Навчально-методичний посібник для самостійної роботи


Скачати 459.54 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Сторінка1/5
Дата14.03.2013
Розмір459.54 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи

та семінарських занять

з навчальної дисципліни

“Соціологія”

(відповідно до вимог ECTS)
для студентів ІV курсу

денних факультетів

Харків

2008


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог ЕСТS) для студентів IV курсу денних факультетів / Уклад.: М.П. Требін, В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 37 с.

У к л а д а ч і: М.П. Требін,

В.Д. Воднік,

Ю.І. Золотарьова,

Г.П. Клімова,

Н.П. Осипова,

І.В. Підкуркова,

О.В. Сердюк


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 3 від 19.05.2008 р.)

© Національна юридична академія України, 2008ЗМІСТ


 1. Вступ………………………………………………………......3

 2. Загальний розрахунок годин з лекцій, семінарських занять

та самостійної роботи з соціології…………………………..4

 1. Плани семінарських занять з навчальної дисципліни
  “Соціологія”…………………………………………………..5

 2. Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань

студентів…..………………………………………………….8

 1. Індивідуальна робота студентів з соціології.……………..10

 2. Критерії оцінювання успішності студентів……………….10

 3. Контрольні питання для підготовки до іспиту з
  навчальної дисципліни “Соціологія”………………………12

 4. Словник основних соціологічних термінів………………..16

 5. Список рекомендованої літератури………………………..32

1. ВСТУП


Соціологія є навчальною дисципліною циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю “Правознавство”.

Соціологія як соціально-гуманітарна наука вивчає суспільство як цілісну систему, орієнтована на виявлення законів соціальної взаємодії соціальних груп, інститутів, особистості. Майбутній юрист повинен розуміти специфіку соціальної системи, конкретної соціальної спільноти, точно визначати соціальний статус людини, її соціальні потреби та інтереси, ціннісні орієнтації та настанови, мотивацію діяльності та поведінки для прийняття правильного рішення та профілактики правопорушень.

Метою вивчення соціології в юридичному вузі є озброєння студентів знаннями загальних закономірностей розвитку взаємозв’язків між соціальними групами, інститутами, особистостями, логічним обґрунтуванням характеристик соціальної реальності.

У результаті поглибленого вивчення соціології студенти повинні

знати:

– основи загальної соціології, її предмет, структуру, вихідні категорії, закони та функції;

– історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;

– загальний зміст спеціальних соціологічних теорій (в тому числі, соціології права);

– питання методики та техніки конкретно-соціологічних досліджень;

уміти:

– аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім’ї;

– використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень;

– здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціо-інженерну діяльність (діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів);

– використовувати соціальні технології з профорієнтації та адаптації, роботі з кадрами, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв’язування міжособових і групових конфліктів, використання соціальних резервів управління.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з соціології
теми

Модуль/тема

Всього

годин

У тому числі

лекції

семінарські заняття

самос-тійна робота

Змістовий модуль 1. Загально-соціологічна теорія – 28 год

1.

Соціологія як наука

6

42

2.

Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу

6

2

2

2

3.

Соціальна структура суспільства

10

4

2

4

4.

Особистість у системі соціальних зв’язків

6

2

2

2

Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії – 26 год


5.

Соціологія сім’ї

4

22

6.

Соціологія соціальних відхилень (девіантної поведінки)

8

2

2

4

7.

Соціальне управління й соціальна політика. Соціальні технології

8

2

2

4

8.

Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу

6

24
Разом

62*

20

10

24


* У тому числі індивідуальна робота – 8 год.

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІОЛОГІЯ”


 1. Соціологія як наука

(для самостійної роботи)
План


 1. Об’єкт і предмет соціології.

 2. Структура соціологічного знання.

 3. Функції соціології.

 4. Основні етапи розвитку соціологічної думки.

Література: 4, 35, 56, 57. 1. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу


План


 1. Поняття, характерні ознаки суспільства.

 2. Суспільство як соціальна система.

 3. Соціальна взаємодія як системоутворюючий чинник.

 4. Соціальні зміни як різновид суспільної динаміки.

 5. Соціальні інститути й соціальні організації.

Література: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 29, 32, 35, 36, 39, 43, 44, 49, 50, 54, 57, 59.


  1   2   3   4   5

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка