Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)


Скачати 450.47 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)
Сторінка7/13
Дата15.03.2013
Розмір450.47 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 9УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ПЛАН

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.:

 • особливості розвитку промисловості; концентрація і монополізація промислового виробництва;

 • місце іноземного капіталу в економіці України;

 • Столипінська аграрна реформа, особливості її проведення на українських землях.

 1. Політичне оформлення українського національного руху, соціальні рухи:

 • діяльність в Україні українських та загальноросійських політичних партій;

 • розвиток страйкового руху.

 1. Україна у Першій світовій війні:

 • Україна як об’єкт та українці як суб’єкт війни;

 • ставлення політичних партій в умовах війни.ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ


(ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА)


 1. Громадсько-політична діяльність І. Франка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 2. Характеристика перших українських промислових районів.

 3. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки Донбасу наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 4. Створення й діяльність українських партій в Австро-Угорщині.

 5. Страйковий рух в Донбасі на початку ХХ ст.

 6. Грудневе збройне повстання 1905 р. у Горлівці.

 7. Селянський рух в 1914-1916 рр.

 8. Місце інтелігенції в соціально-економічній структурі суспільства на початку ХХ ст.

 9. Господарська розруха в Україні в роки Першої світової війни.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


 1. Зміни у соціальній структурі населення.

 2. Події революції 1905 р. в Україні та їх вплив на становлення українських політичних сил.

 3. Українські січові стрільці : утворення та діяльність напередодні та на початку Першої світової війни.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. В чому полягають характерні особливості розвитку промисловості України на початку ХХ ст.?

 2. Назвіть основні монополістичні об’єднання Наддніпрянської України і, зокрема, в Донбасі.

 3. Чому на українських землях Столипінська реформа дала кращі результати, ніж на російських?

 4. На основі яких громадсько-політичних рухів виникли перші політичні об’єднання в Україні?

 5. Які завдання мала розв’язати перша російська революція 1905-1907 рр.? Чи були вони розв’язані?

 6. Які цілі переслідували Росія, Німеччина і Австро-Угорщина по відношенню до України в Першій світовій війні?

 7. Політичні діячі перших українських політичних партій та громадських організацій (Д. Антонович, М. Міхновський, Є. Чикаленко, С. Єфремов та ін.).


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бочаров В.В. Хозяйственные итоги столыпинской аграрной реформы в Екатеринославской губернии // Новые страницы в истории Донбасса: С. Кн. 5. – Донецк, 1997. – 60-68.

 2. Волковинський В.М. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // УІЖ. – 2004. – №4. – С. 38-55.

 3. Кругляк Б.А. Промислові монополії і внутрішня торгівля на Україні (1900-1913 рр.) // УІЖ. – 1986. – №1. – С.81-96.

 4. Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – К.: «Критика.», 2011. – 542 с.

 5. Крутіков В.В. Соціальна структура міської буржуазії України напередодні революції 1905-1907 рр. // ІЖ. – 1992. – №3. – С. 57-66.

 6. Куромія Г. Свобода і террор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки. – К., 2002. – С.111-119.

 7. Литвин М.Р., Науменко К.І. Українські січові стрільці. – К., 1992.

 8. Лось Ф.Е. Формирование рабочего класса на Украине и его революционная борьба в конце ХІХ в. и в начале ХХ в. – К., 1985.

 9. Плохій С. Великий Переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Авторизов. переклад з англ. –К.: «Критика», 2011. – 599 с.

 10. Сарнацький О.П. Адміністративні й цензурно-судові утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій (1907-1910 рр.) // УІЖ – 2005. – №6. – С.66-72.

 11. Шморгун П.М. З історії соціал-демократичних організацій України напередодні і в період російської революції 1905-1907 рр. Новий підхід // УІЖ. – 1990. – №2. – С.3-14.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ПЕРШОГО КРЕДИТУ


 1. Предмет історії України як навчальної дисципліни. Місце її в гуманітарній освіті майбутніх фахівців.

 2. Методологія, конкретні методи вивчення історії України. Історичні джерела і література.

 3. Стародавнє населення на території України.

 4. Слов’яни в Східній Європі.

 5. Київська Русь – перша давньоруська держава. Етапи її розвитку, економіка, політичний устрій, культура, прийняття християнства, історичне значення.

 6. Галицько-Волинське князівство: формування, політичний устрій, економіка, історичне значення.

 7. Українські землі в складі Литви і Польщі в період середньовіччя. Національне, соціальне та релігійне гноблення українського народу у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

 8. Козацтво в Україні: виникнення, формування, соціальний і національний склад. Історичне значення.

 9. Запорозька Січ. Феноменальність. Історичне значення.

 10. Козацько-селянські повстання в Україні кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Історичне значення.

 11. Національно-визвольна революція українського народу в середині ХVІІ ст.: закономірний характер, етапи, хід. Історичне значення революції.

 12. Б. Хмельницький: політичний портрет.

 13. Складення української держави в ході національно-визвольної революції: територія, державний устрій, органи влади, соціально-економічні відносини, внутрішня та зовнішня політика.

 14. Входження України до складу Московської держави в 1654 р. Переяславська Рада. Березневі статті.

 15. П. Орлик та його проект Конституції.

 16. Суспільно-політичні події на Україні в добу Руїни (1658-1678 рр.)

 17. Поступове обмеження та ліквідація державної автономії в період Гетьманщини.

 18. Гетьманщина, її історичне значення.

 19. Економічний та соціальний розвиток України у другій половині ХVІІ- ХVІІІ ст.

 20. Соціально-економічний розвиток України в першій половині ХІХ ст. Наростання кризи феодально-кріпосницької системи та утвердження капіталістичних відносин.

 21. Суспільно-політичний рух в Україні в першій половині ХІХ ст.: перші таємні організації, Кирило-Мефодіївське товариство. Революціонер-демократ Т.Г. Шевченко.

 22. Економічний розвиток України у другій половині ХІХ ст.

 23. Динаміка соціальної структури українського суспільства у ХІХ ст.

 24. Суспільно-політичний і національно-демократичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 25. Економічний і соціальний розвиток України на початку ХХ ст.

 26. Україна в революції 1905-1907 рр.

 27. Вплив реформ П.Столипіна на економічний та соціальний розвиток України.

 28. Україна в роки Першої світової війни.

ДРУГИЙ КРЕДИТ

ІІІ. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920 рр.).

Україна радянська (1917-1991 рр.)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка