герцоги і графи. Двори феодалів (домени). Феодальна роздробленість. Верденський договір 843р.

Ранньофеодальна Франція Каролінгів і Капетінгів. Король, з’їзди феодалів, рада феодалів при королі (курія). Легісти і їх роль у централізації Франції ХІ-ХІІ ст.ст. Розширення королівського домену, об’єднання округів у бальяжі з бальями і прево.

Ранньофеодальна Німеччина у боротьбі з вікінгами, угорцями, слов’янами. Державна церква, інвестура і церковні домени. Об’єднання феодалів з церквою і „Диктат Папи” 1077 року та Вормський конкордат 1122 року. Доктрина двох мечів. Король і його гофтаг, з’їзди феодалів, князівства, курфюрства.

Ранньофеодальна Англія V-Х ст.ст. та її об’єднання Уессексом Екбертом. Король і його рада, елдормени у графствах (барони). Норманське завоювання. Король і його двір. Десяткова система управління: констеблі, сотенні збори, шерифи графств. Раформи Генріха ІІ: суд королівської курії і колегія присяжних, регулярна армія.

Ранньофеодальні держави слов’ян. Князівство Само. Чеське і Великоморавське князівства. Польське королівство.

Тема 2.2. Розвиток європейських феодальних держав (ХІІІ-ХVІІІ ст.)Станово-представницькі монархії ХІІІ-ХV ст. Зміни в суспільному ладі внаслідок кількісного росту рицарства та хрестових походів. Розвиток ремесла, торгівлі і товарно-грошових відносин. Ріст міст, корпоратизація ремісничих цехів і купецьких гільдій, університетів. Викуп міст на волю. Міські республіки-комуни та їх союзи. Формування сусільних станів духовенства, феодалів, селян і міщан.

Королівське свавілля в Англії і Велика хартія вольностей 1215 року. Оксфордські і Вестмінстерські „провізії”, виникнення англійського парламенту та його розвиток. Судова система, становлення прецедентного права.

Королівська боротьба зі свавіллям феодалів у Франції. Реформи Філіпа ІІ Августа і Людовіка ІХ Святого. Позбавлення імунітетів, створення регулярної армії. Суд королівської курії і Паризького парламенту. Бальяжі і сенешальства, їх штати. Генеральні штати. Великий березневий ордонанс 1357 року. Розвиток і занепад Генеральних штатів. Розвиток поліції.

Німецький федералізм. Міста і їх союзи: Ганзейський, Рейнський, Швабський. Князі, курфюрсти і ландтаги. Імператор і рейхстаг. „Золота булла” 1356 року Карла V. Колегія курфюрстів. Священна Римська імперія німецької нації.

Розпад Візантійської імперії та її завоювання Османською імперією.

Абсолютні монархії ХVІ-ХVІІІ ст. Причини і передумови абсолютизму. Технічний прогрес в ремісництві, зародження промисловості. Пролетаризація і поява буржуазії. Колоніалізм. Релігійні реформації.

Класичний абсолютизм у Франції. Болонський конкордат 1516 року. Реформи кардинала Рішельє. Король і його рада. Уряд. Армія і поліція. Централізація судової системи. „Карт-бланші”. Губернії: губернатори, інтенданти поліції, юстиції і фінансів. Тимчасові комісари.

Особливості англійського абсолютизму. Король, Висока комісія (Акт про супрематію 1534 року), Таємна рада, королівські секретарі. Лорди-лейтенанти у графствах, церковні приходи. З’їзди мирових суддів.

Релігійна децентралізація в Німеччині. Капітуляції імператорів. Абсолютизм князів і курфюрстів. Пруська поліцейська монархія у ХVІІІ ст. Австрійська імперія.

Некласичний розвиток польського королівства. Кошицький привілей 1374 року. Нешавські статути 1454 року. Концентрація влади у Вального сейму та сеймиків воєводств і повітів. Петраковський статут 1496 року і його наслідки для міст. Люблінська унія 1569 року і Річ Посполита. Генріхові артикули 1573 року. Право вільного вето 1589 і 1666 років. Конфедерації шляхти. Поділ Польщі у ХVІІІ ст. між Прусією, Австрією та Росією.

Тема 2.3. Європейське феодальне правоФормування ранньофеодального права. Джерела: звичаї, варварські правди, церковне канонічне право, капітулярії та імунітетні грамоти королів. Основні риси ранньофеодального права. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судочинство. Становлення загального права (common law) і прецедентного права в Англії.

Розвиток європейського феодального права. Партикуляризм. Кутюми та їх збірники, королівські ордонанси у Франції. Земське, ленне і міське право, імператорські статути, Саксонське та інше дзеркала, Любекське і Магдебурзьке право в Німеччині. Рецепція римського права і його боротьба з канонічним церковним правом. Звід канонічного права 1500 року. Кодифікації джерел континентального права. Цивільний (1667 року), водний і лсовий (1669 року), карний (1670 року), комерційний (1672 року) і торговий (1673 року), морський (1681 року) кодекси у Франції. Карна конституція Карла V 1532 року („Кароліна”) в Німеччині. Кримінальні уложення в Баварії та Австрії, цивільний кодекс Баварії і Пруське земське уложення. Розвиток загального і прецедентного права в Англії, право справедливості. Королівське і парламентське законодавство та „Інституції законів Англії” Е. Кока.

Система європейського феодального права, її диференціація на континентальну та англійську острівну. Загальне і особливе в розвитку права власності і зобов’язальних відносин, шлюбно-сімейного і кримінального права, судочинства. Становлення і розвиток державного права.

Візантійське право. Кодекси Феодосія і Юстиніана. Еклога (вибрані закони) Л. Ісаврійського. Земельний, морський і військовий закони. „Василики” та „Шестикнижжя”. Особливі риси в розвитку візантійського права.
Тема 2.4. Формування мусульманських держав і права.
Іслам і община Мухаммеда як основа виникнення мусульманської державно-правової системи.

Арабський халіфат. Теократична монархія та її механізм. Адміністративно-територіальний устрій. Розпад на емірати та султанати, східний і західний халіфати. Монгольське завоювання східного халіфату в ХІІІ ст. і турецьке завоювання західного халіфату в ХVІ ст.

Сельджукський султанат – ранньофеодальна турецька держава ХІ – ХІІ ст.ст. Її розпад на емірати (бейлики) внаслідок монгольського завоювання в ХІІІ ст. Формування Османської турецької імперії в ХІV ст. та її розвиток у ХV – ХVІІІ ст.ст. Суспільний лад. Форма і механізм держави.

Мусульманське право, його релігійний характер і системна цілісність. Джерела: Коран, Сунна та їх розвиток юристами-факіхами в праві фікх. Школи (мазхаби) ханіфізму, маликізму, шафіїзму і ханбалізму та розробка ними іджми, фетви (рай), киясу, істіслаху (істіхсану). Урми і адати. Фірмани і кануни.

Інститути мусульманського права та їх основні риси. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судочинство.
Тема 2.5. Монгольська державно-правова система.
Протодержави і ранньофеодальні держави монгол. Їх об’єднання Темучіном в кін. ХІІ – на поч. ХІІІ ст. Реформи Темучіна (Чингіс-хана) в суспільному устрої монгол та формування військово-деспотичної держави. Звід законів Яса Чингіс-хана.

Монгольські завоювання ХІІІ ст. і формування Монгольської імперії. Форма і механізм імперської Монголії. Особливості права.

Розпад імперії та період феодальної роздробленості. Золота орда ХІІІ-ХV ст. і Кримсько-татарське ханство ХV- ХVІІІ ст. Особливості їх державно-правової організації.
Тема 2.6. Формування традиційних державно-правових систем країн Сходу.
Виникнення і становлення феодалізму в країнах Сходу, його особливості.

Китай періоду царств ІІ-ІІІ ст. та його об’єднання в ранньофеодальну імперію Цзінь. Її розпад у V ст. і нове об’єднання Китаю династією Суй у VІ – VІІ ст. Формування основ державно-бюрократичного феодалізму. Роль конфуціанства. Правління династій Тан у VІІ-Х ст., Сун у Х-ХІІІ ст., Мін у ХІІІ – ХVІІ ст. Еволюція форми та механізму держави.

Виникнення ранньофеодальної держави в Японії VІІ ст. Китайський вплив та роль синтоїзму, буддизму, конфуціанства. Конституція Сьотоку (Закон 17 статей) 604 року. Реформи Тайка і кодекс „Тайхо рьо” 701 року. Форма і механізм держави. Сьогунати ХІІ – ХІХ ст. і розвиток японської держави.

Право далекосхідних країн. Джерела: звичаї, морально-правові норми, кодифікації. Основні риси далекосхідного права. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судочинство.

Феодальна трансформація кастового суспільного ладу Індії. Ранньофеодальні монархії VІ – ХІІ ст. Роль індуїзму. Мусульманське завоювання Індії та Делійський султанат ХІІ – ХVІ ст. Роль ісламу у змінах в суспільному ладі та державі. Імперія Великих Моголів ХVІ – ХVІІІ ст. і розвиток індійського суспільства та держави.

Право середньовічної Індії. Джерела: дхармашастри (звичаєве право) та школи їх тлумачень (Мітакшара і Даябхага); Коран; законодавство правителів. Партикуляризм. Право власності і шлюбно-сімейне право.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Індивідуальні науково дослідні завдання для групи ПЗАС-31
Дослідження програмних інструментів для адміністрування і аналізу функціонування ЛОМ
Дніпропетровський державний університет
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка