Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)


Скачати 450.47 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)
Сторінка2/13
Дата15.03.2013
Розмір450.47 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПЕРШИЙ КРЕДИТІ. Вступ.

НА ПОЧАТКУ ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ

(З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО хVII СТ.) 1. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВПЛАН
1. Методика підготовки до семінарських занять і їх проведення:

 • місце і роль семінарських занять у навчальному процесі;

 • методика підготовки до семінарських занять (використання лекційного матеріалу, підручників, навчальних посібників, історичних джерел, наукової літератури, матеріалів періодики і т. і.);

 • форми і методика проведення занять згідно кредитно-модульної системи навчання.

2. Самостійна робота студентів і контроль знань.


ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ 2-3ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ.

КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
ПЛАН

 1. Слов’яни на території сучасної України:

 • теорії походження слов’ян;

 • розселення літописних племен східних слов’ян на території сучасної України.

 1. Виникнення та розвиток Київської держави:

 • передумови створення давньоруської держави з середньодніпровським центром;

 • норманська та антинорманська теорії походження Русі;

 • головні етапи політичної історії Київської Русі; княжіння Олега, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха.

 1. Утворення та розвиток Галицько-Волинської держави – спадкоємиці Київської Русі: княжіння Романа Мстиславовича, Данила Галицького.

 2. Місце Київської Русі та Галицько-Волинського князівства в українській і світовій історії.


ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ


(ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА)


 1. Пам’ятки перебування кіммерійців, скіфів та сарматів на території сучасного Донбасу.

 2. Політичний устрій в античних містах Північного Причорномор’я.

 3. Торгівельні зв’язки Київської Русі і Візантії.

 4. Історичне значення запровадження християнства в Київській Русі.

 5. Боротьба Київської Русі зі степовими кочовими племенами і її значення.

 6. Етнічний розвиток Русі в ІХ-ХІІІ ст.

 7. Повість минулих літ – пам’ятка давньоруської літератури.

 8. Соціально-економічний розвиток Давньоруської держави.

 9. Державний устрій Київської Русі.

 10. Міжнародні зв’язки Русі.

 11. Походження та суть національного символу – тризубу.

 12. Русь в період феодальної роздрібненості.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 1. Джерела вивчення історії Київської Русі.

 2. Економічний та соціальний розвиток Давньоруської держави.

 3. Політичні та економічні причини феодальної роздрібненості. Формування удільних князівств;


ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


 1. В чому полягає політична спрямованість “норманської теорії” походження Київської Русі?

 2. Обґрунтуйте положення, що українці – корінне населення на сучасній території України?

 3. Яку територію називають прабатьківщиною слов’ян? Окресліть її на географічній карті.

 4. Чи є зв’язок між такими фактами: зміцнення влади великого князя; створення збірки законів “Руська правда”; загострення боротьби за владу в Київській Русі?

 5. Як змінився державний устрій Русі в умовах феодального дроблення? Як змінилася форма правління?


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 2. Давня історія України. – К., 1995. – Т. 2.

 3. Етнічні процеси в середньовічному світі (матеріали “круглого столу”) // УІЖ. – 2001. – №3. – С. 3-47.

 4. Котляр М.Ф. Галицько-Волинське князівство // УІЖ. – 2000. – №1. – С. 3-17.

 5. Макарчук С.А. Толочко П.П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная // УІЖ. – 2007. – №2. – С. 212-216.

 6. Моця О.П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // УІЖ. – 2007. – №1. – С.4-19.

 7. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 8. Толочко П. Київська Русь. – К.,1996.

 9. Толочко П.П. Исторические портреты. – К., 1990. – С.2-62.

 10. Шип Н.А. Дискусії про термін “Русь” // УІЖ. – 2002. – №6. – С. 92-107.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка