Л. П. Унгурян Компетентнісний підхід до вивчення


НазваЛ. П. Унгурян Компетентнісний підхід до вивчення
Сторінка4/5
Дата25.10.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
1   2   3   4   5
Тема. В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цільної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. ТЛ: психологізм.

Мета:

Дидактична:

 • допомогти учням усвідомити глибину проблем і характерів твору письменника, його індивідуальний стиль;

 • розкрити світоглядну й психологічну еволюцію характеру головного героя;

 • з’ясувати роль жіночих образів у романі;

 • формувати соціальні, комунікативні, полікультурні компетентності;

Розвиваюча:

 • розвивати навички аналізу прозового твору великої форми, характеристики героїв;

 • поглибити вміння висловлювати власні враження та думки, виділяти провідні риси й деталі, критично оцінювати події та вчинки героїв, робити висновки;

Виховна:

 • сприяти усвідомленню учнями моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.

Обладнання: портрет В.Підмогильного, тексти твору, репродукції картин Пікассо, Сальвадора Далі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу; урок-пошук.

Учні повинні знати:

 • зміст роману «Місто»;

 • психологічну вмотивованість вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб;

 • поняття про психологізм.

Учні повинні вміти:

 • характеризувати образ Степана Радченка в єдності біологічного, духовного й соціального;

 • аналізувати світоглядну й психологічну еволюцію його характеру;

 • висловлювати власну думку про способи самоствердження людини;

 • знаходити приклади психологізму в романі;

 • визначати ідею твору.

Словник уроку:

 • Пікассо, Сальвадор Далі;

 • психологізм, цілісність, духовність, соціалізація, еволюція;

 • екзистенціалізм.


Головна цінність роману в тому, що письменник

створив образ героя неоднозначний… - це образ діалектично

змінний , сповнений суперечностей, зовні начебто привабливий,

але… з темним нутром… Це людина з не зовсім розмитими

уявленнями про добро і зло, але не здатна рівноважити в собі

те добро чи зло, не здатна утверджувати щось одне з них, отже,

людина, схильна до безпринципності.

В. Шевчук
ХІД УРОКУ

І. Оганізаційна частина
ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Літературний диктант

1. Яким видом транспорту дістався Степан Радченко до Києва? (Пароплав.)

 1. Навіщо головний герой їде в місто? (Навчатися у вищому навчальному закладі.)

 2. Після якої події Степан вирішив стати письменником? (Після відвідування літвечірки.)

 3. Як називалося перше оповідання С. Радченка? («Бритва».)

 4. Яким іменем підписував свої твори С. Радченко? (Стефан».)

 5. Прізвище літературного критика, до якого звернувся молодий письменник зі своїм першим оповіданням. (Світозаров.)

 6. Як звали жінку, яку Степан називав Мусінькою? (Тамара Василівна.)

 7. Який твір написав С.Радченко «з часів громадянської війни на шість частин з прологом»? (Кінодрама.)

 8. Чим закінчилися стосунки Степана й Зоськи? (Зоська отруїлася.)

 9. Яку посаду займав С. Радченко у видавництві? (Секретар журналу.)

 10. Псевдонім поета, Степанового приятеля, чиє справжнє прізвище Ланський. (Вигорський.)

 11. Де Степан познайомився з Ритою? (На вечірці.)
 1. Стратегія «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися»
Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

Степан Радченко приїхав до місто, щоб навчатися, а потім повернутися в село.

Що спонукало Степана змінити свої наміри і залишитися в місті?
Степан став письменником, обійняв престижну посаду, познайомився із впливовими людьми.

Чи досяг Степан Радченко душевної рівноваги?
Степан спілкувався з Максимом, Левком, Борисом, товаришував з поетом Вигорським.

Чи були у нього справжні друзі?
Степан приїхав до Києва з Надійкою, говорив їй, що кохає, однак кинув.

Чому в кінці роману він згадує про Надійку з теплотою і йде до неї?
Степан мав стосунки з Тамарою Василівною, жінкою, набагато старшою від нього.

Чому Радченко прийняв пропозицію Мусіньки й підтримував стосунки, які не були коханням?
Найтривалішими були стосунки із Зоською, однак закінчилися трагедією.

Чи було це захоплення коханням? Якщо так, то чи не було воно приреченим?
Останньою жінкою Степана Радченка стала Рита.

А чи була вона останньою?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми та мети уроку

 1. Вступне слово вчителя

Роман В. Підмогильного «Місто» - психологічний твір, історія людської душі. Письменник пильно вдивляється в головного героя, аналізує його «Я», переходить від конкретного образу до філософського узагальнення, таким чином у виразній метафоричній формі створюючи образи Людини, Міста, Світу. літературознавці говорять і про «україномовне втілення філософії екзистенціалізму, що полягає у відчутті щастя від буття як такого: «почував у собі дивну повінь існування», що дає радість сама з себе». (Л. Ставицька)


 1. «Асоціації»

 • Розглянемо художні полотна Пікассо «Ескіз» (1), «Жінка, яка ллє сльози» (2) та Сальвадора Далі «Постійність пам’яті» (3) та «Розкладання постійної пам’яті» (4). Які асоціації у вас виникли? Прокоментуйте зміст композицій одним словом.1. 2.3. 4.
 1. Робота із тлумачним словником

Цілісність, цілісний – внутрішня єдність,єдине ціле духовного, психічного, фізичного світу.

Духовність - оцінка внутрішнього психічного життя.

Психологізм - внутрішній світ персонажа.

Соціалізація - засвоєння індивідуумом певних соціальних ролей.

 • Якою людиною для вас є людина «цілісна»?

 • Чому це слово взято в лапки?
 1. Постановка проблемного питання

- Чи можна назвати Степана Радченка – головного героя твору «Місто»-«людиною цілісною»?

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

 1. «Ґронування»

Як і кожна людина, Степан Радченко перебуває в певному суспільному оточенні, прагне реалізувати себе в різних сферах діяльності, має певні симпатії. зобразимо це за допомогою ґронування.
Сфери реалізації головного героя
Степан

Жінки

Дружба

Навчання

Кар’єра

Література


 1. Пошуково-аналітична робота із картками в групах

Група І. Освіта та літературне оточення.

 • Рівень освіченості (риси характеру).

 • Погляди Степана на літературний процес до того, як він потрапив на літературну вечірку.

 • Чому став писати - оцінка першого оповідання «Бритва».

Ключова проблема групи: Чого досяг Степан у літературній сфері? Коли виник задум написати «Повість про людей». Чи реалізує Степан його?
Група ІІ. Соціологи.

 • Чи довчився в інституті, про який так мріяв? Що завадило?

 • Еволюція Степана в соціальному плані:

- умови та спосіб життя;

- плани та реалізація;

- кар’єрний ріст .

Ключова проблема групи: Чи сприяла соціалізація духовному розвиткові Степана?
Група ІІІ. Жінки-сходинки містом.

 • Надійка - Тамара Василівна – Зоська - Рита…

 • Чи вміє Степан любити та дружити?

Ключова проблема групи: Чи випадково жінки з’являлися в такій послідовності в житті героя? З чим асоціювались жінки в Степана?

 1. Розв’язання проблемного питання

 2. Коментар вчителя

В соціальному плані за рік перебування в Києві Степан Радченко здійснив велику еволюцію: став відомим письменником, обійняв престижну посаду, познайомився із впливовими людьми; досяг матеріального благополуччя, однак не досягнув головного – душевної рівноваги. Перебуваючи на високому щаблі соціальної драбини, Радченко дедалі частіше відчуває самотність. Степана «постійно мучитиме ця внутрішня роздвоєність душі: «продовжувати рухатися вперед і не мати сили відродити в собі первісне єство» (Р. Мовчан), тому назвати Степана Радченка цілісною особистістю без лапок неможливо.

 1. Робота експертної групи аналітиків

 1. Літературне дослідження

 • Створення графіка: «Реалізація героя в соціальному, духовному та фізичному напрямку».Зростання
Фізично-соціальне
Духовна деградація • Створення асоціативного ланцюга-прізвища

 • Якими рисами наділений головний герой роману «Місто»?

Р____________________________________________________________

А____________________________________________________________

Д____________________________________________________________

Ч____________________________________________________________

Е____________________________________________________________

Н____________________________________________________________

К____________________________________________________________

О____________________________________________________________


 1. Висновок аналітиків


V. Закріплення знань, умінь і навичок

 1. «Мозковий штурм».

 • Визначте ідею твору.

 • Людина може досягнути висот у суспільстві, але душевно деградувати, стати черствою та егоїстичною.

 • Людина не має права з будь-яких особистих причин нівечити чуже життя.

 • Людина має ставити перед собою таку мету, яка б принесла щастя їй і ближнім.

 1. «Незакінчене речення»

 • Степан Радченко – тип екзистенційного героя, бо…

 • «Місто» - зразок інтелектуально - психологічної прози, оскільки…

 • В.Підмогильний не нав’язує читачам готових висновків, проте примушує задуматись над…

 1. Робота з таблицею «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися»

 • Наповніть таблицю тими ідеями, які висвітлені на уроці, записавши колонку «Дізнались».


VІ. Підсумки уроку

 1. Оцінювання

Картка оцінювання роботи в групі.

Кількість виступів

Підготовка додаткового матеріалу

Лідер групи

Самооцінка

Найкращий виступ учня

VІ. Домашнє завдання

 1. Визначити риси характеру Степана Радченка, узагальнити матеріал у формі таблиці.

 2. Продумати питання «Степан Радченко – цинічний егоїст чи взірець сильної цілеспрямованої особистості?». Дібрати з тексту докази для доведення власної думки.

 3. Скласти усний твір-роздум про способи самоствердження людини (за вивченим романом та власними спостереженнями).*

cfdd0d844e3c48d1d3de890e115e06ef.gif


Урок №4

Тема. Розвиток мовлення. Диспут на тему «Степан Радченко – цинічний егоїст чи взірець сильної цілеспрямованої особистості?». Добір і систематизація матеріалу до твору. Інструктаж до написання домашнього контрольного твору за романом В. Підмогильного «Місто».

Мета:

Дидактична:

 • у ході уроку визначитися зі ставленням до головного героя роману В.Підмогильного «Місто», оцінивши його вчинки, мотиви поведінки, досягнення й втрати;

 • збагнути для себе, чи є чому повчитися в героя роману, чи варто його наслідувати, і врешті поміркувати про те, яким треба бути, щоб зайняти гідне місце в суспільстві;

 • підготувати учнів до написання твору з літератури за романом В.Підмогильного «Місто»;

 • формувати комунікативні та життєві компетентності;

Розвиваюча:

 • розвивати в учнів критичне мислення, аналітичні здібності;

 • уміння грамотно, послідовно висловлювати свої думки під час дискусії, обґрунтовувати міркування, робити висновки;

Виховна:

 • виховувати в учнів уміння вибудовувати стосунки з людьми, цілеспрямованість, прагнення стати успішними, уміння презентувати себе в суспільстві, порядність у ставленні до оточуючих людей.
1   2   3   4   5

Схожі:

О. В. Варецька КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, освітня компетентність, компетентність, компетенція, діяльнісний підхід,...
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ
Головний критерій якісної освіти на сьогодні це рівень освіченості випускника, який є
Урок навчання гра моти. 1 клас Л. А. Козиренко. Альбер Камю. «Чума»
Заняття №1. Підготовка проекту «Компетентнісний підхід в системі особистісно орієнтованого навчання»
«Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»
Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького...
4. Особливості тексту наукового стилю
Використовується також форма викладу від третьої особи (Автор вважає ). Аналогічну функцію виконує речення з пасивними дієприкметниками...
РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ – ЗАПОРУКА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ...
Практичних професійних та життєвих проблем, до активної участі в житті суспільства, до подальшого всебічного розвитку. Компетентнісний...
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ
Однією із основних освітніх реформ сьогодення являється компетентнісний підхід до навчання з перенесенням акцентів зі знань і вмінь...
Пахомова Т. Г., Савицька Г.І, методисти ОІПОПП Шляхи удосконалення...
Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння оволодіння...
Урок навчання грамоти 1 клас Тема
Тема: закріплення звуків [з],[з'], вивчення букви З. Формуванння аудіатив них умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення....
Відділ освіти Канівського міськвиконкому
Попко Ольга Юхимівна, вчитель математики Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка