Уроку


НазваУроку
Сторінка1/7
Дата24.10.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
  1   2   3   4   5   6   7
Узгоджено: Затверджую:

Заступник директора з НВР Директор

______________ _____________

І семестр _____________ І семестр _________________

ІІ семестр ____________ ІІ семестр ________________

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ

ДЛЯ 10 та 11 КЛАСІВ НА ________Н.Р.

ВЧИТЕЛЬ ________________


10 клас


№ з/п

№ уроку

в темі

Тема уроку

Кількість годин

Дата уроку

Примітка

Примітка

Т.1. Вступ (5 год)


1

1

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

1


2

2

Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні моделі. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць.)*

1


3

3

Математика – мова фізики. Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. (Системи координат та визначення положення тіла в просторі.)

1


4

4

Наближені обчислення. (Графіки функцій та правила їх побудови.) Поняття похідної.

1


5

5

Розв’язування задач.

1


Розділ 1. Кінематика (29 год)

Т.2. «Кінематика 1 частина» ( 15 год.)


6

1

Механічний рух та його види. (Історія розвитку вчення про механічний рух.) Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці.

1


7

2

Простір і час. (Способи вимірювання довжини й часу. Просторові й часові масштаби природних явищ і процесів.) Способи опису руху. Фізичне тіло та матеріальна точка. Поняття про абсолютно тверде тіло. Система відліку.

1


8

3

Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Методи дослідження механічного руху.


1


9

4

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Швидкість руху.

1


10

5

Закон додавання швидкостей. Перетворення Галілея.

1


11

6

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.


1


12

7

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.

1


13

8

Л.Р. № 1.

Вимірювання середньої швидкості руху тіла.

1


14

9

Розв’язування задач

1


15

10

Контрольна робота

1

1


Т.3. «Кінематика 2 частина» ( 14 год.)


16

1

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху.

1


17

2

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.


1


18

3

Розв’язування задач

1


19

4

Л.Р. № 2.

Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.

1


20

5

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.


1


21

6

Рівняння руху під час вільного падіння тіл.


1


22

7

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.

1


23

8

Розв’язування задач

1


24

9

Кінематичні рівняння руху тіла по колу. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу.

1


25

10

Доцентрове прискорення. Нерівномірний криволінійний рух. Тангенціальне й нормальне прискорення.

Інваріантні і відносні величини кінематики.

1


26

11

Розв’язування задач

1


27

12

Л.Р. № 3.

Дослідження руху тіла по колу.

1


28

13

Розв’язування задач

1


29

14

Контрольна робота

2

1


Розділ 2. Динаміка (43 год)

Т.4. Динаміка 1 частина ( 20 год.)


30

1

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. (Додавання сил.)

1


31

2

Розв’язування задач

1


32

3

Л.Р. № 4.

Вимірювання сил

1


33

4

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

1


34

5

Інерція та інертність.

1


35

6

Маса та імпульс тіла.

1


36

7

Другий закон Ньютона.

1


37

8

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.


1


38

9

Розв’язування задач

1


39

10

Гравітаційна взаємодія. Гравітаційне поле. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

1


40

11

Розв’язування задач

1


41

12

Сила тяжіння. Вплив добового обертання Землі на значення прискорення вільного падіння.


1


42

13

Розв’язування задач

1


43

14

Вага й невагомість.

1


44

15

Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

1

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка