Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни


Скачати 476.41 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір476.41 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни


імені ярослава мудрого


Навчально-методичний

посібник
з навчальної дисципліни

Сімейне право”

Харків


2008

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІV курсу денних факультетів / Уклад.: В.П. Сімонок. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 35 с.


У к л а д а ч: В.П. Сімонок


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 6 від 25.09.2008 р.)

© Національна юридична академія України, 2008


ЗМІСТ


1.

Вступ………………………………………………………....

3

2.

Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи………………………….............

5

3.

Програма навчальної дисципліни “Сімейне право”............

6

4.

Завдання до практичних занять та самостійної роботи…..

10

5.

Основні поняття і терміни…………………………….........

29

6.

Поточний (модульний) контроль знань студентів…..........

31

7.

Індивідуальна робота студентів ……………………………

33

8.

Програмні питання з навчальної дисципліни

“Сімейне право”……………………………………………..

34

9.

Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни “Сімейне право”……………………...............

37

10.

Список рекомендованої літератури………………………..

39


1. ВСТУП
Регулювання сімейних відносин, з прийняттям 10 січня 2002 р. Сімейного кодексу України, здійснюється на оновлених засадах з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї й побудови сімейних стосунків на основі взаємної любові та поваги, взаємодопомоги й підтримки а також забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Завданням навчальної дисципліни “Сімейне право” є:

  • опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені сімейно-правовою доктриною;

  • засвоєння нормативно-правового матеріалу (джерел сімейного права);

  • ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм сімейного права.

Навчальна дисципліна “Сімейне право” передбачає вивчення питань щодо:

  • предмета сімейного права, зокрема, особистих немайнових відносин, які формуються між конкретними членами сім’ї й нерозривно пов’язані з перебуванням у шлюбі чи відносинами родинності; виявлення особливостей урегульованих ним майнових відносин, які переважно не носять вартісного характеру;

  • особливостей юридичних фактів, на підставі яких виникають сімейні правовідносини, права та обов’язки членів сім’ї (шлюб, родинність, усиновлення тощо);

  • особливостей суб’єктного складу (учасників) сімейних правовідносин (подружжя, батьки, діти, інші родичі);

  • функцій сімейного права;

  • методу сімейно-правового регулювання;

  • основних ідей (принципів) сімейного права;

  • правових наслідків припинення чи розірвання шлюбу.

Вивчення сімейного права передбачає такі форми навчальної роботи, як: лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів та забезпечується методично програмою навчальної дисципліни “Сімейне право”, завданнями: до практичних занять із цієї дисципліни для студентів IV курсу; для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є залік, яким визначається рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати їх при вирішенні практичних питань.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні занят-тя

самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні положення сімейного права. Шлюб. Права та обовязки подружжя

1

Загальні положення сімейного права

4

2

-

2

2

Шлюб

6

2

2

2

3

Особисті немайнові права подружжя

4

2

-

2

4

Майнові права та обов’яз-ки подружжя

6

2

2

2

5

Припинення шлюбу

6

2

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Визначення походження дитини. Права та обовязки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

6

2

2

2

7

Права та обов’язки батьків і дітей

8

4

4

-

8

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

2

2

2

9

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

4

2

-

2

10

Індивідуальна робота

4


Всього

54

20

14

16ЗАТВЕРДЖЕНО


вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 13 від 11.05.2007 р.)
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка