РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ


Скачати 136.55 Kb.
НазваРОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ
Дата22.12.2013
Розмір136.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ

Герасик О.М.

…Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,

пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній.

А. Дістерви

Однією із основних освітніх реформ сьогодення являється компетентнісний підхід до навчання з перенесенням акцентів зі знань і вмінь як результатів навчання на формування компетентності вчителя і учнів для досягнення якісної освіти.

Абсолютно закономірною є тенденція поширення компетентнісної стратегії з функції цілепокладання на інші складові педаго­гічного процесу, на дидактичні категорії змісту освіти, методи та прийоми навчання, організаційні форми, засоби навчання.... Можна сказати, що компетентнісний підхід охоплює весь педаго­гічний процес та значною мірою зумовлює його результат.

Якщо говорити про традиційну систему знань, то вона харак­теризується абсолютизацією і однозначністю тверджень та висновків. Нова компетентнісна педагогіка, пов'язана з розумінням динамічності знань, з посиленням самостійності та активності лю­дини, із залученням особистісної сфери в освітній процес.

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи - це провідний освітянський документ в якому серед основних завдань загальноосвітньої школи визначається виховання «національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості».

Другий важливий документ - критерії оцінювання навчаль­них досягнень учнів у системі загальної середньої школи - подає визначення компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях та виділяє основні групи компетентностей:

-соціальні;

-полікультурні;

-комунікативні;

-інформаційні;

-саморозвитку та самоосвіти;

-продуктивної творчої діяльності.

Якщо звернутися до великого тлумачного словника сучасної української мови , то компетенція - це добра обізнанність з чим-небудь. Тобто це здатність розв'язувати проблеми. Вона забезпечується не лише володінням готовою інформацією , а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей вчителя чи учнів.

Можна ввести означення компетентності як здатності особистості діяти. Але жодна людина не діятиме , якщо вона особисто не зацікавлена в цьому. Тому компетентність - це оволо­діння знаннями й досвідом настільки, щоб уміти розмірковувати і висловлювати свою думку.

Поняття компетенція не слід зводити ні до знань, ні до навичок, бо бути компетентним це не означає бути просто вченим. Тож компетентність можна трактувати як систему ключових дій або вмінь, а «природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді діяльності...».

Отже, цінності є основою будь-яких компетентностей.

Якщо говорити про формування практичної компетентності учнів на уроках математики, то сьогодні перед вчителем стоїть завдання не просто дати учням певні знання, вміння і навички, а й сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких умовах.

Для цього в своїй роботі вчителю потрібно використовувати не тільки уроки математики, а й позакласну роботу. Це і гурткова робота, і індивідуальні заняття , і факультативні заняття, і КВК, і математичні вечори, брейнринги тощо.

Розвиток кмітливості, логіки мислення доцільно розпочати з перших уроків у 5-му класі. На це потрібно виділяти щоуроку по декілька хвилин. Наприклад, в перші дні вересня ще досить актуальна задача:

—У зв’язку із різким підвищенням температури попит на морозиво фірми «СНІГОВА КОРОЛЕВА» збільшився у 3 рази. Скільки додаткових порцій морозива буде продано за місяць, якщо фірма раніше виробляла щомісячно 2070 порцій?

Для учнів цікавими будуть завжди задачі з казковим сюжетом:

ЗАДАЧА 1:

— Троє поросят Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф продавали диски із записами мультиків фірми «Уолта Діснея» по 20 грн. за штуку. Щоб продати більше Ніф-Ніф знизив ціну відразу на 10%, а Наф-Наф спочатку знизив на 5%, а потім ще на 5%. На скільки гривень стали дешевшими касети Ніф-Ніфа за касети Нуф-Нуфа? Хто на вашу думку може продати найбільше касет?

ЗАДАЧА2:

—Нільс допоміг білці Сірлі назбирати горіхів. Білка подякувала йому й сказала: « давай поділимо зібрані нами 72 горіхи. Але я маю чотирьох більченят, тому горіхів мені потрібно вп’ятеро більше, ніж тобі. Допоможіть Нільсу поділити горіхи..

ЗАДАЧА3:

—Мама дала Петрику П’яточкіну 28 апельсинів, щоб він пригостив своїх друзів-слоненят. Кожному наступному слоненяті Петрик давав на 2 апельсини менше, ніж попередньому. Останнє слоненя отримало 4 апельсини. Скільки Петрик має друзів-слоненят?

Доцільно на уроках математики з дітьми розглядати задачі з використанням місцевого матеріалу. Наприклад:

Задача: На кондитерській фабриці імені Войкова налагодили виробництво нових цукерок .Через місяць попит на ці цукерки зріс у 1,5 рази. На скільки % збільшився попит?

Учням завжди подобаються задачі-жарти, за допомогою яких на уроках математики розвивається увага , логічне мислення.

Наприклад:

Задача 1:Дві сороки летіли, на вишню сіли. Дивляться в різні боки: одна на північ, друга на південь.

-У тебе, -каже перша,-дзьоб у землі.

-А у тебе, -відповідає друга, - лапи брудні. Як це? Дивляться в різні боки,а одна одну бачать?

Задача 2:Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через 2 доби?

Задача 3:У кожному з чотирьох кутів кімнати сидить кіт. Напроти кожного сидить по три коти. Скільки всього котів у кімнаті?

Задача 4: У трикутника відрізали 3 кути. Скільки кутів залишилось?

Учні на уроках із задоволенням розв'язують загадки, задачі практичного змісту. Буває, що саме учень у якого прогалини у програмному матеріалі, у якого бувають труднощі при вивченні математики першим розв'язує задачі на кмітливість. А це дає змогу повірити дитині в себе ; ця віра являється основою росту учня в майбутньому як різнобічно розвиненої особистості.

Наприклад,

Задачу « На «Полі чудес» з’явився новий сектор «3 шкатулки».До цих шкатулок дають три ключі. Яке найменше число спроб треба зробити, щоб установити, який ключ від якої шкатулки?» залюбки розв’язують п'ятикласники різного рівня навченості з математики. А задача «На столі стоять чотири порожні склянки, одна з них перевернута догори дном. За один раз дозволяється перевертати будь-які дві склянки. Чи можна добитися того, щоб усі склянки стояли правильно?», або задача «На столі стоять вряд 6 стаканів : перші три з водою,а решта- порожні. Що треба зробити, щоб порожній стакан чергувався із стаканом з водою. Брати можна тільки один раз і тільки один стакан.» викликає такий інтерес у дітей, що вони залюбки демонструють вдома родичам і друзям свої набуті навики.

Вивчаючи в 9-му класі арифметичну і геометричну прогресії учням сільської школи зрозумілим буде зміст практичної задачі «Вертикальні стержні ферми мають таку довжину: найменший 5 дм, а кожен слідуючий на 2 дм довший. Записати довжину семи таких стержнів.» Дев’ятикласники легко будують малюнок до задачі, аналізують зміст.

Учні 9 класу, вивчаючи прогресії, вміло можуть поєднати математичні знання із знаннями з біології. Наприклад:

задача «В добрих умовах бактерії розмножуються так, що на протязі 1 хв. одна із них ділиться на дві. Запишіть колонію, народжену однією бактерією за 7 хвилин.»

Дев'ятикласники дуже швидко знаходять відповідь до задачі, використавши формулу суми семи членів геометричної прогресії.

Необхідність узгодження змісту задач з потребами життя через реалізацію компетентнісного підходу -це здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби для виконання поставленого завдання .

Актуальною також являється командна задача

«Бригада для боротьби з тероризмом»:

терорист висипав отруту в бак на насосній станції, вода буде

подана у водопостачальну систему міста, як тільки бак буде повністю

заповнений . Розміри бака 12м х 50дм х 350см .За хвилину до бака

подається 12500 л води . Коли бригада для боротьби з тероризмом

отримала сигнал щодо нападу на насосну станцію, бак був заповнений

на 2/3.Чи встигнуть вони відключити воду та ізолювати отруєний бак,

якщо будуть їхати зі швидкістю 75 км/год ( швидше не дозволяє якість

дорожнього покриття ), відстань до насосної станції 405 км, а на те, щоб

знайти потрібний бак та перекрити воду, їм знадобиться 7хвилин.

Учні із великим завзяттям беруться до роботи , знаючи, що від їхньої відповіді залежить життя і здоров'я мешкан­ців міста.

Звичайно , якщо говорити про вивчення в 9-му класі теми «Відсоткові розрахунки . Формули простих і склад­них розрахунків », то обов'язково потрібно розглянути задачі з економіки. Це дає змогу учням оцінити свої математичні знання для розв'язання типових економічних задач. Дев'ятикласники аналізують їх зміст , Їхню значимість, значимість одержаних результатів, тому дуже відповідально відносяться до рішення . Наприклад:

Задача: «У 1996 році в Україні постійне населення складало 50,6 млн. осіб з них:

-діти та юнаки до 16 років та особи понад 55-60 років —12,9 млн. осіб;

-зайнятих в усіх сферах економічної діяльності —2,41 млн. осіб;

-осіб, що не працюють і не шукають роботу—11,6 млн. осіб.

1)Якою була чисельність безробітних у 1996р.?

2)Яка чисельність робочої сили ?

3) Розрахуйте рівень безробіття в Україні у 1996 році.

Доречно згадати , що ми живемо не тільки в часи комп'ютерних технологій , але , на жаль , і в часи екологічних катастроф . Формування екологічного мислення, культури, свідомості - це завдання всіх вчителів загальноосвітньої школи .

Стиль сучасного людського буття неправильний. Нам, людям, потрібно зберегти біосферу для майбутніх поколінь. Саме тому дітям треба знати , що відбувається в світі . З цією метою можна розглянути на уроках такі задачі-проблеми:

Задача 1: випалена одна цигарка забирає 15 хвилин людського життя. Людина, що спалила за день 10 цигарок, на скільки скоротила собі віку?А на скільки скоротиться її життя за рік? За 20 років?

Задача 2: На 1.10.2002 року в херсонській області нараховано 1043 зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян України.( більше людей 21-23 років) З них 19 хворих на СНІД. Статистика говорить, що тільки 10-12 % фактичної кількості інфікованих являються зареєстрованими. Обчисліть реальну кількість ВІЛ-інфікованих у 2002 році.

Розв'язуючи задачі такого змісту, учні вчаться самостійно мислити, орієнтуватися в незвичайних ситуаціях.

Задача 3: Людина, хвора на ожиріння , використовує під час ходіння в розмірному темпі 1300 см3 кисню( з нормальною вагою -600 см3) На скільки більше кисню використовує хвора людина?

Такий матеріал дозволяє п'ятикласникам зрозуміти шкідливість надмірної ваги .

Можна використати для організації уроків з математики елементи ігор як форму взаємодії вчителя на учнів, в процесі якої через систему ігрових дій реалі­зуються навчально-виховні можливості , закладені в змісті навчального матеріалу з математики.

Вивчивши тему «Рівняння та системи рівнянь» у 9-му класі , можна провести урок-аукціон метою якого будуть слідуючі питання:

перевірка і узагальнення знань з теми , стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток логічного мислення, виховання наполегливості у навчанні.

Для того , щоб навчання математиці дійсно викликало інтерес , можна на різних математичних заходах пропонувати доводити учням софізми . Бувають дуже цікавими спори між «знатоками». Наприклад:

«Будь-яке число дорівнює його половині»

Беремо два числа а і в, а=в.

Обидві частини множимо на а і потім віднімаємо від них по в2.

Дістанемо : а2 – в2 = ав – в2

або

(а + в )(а - в ) = в(а- в).
Звідси а+в=в, або а+в=а.

У нас в=а, отже 2а=а, або а=а/2

Яку помилку допущено у міркуваннях?

Такі завдання являються цікавим доповненням будь-якого математичного заходу.

Однією із проблем часу є профільне навчання. Це ще один із видів використання компетентнісного підходу. Відкриття природничо-математичного профілю в школах області -це ще один крок здійснення регіональної програми впровадження компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу стосовно ключових компетентностей учнів, які відстежуються в системі моніторингу якості освіти. Кожна школа, виходячи із особливостей свого соціального оточення суспільного запиту і професійної підготовки педагогічного колективу,шукає свої можливості,своє місце в цьому процесі. Про це свідчать публікації в пресі, методичні розробки з формування різних видів компетентностей під час викладання навчального предмету «математика».

Можна говорити про формування ключових компетентностей використовуючи проектні технології.

Якщо говорити про компетентнісну педагогіку в цілому, то варто обговорити механізм упровадження такого підходу, як компетентнісний підхід.

На початковому етапі треба переглянути існуючу класно-урочну систему і доповнити її роботою над проектами, бо саме така форма навчання дає змогу кожному учню побачити результат своєї (або групової) роботи , навчитися працювати в різновіковому колективі, відчути власну важливість і важливість виконаної роботи. Тематика проектів різна: випуск газети; розробка сценаріїв дійств , або ігор; виготовлення наочності, карток на уроки; підготовка до виступів на конференціях. Для того, щоб робота над проектами дійсно викликала інтерес у дітей, треба обирати теми проектів самим учням. Від цього залежить результативність роботи учнівської проектної групи. Працюючи над проектами учні вільно спілкуються , відвідують бібліотеки, майстерні, кабінети , і вкінці роботи бачать свій результат: випущену газету, розроблену і проведену гру , виготовлену наочність для уроків і т. д.

За останні роки у Нововоскресенській ЗОШ, наприклад, розглядалися питання, що стосуються теоретичних аспектів проектних технологій (семінар «Проекти і проектування в сучасній цивілізації»), а також проводились проблемний семінар «Метод проектів у програмі сприяння творчості учнів » та конференція «Метод проектів : теорія та практичні наробки ». Вивчивши основні принципи проектування, вчителі та учні працювали над створенням різних проектів. Зокрема учні 9 класу створили проект «Квадратні функції та їх графіки ». Діти самі підбирали задачі практичного змісту в розв'язанні яких використовувалися знання з даної теми, складали математичні моделі задач, досліджували функції і одержували результати, використовували ці результати до конкретних умов будівництва, пояснювали економічну вигоду, планували, готували і проводили конференцію на тему «Використання властивостей квадратичної функції та її графіка для розв'язування практичних задач.» При цьому дев'ятикласники мали можливість бачити, що вда­валося зовсім сторонні формули, допомагають розв'язати практичні задачі. Відповідь до задачі дає економічну інтерпретацію одержаного розв'язку.

Компетентність - це педагогічне явище. Формування основних груп компетентностей школярів залежить від співвідношення діяльності вчителя та учнів. Вчитель, виходячи із своєї професійної компетентності, повинен так побудувати та організувати навчальний процес, щоб мати можливість вийти на компетентність учнів як інтегрований результат навчання.

Запропонований огляд матеріалу із даної теми, звісно, не вичерпує множинності ідей щодо цієї актуальної та дуже складної проблеми.

Але певні загальні висновки можна зробити:

-необхідність переходу від традиційної знаннєвої системи навчання до компетент­нісної зумовлена потребами сучасного життя;

-компетентність- це результат навчання, бо вчителю так потрібно навчати учнів, щоб вони досягали певного рівня компетент­ності ;

-компетентність - є надпредметне утворення, тому опанування змісту освіти є необхід­ною умовою формування компетентності особистості;

-компетентність пов'язана з формуванням умінь людини необхідних для повноцінного життя;

- компетентність може формуватися і проявля­тися тільки в діяльності людини;

-компетентність - це складне і багатогранне утворення ( фактори ,що зумовлюють форму­вання компетентностей - це знання , досвід, цінності, здібності і т. д.) існують різні підходи до класифікації компетентностей;

- компетентність - це і результат , і одночасно мета навчання; формування компетентності в математиці може здійснюватися через адекватну
реалізацію та оновлення змісту математичної освіти , через залучення
відповідних методів і прийомів навчання;

-весь педагогічний процес має бути адаптований до компетентнісної стратегії.

Література:

1.Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи /Директор школи. -2002.-№1. /

2.Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

  • /Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України,-2000-№19./

3.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

  • /Директор школи. - 2000 .- №39-40./

4.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти .

  • /Освіта України.-2004.-№5./

5.О.Моляко .Функціональна модель формування полікультурної компетентності школярів./Рідна школа.-2005.-№6/

6.О.Пометун.Компетентнісний підхід - орієнтир розвитку сучасної освіти ./Рідна школа. -2005.-№1./

7.Т.Колодько . Професійно-педагогічна компетентність майбут­нього учителя./Рідна школа.-2005.-№11./

8.Т.Зінов'єва. Формування ключових компетентностей учнів. /Директор школи. -2005.-№42./

9.К.Білова. Компетентнісна педагогіка./Директор школи .-2005.

  • -№10./

10.Диференційовані навчальні самостійні роботи з математики 6 клас./Тернопіль.-Посібники.-2000./

11 .Математика.Задачі для розвитку мислення .5 клас. О.В.Скляренко

  • /Харків.ТОРСІНГ ПЛЮС.-2006./

12.М.Богданович .Математичні віночки. /Київ.-Веселка.- 1983./

13.А.Г.ККонфорович. Математичні вечори у восьмирічній

  • школі ./"Радянська школа.»-1974./

14.Ф.Ф.Нагибін. Математична шкатулка.

  • /«Радянська школа »-1961./

15.В.Г.Коваленко. Дидактичні ігри на уроках математики. /Москва. «Просвещение».-1990./

Схожі:

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для загальноосвітніх навчальних закладів...
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної...
Інструктивно-методичний лист щодо викладання математики в ЗНЗ Миколаївської...
Стратегічною метою математичної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі є розвиток і саморозвиток школярів шляхом оволодіння...
«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти» Мета: сприяти
«Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне і розвиваюче навчання», зображення «вчителя» та «учня», пазли –завдання,...
Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики і фізики
Методична проблема. Створення умов для самопроектування вчителя-дослідника та учня-експериментатора в умовах глобалізації освітніх...
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація
Оціальна реклама”, висвітлено її значення у ствердженні соціальних норм, цінностей, моделей поведінки, вихованні гуманної, толерантної...
Відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації
Профільне навчання в загальноосвітній школі створює реальні умови для професійного самовизначення кожного учня, побудови індивідуальної...
О. В. Варецька Україна, м. Київ
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Урок (природознавство, математика, трудове навчання)
Робота вчителя повинна бути спрямована на формування вміння учня створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка