Методичні рекомендації підготували


НазваМетодичні рекомендації підготували
Сторінка1/29
Дата21.03.2013
Розмір3.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Управління освіти і науки

Хмельницької облдержадміністрації

Хмельницький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

в навчальних закладах області

в 2011-2012 навчальному році

(рекомендації методичним, керівним

та педагогічним кадрам)

Хмельницький

2011

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам). - Хмельницький: ХОІППО.-200 с.

Методичні рекомендації підготували:

Баля С.А., Галас А.В., Галкін Д.В., Гільберг Т.Г., Ґудзь В.В., Денисова О.А., Дубковецька Г.М., Журавська Н.І., Іванеску Г.П., Іова В.Ю., Каліночкіна Ю.М., Каратаєва М.І., Кушнір В.О., Красномовець Л.В., Красовська В.Ю., Лавренюк А.О., Левицький В.В., Луценко Л.П., Махмутова А.Є., Мельникова С.І., Мирна Л.А., Мороз Т.В., Непочатова Т.С., Павич Н.М., Пастух Л.В., Поліщук А.Й., Пулатова Л.Й., Ребрина В.А., Фінько Г.М., Шнира О.О., Юхименко А.П.

Загальна редакція – Мельник В.В., проректор з наукової роботи

Технічний редактор – Коновалов А.А., методист центру інформаційно- комп’ютерних технологій та дистанційної освіти

Відповідальний за випуск – Войтенко В.І., ректор ХОІППО

Методичні рекомендації призначені методичним, керівним та педагогічним кадрам освіти області. Видання містить рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах, початковій школі, вивчення в 2011-2012 н.р. предметів природничо-математичного, технологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклів навчальних дисциплін та поліпшення управлінської, психологічної, виховної тощо діяльності працівників освіти. Зміст збірки рекомендовано обговорити напередодні навчального року, під час проведення конференцій, семінарів, засідань методичних об’єднань.

Хмельницький, 2011

Каратаєва М.І., завідуюча
сектором дошкільної освіти

Денисова О.А., методист

дошкільної освіти
Методичнее забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011-2012 н.р.

Стратегія розбудови дошкільної освітньої системи в частині осучаснення її змісту передбачена:

 • Державною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти до 2017 року;

 • Концепцією розвитку дошкільної освіти на 2010-
  2016 рр.;

 • Резолюцією І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (5 листопада 2010 р.).

Ключовим документом, що визначає оновлений зміст дошкільної освіти, є Базова програма «Я у Світі», яка відповідає світовим тенденціям, ґрунтується на компетентнісній парадигмі, дозволяє реалізувати цілісний підхід до розвитку дитини. З огляду на зазначені документи пріоритетами модернізації змісту дошкільної освіти є:

 • Реалізація Державної програми розвитку дошкільної освіти до 2017р.

 • Забезпечення якості, доступності дошкільної освіти.

 • Продовження пошуку варіативних форм здобуття освіти дітьми дошкільного віку.

 • Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок.

 • Упровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 • Посилення уваги до дітей з особливими освітніми потребами; інклюзивне навчання.

 • Діяльність дошкільних навчальних закладів в інноваційному режимі.

 • Становлення системи моніторингу якості дошкільної освіти.

У цьому навчальному році дошкільні навчальні заклади області усіх типів та форм власності реалізують Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що має статус основної. Разом з тим в практиці роботи може використовуватись ряд додаткових програм: «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Крок за кроком», «Українське довкілля», «Впевнений старт».

З метою реалізації варіативної частини Базової програми «Я у Світі» в області розпочинається впровадження Програми «Навчання дітей старшого дошкільного віку риторики» (Калуська Л., Бабій Н., Пальона К. Риторика в дитячому садку. Івано-Франківськ, 2011.)

Одним із пріоритетних завдань роботи методичних служб є науково-методична підтримка діяльності педагогів та педагогічних колективів дошкільних закладів. На це спрямований обласний інтеграційний проект «Базова програма – простір творчого використання інноваційних технологій» (2010-2012рр.). З питань реалізації цього проекту в 2010-2011 н.р. сектором обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було організовано:

 • інтернет – конференцію «Методичні аспекти впровадження Базової програми» (березень 2010 р.)

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар, що проводився за планом МОН України (Нетішин, 2010 р.);

 • обласну науково-практичну конференцію «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи»(травень 2011 р.)

Рекомендації інтернет-конференції «Інтернет-технології у методичній роботі» (ж-л «Дошкільне виховання» №8/2010) допоможуть педагогічному загалу визначити конкретну програму дій щодо модернізації дошкільної освіти, дібрати тематику різних форм методичного навчання педагогів упродовж навчального року. Матеріали конференції стали переможцем конкурсу освітніх технологій – 2010 р.(ж. Дошкільне виховання №3/2011).

Інформаційний, науково-методичний супровід до програми «Я у Світі», створений впродовж її апробації та впровадження був представлений на Всеукраїнському науково-практичному семінарі та рекомендується для використання дошкільним працівникам.

Учасниками конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» висвітлений досвід роботи в інноваційному режимі, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, перспективних вітчизняних та зарубіжних практик.

Важливою складовою забезпечення якісної дошкільної освіти є створення навчально-методичного супроводу.

У 2010 році обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти видано презентаційне видання «Дошкілля Хмельниччини», в якому висвітлено кращі зразки діяльності районних, міських методичних служб, керівників, педагогів дошкільних закладів та історію розвитку дошкілля в особах.

Підготовлено до друку хрестоматію для старших дошкільників «Світ барвистий, веселковий», що містить повний перелік прозових та поетичних творів, визначених Базовою програмою (липень-серпень 2011р.)

За результатами роботи впровадження нової Програми видано науково-методичні посібники:

 • Тематичне планування. Молодший дошкільний вік: посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. В. Собко, Н.Юрчик, - У 2ч. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 260 с.

 • Тематичне планування. Старший дошкільний вік: посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. В. Собко, Н.Юрчик, - У 2ч. –Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 300 с.

Державна Базова програма чітко націлює на корекцію змісту і процесу навчання та виховання в дошкільних закладах, перехід на особистісно орієнтований, гнучкий, технологізований підхід, що буде значною мірою відповідати вимогам сучасного динамічного життя.

Інноваційна діяльність у ДНЗ сьогодні – вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності освітньо-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства.

У переважній більшості районів та міст результативно здійснюється трансформування прогресивних наукових ідей, засобів, технологій в освітній процес, розвиток інноваційного потенціалу, професійної компетенції педагогів.

Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція збільшення кількості дошкільних закладів, що впроваджують інновації (2008р. – 286 ДНЗ, 2010р. – 362 ДНЗ). Успішно практикується використання в освітніх закладах Віньковецького, Деражнянського, Летичівського, Полонського, Славутського, Теофіпольського, Шепетівського, Ярмолинецького районів, міст Кам’янця – Подільського та Хмельницького гуманістичних ідей С.Русової, В.Сухомлинського.

У більшості дошкільних навчальних закладів області широкого застосування набули авторська система фізичного виховання М.Єфименка, теорія розв’язання винахідницьких завдань, елементи педагогічної системи М.Монтессорі, Вальдорфської педагогіки тощо.

Творчими педагогами дошкільних закладів міст Кам’янця – Подільського, Нетішина, Шепетівки використовується психолого-педагогічне проектування (ППП) – технологія, яка передбачає оптимальне використання можливостей дитини.

Важливим кроком в активізації інноваційних процесів є започаткована Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти, метою якої є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та запровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників

Пропонуємо педагогічному загалу Хмельниччини долучитися до роботи цієї Школи та посилити інноваційну діяльність за рахунок виявлення та популяризації авторських педагогічних технологій (повна версія матеріалів щодо Всеукраїнської школи новаторства подана на сайті обласного інституту, сторінка «Дошкільна освіта»).

Науково - методичною підтримкою інноваційних змін в освіті стане методичний порадник «Активізація інноваційної діяльності педагогів»,- Хмельницький, 2010, що передбачає банк інноваційних технологій, матеріали з досвіду впровадження інновацій на Хмельниччині, словник термінів, список рекомендованої літератури.

Невід’ємною умовою реалізації гуманістичної парадигми дошкільної освіти є професійна та особистісна зрілість педагога, яка передбачає моделювання та структурування авторського досвіду. Впродовж 2010-2011 н.р. на обласному рівні вивчався перспективний досвід роботи управлінців, методистів та педагогів дошкільних навчальних закладів, зокрема:

 • «Базова програма: інтерактивні форми роботи з педагогами»- вихователь-методист дошкільного навчального закладу №21 м. Кам’янця – Подільського Олійник О.М.;

 • «Оновлення роботи дошкільного навчального закладу через використання міжнародних проектів» - завідуюча Грицівського дошкільного навчального закладу Стара Н.В.;

 • «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу» - завідуюча дошкільного навчального закладу №1 м. Шепетівки Чайка З.В.;

 • «Тематичне планування за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» - вихователі – методисти дошкільних навчальних закладів м. Хмельницького №23 Юрчик Н.Л., №30 – Собко В.М.;

 • «Центр розвитку дитини - оптимальна модель забезпечення якісною дошкільною освітою» - методист дошкільної освіти Дунаєвецького районного методичного кабінету Щельська Л.І.

Дані матеріали занесені до обласної картотеки перспективного досвіду та рекомендуються для впровадження в області; досвід роботи педагогічних колективів м. Шепетівки буде презентуватись на обласному семінарі в жовтні 2011 р.

Матеріали з досвіду роботи дошкільних закладів області висвітлюються на сторінках місцевої преси, в обласних та всеукраїнських періодичних педагогічних виданнях, на сайтах управлінь освіти і науки облдержадміністрації, районних, міських управлінь, відділів освіти, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на обласних науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Актуальною є підтримка розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільній галузі як одного із національних пріоритетів.

В організації інформаційного освітнього простору області особливо ефективним стало створення на сайті інституту web-сторінки та відкриття форуму «Дошкільна освіта», який розглядається як елемент дистанційного навчання, де відвідувачі можуть ставити запитання в Інтернет – режимі, отримувати оперативну допомогу.

Відповідно до наказу МОН України №82-НО від 07.02.2011р. обласним управлінням освіти оголошено конкурс сайтів навчальних закладів з номінацією «Сайти дошкільних навчальних закладів» (І етап – березень-квітень, ІІ етап – травень-червень), що сприятиме оптимізації освітнього процесу.

Потребує активізації робота з батьками дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз результатів моніторингового дослідження (заключний етап 2010 р.) вказує на необхідність підвищення рівня психолого-педагогічних знань серед батьків з питань підготовки дитини до школи, роз’яснювальної роботи з інклюзивної освіти. Важливо постійно інформувати батьків про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. Задля цього необхідно поширити практику організації різні форм співпраці, зокрема: центри консультування, школи для батьків, лекторії тощо, максимально використовуючи засоби медіа-освіти.

Популярними є започатковані Інтернет - консультації для батьків на тему «Готовність дитини до школи», які надають досвідчені психологи, педагоги, науковці (сайт ХОІППО, сторінка «Дошкільна освіта», сайти відділів/ управлінь райдержадміністрацій/ міських рад освіти області)).

При плануванні роботи на наступний 2011-2012 навчальний рік управлінським та методичним службам області слід орієнтуватися на рекомендації, вироблені Всеукраїнським семінаром та означеними конференціями, а саме:

 1. Продовжити структурне реформування дошкільної галузі за рахунок варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної освіти.

 2. Реалізовувати принцип рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку, що потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку:

 • провести аналіз контингенту дітей з особливими освітніми потребами;

 • створити структурно-логічну модель взаємозв’язку всіх ланок соціально-реабілітаційного простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я;

 • забезпечити належну матеріальну й ресурсну базу в дошкільному навчальному закладі для створення відповідного освітнього середовища.

 1. Сприяти оновленню змісту дошкільної освіти, забезпеченню її якості через:

 • впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», організацію роз’яснювальної, просвітницької та навчальної роботи з усіма категоріями дошкільних працівників;

 • розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників, трансформування наукових ідей, сучасних інноваційних технологій в практику;

 • розширення мережі надання методичних сервісних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій;

 • модернізацію змісту педагогічного, психологічного та соціального консультування сім’ї.

 1. Забезпечувати готовність дитини до шкільного навчання:

 • надати педагогам дошкільних закладів та вчителям перших класів систему діагностики рівня психологічної готовності дитини до навчання та здійснити контроль щодо її впровадження .

 1. Популяризувати в засобах масової інформації перспективний досвід оновленого змісту дошкільної освіти педагогів.

 2. Реалізувати принцип наступності в системі «Дитячий садок – сім’я – початкова школа».

 3. Сприяти ефективній взаємодії та взаємоприйнятності стилів виховання, розвитку, навчання дітей в сім’ї, дошкільному закладі та школі.

 4. Забезпечити єдність підходів дошкільної та початкової освіти до фізичного, морально-етичного, пізнавального розвитку дітей.

 5. Координування зусиль психологічної служби дошкільного закладу та школи щодо виявлення причин дезадаптації та здійснення корекційної роботи з дітьми.

 6. Упровадження моніторингу якості дошкільної освіти.

Рекомендована література:

 1. Базова програма: інтерактивні форми роботи з педагогами. /Майбуття, 2011. №3,4,5-7.

 2. Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

 3. Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко.– Київ: Світич, 2009, 403 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – Київ. – 2001, 55с.

 5. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр.

 6. Резолюція І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (5 листопада 2010 р.).

 7. Збірка матеріалів Інтернет – конференції «Методичні аспекти впровадження Базової програми «Я у Світі»(березень 2010р.)

 8. Збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (травень 2011р.)

 9. Риторика в дитячому садку. Науково-методичний посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. Калуська Л., Бабій Н., Пальона К. ,– Калуш: Акцент.- 2011, 212с.

 10. Рекомендації обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (17 травня 2011р., м.Хмельницький).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка