МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ «ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ» Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу


Скачати 259.53 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ «ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ» Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Дата02.11.2013
Розмір259.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ «ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ»

Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»

Захаренко Ганни Степанівни

Фандєєвої Станіслави Олегівни

Запоріжжя

2013

http://motorostroitel.com.ua/images/article/2013_01_21/%d0%97%d0%90%d0%a5%d0%90%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%9a%d0%9e_4.jpg
Захаренко Ганна Степанівна

Викладач спеціальної технології

машинобудівних професій

http://motorostroitel.com.ua/images/article/2013_01_18/%d0%a4%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0_1.jpg

Фандєєва Станіслава Олегівна

Викладач предмета «Інформаційні технології»

ЗМІСТ
ВСТУП

Пошук нових шляхів у викладанні предметів спеціальних дисциплін………………..4

І. Методика проведення бінарних уроків……………................................................5

ІІ. Основні напрямки сумісної роботи викладача інформаційних технологій та спеціальної технології………………………………………………………………...7

ДОДАТКИ:


 1. План-конспект бінарного уроку теоретичного навчання

 2. Зразок виконаної курсової роботи на проміжну атестацію


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Пошук нових шляхів у викладанні предметів спеціальних дисциплін

Вимоги сучасної освіти - системне впровадження інформаційних технологій у викладанні навчальних предметів. Найкращими способами цього можна досягти шляхом поєднання інновацій з традиційними методами викладання навчального матеріалу. До таких методів роботи відносимо проведення уроків з елементами проблемного навчання, інтегровані та бінарні уроки, уроки - бесіди, різноманітні форми проведення навчальних семінарів, уроки – диспути та прес – конференції. Сюди доцільно доповнити методи диференційованого навчання, а також індивідуальний підхід до кожного учня з урахуванням його навчальних здібностей. Не так давно наше підприємство – замовник кадрів АТ «Мотор Січ» подарувало навчальному закладу комп’ютерний клас, до складу якого входять 12 комп’ютерів для учнів і один комп’ютер для викладача інформатики та інформаційних технологій. Викладання предмета спеціальної технології для професій «Верстатник широкого профілю», «Токар», «Слюсар механоскладальних робіт», «Слюсар - інструментальник» сьогодні вже не може обходитись без використання на уроках спеціальної технології комп’ютерів. Сьогодні Інтернет – мережі виставляють багато документальних та науково – популярних відео - сюжетів про технологічні процеси виготовлення деталей, про будову металообробних верстатів, про технологію виготовлення ріжучого та вимірювального інструменту. Поряд з цим в Інтернет – мережі можна знайти теоретичний матеріал про сучасні методи обробки, сучасні машинобудівні матеріали, з яких виготовляють деталі, ріжучі та вимірювальні інструменти.

На жаль, сьогоднішні підручники за професіями надають уже застарілу інформацію, яка не відповідає вимогам машинобудівного сучасного виробництва. Тому викладачі спеціальної технології при підготовці до уроку багато часу проводять дома з комп’ютерами в пошуках сучасних теоретичних відомостей. А як хочеться продемонструвати учням сучасні технічні та технологічні новітні технології.

На засіданнях методичних комісій з професійної підготовки було прийнято рішення проводити бінарні уроки в кабінеті інформаційних технологій викладачем інформатики і викладачем спеціальних дисциплін.
І. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ УРОКІВ

Як свідчить педагогічна та методична література, бінарний урок – це урок, який побудований на тісних взаємозв'язках і який проводиться двома викладачами. Бінарні уроки - одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків та інтеграції знань з кількох предметів. Це - нетрадиційний вид уроку. Бінарний урок по своїй природі є однією з форм проекту, це - міжпредметний, внутрішній короткостроковий чи середньої тривалості проект. Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці.

До загальних цілей бінарних уроків можна віднести: вивчення предметів на четвертому рівні системності знань; розвиток співробітництва педагогів; формування в учнів переконання в зв’язності предметів, у цілісності світу. Психологічна і методична сумісність викладачів відіграє важливу роль у підготовці і проведенні бінарного уроку. У якій послідовності йде підготовка до проведення бінарних уроків? У залежності від змісту програмного матеріалу кожен урок має свої особливості і не може будуватися по встановленому шаблону. Але існують загальні вимоги до уроку спецдисциплин будь-якої професії, яких варто дотримуватися. До таких вимог відносять:

- органічна єдність виховання і навчання;

- досягнення конкретних навчальних цілей;

- застосування різноманітних методів навчання з дотриманням принципів індивідуального підходу до учнів.

Важливим етапом підготовки бінарного уроку є спільне ретельне планування уроку. В нашому випадку бінарні уроки проводять викладач спеціальної технології та викладач інформатики. Бінарний урок у сучасному тлумаченні будується на активному використанні комп’ютерної техніки. Кожен з викладачів виконує свою роль на уроці. Один називає тему уроку, цілі та його завдання, інший викладач ділить групу учнів на підгрупи, обидва викладачі разом з учнями працюють за комп’ютерами. Кожен із викладачів повинен досягнути своєї дидактичної мети. При підготовці до уроку обираємо теми з двох предметів, які можна поєднати при роботі на комп’ютерах.

Урок поділяється на доповнюючі одна одну частини, при цьому необхідно уникати дублювання. Висувається проблема дослідження, група поділяється на підгрупи, що займаються пошуком інформації, фактів і аргументів, необхідних для проведення дослідження, оформленням результатів. Майже завжди на цьому етапі учні потребують необхідної додаткової літератури (інформації) з теми. Задача викладача на даному етапі - допомогти учням вибрати найбільш раціональні прийоми і способи виконання завдання.

При підготовці до бінарного уроку кожен викладач проводить контрольний огляд розроблених до сумісного проведення уроку матеріалів. На цьому етапі підготовки до уроку викладачі повинні скоригувати свої методичні розробки. Учні перед проведенням бінарного уроку отримують випереджальне домашнє завдання, яке буде висвітлювати питання з обох предметів: спеціальної технології та інформаційних технологій. Бінарні уроки проводимо в наступних випадках:

 • вивчення сучасного технологічного процесу обробки;

 • знайомство з сучасними машинобудівними матеріалами;

 • знайомство з сучасними ріжучими та вимірювальними інструментами;

 • вивчення обладнання з числовим програмним керуванням та роботехніки;

 • при збиранні теоретичного матеріалу до виконання курсових робіт по спеціальній технології.

Не секрет, що сьогодні комп’ютер має практично кожна українська сім'я. Наші учні багато часу проводять за комп’ютерними іграми та у спілкуванні з друзями в Інтернет – мережі. Поряд з цим, наші учні не люблять користуватись підручниками та читати додаткову літературу. Пошук інформаційних матеріалів за допомогою комп’ютера підвищить їх інтерес до виконання курсової роботи та до обраної професії в цілому. Яка ж роль надається кожному викладачу при проведенні бінарних уроків по збиранню теоретичного матеріалу до виконання курсових робіт зі спеціальної технології? Викладач інформаційних технологій знайомить учнів із правилами входу в Інтернет – мережу та користування електронними сайтами. Викладач спецтехнології навчає учнів правилам якісного відбору інформації та перенесення її на офісний документ Microsoft Word.

За результатами виконаної роботи учень може отримати позитивні оцінки з двох предметів: інформаційні технології та спеціальні технології.

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУМІСНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Бінарний урок – нестандартна форма навчання з реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність. Мета бінарного уроку – створити умови практичного застосування знань, навичок та вмінь і надати можливість учням побачити результативність своєї роботи. Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду. Ефективність бінарних уроків залежить від дотримання таких педагогічних умов: правильного виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи викладачів із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій викладачів та учнів під час уроку. Ведуть такий урок два викладачі, які активізують пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах уроку; урізноманітнюють форми навчальної роботи та забезпечують наступність між ними.

У нашому навчальному закладі є тільки один кабінет інформаційних технологій, де учні мають можливість індивідуально працювати на комп’ютері. Задача викладачів спеціальної технології та інформатики - поєднати знання учнів з двох предметів та використати їх на виконання складних інтегрованих завдань. Які результати можуть бути досягнуті учнями на бінарних уроках? Готуючи учнів до самостійного робітничого життя, ми намагаємося створити всі умови, щоб вони були висококваліфікованими фахівцями, конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. А для цього ніяк не обійтись кожному з них без постійного пошуку новітніх матеріалів та засобів обробки деталей, без знання нового обладнання, ріжучого та вимірювального інструменту. На інтегрованих уроках бінарного типу наші учні закріплюють навички пошукової роботи в операційних системах мережі Інтернет та навчаються обирати необхідну конкретну інформацію.

На бінарних уроках учні відкривають та зберігають на свій комп’ютер знайдену інформацію для того, щоб за допомогою викладача спеціальної технології проаналізувати її, систематизувати та зібрати необхідні матеріали за планом курсової роботи.

Зібрану таким чином інформацію учень оформлює: проставляє сторінки, складає зміст роботи, вказує список використаних джерел, підписує титульний лист. Робота готова до захисту.


РОБОТА З КОМП’ЮТЕРОМ

Знаходження необхідної інформації

Знайомство з новітніми машинобудівними матеріалами
4


Пошук нового обладнання та інструментів

Закріплення навичок пошукової роботи в операційних системах


Схема 1. Результати роботи учнів на ПК

Додаток № 1

ПЛАН-КОНСПЕКТ

бінарного уроку теоретичного навчання
Предмети: Інформаційні технології. Спеціальна

технологія

Курс навчання: ІІІ
Професія: Верстатник широкого профілю
Тема уроку: Створення Web – сторінок за допомогою HTML

МЕТА УРОКУ:

Навчальна складова:

 • Надати тлумачення основним поняттям Web – сервер, Web – сайт, Web – сторінка, гіперпосилання, тег, структура HTML – документу, технологія створення Web-сторінок;

 • виявлення рівня навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення зв’язків і співвідношень в об’єктах учіння;

 • формування вмінь застосовувати свої знання.

Розвиваюча складова:

 • розвиток пізнавального інтересу, уміння висловлювати власну думку, аналізувати;

 • розвиток пам'яті, логічного мислення, навичок працювати в групах;

 • тренування вміння виконувати пошукові завдання, пов’язані з рішенням проблемних питань, тобто знаходження на Web – сторінках необхідної інформації.

Виховна складова:

 • виховання в учнів інтересу та поваги до комп’ютерних наук, спеціальної технології;

 • виховання потреби в практичному застосуванні спеціальної технології, використання інформаційно-комунікаційних технологій у різноманітних галузях діяльності;

 • виховання здатності чітко організовувати самостійну і групову роботу;

 • виховання бережливого ставлення до комп’ютерної техніки.

Методична складова:

 • використання комп’ютерних технологій при проведенні бінарного уроку;

 • удосконалення педагогічної майстерності у проведенні бінарних уроків із застосуванням комп’ютерних технологій;

 • демонстрація ефективного впровадження та використання інноваційних педагогічних методів і технологій інтерактивного, розвиваючого навчання, комп’ютерних технологій та забезпечення методичного супроводу проведення бінарного уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Вид уроку: бінарний урок з використанням інтерактивних і комп’ютерних технологій

Форми проведення: словесні, наочні, практичні.

Методи організації навчальної діяльності: фронтальні, індивідуальні, групові.

Комплексне методичне забезпечення:

 • ТЗН: мультимедійний проектор, екран, НКК з підключенням до мережі Інтернет.

 • Дидактичні засоби: завдання для курсових робіт на встановлення ІІ кваліфікаційного розряду за професією «Оператор верстатів з ПК»

 • Наочність: - відеофільм «Робота верстатів з ЧПК»

 • Презентація « Створення Web сторінок за допомогою HTML»

Міжпредметні зв’язки: інформаційні технології, спеціальна технологія, інформатика.

Література до уроку:

1. Н. Угринович, Учебник «Информатика и информационные технологии»,

10 -11 кл.

2. Журнал «Информатика и образование».

3. Сайт www.1september.ru.

ХОД УРОКА

 1. Оргмомент. (2 минуты). Проверка наличия учащихся, их готовности к уроку, сообщение темы и цели урока.

II. Проверка домашнего задания (3 минуты). Определить уровень усвоенного материала предыдущей темы и подготовить учащихся к восприятию новой информации.

ІІІ. Основная часть. Изучение нового материала (20 минут).

Научное, увлекательное, доступное изложение нового материала с привлечением учащихся.

Преподаватель спецдисциплин:

Сегодня поработаем над созданием электронных страниц и рассмотрим вопросы рационального поиска необходимого материала и сохранения его в WORD документе. Мы рассмотрим основные зоны Интернет – поиска, поиск материала по ключевым словам и определенным тегам.

Преподаватель информационных технологий:

Создание Web – страниц с помощью HTML

 • Давайте вспомним, какие услуги предоставляет Internet?

 • Какая из перечисленных услуг является самой популярной? (WWW – всемирная паутина, которая позволяет просматривать Web - страницы)

Любой пользователь ХХІ века должен уметь представлять свою информацию в Internet. Тема, с которой сегодня познакомимся, называется: Создание Web – страниц с помощью HTML. Слайд 2. «План урока»

 1. Основные понятия языка гипертекстов.

 2. Инструментарий для создания Web – страниц.

 3. Структура Web – страницы.

 4. Работа с программой HTML Reader.

 5. Практическое задание.


ІІІ. Объяснение нового материала

Преподаватель спецдисциплин:

Согласно представленной тематике курсовых работ на подтверждение второго квалификационного разряда «Оператор станков с ЧПУ» сегодня каждый из вас попытается найти как можно большее количество информационного материала по теме.

Преподаватель информационных технологий:

а) Основные понятия языка гипертекстов

Web – страницы находятся на Web – сервере.

Web – сервер - компьютер в сети Internet, хранящий

Web-страницы и соответствующие программы для

работы с ними. Информация на Web – сервере представлена в виде Web – сайта. Web – сайт – это объединение Web – страниц одной темой. На Web – страницах находится информация: текстовая, графическая, звуковая, видео. Поэтому Web – страницы являются мультимедийными. Для того, чтобы создать Web – страницу, нужно написать программу. А на каком языке будем писать программу для создания Web – страницы? (На языке HTML). Слово «HTML» представляет собой сокращение от «Hyper Text Markup Language» - «язык разметки гипертекста».

Прежде чем начать писать программу на языке HTML, познакомимся с основами языка HTML. Сначала познакомимся с историей создания языка HTML.

Проект ученика

Основным понятием языка HTML является понятие тег. ТЕГ – инструкция браузеру, указывающая способ отображения информации.

Задание. Даны теги, определить парные и одиночные

теги.

,
,

 • Теги пишутся с использованием какого алфавита? (Латинского)

 • При написании тегов используются только буквы? (Нет, еще и цифры)

б) Инструментарий для создания web – страниц

Существует три класса программных средств, используемых для создания web – страниц и сайтов. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

1. Обычные текстовые редакторы, например Блокнот. При этом web – страница полностью создается вручную, путем вставки в требуемый текст необходимых тегов. Это самый трудоемкий и отнимающий много времени способ. Но благодаря ему становится понятной вся технология сайтостроения.

2. HTML-редакторы. Это уже специальные программы, с помощью которых создаются web – страницы. Обычно работа в них также производится с текстом HTML-документа, но предусмотрен ряд инструментов, позволяющих автоматически вставлять в текст соответствующие теги. Просмотр окончательного результата производится в браузере. Такая программа – хороший помощник, намного ускоряющий создание страниц. Но при работе с ней вы также должны быть знакомы с основами HTML.

3. WYSIWYG редакторы. Программы для создания web – страниц и сайтов WYSIWYG редакторы (сокращение фразы «What You See Is What You Get» - «Что видишь, то и получаешь») позволяют создавать web – страницы, даже не имея никакого понятия о языке HTML, путем визуального редактирования на экране дисплея. При этом страница в окне редактора выглядит почти также, как должна отображаться в браузере, а при сохранении результатов работы в файле программа автоматически генерирует требуемый HTML-код.

в) Структура web – страницыЗаголовки

Заголовок первого уровняЗаголовок второго уровняЗаголовок третьего уровняЗаголовок четвертого уровняЗаголовок пятого уровня


Заголовок шестого уровня


г) Работа с программой HTML Reader

Эта программа относится к HTML-редакторам. Принципы работы с программой показаны на слайдах.

ІУ. Первичное закрепление знаний (5 минут).

Преподаватель спецдисциплин:

Итак, каким образом вы начинаете поисковой процесс нахождения необходимой информации?

Преподаватель информационных технологий:

Каким электронным инструментарием вы пользовались?

1. Запустите программу HTMLReader: Пуск – Все программы - HTMLReader.

2. Создайте файл и сохраните его под именем index.html.

3. В файле оформите текст «Первая web – страница будет посвящена исследованиям» в виде заголовка первого уровня.

4. Придумайте заголовки для оставшихся пяти уровней и оформите их.

5. Используя документ «Цвет» с палитрой цветов выберете цвет для своей страницы (документ находится на рабочем столе).

У. Подведение итогов урока (2 минуты)

Определить объем информации, освоенной учащимися на уроке. Оценить работы учащихся и аргументировать оценку их знаний.

УІ. Домашнее задание

Сообщить домашнее задание и ознакомить со способами его подготовки и выполнения.

Додаток № 2

Зразок виконаної курсової роботи на проміжну атестацію

ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУ «МОТОРОБУДІВНИК»
КУРСОВА РОБОТА

НА ВСТАНОВЛЕННЯ

ДРУГОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РОЗРЯДУ
Професія: ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПК
ТЕМА РОБОТИ:

«Основні принципи побудови програм для токарних верстатів

з числовим програмним керуванням»

Виконав: Поляков В.А. учень гр. 13/10
Керівники: Захаренко Г.С.,

викладач предмета «Спеціальна технологія»

Фандєєва С.О.,

викладач предмета «Інформаційні технології»
Майстер в/н: Похилюк Г.М.
Запоріжжя - 2013

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

1.Общие принципы построения программ для токарных операций ЧПУ

2.Формат программы

2.1. Строение и содержание программы

2.2. Строение кадра программы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРАТУРЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫВВЕДЕНИЕ

Под ЧПУ оборудования понимают управление при помощи программ, заданных в алфавитно-числовом коде. При обработке на станках с ЧПУ инструмент перемещается по задаваемым в программе траекториям.

При этом, например, для токарных станков программируется перемещение вершины резца, а для фрезерных – перемещение оси фрезы.

Программируются две подачи. На обрабатываемом контуре выделяются опорные точки, которые представляют собой те точки контура, в которых он изменяет свой характер. ЭВМ, встроенная в систему ЧПУ, производит аппроксимацию перемещений рабочих органов оборудования. В частности аппроксимирует окружность ломаной линией. Поэтому существует погрешность δ. Оборудование с ЧПУ снабжено либо шаговыми двигателями, либо двигателями постоянного тока (тиристорными). Шаговые двигатели являются низкомоментными и в станках не используются.
  1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧПУ


Программы разрабатываются согласно эскизу детали и под оборудование, указанное в заказе, но ниже приведенные принципы программирования обработки детали справедливы для любых токарных станков.

Первое – программируется точка на резце.
Таблица 1

Программирование точки на резце


Резец

Форма рабочей части

Проходной

подрезной левыйКонтурный правыйКонтурный правыйКонтурный правый
Рис. 1. Глубина резания ap.

Второе – программируются перемещения инструмента в системе координат ХОZ, если станок не имеет дополнительных осей и приводного инструмента (на момент создания методики на заводе таких не наблюдалось). "Ноль" изделия выбирается на свое усмотрение – в конце заготовки или вне зоны обработки (ближе к патрону). Начальная точка может быть задана+1÷2мм (с учетом того, чтоб не задеть задний упор) от начала заготовки или совпадать с начальной точкой, при программировании от касания. Третье – глубина резания ap. ap – следует подбирать по следующим параметрам:

• обрабатываемый материал– на хорошо режущийся материал (такие стали как Ст45) ap может быть взято столь велико, сколько позволит мощность станка и требуемая точность изготовления детали (для наших станков это до3мм);

• требуемая точность изготовления, диаметр и длина детали– эти три параметра, которые влияют на точность изготовления, чем больше длина, тем больше будет отгибать изделие, чем больше диаметр при той же длине, тем меньше прогиб, чем выше требование к точности, тем меньше должен быть ap на финишном проходе;Рис 2. Погрешность обработки на токарном станке

1 – изделие, 2 – форма прогиба заготовки.
В данном случае в любом сечении, расположенном на расстоянии х от передней бабки:Для гладкого вала, консольно закрепленного в патроне:Если такой валик подпереть центром задней бабки, то:• твердость – влияет на износ инструмента, отсюда и точность обработки детали, чем больше твердость, тем меньше ap и наоборот.Рис.3 Влияние износа инструмента на размеры изделия
Четвёртая схема обработки детали: схематично изображается движение инструмента на каждом элементе изделия.


Таблица 2
Элементы движения инструмента


Многопроходная обработка диаметра – корректор на длину

(по Z) устанавливается на первом проходе L2x и

отменяется

на последнем отводе, корректор на диаметр

(по Х) на последнем

проходе и отменяется на последнем отходе2. ФОРМАТ ПРОГРАММЫ

Формат программы или стиль- это важная часть обработки станков ЧПУ. Каждая отдельная программа формируется по-разному, и в большинстве случаев программист не смог бы идентифицировать программу, которую он сам написал. Желательно, чтобы программист был постоянным, и вводил коды таким образом, чтобы потом можно было их прочесть в таком порядке, как он видит это в программе.

2.1. Строение и содержание


Программа состоит из последовательности КАДРОВ (Таблица 3). Каждый кадр представляет собой шаг обработки. В каждом кадре записаны команды в форме слов. Первые кадры несут информацию, подготавливающие станок к выполнению программы. В предпоследних кадрах станок выводится в начальную точку и шпиндель переводится в нейтральное положение или выключается – М5 (М05). Последний кадр в последовательности выполнения содержит специальное слово для завершения программ: М2 (или М02) или М30.

Таблица 3

Строение программы


Кадр

Слово

Слово

Слово

………

;Комментарий

Кадр

N1

G00

X0

………

;Первый кадр

Кадр

N2

G1

X12
;Второй кадр

Кадр

N3

G2

X0.5
;………..

Кадр

………..


;……….

Кадр

Nnn

M2;Завершение2.2. Строение кадра и программы


Кадр должен содержать все данные для выполнения одной операции. Обычно кадр состоит из нескольких слов и всегда заканчивается символом конца кадра LF (перевод строки). Он автоматически создается при переводе строки клавишей «ВВОД».

Последовательность слов

N…G…X…Y…Z…F…S…T…D…M…

Строение программы для стойки Н22-1М(станок1К62)
• программа должна начинаться со знака" % ",

• номер кадра записывается Nххх с шагом 1,

• заголовок программы должен начинаться:

%

N000G26M020 (движение в приращениях)

N001M008 (включение СОЖ)

N002G01M004 (включение линейной интерполяции и шпинделя)

• перемещение программируется Х–/+ххххх, Z–/+ххххх, обязательно ставится знак «– » или «+» (если его нет, то СЧПУ отреагирует «ошибка»),

1. Перемещение по Х равное1мм запишется: 1мм*200 импульсов= Х+00200(в этом примере и ниже знак выбран случайным образом)

2. По Z на то же расстояние1мм*20= Z+00020

3. При расчете перемещений старайтесь не получать дробное количество импульсов: перемещение по Х– 1,251*200= 250,2, ЧПУ отработает только250 импульсов, а погрешность будет набегать.

• подача программируется F10ххх (ххх – мм/об*1000), в основном это

050- рабочая, и150-200 – холостого хода, на мелкие ходы, переходы

лучше не программировать большую подачу –старые станки могут не выдержать, да и погрешность больше будет.

• корректора устанавливаются после F (подачи), главное - корректора не ставить бестолково и не путать местами, иначе вместо цилиндра получится все, но не цилиндр, записывается:

N018X-00640F10050L11

отключается:

N011G40X+00400Z-00040L31 (по двум осям)

Или

N011G40X+00400L11 (по одной оси)

для ХххL1x (х - номер корректора выбирается по порядку

от начала вала, для Х – это диаметр, для Z это длина

ступени вала, рисунок 4), для ZххL2х,

одновременно отключить L3x (х - номер корректора

соответствующий номеру ступени вала, отсчет от начала

вала).


Рис.4 Выбор номера корректора
• оканчивается программа кадром Nххх и М002 и обязательно переводом строки (т.е. + одна пустая строка, можно две).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ
 1. Брагин В.В. Лекция: Основные принципы разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ. Киевский инженерно-технический институт. / Интернет - источник. - Режим доступа //

 2. Г. Р. Сагателян. Лекция. Основные принципы разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ. МГТУ им. Баумана. / Интернет - источник. - Режим доступа //

 3. http://www.twirpx.com/file/254100/.

 4. http://epo.ucoz.com/publ/uchebno_metodicheskie_materialy/lekcii.


Додаток № 3

ФОТОМАТЕРІАЛИ ДО БІНАРНОГО УРОКУ

sdc17808

Фото 1. Початок урок. Пояснення теми та цілей уроку

sdc17816
Фото 2. Робочі моменти уроку


ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Архипова Т. Межпредметные связи: в чём их актуальность // Учитель (Россия). - 2001. - №4. - С.34-36.

2.  Бицюра Ю. Інтегрована система навчання // Завуч (Перше вересня). - 2002. - №16. - С.10-11.

3.  Винокурова Н.К., Елисеева О.В. Один из подходов к реализации принципа интегративности в обучении // Дидакт. - 1999. - №4. - С.36-40.

4.  Гончаренко С., Мальований Ю. Інтегроване навчання: за і проти // Освіта. - 1994. - 16 лютого. - С.3.

5.  Загвязинский В.И. Интегративные характеристики системы принципов обучения // Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2001. - С.47-50.

6.  Зверева И.Д. Межпредметные связи в современной школе. -М.: Педагогика, 1981. - 160с.

7.  Іванчук М.Г. Інтеграція як наукова категорія // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. № 2 (43) - К., 2004. - С.23-31.

8.  Іванчук М.Г. Формування і розвиток особистісного потенціалу школяра в процесі інтегрованого навчання // Психологія: Зб. наукових праць. - К.: КПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - Вип. 19. - С.127-131.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Незалежності України: шлях до створення гуманного світу для дітей”: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2009-2010 навчального року
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12. 06. 09 року №/9-396 перший урок у загальноосвітніх навчальних закладах...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Співає сонячні пісні уся моя родина, бо ми родились на землі, що зветься Україна: Методичні рекомендації щодо Першого уроку в 2012–2013...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
На виконання кваліфікаційної пробної роботи
Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з ПК під час проходження практики
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи кураторів-наставників навчальних...
Метою методичних рекомендацій є визначення оптимальних заходів для організації та проведення виховної та позанавчальної роботи куратора-наставника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка