Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)


Скачати 450.47 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)
Сторінка3/13
Дата15.03.2013
Розмір450.47 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ 4-5

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО (ХV – середина ХVІІ ст.). ЗАПОРОЗЬКА СІЧ


ПЛАН

 1. Формування запорозького козацтва:

 • причини виникнення козацтва, уходницька теорія його походження;

 • перші писемні згадки про козаків, територія розселення, джерела формування.

 1. Запорозька Січ як військове та державне утворення:

 • час та місце заснування першої Січі; Д.Вишневецький;

 • число та порядок Запорозьких Січей;

 • міські, низові і реєстрові козаки; господарська діяльність козаків;

 • система січової адміністрації, посади та обов’язки старшини; паланкова організація території Запорозьких Вольностей.

 1. Роль козацтва у формуванні української державності.ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ


(ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА)


 1. Умови вступу козаків до Запорозької Січі.

 2. Військове мистецтво запорозьких козаків.

 3. Побутові умови життя запорозьких козаків.

 4. Вплив Люблінської унії на становище українського козацтва.

 5. Наслідки Берестейської унії. Українські козаки на захисті православної віри.

 6. Зростання національної самосвідомості українського народу в ході козацько-селянських повстань наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.

 7. Український суспільно-політичний рух наприкінці ХVІ –першій половині. ХVІІ ст.

 8. Козацький гетьман П.К. Конашевич-Сагайдачний. Політичний портрет.

 9. Кошовий отаман П. Калнишевський: політичний портрет.

 10. Козацтво як військова сила, сухопутні й морські походи запорожців.

 11. Козацтво в українській народній творчості.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 1. Експансія Литви і Польщі на українські землі.

 2. Кревська, Люблінська, Берестейська унії та їх наслідки.

 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Чому козацтво формувалося як військова організація?

 2. Російський історик С.М.Соловйов визначав козацтво як винятково руйнівну силу. Визначить свою точку зору.

 3. Д.І.Яворницький писав, що “запорозька община доходила до повного ідеалу рівності”. А що ви думаєте про це?

 4. Які факти дають підстави називати Запорозьку Січ зародком, прообразом національної держави? В чому полягає феноменальність Запорозької Січі?

 5. Згадайте художні твори, які розповідають про Запорозьку Січ, про боротьбу українського козацтва проти польського панства, про життя козаків взагалі.

 6. Які наслідки для Запорозької Січі мала спроба її руйнації за Петра І у 1709 р.?


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

 2. Апанович О.М. Розповіді про українських козаків. – К., 1991.

 3. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993

 4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 5. Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспект) // УІЖ. – 1999. – № 6. – С. 3-17.

 6. Історія України в особах: ІХ-ХVІІІ ст.. – К., 1993. – С.20-126; 216-245.

 7. Плохій С. Наливайкова віра:Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К.: «Критика», 2006. – 469 с.

 8. Сас П.М. Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р. // УІЖ. – 2005. – №6. – С.4-32.

 9. Щербак В.О. Джерела формування українського козацтва. У 3-х т. – К., 1990. – Т.1. – С. 143-198; 220-224.

 10. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1990-1993. – У 3-х т.

 11. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991.ІІ. ДОБА КОЗАЧЧИНИ. Україна У складі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка