Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  


Скачати 66.29 Kb.
НазваУроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Дата07.04.2013
Розмір66.29 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
План уроку

Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  

Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками

 Метод проведення: пояснювально-ілюстративний

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, підручник, ЕНМК

Тип уроку: комбінований

СТРУКТУРА УРОКУ:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань:

 1. Які види інструктажів з охорони праці існують згідно з Законом України «Про охорону праці»?

 2. В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж?

 3. Який інструктаж проводиться з робітником перед початком роботи?

 4. В якому документі фіксується проведення інструктажу з охорони праці?

 5. Хто має право проводити інструктаж з охорони праці?

 6. Яка періодичність проведення інструктажів з охорони праці?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу:

План

 1. Поняття про виробничих травматизм та профзахворювання

 2. Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань.

 3. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві

 1. Поняття про виробничих травматизм та профзахворювання

Щорічно на виробництві в країні отримують травми понад 80 тисяч працюючих, з них – близько 2 тисяч чоловік гине, до 10 тис. чоловік отримують професійні захворювання. Високим є рівень травматизму на підприємствах міністерств агропромислового комплексу, вугільної промисловості, промислової політики та у ряді областей.
Незважаючи на заходи, що вживаються органами Держнаглядохоронпраці щодо посилення нагляду за безпекою праці на підприємствах агропромислового комплексу, стан охорони праці на них залишається незадовільним, а рівень травматизму – високим.

Виробничий травматизм – це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Виробнича травма – це травма одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці.

Нещасний випадок на виробництві – це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок якого заподіяна шкода здоров’ю або смерть.

Нещасні випадки – це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки.


 1. Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань

Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій (36,4%), Луганській (14,5%) і Дніпропетровській (7,3%) областях. Кількість травмованих осіб у цих областях складає близько 58% від їх загальної кількості по Україні.

Від нещасних випадків на підприємствах України травмовано 79% (7003) чоловіків та 21% (1875) жінок.

105 осіб (1,5 % від загальної кількості нещасних випадків по Україні) отримали травми на виробництві, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння у т.ч. 39 осіб із смертельним наслідком.

До підприємств з найвищим рівнем виробничого травматизму відносяться ДП «Артемвугілля» (Донецька область) - травмовано 103 особи; ВАТ «Шахтоуправління «Донбас» (Донецька область) - 168 осіб; ДП «Дзержинськвугілля» (Донецька область) - 115 осіб; Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (Донецька область) - 76 осіб; Орендне підприємство «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (Донецька область) - 125 осіб, «Металургійний комбінат ім. Ілліча» – 70 осіб (Донецька область), ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» - 53 особи (Сумська область), «Антрацит» – 69 осіб (Луганська область).

Щодо розподілу нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом по характеру та анатомічній локалізації травм, то 414 осіб отримали струс головного мозку, 406 осіб отримали перелом пальців кісті, 181 особа отримала травматичну ампутацію пальців.

До найбільш травмонебезпечних професій можна віднести гірника очисного забою – травмовано 988 осіб, прохідника – 641 особа, гірника підземного – 412 осіб, електрослюсаря підземного – 277 осіб, слюсаря ремонтника – 200 осіб, машиніста гірничих виїмкових машин – 156 осіб, гірника з ремонту гірничих виробок – 186 осіб.

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Донецькій (28%), Луганській (27%), Дніпропетровській (23%) і Львівській (8%) областях. Кількість профзахворювань у цих областях складає близько 86% від загальної їх кількості по Україні.

Зниження професійних захворювань відмічається у Донецькій області – на 24% (331 випадок) (з 1 373 до 1042); Дніпропетровській області – на 26% (293 випадки) (з 1126 до 833); Львівській області – на 32% (146 випадків) (з 457 до 311).

Ріст зареєстрованих професійних захворювань відмічається у Запорізькій області – на 19% (7 випадків) (з 37 до 44 ); Херсонській області – на 5 випадків (35 до 40); Вінницькій області – на 3 випадки (з 7 до 10).

В структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання (пневмоконіоз вугільника – 638 осіб, хвороби органів дихання – 521 особа, хвороба легенів – 470 осіб, хронічний бронхіт – 135 осіб).

Найчастіше професійні захворювання виникають після 20 років роботи в шкідливих умовах праці, а саме за 9 місяців 2010 року з 3689 професійних захворювань - 1948 осіб отримали професійне захворювання після 20-29 років роботи в шкідливих або небезпечних умовах праці та 1019 осіб після 10-19 років роботи.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.

Патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів, називають професійним захворюванням. Професійне захворювання виникає як наслідок дії на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів, і якщо їх не буде, виникнути не може.

Професійні захворювання є наслідком багаторазової, тривалої дії на організм людини відповідних виробничих шкідливих чинників пилу, газів, шуму.

Розрізняють гострі і хронічні професійні захворювання. До гострих професійних захворювань відносять ті, які виникли раптово, після одноразового впливу шкідливого фактора виробничої сфери. До хронічних професійних захворювань належать захворювання, які розвинулися в результаті тривалого та багаторазового впливу шкідливих факторів виробничого середовища.

Частий вид професійного захворювання – професійне отруєння, яке розвивається під впливом на організм хімічної речовини у несприятливих умовах виробничої сфери.
Основні причини травматизму і захворювань на виробництві

  Для успішного вирішення питань зниження виробничого травматизму і профзахворювань на підприємстві велике значення має знання причин їх виникнення, що дозволяє розробити конкретні плани щодо запобігання нещасних випадків.

Ці причини можна розділити на 2 групи виробничо-технічні та психофізіологічні.


 1. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві


Відповідно до Закону України Про охорону праці власник розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, профзахворювань та аварій.

Комплексні заходи є основою для складання розділу “Охорона праці” у колективному договорі, в якому обумовлена сума коштів з фонду охорони праці підприємства на їх виконання.

блок-схема: альтернативный процесс 7блок-схема: альтернативный процесс 8
Організаційні заходи :

-робота щодо професійного відбору;

-здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці

Санітарно – виробничі заходи

улаштування нових і діючих вентиляційних систем, систем опалення, реконструкція та переобладнання душових, гардеробнихскругленный прямоугольник 1
Основні заходи запобігання травматизму
прямая со стрелкой 3 прямая со стрелкой 4 прямая со стрелкой 5 блок-схема: альтернативный процесс 9
Медико – профілактичні заходи:

-придбання молока миючих та знешкоджуючих засобів;

-організація профілактичних медичних оглядів.


ІV. Закріплення нового матеріалу:

 1. Дайте визначення, що таке виробничий травматизм?

 2. Дайте визначення поняттю "виробнича травма"

 3. Які основні причини виникнення виробничих травм на виробництві ви можете назвати?

 4. Які заходи проводять на підприємствах по усуненню випадків виробничого травматизму?

 5. Які заходи відносять до організаційних?

 6. Які заходи відносять до санітарно-виробничих?

Які заходи відносять до медико-профілактичних?

 1. В якому порядку проводиться розслідування нещасних випадків на виробництві?

 2. Які документи необхідно підготувати підприємству при виникненні нещасного випадку?


V. Підведення підсумку уроку

Схожі:

4 2: Травматизм та професійні захворювання. Заходи що до їх запобігання....
Тема 2: Травматизм та професійні захворювання. Заходи що до їх запобігання. Порядок проведення розслідування нещасних випадків на...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по безпеці праці з начальницьким...
Тема №4 2 «Травматизм та професійні захворювання. Заходи щодо їх запобігання. Порядок проведення розслідування нещасних випадків...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення практичного заняття по безпеці праці...
Тема 4 Травматизм та професійні захворювання. Заходи щодо їх запобігання. Порядок проведення розслідування нещасних випадків на службі...
Стан виробничого травматизму по Волинській області за 3 місяці 2012 року Виробничий травматизм
Виробничий травматизм. Протягом 1 кварталу 2012 року на підприємствах Волинської області травмовано 34 особи проти 25 за відповідний...
Підсумки роботи територіального управління Держгірпромнагляду у Волинській...
Виробничий травматизм. Протягом 2011 року на підприємствах Волинської області сталося 4 групових нещасних випадків, в яких травмувалося...
Уроку Тема уроку
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
УРОК 21 Тема уроку
Мета уроку: Формування поняття первісної функції та поняття невизначеного інтегралу, знання таблиці первісних
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Урок з географії Тема: “Чорна металургія України”
України, атласи, опорні конспекти уроку, зразки корисних копалин, контурні карти, пересувна дошка з ватманом, маркер, малюнки-плакати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка