Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи


НазваНавчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Сторінка1/12
Дата18.03.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний

посібник

 

з навчальної дисципліни

цивільне право україни”

Частина 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2007

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний

посібник

 

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

цивільне право”

Частина 2

 

(відповідно до вимог ECTS)

 

 

для студентів ІІІ курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2007

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.2 (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІІI курсу / Уклад.: В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Л.М. Баранова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 99 с.

 

 

У к л а д а ч і:  В.І. Борисова,

                        В.Л. Яроцький,

                        Л.М. Баранова,

                        Г.О. Баєва,

                        А.Г. Бірюкова,

                        М.В. Домашенко,

                        Р.М. Замуравкіна,

                        В.М. Ігнатенко,

                        Н.В. Коробцова,

                        В.М. Крижна,

                        О.В. Лекхар,

                        М.В. Мороз,

                        К.В. Негребецька,

                        О.П. Печений,

                        С.Н. Приступа,

                        І.Й. Пучковська,

                        С.Є. Сиротенко,

                        О.М. Соловйов,

                        О.А. Сурженко,

                        В.Ю. Чуйкова,

                        В.П. Янишен,

                        Н.Є. Яркіна.

    

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

 

 

 

 

                                  © Національна юридична академія України, 2007

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

1.    Вступ........................................................................................3

2.    Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

     занять, самостійної роботи.....................................................4

3.    Програма навчальної дисципліни “Цивільне право

     України”. Частина 2.................................................................6

4.    Завдання до практичних занять та самостійної

     роботи......................................................................................17

5. Основні поняття і терміни......................................................82

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............86

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

    навчально-дослідні завдання)................................................88

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне

     право України”. Частина 2....................................................89

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................94

10. Список рекомендованої літератури.....................................96

 

 

 

1. Вступ

 

Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч.2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з найбільших підгалузей цивільного права (норми  Кн. п’ятої Цивільного кодексу України).

У межах даного курсу вивчаються поняття зобов’язання як одного із різновидів цивільних правовідносин, його структурні елементи (суб’єкти, об’єкти та зміст), підстави виникнення та припинення зобов’язання, способи забезпечення виконання зобов’язання, правові наслідки порушення зобов’язання та цивільно-правова відповідальність за порушення умов зобов’язання.

Специфіка загальних положень зобов’язального права полягає в тому, що вони  розповсюджуються однаково як на договірні, так і недоговірні зобов’язання. Відомі майновому обороту України зобов’язання можна поділити на такі групи, а саме по: передачі майна у власність; передачі майна  у користування; виконанню робіт; наданню послуг; перевезенню; кредитах і розрахунках; спільній діяльності; відшкодуванню шкоди, а також які опосередковують використання об’єктів інтелектуальної власності та що виникають із односторонніх правомірних дій.

Ознайомлення студентів із указаними вище договірними і недоговірними зобов’язаннями має здійснюватись із метою засвоєння понятійного правового інструментарію, окремих правових інститутів другої частини цивільного права, вивчення спеціальних нормативних актів та набуття навичок тлумачення і практичного використання теоретичних знань у правозастосуванні. Все це вимагає таких форм навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Методично вони забезпечуються  програмою навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.2, завданнями до практичних занять та самостійної роботи для студентів ІІІ курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами, тощо.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань  студентів є  іспит, який має  на меті  перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосувати при вирішенні  конкретних практичних завдань.

 

 

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи

 

 

 

 № п/п

 

 

Тема

 Всього  годин

У тому числі

 лекції

 практичні

 заняття

 самостійна

 робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення

зобов’язального та договірного права

 

1

Поняття і підстави виникнення зобов’язання

6

2

2

2

2

Виконання зобов’язання

6

2

2

2

3

Забезпечення виконання зобов’язань

8

2

4

2

4

Припинення зобов’язань

2

2

5

Правові наслідки порушення зобов’язань

4

2

26

Загальні положення про договір

8

2

4

2

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Зобов’язання, що виникають

у зв’язку з передачею майна у власність та у користування

 

7

Купівля-продаж

8

4

48

9

Дарування

Рента

8

2

2

4

10

Довічне утримання (догляд)

2

2

11

Найм (оренда)

8

4

412

Найм (оренда) житла

10

4

4

2

13

Позичка

2

2

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Зобов’язання, що виникають

у зв’язку з виконанням робіт

 

14

Підряд

10

4

4

2

15

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

4

4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка