Пахомова Т. Г., Савицька Г.І, методисти ОІПОПП Шляхи удосконалення системи шкільної іншомовної освіти


Скачати 101.57 Kb.
НазваПахомова Т. Г., Савицька Г.І, методисти ОІПОПП Шляхи удосконалення системи шкільної іншомовної освіти
Дата12.04.2013
Розмір101.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Пахомова Т.Г., Савицька Г.І,

методисти ОІПОПП

Шляхи удосконалення системи шкільної іншомовної освіти

Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових.

Основний зміст діяльності з навчання іноземної мови у 2007-2008 навчальному році має бути зосереджений на збалансованому виконанні таких вимог:

1. Пріоритет комунікативної мети у навчанні, що передбачає організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння учнями спілкуванням в усній і писемній формах. У процесі досягнення цієї мети реалізуються виховні, розвивальні та загальноосвітні функції іноземної мови як шкільного предмета.

2. Діяльнісний характер навчання, що забезпечується особливими видами діяльності, які в умовах уроку дають змогу змоделювати реальні ситуації спілкування. Це мовленнєві ситуації, рольові ігри, проектна діяльність, групова робота тощо.

3. Збалансоване взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, активна опора на різноманітні форми і способи засвоєння навчального матеріалу для раціонального його використання в усному і писемному мовленні.

4. Урахування особистісних якостей учнів, що дає змогу прогнозувати процес навчання відповідно до їхніх інтелектуальних можливостей, інтересів, рівня готовності до оволодіння іноземною мовою, типологічних, індивідуальних та вікових особливостей.

5. Диференційований підхід до навчального матеріалу з урахуванням перспектив його використання.

6. Опора на досвід, набутий учнями у вивченні рідної мови, що сприяє усвідомленішому оволодінню мовним матеріалом, дає змогу раціоналізувати навчальний процес.

7. Використання різних технологій навчання, які не суперечили б прийнятій концепції, не тільки урізноманітнювали б навчальну діяльність, а й сприяли її ефективності.

8. Пріоритети у використанні автентичних текстів і матеріалів, що забезпечує нормативність мовлення і дає змогу досягти рівнів навченості, визначених програмою для кожного класу.

9. Соціокультурне спрямування процесу навчання, що забезпечується відповідними вербальними й ілюстративними засобами, і в майбутньому дасть змогу учневі комфортніше почуватись у чужомовному середовищі.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Тому тематичне оцінювання з іноземної мови доцільно проводити саме за результатами поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Тематичне оцінювання проводиться на останньому уроці вивчення теми. На цьому уроці варто опитати тих учнів, які не були присутні на всіх уроках, а також тих, тематичний бал яких викликає сумнів. У разі необхідності вчитель може провести усне або письмове опитування (15 – 20 хвилин). Але при виставленні тематичного балу слід враховувати навчальні досягнення учнів протягом вивчення всієї теми.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Ці види контролю не коригуються. Управлінський контроль рекомендується проводити під час уроків, відведених на чотири види контролю.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового оцінювання.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

- з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;

- для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2 – 4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок. У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз в тиждень. У 10 – 11 класах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. Оцінка за зошит у класний журнал виставляється один раз на місяць.

Словники перевіряються один раз в семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис і дату перевірки.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. №128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше трьох груп); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на дві групи.

Пропонуємо зразки оформлення сторінок журналу

Оформлення лівої сторінки (зразок)

 

 

Культурна діяльністьПрізвище, ім'я

28. 11

29. 11

01. 12

05. 12

06.12

08. 12

12. 12

13. 12

Тематична

Корекційна

Зошити

Словники

15. 12 Аудіювання

19. 12 Письмо

20.12 Читання

22. 12 Говоріння

І семестр

1

Вавілін Ігор

10

 

9

8

н

9

 

н

9

 

10

9

10

н

7

9

9

2

Даценко Діана

 

9

10

 

10

10

 

10

10

 

8

10

н

9

 10

11

10

3

Кравченко Ніна

11

9

11

11

11

10

н

н

10

11

10

10

11

11

11

10

11

4

Мороз Ірина

 

7

8

7

 

7

8

8

8

 

7

8

8

7

н

9

8

5

Шевченко Олег

6

 

5

6

7

 

6

6

6

 

8

9

7

8

6

7

7

6

Ярчук Андрій

7

 

8

7

7

8

8

7

7

8

7

7

8

8

7

н

8

Права сторінка (зразок)

уроку

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

37.

28.11

Культурна діяльність. Письменники. Введення лексики. Тренування у вживанні нових ЛО. Розвиток навичок діалогічного мовлення з теми.

Вивчити лексику, ст. …, впр. …

38.

29.11.

Улюблений письменник. Розвиток навичок ситуативного мовлення. Читання тексту про себе.

Розповідь з теми, ст. …, впр. …

39.

01.12.

Актори і письменники. Інтегрований розвиток видів мовленнєвої діяльності.

Ст. …, впр. …

40.

05.12.

Враження від прочитаного, почутого. Навчання елементів дискусії. Аудіювання тексту «…». Розповіді з опорою на схему.

Ст. …, впр. …

41.

06.12.

Улюблена книга (фільм, вистава). Розвиток вміння вести групову бесіду. Розвиток непідготовленого монологічного мовлення.

Розповідь з теми.

Ст. …, впр. …

42.

08.12.

Мої захоплення. Активізація лексики. Творча письмова робота(лист другу про свої захоплення).

Закінчити написання листа.

43.

16. 12.

Візит до театру. Діалогічне мовлення за ситуаціями. Аудіювання тексту „…”. Вживання минулих часів( ... , ... ) в усному мовленні.

Підготуватись до монологічного мовлення. Ст.62,впр.5

44.

18. 12.

Розвиток монологічного мовлення з теми. Узгодження часів дійсного способу. Тематичне оцінювання.

Ст. 64, впр. 7,8.

45.

20. 12.

Контроль аудіювання. Текст „...”
46.

23. 12.

Контроль письма. Диктант „...”(твір, ессе і т. д.)
47.

25. 12.

Контроль читання. Текст „...”
48.

27. 12.

Контроль говоріння. Ситуативне мовлення за темою „...”(діалогічне мовлення, розповідь і т.д.
Схожі:

Актуальні проблеми іншомовної освіти в Черкаській області та шляхи їх вирішення
Чи є умови для здійснення цієї мети в Черкаській області? Що було зроблено і що робиться, щоб ця мета стала реальною?
Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів іноземних мов
Учасниками семінару були методисти іноземних мов інститутів післядипломної освіти з усіх областей України, а також методисти міських...
«Я, моя сім’я, друзі!»
Шляхи удосконалення змісту загальної середньої освіти. Авторські програми. Методичні посібники
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Закон України «Про освіту»
Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові...
«Створення шкільної системи медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища»
Досвід роботи педагогічного колективу щодо створення шкільної системи медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
«Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти» та з метою забезпечення державних гарантій доступності дошкільної освіти, удосконалення...
Зміст та шляхи покращення шкільної історичної освіти в умовах дії...
Й рік в цілому був успішним щодо участі наших колег у професійних конкурсах і науково-практичних заходах міжнародного, всеукраїнського...
Методичні рекомендації щодо створення та функціонування освітніх округів
Створення у сільській місцевості територіальних освітніх округів як нової організаційної форми шкільної освіти якнайкраще відповідає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка