Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала


Скачати 173.51 Kb.
НазваУроках української мови Методичні рекомендації підготувала
Дата26.10.2013
Розмір173.51 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок

Шахтарський міський відділ освіти

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22


Методичні рекомендації

«Впровадження елементів ситуативного навчання на уроках української мови»

Методичні рекомендації підготувала Афанасьєва Надія Петрівна, учитель української мови та літератури,«Спеціаліст вищої категорії»

e:\мои документы\мои рисунки\картиночки\стандартные\dd01015_.wmf

М. Шахтарськ, 2012

Пояснювальна записка.

В історії людства існують проблеми, які є вічними. Одна з найважливіших – одухотворення життя людини, заохочення її до творчого мислення, соціальної відповідальності. Національне виховання – це серцевина свідомості кожної нації, її інтелектуальний, культурний орієнтир, який не дає схибити індивідові, втратити почуття патріотизму, етики та естетики. Основний фундамент держави ґрунтується на пріоритеті загальнолюдських цінностей.

Тому одним із основних напрямів освіти є посилення її гуманізації. Випускники школи повинні не лише мати певні знання, а й уміти використовувати їх у нетрадиційних ситуаціях, тобто оволодівати способами практичної діяльності, набувати творчого досвіду.

Спираючись на Закон України «Про загальну середню освіту» і Державний стандарт базової і повної освіти, головними завданнями Програми вивчення української мови є:

  • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

  • вироблення у школярів компетенцій комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

  • ознайомлення з мовною системою як основною;

  • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Формування мовної особистості неможливе без живого спілкування з іншими людьми. При цьому в школі мовленнєве спілкування виступає і як спосіб навчання, розвитку і виховання, і як предмет безпосереднього опанування. Тому важливим є зміст дидактичних матеріалів, які ілюструють різні комунікативні ситуації і які добираються для обговорення з учнями, аналізу, порівняння, наслідування. Соціокультурна змістовна лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум (соціокультурна компетенція). Змістовне наповнення цієї змістової лінії здійснюється на основі відбору соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Етика» та ін. реалізується ця змістова лінія на основі дібраних текстів відповідної тематики, що використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої змістових ліній, а також за допомогою системи спеціальних та інтелектуально й емоційно орієнтованих завдань, передбачають опрацювання цих текстів, і зокрема, вивчення деяких із них на пам’ять.

Такий підхід до мовної освіти являється одним із методів активного навчання (інтерактивного).

Він орієнтований насамперед на розвиток пізнавального потенціалу особистості, здатності до навчання. Метод аналізу ситуацій (кейс-метод) дає можливість для формування життєво-необхідних навичок осмислення реальних ситуацій, що виникають у житті; є необмеженою можливістю для самостійної роботи, а також впливає на мотивацію, інтереси і потреби. Цей метод дозволяє розвивати багато особистісних якостей: ціле визначення, сила волі, активність, моральність, усвідомлення себе особистістю, і таких навичок, як навички аналізу, роботи з інформацією тощо.

Запропоновані дидактичні матеріали можна використовувати як ситуативні вправи і на уроках з розвитку зв’язного мовлення, і на уроках іншого типу. Вони є доречними на будь-якому етапі уроку: вивчення, закріплення, повторення теми. Це залежить від творчого підходу до планування уроку вчителем.

Знайомство з творчою спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського зароджує у дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття ─ любов до батьків, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних, . нещасних

Дані рекомендації представляють собою ситуативні тексти на морально-етичну, естетичну, українознавчу тематику, підібрані з виховного потенціалу В. Сухомлинського (книга «Казки під голубим небом»), а також статті з газет, з журналів, іншої літератури, що дають можливість залучити до роботи всіх учнів. Тексти розподілені за мовними темами, супроводжуються завданнями з розвитку мовлення, мислення, сприяють використанню різної техніки читання (вголос, мовчки і т.д.), аналізуванню мовних явищ; сприяють розвитку життєвих компетенцій.

Пропоновані мною матеріали рекомендуються для використання вчителями – мовниками при підготовці та проведенні уроків, здійснюючи виконання трьох змістовних ліній Програми вивчення української мови: мовленнєвої, мовної та соціокультурної. Також дані вправи за своєю структурою і змістом мають необмежені можливості для самостійного використання їх учнями.


Текст

Клас, рекомендована тема


Цілі навчально-пізнавальної діяльності

1

6 кл., Іменник, відміни іменників

Виховання шанобливого ставлення до національно-культурних надбань українського народу, розвиток усного мовлення; визначення ролі іменників, їх відмінювання; повторення орфограм (фонетичний принцип).

2

6 кл., Іменник, морфологічні ознаки. Відміни іменників. ІІІ відміна іменників.

Повторення поняття «діалог», репліка; розвиток вміння складати діалог відповідно до життєвої ситуації; виховний потенціал: людська неуважність, байдужість, доброта, чуйність, егоїстичність.

3

6 кл., Іменники ІV відміни

Виховання любові, поваги до своїх рідних, зокрема до матері; розвиток вмінь висловлювати власні думки; вдосконалення відмінювання іменників ІV відміни; повторення фонетичного розбору.

4

6 кл., прикметник. Групи прикметників: якісні, відносні, присвійні «Осінні сни клена»

Повторення типів, стилів мовлення, емоційно-забарвленої лексики. Розвиток творчого мислення, аналізу. Виконання різнорівневих завдань. Сприяння самостійності в роботі, відповідальності. Виховання уважного ставлення до природи.

5

10 кл. Прикметник як частина мови. Роль прикметника в мовленні. «Берег дитинства»

Знати текст, стиль мовлення, епітет. Уміти творчо мислити, аналізувати, спів ставляти, робити висновки. Розвивати мислення, навички самостійної роботи.

6

10 кл. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. «Мокре цуценя та бабуся»

Виховання людяності, доброти, милосердя. Розвиток критичного мислення, аналізу, вміння логічно висловлювати думки. Вдосконалення утворення ступенів порівняння прикметників.

7

11 кл. Прості ускладнені речення. Складні синтаксичні конструкції. Переклад тексту з російської мови. «Край мой экзотический»

Виховання патріотичних почуттів до своєї малої батьківщини. Знання основних ознак публіцистичного стилю. Вміти користуватися граматичними правилами при перекладі з російської мови. Складати розгорнуте висловлювання за опрацьованим текстом.

8

9,10,11 класи. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально - етичну тему «Необхідно вчитися жити в «гуртожитку»

Виховання морально-етичних норм поведінки; знання вимог щодо написання твору-роздуму. Розвиток критичного мислення, самостійного сприймання проблеми.

Текст № 1

6 клас. Тема: «Іменник. Відміни іменників»

Простелю, наче долю...”

Народна мистецька спадщина – то безцінний скарб народу. Пісня і рушник, дума й музика, танок і барвисте вбрання, гумор і малярство – усе це єдине ціле, що створює неповторний образ нації.

Український рушник. Без нього в родині ніхто не обходиться – він завжди при руці.

Як ритуальну річ його здавна вживали в усіх обрядах чи ритуалах від народження людини до її смерті.

Доведено, що першоосновою сучасного українського рушника було полотно – обрус. Для наших далеких предків він був елементом одягу, вузликом, де зберігався хліб, скатертиною і оздобою оселі.

Ще одна призабута функція рушника – бути оберегом. Кожен візерунок вишивки має своє призначення. Пряма горизонтальна лінія означає землю, а горизонтальна хвилина – воду. Дерева з розлогими гілками – родючість землі; птахи – насіння весни, врожаї та багатство; кінь і олень – благополуччя і барвінок – символ життя; цвіт вишні та яблуні – символ материнської любові і ромашка – символ доброти, ніжності і калина – невмирущого роду; виноград – радість і краса створення сім’ї і червоний мак – символ чарівної сили, яка захищає від усякого зла.

Хай на нашому українському рушнику завжди усміхається соняшник, квітнуть маки, синіє небо над золотою пшеничною нивою.

Завдання

 Прочитайте. До якого стилю належить текст;

 Дослідити, яке навантаження несуть на собі іменники ?

 Що вам відомо про різновиди та призначення рушників в нашій місцевості? Доповнити текст усними повідомленнями.

 Виписати іменники, визначити відміну.

 Зробити словотворний аналіз слова „першооснова”

 Вибрати з тексту приклади слів на орфограми:

- чергування приголосних;

- написання префіксів;

- написання м’якого знаку;

- написання ненаголошених голосних

 Зробити синтаксичний розбір першого речення, пояснити вживання розділового знака.

Текст № 2

6 клас. Тема: Іменник. Морфологічні ознаки. Відміни іменників. ІІІ відміна

Цілі навчально – пізнавальної діяльності:

- Розвивати креативне, асоціативне мислення, навички грамотного письма, діалогічне мовлення;

- Вчити аналізувати, робити висновки;

- Виховувати людяність, чуйність, любов до близьких.

Прочитайте текст, обговоріть у групах. Дайте заголовок тексту, визначте основну ідею.

Андрійко пішов зі школи й побачив заплакану матір. Він поклав книжки й сів за стіл. Чекає обіду.

- А тата відвезли в лікарню, - каже мати.- Занедужав батько.

Вона ждала, що син занепокоїться, стривожиться. Та син був незворушний, спокійний.

Мати великими очима дивилась на Андрійка.

- А нам завтра до місту йти, - каже Андрійко. – Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій ранку.

- Тай куди ж ти підеш завтра ?

- До лісу... Як наказала вчителька.

- А серце тобі нічого не наказало ? – спитала мати й заплакала.

 Продовжити діалог, склавши 2-3 репліки.

 Що вас вразило в поведінці хлопчика ?

 Записати слова, значення яких асоціюється із моральною поведінкою Андрійка. Визначити серед них іменники. Обґрунтувати свою думку. (Неуважність, байдужість, безсердечність, жорстокість, доброта, чуйність, сердечність, егоїстичність та ін.)

Текст № 3

6 клас. Тема: Іменники ІV відміни.

 Прочитайте виразно. Доберіть заголовок до тексту. Пригадайте, що таке діалог, репліка ?

- Чому це на галявині ще зранку шум і крик ?

- Чому у нашім лісі сьогодні спокій зник ?

- Це діти сперечаються , розумники малі.

У кого краща мама вирішують вони, - повідомляє Лісовичок.

Усіх найголосніше тріщить Сороченя:

- Найкраща мама наша, бо модниця вона!

Зі смаком одягається, прикрасами пишається!

Мишеня тихо й обережно запищало:

- Я вухасте мишеня. Краща мама – то моя!

Колискові нам співає і казки розповідає.

Жабеня, надувши губи, проквакало:

- Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Я – маленьке жабеня,

- А чи вміє ваша мама задушевно так співати ?

- Бджолення задоволено потирає животик:

Бджолення я: джу, джу, джу! Неню теж свою люблю!

Хто ще рано – спозаранку принесе медку вам.

Совенята, виблискуючи окулярами, в один голос промовили:

- Й ми, учені совенята, вмієм маму вихваляти:

Кожен звір у лісі знає – і дорослі, й діти –

Наша матінка – сова – наймудріша в світі!

Лісовичок повчальним голосом сказав:

- Сперечалися, бубніли, але й так не зрозуміли –

Найрідніша неня та, що зростила це дитя.

 Висловите свою власну думку з приводу цієї теми.

 Пояснити правила вживання великої букви в іменниках тексту

 Довести, що виділені іменники відносяться до IV відміни. Записати їх в Р. та О. відмінках.

 Зробити фонетичний розбір іменника „бджолення”

 Розібрати слова за будовою

 Чи відносяться іменник „неня” до IV відміни. З’ясувати.

Текст № 4

Тема: „Прикметник” 6 клас

Групи прикметників: якісні, відносні, присвійні, присвійні

- Яка пора року вам подобається? Чим саме ?

1. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Обґрунтуйте свої міркування.

Осінні сни клена

Ми пішли до лісу подивитись на осіннє вбрання дерев. Зупинились біля високого клена. Посідали. Яка краса відкрилася перед нами! Стоїть клен у яскравому барвистому вбранні, а листочки ж ні затремтять, ні зашепотять.

Дивіться, діти, клен спить. І сниться йому все, що бачив до весни до осені. Ось жовтий листочок – мов золота кульбабка. Весною клен був зачарований її красою. Запам’ятав. А як заснув, то й пригадав – листочок його й пожовтів.

А там, бачите, листочок – мов ранкова зоря – рожевий і ласкавий. А цей – як вечірня заграва на вітряній день. На цій гілочці – яскравий і красивий, немов крило вивільга. Мабуть, сиділа тут колись вивільга, а зараз приснилося кленові її крило (За В.Сухомлинським)

 Чи вплинуло на ваш настрій читання (слухання) тексту? Що ви уявляли під час читання (слухання) ? Назвіть слова з тексту, які несуть на собі емоційне навантаження ?

Завдання за вибором:

Середній рівень:

Виписати з тексту прикметники, визначити їх морфологічні ознаки.

Достатній рівень

Виписати з тексту „прикметники” + „іменник”. Проаналізувати, чи всі групи прикметників (якісні, відносні та присвійні) використано ? Навести 2-3 приклади прикметників тієї групи, яку опущено.

Високий рівень

Продовжити текст описом листочка (2-3 речення), схожого на крило птаха, або про красу осені.

Цілі навчально – пізнавальної діяльності:

- Знати поняття текст, тип, стиль, мовлення;

- Використовувати знання про групи прикметників;

- Уміти творчо мислити, аналізувати, співставляти, робити висновки.

Розвивати вміння самостійної роботи, відповідальніс

Текст № 5

Тема: Прикметник як частина мови

Роль прикметника в мовленні. 10 клас

Цілі навчально-пізнавальної діяльності:

  • Знати поняття: текст, стиль мовлення, ознаки стилів, епітет.

  • Уміти творчо мислити, аналізувати, спів ставляти, робити висновки.

  • Розвивати аналітичне мислення, навички самостійної роботи.  • Прочитайте текст, визначте тему, стиль написання.

  • Записати текст, ввівши в нього можливі експресивні прикметники. Порівняйте обидва тексти і зробіть висновки.

Людське життя – це ріка, течія якої з кожною миттю все далі відносить мене від берега дитинства, на якому я безтурботно збирала перлини сміху, радості, і здавалось - це продовжуватиметься вічність. Берег дитинства! Думка про нього вітерцем навіює на мене згадку про мамині руки, очі, переповнені любов’ю до мене, яка неодмінно була моїм оберегом від примх оточуючого світу. Як спішила я бігти стежками золотого берега повз мрії, казкових героїв, друзів до життя нового, дорослого, не знаючи, на жаль, що тоді вже губила назавжди дорогу до неповторної країни – дитинства.

ІІ-ІІІ рівень Чи можна виділені слова віднести до прикметника? Чому?

ІІ-ІІІ рівень Знайти слова, вжиті в переносному значенні.

ІV рівень Накреслити схему останнього речення, пояснити вживання розділових знаків.

Можливий варіант відредагованого тексту

Людське життя – це швидкоплинна ріка, течія якої з кожною миттю все далі відносить мене від безхмарного берега дитинства, на якому я безтурботно збирала райдужні перлини веселого сміху, радості, і здавалось - це продовжуватиметься вічність. Берег дитинства! Думка про нього легеньким вітерцем навіює на мене спомини про ласкаві мамині руки, очі, переповнені безмежною любов’ю до мене, яка неодмінно була моїм оберегом від примх оточуючого світу. Як спішила я бігти с сонячними стежками золотого берега повз мрії, казкових героїв, друзів до життя нового, дорослого, не знаючи, на жаль, що тоді вже губила назавжди дорогу до щасливої неповторної країни – дитинства.

Твір «Берег дитинства»

Текст № 6

Тема: Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 10 клас

 Які стилі мовлення ви знаєте? Прочитати текст і визначити, до якого стилю він належить? Чому?

Мокре цуценя та бабуся

Юнак та дівчина поспіхом перекидувались словами, не звертаючи уваги на перехожих. Стискаючи одне одного за руки, ніжно зазирали у вічі.

− А я сьогодні добре діло зробила! –сказала дівчина раптово й уважно подивилась на свого супутника. – Який жорстокий цей світ і якими жорстокими бувають люди! Уявляєш, стою сьогодні на автобусній зупинці і бачу: під розламаною лавою сидить цуценя, дивиться на мене, бідолага, очима-гудзиками. Брудний, мокрий і такий маленький… Це ж яке серце треба мати, щоб викинути його на вулицю…

Не встигли пройти кількох кроків, як на дорозі з’явилася зморщена бабуся в теплому не за сезоном, зношеному одязі.

− Подайте, діточки, на хлібину! – тільки й промовила скрипучим голосом, спираючись на сучкувату палицю.

Дівчина скривила губи, потягнула хлопця в бік…

( із газети «Знамя Победы»)

 Чи викликав текст у вас якісь почуття, роздуми?

 Як могла закінчитися ця історія?

 Який заголовок ви б дали б своєму власному роздуму над текстом? Складіть це висловлювання (усно чи письмово).

 Випишіть із наданого тексту прикметники і утворіть від них ступені порівняння.

 Запишіть фонетичною транскрипцією слова: ґудзик, зморщений.

Текст № 7

11 клас. Прості ускладнення речення. Складні синтаксичні конструкції

Цілі навчально-пізнавальної діяльності:

Знати основні ознаки публіцистичного тексту, основна думка тексту.

Використовувати здобуті знання про структуру простих і складних речень.

Вміти користуватися різними граматичними правилами при перекладі тексту з російської мови.

Усвідомлювати широкі культурно-асоціативні можливості образного слова.

Складати розгорнуте висловлювання відносно теми, використовуючи речення складних конструкцій (самостійно).

Край мой экзотический …

Шахтерский Донбасс для волыняков и галитчан тоже экзотический. Они все спрашивают, как можно любить ровную и вроде бы ничем не примечательную степь. Им трудно понять, что уже в апреле я чувствую, как степной ветерок ласкает мне лицо и зовет в родной шахтерский край. Они никогда не чувствовали аромат весенний цветущей степи, не слышали гул шахтных вентиляторов, разносящийся далеко-далеко и успокаивающий каждую горняцкую семью: шахта работает, в шахте все спокойно…

Люблю тебя, Донбасс, мой мужественный, прекрасный край!

И в нашей глубинке есть так много замечательных, прекрасных людей.

Люблю я тебя, мой маленький степной Шахтерск. А рядом – близнецы – братья – Торез, Снежное в обрамлении шахтерский поселков. Вы светите мне драгоценным ожерельем любви и памяти о детстве, юности, молодости.

(из газеты «Знамя Победы»)

 Пригадати основні ознаки публіцистичного стилю. Прочитати текст, перекласти українською мовою. Довести, що текст відноситься до публіцистичного тексту.

 Творче завдання. Складіть (усно чи письмово) висловлювання, яке б розкрило почуття, що справив на вас опрацьований текст.

Текст № 8

9,10,11 клас. Розвиток зв’язного мовлення

Твір на морально-етичну тему «Необхідно вчитися жити в «гуртожитку»

 На чому базується життя людей в суспільстві? (підвести розуміння учнів до «золотого правила моралі»: «Стався до людей так, як хотів би, щоб ставилися до тебе»).

 Прослухати статтю з газети «Знамя Победы».

Правила «гуртожитку» писані для всіх.

… Мова іде про тих, хто відвідує дискотеки в парку, вірніше, про те, як вони, розігріті ритмами, а може, й не тільки музикою, розходяться по домівках. Енергія в юнаків та дівчат б’є джерелом і вони не знаходять їй кращого виходу, як галасувати під вікнами городян, що сплять вночі.

… Більше сподіваюсь не на покарання, а на свідомість молодого покоління, бо ті хто галасують сьогодні у нас під вікнами, хіба що маленькими дітьми знову не стануть, а від старості та нездоров’я, на жаль, нікому не втекти.

 Написати твір – роздум на морально - етичну тему.

Словник етичних термінів
Вихований – той, який дотримується правил пристойності.

Добродійний – той, який має на меті давати допомогу іншим.

Етикет – правило поведінки.

Мораль – норми та приписи (правила) поведінки.

Патріот – той, хто любить, шанує рідну землю.

Пристойність – ввічливість, гарні манери, повага до людей.

Совість – усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою поведінку.

Щастя – відчуття цілковитого задоволення життям.

Література

1.Закон України «Про освіту».

2.Закон України «Загальну середню освіту»// Освіта України 23.06.1999 № 25.

3.Концепція розвитку 12- річної загальної середньої освіти // Освіта України 16.08.2000 № 33.

4.Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі. Проект К : 2003.

5.Національна доктрина в розвитку освіти // Освіта України 23.04.2002.

6.Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. – М.: Педагогіка, 1989.

7. Яковлев Н.М. Методика и техніка уроку в школі, - М.: 2000.

8.Бухлова Н.В. Програма розвитку самоосвітніх умінь.

9.Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій, Х., «Основа», 2009.

10.Бухлова Н. Навчаємо вчитися, К., «Шкільний світ», 2006.

11.Сучасні шкільні технології, К., 2004.

12.Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання. Х., «Основа», 2005.

13.Cухомлинський В. Казки Школи під Голубим Небом: Казки, притчі, оповідання.-К.: Рад. шк., 1991.- 191 с.

Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
На уроках української мови
Посібник "Дидактичний матеріал з розвитку мовлення на уроках української мови у 4 класі"
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Виховний захід на тему: «До мови доторкнемось серцем» Підготувала:...
...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Антонюк Т. М. голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ I II...
Методичні рекомендації містять узагальнений досвід роботи з молодшими школярами на уроках музики
Рекомендації мають на меті розгляд специфіки роботи по формуванню творчої активності молодших школярів в процесі музично-естетичного...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІI етапів учнівської олімпіади...
У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі –...
Методичні рекомендації
...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
План конспект уроку Української мови Підготувала та провела Вчитель...
Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, вчитися визначати морфологічні ознаки числівника; розвивати творчі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка