Дніпропетровський державний університет


Скачати 294.83 Kb.
НазваДніпропетровський державний університет
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір294.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет


внутрішніх справ


Кафедра мовної підготовки

ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Правнича лінгвістика»

для слухачів магістратури


Дніпропетровськ - 2012

Затверджено засіданням кафедри

мовної підготовки

Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ

(протокол № 1 від 28.08..2012)

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н.В. - Дніпропетровськ, 2012. – 21 с.

передмова
Нагальною справою національного відродження України є піднесення культури мови суспільства, озброєння знанням стилістичних багатств рідної мови насамперед молоді, яка здобуває вищу гуманітарну освіту і яка використовуватиме слово як знаряддя професійної діяльності, як носій інформації, як засіб управління, морального й психологічного впливу і в такий спосіб сприятиме піднесенню культури й духовності народу, гуманістичним та демократичним зрушенням у світогляді, науці, культурі. 

Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка особи незалежно від її віку, фаху, посади. Уміння володіти мовою виступає багатокомпонентним, комплексним поняттям, яке передбачає й індивідуальне багатство словникового запасу носія мови, і чистоту, ясність, точність, виразність, правильність його мовлення, і розуміння значення слів та його варіантів, і розрізнення мовних засобів за їх стилістичним забарвленням, і досконале знання різних моделей конструювання речень засобами цієї мови, і розуміння національних особливостей формотворення, словотворення й мовленнєвого етикету, а також уміння надати фонетико-інтонаційної виразності своєму мовленню. Мовна й мовленнєва компетенція стає потужною та ефективною передумовою у професійній підготовці національних кадрів у галузі права, бо ж представники еліти народу, його найосвіченіші верстви і повинні бути носіями зразкової мови.

Мова відображає загальний рівень культури спеціаліста будь-якого фаху, стає своєрідним її показником. Опанування принципами й засадами професійно-ділової комунікації – є, безумовно, свідченням комунікативної компетентності спеціаліста, його професійної зрілості.

Навчальна дисципліна „Культура професійного мовлення” безпосередньо пов'язана з проблемами функціонування мови в суспільстві, питаннями підвищення культури усного й писемного мовлення, правилами організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у сфері офіційно-ділової і професійної комунікації.

Актуальність цієї навчальної дисципліни для курсантів, студентів старших курсів обумовлена зростанням суспільного значення української мови в час розбудови демократичної правової держави за умов Європейської інтеграції України. Важливими чинниками є й потреби сьогодення в підвищенні якості філологічної освіченості спеціалістів, необхідність удосконалити рівень мовної/мовленнєвої компетенції сьогоднішнього співробітника ОВС, цивільного юриста для практичного застосування набутих правничих знань у професійній діяльності з урахуванням таких важливих складових як культура та стилістика мови.

Метою навчальної дисципліни є комплексний аналіз культури й стилістики сучасної української літературної мови в контексті використання їх у професійній діяльності юристів. Навчальна дисципліна покликана допомогти курсантам, студентам правильно вживати мовні засоби, застерегти від найбільш поширених помилок, навчити оцінювати мовні варіанти й знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для кожної конкретної мовленнєвої ситуації, а також удосконалити й остаточно сформувати навички ділового спілкування та укладання документів.

Унаслідок опанування навчальної дисципліни "Культура професійного мовлення" курсанти і студенти повинні опанувати певний обсяг знань, оволодіти уміннями та навичками, а саме:

знати:

 • жанри ділової та наукової продукції, їх специфіку та вимоги до них;

 • особливості перекладу українською мовою ділових та наукових текстів;

 • концепцію публічного виступу з професійно-ділових та наукових проблем;

 • прийоми активізації уваги слухачів під час ділових нарад, конференцій, зборів;

 • мовні та немовні засоби організації ділового тексту;

 • головні компоненти архітектоніки ділового та наукового тексту;

 • мовні/мовленнєві кліше ділового та наукового тексту й стандарти його оформлення;

 • головні принципи й правила мовного редагування ділового тексту;

 • етикет писемного й усного ділового мовлення;

 • найавторитетнішу навчально-довідкову, словникову й наукову літературу з ділової української мови;

уміти:

 • згідно з правилами вимовляти, писати, використовувати ділову та наукову лексику;

 • добирати нормативні українські відповідники до сталих іномовних терміносполучень із офіційно-ділових текстів;

 • вільно перекладати українською мовою, уникаючи явища інтерференції, ділові папери;

 • правильно оформляти та доречно вводити цитування в текст офіційно-ділового та наукового стилю;

 • узагальнювати й правильно оформляти ілюстративний матеріал (приклади, таблиці, графіки тощо) в ділових текстах;

 • здійснювати ретельне мовне редагування ділового та наукового твору за чинними стандартами;

 • спілкуватися нормативною діловою українською мовою;

володіти:

 • основною термінологією навчальної дисципліни;

 • технікою правки та мовного коригування ділової продукції;

 • багатим словниковим запасом з ділової мови і типовими мовними кліше з офіційно-ділового та наукового стилів;

 • навичками та вміннями з професійного красномовства.

Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Правнича лінгвістика як наука і навчальна дисципліна

1.За словниково-довідниковою літературою з’ясуйте сутність поданих понять, подавши їх визначення: мова, право, теоретична лінгвістика, прикладна лінгвістика, правнича лінгвістика, лінгвістика права, юридичне функціонування мови, юридизація мови, ступені юридизації мови, державна мова.

2.Структурувати (у вигляді схеми) матеріал до питання „Юридизація мови та її найважливіші прояви”. Навести приклади, що ілюструють кожну із визначених позицій.

3.Викласти у письмовій формі аргументовано свою точку зору стосовно державної мови і мов національних меншин в Україні.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1., 1.2., 1.5., 3.16., 3.17., 4.1., 4.3., 4.5., 4.9., 4.12.. 4.15., 5.4., 5.16.
Тема 2. Юридизація мовних конфліктів

1.За словниково-довідниковою літературою з’ясуйте сутність поданих понять, подавши їх визначення: мова, мовлення, конфлікт, мовна і мовленнєва норми, толерантність, мовленнєвий конфлікт, лінгвістична конфліктологія.

2.З’ясуйте, чи належить пропонований текст до категорії конфліктогенних. Аргґментуйте свою точку зору.
http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/17/5047390/

Понеділок, 17 травня 2010, 13:58

Скидаю баласт

Дмитро Сінченко
Чи є в Україні плюралістичне суспільство? Чи має наша держава політичні партії? Якщо дивитись поверхово - то відповіддю буде однозначне "Так!" А якщо придивитись?..

Щодня я знаходжу нові докази штучності та фальшу нашого суспільства. Фальшиві товари, фальшиві гроші, фальшиві обіцянки політиків, фальшиві посмішки, штучні закони, штучні органи влади... Список можна продовжувати до нескінченності.

Фальшивою є й влада, і опозиція. Штучним є все українське законодавство, уся політична система й політичні партії.

З досягненням свого повноліття я вступив до найстаршої та найповажнішої партії в Україні - Народного Руху. Я приєднався до адептів ідей В'ячеслава Чорновола. Мені здавалось, що партія з такою історією та ідеологією просто зобов'язана прийти до влади, щоб реалізувати свою програму.

Однак, чим далі в ліс - тим більше дров... Чим більшим ставав мій партійний стаж, тим чіткіше я усвідомлював - це вже не партія!

Відсутність харизматичного лідера, достатнього фінансування, стійкої політичної позиції - ці проблеми були лише на поверхні й могли б бути вирішені. Якби не було іншого - зневіри самих рухівців у власних силах, що наступила після загибелі Чорновола.

Перемога не можлива без віри в неї. Віра не можлива без історії успіху... Це замкнене коло.

В партію, що не збирається виконувати своєї програми, не прийдуть люди, що прагнуть змін. З партії, що не дає можливості самореалізації, такі люди підуть.

У результаті - нема з кого обрати керівництво. Нікому вибудовувати політичні стратегії. Нікому формувати політичну позицію. Нікому брати владу...

Ті одинаки, які могли б щось змінити, надовго в ній не затримуються. Їх перекупають інші політичні проекти, і Система робить їх своєю частиною. А в Рух їм на зміну приходять переважно відверті пройдисвіти. Як це сталось, наприклад, у Кіровограді.

З того часу НРУ не лише не має жодного представника у владі, жодного депутата. Рух не має ініціативи на місцевому рівні, не пропонує своїх рішень, не має власних експертів та претендентів на посади. Рух використовується лише для того, аби "рєшать вапроси" дрібного бізнес-інтересу "голови" обласної організації.

Заходи, як і в усіх інших, відбуваються виключно за гроші, з єдиною різницею - за невеличкі гроші. Мовляв, Рух - "бідна партія". Хоча, швидше за все, рухівська організація просто має скупого голову...

Партійний статут виконується так само, як і українська Конституція. Цей документ може бути взятим до уваги лише у випадку потреби репресувати підлеглих. В інших же випадках його просто пропонують "засунути в ...", за словами самого "керівника".

Діяльність обмежується паперовими звітами Києву, щоб отримати фінансування та прогодувати своїх "кумів-сватів", яких вони працевлаштували в партійний апарат.

Однак найгірше те, що київське керівництво такий стан справ влаштовує. Голові НРУ важливіше мати пасивні, але слухняні осередки, які затвердять будь-яку його пропозицію, аніж активні й сильні організації із власною позицією.

Тому сьогодні, зваживши всі "за" та "проти", я змушений заявити про свій вихід із НРУ.

Я скидаю баласт! Я - позапартійний!

Рекомендована література до Теми 2: 2.1., 3.12., 3.16., 5.3., 5.30.
Тема 3. Мовні конфлікти як правопорушення

1.Подайте визначення понять «мовне право», «мовне правопорушення». Назвіть і схарактеризуйте основні закони та нормативні правові акти України, що регулюють мовно-мовленнєві конфлікти.

2.Систематизуйте результати опрацювання першого завдання у вигляді схеми/таблиці „Типологія мовно-мовленнєвих правопорушень”.

3.За словниково-довідниковою літературою з’ясуйте сутність поданих понять, подавши їх визначення: інвективна лексика, моральна шкода, образа.

4.Порівняйте юридичний і лінгвістичний аспекти понять образи, моральної шкоди, шахрайства, маніпулювання, злодійства.

5.Зробіть лексико-семантичний і стилістичний аналізи наведеного тексту. Визначте, чи він має ознаки мовних: образи, моральної шкоди, шахрайства, маніпулювання, злодійства. Арґументуйте свою точку зору.

Заявниця звернулась до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючих документів, мотивуючи тим, що 28 лютого 1989 року вона була прийнята на роботу в колгосп “Прапор комунізму” та 1 липня 1989 року їй було видано трудову книжку на ім’я Кравець. В подальшому заявниця уклала шлюб з гр.Опанаско та їй було присвоєно прізвисько Опанаско. В трудову книжку у відповідності з діючим законодавством було внесено відповідний запис про зміну прізвиська.

Рекомендована література до Теми 3: 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 3.12., 3.16., 5.3., 5.30.
Тема 4. Лінгвістична експертиза

1.На підставі раніше отриманих знань схарактеризуйте загальні принципи проведення експертиз та методологію іметодику експертизи.

2.Дайте визначення поняття «лінгвістична експертиза», з’ясуйте її місце серед інших експертиз.

3.Схематично представте види лінгвістичних експертиз. Схарактеризуйте особливості слідчого і судового розгляду мовно-мовленнєвих конфліктів.

4.Зробіть спеціалізовану експертизу, пов'язану з ідентифікацією автора мовних текстів за: а) голосом; б) почерком; в) стильовими ознаками (текст додати). Оголосіть умотивовані висновки.

Рекомендована література до Теми 4: 2.1, 2.2., 2.6., 3.5., 3.15., 4.5., 5.3., 5.11., 5.20., 5.30.
Тема 5. Юридична мова й юридична термінологія

1.На підставі раніше отриманих знань подайте дефініцію поняття «юридична мова», опишіть сферу її функціонування.

2.На прикладі пропонованого тексту схарактеризуйте особливості юридичної мови на різних рівнях її функціонування.
Про інформацію

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII
Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності.

Ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України (55-12) та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення інформації

Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Стаття 2. Мета і завдання Закону

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої інформації.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації. ( Офіційне тлумачення до статті 3 див. в Рішенні Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

Стаття 4. Законодавство про інформацію

Законодавство України про інформацію складають Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформації, міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною, та принципи і норми міжнародного права.

Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин

Основними принципами інформаційних відносин є:

- гарантованість права на інформацію;

- відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

- об'єктивність, вірогідність інформації;

- повнота і точність інформації;

- законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
3.Випишіть із "Словника іншомовних слів" десять юридичних термінів різної частиномовної належності. Поставте наголос. Подайте етимологічну довідку до них і коротке пояснення. Усно з'ясуйте правопис цих слів. Складіть із ними термінологічні словосполучення за моделлю "прикметник + іменник" і запишіть їх.

Зразок: а) Нотаріальний (лат.) - засвідчений у нотаріуса; той, що потребує засвідчення органами нотаріату. Нотаріальний акт, нотаріальна контора.

Проаналізуйте пропоновані тексти юридичного спрямування. Класифікуйте їх за функцією, ступенем юридизації й структурою. Назвіть підстави їх класифікації.
  1   2   3

Схожі:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПРОГРАМА TEMPUS ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Підсумки першого етапу виконання проекту TEMPUS, спрямованого на відкриття програми МВА, та актуальні задачі розвитку”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
М. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет економіки та права...
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Правознавство», спеціалізації цивільно-правова, державно-правова. / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх...
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Державний екзамен є комплексним, включає навчальні матеріали системоутворюючих нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка