УРОКУ Тема уроку


Скачати 150.97 Kb.
НазваУРОКУ Тема уроку
Дата13.04.2013
Розмір150.97 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
ПЛАН УРОКУ

Тема уроку: Створення та налагодження діаграм в електронних таблицях Excel.

Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням графічних планшетів.

Навчальна мета уроку: Ознайомити учнів із принципом побудови та налагодження параметрів діаграм типу графік, діаграми з областями та точкової діаграми за допомогою програми-майстра.

Методичне забезпечення: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка Smart Board, ноутбук, персональні комп’тери у кількості 5 шт, роздатковий матеріал, графічні планшети у кількості 4 шт.

Тип уроку: комбінований.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

I.      Організаційний момент. Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, перевірка присутніх.

II.   Актуалізація опорних знань.

На попередньому уроці ми з Вами розглянули питання створення діаграм двома способами: за допомогою клавіш клавіатури та панелі інструментів Диаграммы на прикладах створення таких типів діаграм як: гистограмма, линейчатой, круговой та кольцевой діаграм. Домашнім завданням, крім опрацювання теоретичного матеріалу, було створити графік математичної функції. Для цього ми розділились на 4 групи, кожна з яких отримала свій варіант завдання побудови графіка:

1 група:

2 група:

3 група:

4 група:

Зараз я запрошую представників груп перенести побудовані графіки на графічні планшети, зображення з яких ми використаємо в подальшій роботі. Чотири учні отримають індивідуальні картки із завданнями побудови відповідних діаграм. Таблиця по кожній із карток створена і розміщена у файлі електронного навчально-методичного комплексу данного курсу на сервері училища. Учням необхідно завантажити електронну таблицю з комплексу і виконати завдання згідно карток. Виконану роботу необхідно засобами електронної пошти надіслати до центрального комп’ютера. Для виконання завдань з карток відводиться 5 хвилин.
Картка № 1. 

Картка № 2.Картка № 3Картка № 4Запитання для усного опитування:

1.     Що розуміють під поняттям «діаграма»?

     (Відповідь: Діаграма – це спосіб наглядного представлення інформації, яка задана у вигляді таблиці чисел. Джон Уокенбах «Microsoft Office Excel 2003. Біблія користувача»

Діаграма – це графічний об’єкт Excel, який створюється на основі одного або декількох рядів даних, які представлені в графічному вигляді. Джон Уокенбах «Microsoft Office Excel 2003. Біблія користувача» )

2.     Призначення діаграм?

     (Відповідь: Демонстрація даних за допомогою добре продуманої діаграми допомагає краще зрозуміти їх і може суттєво прискорити роботу. Так, як діаграми представляються у вигляді зображень, вони можуть бути досить корисними для аналізу даних і представлення їх взаємозв’язку. Створивши діаграму, можна визначити тенденції і структуру процесу, що представлений таблицею даних, що практично неможливо зробити, маючи лише таблицю.)

3.     На основі чого створюються діаграми?

     (Відповідь: Діаграми створюються на основі даних, які містяться на робочому аркуші, тому перед створенням діаграми їх необхідно ввести)

4.     Діаграми Excel – динамічні. Що це означає?

     (Відповідь: Діаграма пов’язана з даними робочого аркушу. Якщо змінити дані, то автоматично відбудеться оновлення діаграми у відповідності до нових значень)

5.     На які види поділяють діаграми за місцем їх розміщення?

     (Відповідь: За місцем їх розміщення діаграми поділяють на:

     вбудовані діаграми;

     діаграмні аркуші або аркуші діаграм)

6.     Дайте коротку характеристику кожному з названих видів діаграм.

     (Відповідь: Вбудовані діаграми, як правило,  використовуються у випадку, коли є потреба бачити діаграму поряд з даними, на основі яких вона була побудована. Але вбудовані діаграми можна роздрукувати і окремо від даних. Діаграми на окремих аркушах слід використовувати у тих випадках, коли планується використовувати їх окремо від даних)

7. Які основні об’єкти діаграм Вам відомі? Дайте визначення.

     (Відповідь:

     Область діаграми – це об’єкт, який містить всі інші елементи діаграми. Цю область іноді називають – заднім планом діаграми.

     Область побудови діаграми – прямокутна область, яка обмежена осями.

     Вісь категорій – вісь, на якій відображаються заголовки з робочого аркушу.

     Вісь значень – вісь, на якій розташовуються значення даних з робочого аркушу.

     Мітка даних – об’єкт, який визначає конкретне значення точки діаграми.

     Точка даних – елемент ряду даних, який відповідає значенню однієї комірки.

     Ряд даних – рядок або стовбець даних аркушу.

     Заголовоктекстова рамка, яка розташована поза області побудови діаграми і використовується для опису даних.  

     Легенда – текстове поле з описом рядів даних.

     Лінії сітки допомагають визначити числові значення даних, що наведені на діаграмі і представляють собою звичайні розширення поділок осей.)

8.     Які способи створення діаграм ми розглянули на попередньому уроці?

     (Відповідь: Відомі такі основні способи створення діаграм:

     автоматичний - за допомогою клавіш клавіатури;

     за допомогою панелі інструментів Диаграммы;

9.     Яким чином Excel враховує дані при автоматичному способі створення діаграм?

     (Відповідь: Якщо кількість стовпців більша або дорівнює кількості рядків, програма аналізує дані по рядкам. На вісі категорій використовуються заголовки стовпців, а заголовки рядків стають мітками легенди.  Якщо кількість рядків перевищує кількість стовпців, то Excel порівнює дані по стовпцям. Заголовки рядків використовуються на вісі категорій, а заголовки стовпців стають мітками легенди.)

10. Що розуміють під автоматичним способом створення діаграм?

(Відповідь: Під автоматичним способом створення діаграм розуміють створення діаграми за допомогою клавіші F11. Алгоритм дій:

- ввести дані, які будуть використовуватись для створення діаграми;

- виділити діапазон значень, включаючи заголовки рядків і стовпців;

- натиснути клавішу F11.

Excel побудує на основі виділеного діапазону діаграму та розмістить її на новому аркуші з назвою Диаграмма 1 по замовченню.)

11. Які дії необхідно виконати для створення діаграми за допомогою панелі інструментів Диаграммы .

(Відповідь: Для створення діаграми за допомогою панелі інструментів Диаграммы необхідно виконати наступні дії:

- вивести на екран панель інструментів Диаграммы (меню Вид-Панели инструментов-Диаграммы);

-  виділити дані, на основі яких буде побудовано діаграму;

- Натиснути на кнопці Тип диаграммы на відповідній панелі інструментів  і вибрати потрібний тип діаграми.

На робочий аркуш буде розміщена діаграма вибраного типу із заданими за замовчуванням параметрами.)

12. Дайте коротку характеристику інструментам панелі Диаграммы?

(Відповідь: На панелі Диаграммы присутні 9 основних інструментів:  • Элементы диаграммы. Коли діаграма виділена, в цьому полі відображається назва виділеного елемента діаграми. Але усі наявні на діаграмі елементи можна вибрати із списку, який з’являється при натисненні на кнопці із зображенням стрілки.  • Формат выделенного объекта. Після натисненні нацьому інструменті з’являється діалогове вікно Формат для вибраного об’єкта.     Тип диаграммы. Після натиснення на кнопці розкриття цього інструмента на екрані з’являється палітра, яка складається з 18 типів діаграм.

     Легенда. Цей інструмент додає або знищує легенду для виділеної діаграми.

     Таблица данных. Відображає таблицю даних, на основі яких була побудована діаграма.

     По строкам. Вказує на те, що ряди даних розташовані в рядках таблиці.

     По столбцам. Вказує на те, що ряди даних розташовані в стовпцях таблиці.

     Текст по часовой стрелке. Вибраний текст розташовується під кутом -450.

     Текст против часовой стрелки. Вибраний текст розташовується під кутом +450.

13. Які типи діаграм ми розглянули на попередньому уроці?

(Відповідь: гістограму, лінійну діаграму, конічну, циліндричну, пірамідальну, кругову, кільцеву.)

14. Який тип діаграми створює Excel за замовчуванням?

(Відповідь: За замовчуванням програма Excel створює двохмірну гістограму із світло-сірою областю побудови, горизонтальними лініями сітки та легендою, що розташовується справа.)

15. Дайте характеристику типу діаграми – гістограма?

(Відповідь: Це діаграма, дані якої відображаються у вигляді вертикальних смуг. В програмі Excel використовується за замовчуванням. Має сім різновидів.)

16. Дайте характеристику лінійній діаграмі?

(Відповідь: Це діаграма, дані якої відображаються у вигляді горизонтальних смуг. Має шість різновидів.)

 17. Дайте коротку характеристику конічній, циліндрічній та пірамідальній діаграмам?

(Відповідь: Привабливі трьохмірні варіанти гістограми та лінійної діаграми. Кожна з них має сім різновидів.)

18. Дайте характеристику круговій діаграмі?

(Відповідь: Відображає лише один ряд чи категорію даних. Має шість різновидів.)

19. Дайте характеристику кільцевій діаграмі?

(Відповідь: Подібна до кругової, але дані відображаються у вигляді кілець. Суттєва відмінність від кругової – може відображати дані декількох рядів.)

20. Які способи форматування діаграм Вам відомі?

(Відповідь: Розрізняють такі способи форматування діаграм:

1 спосіб – за допомогою контексного меню;

2 спосіб – за допомогою кнопки Формат выделенного объекта панелі інструментів Диаграммы;

3 спосіб – за допомогою пункту головного меню Формат.

 

А тепер проаналізуємо виконання домашнього завдання та карток на інтерактивній дошці.

 

Підведення підсумків, виставлення оцінок.

 

III. Пояснення нового матеріалу.

 

         Сьогодні на уроці ми розглянемо ще один спосіб побудови діаграм – за допомогою програми майстра на прикладі таких типів діаграм як графік, діаграми з областями та точкової діаграми. І вияснимо, яким же чином можна автоматизувати  побудову математичних графіків засобами електронних таблиць Excel. Отже, тема уроку: “Створення та налагодження діаграм в електронних таблицях Excel».

         Мета уроку: Ознайомитись із принципом побудови на налагодження параметрів діаграм типу графік, діаграми з областями, точкової  діаграми за допомогою програми-майстра.

         Подальша робота буде виконуватись за таким планом:

1.     Призначення та основні особливості діаграм типу графік, діаграми з областями та точкової діаграми.

2.     Призначення та способи завантаження майстра діаграм.

3.     Побудова діаграм за допомогою майстра.

4.     Зміна параметрів діаграми.

 

Отже, 1 пункт плану: Призначення та основні особливості діаграм типу графік, діаграми з областями та точкової діаграми.

Із словом «графік» Ви зустрічались на математиці, фізиці та інших предметах. Яке ж походження цього слова? Рубрика «Крок в історію».

Один учень розповідає про походження слова «графік» (домашня робота).

Графік – діаграма, дані якої відображені у вигляді точок, з’єднаних лініями. Цей тип діаграм один із найбільш поширених в електронних таблицях Excel, який використовують для відображення неперервних даних.

Графіки будують на основі кількох наборів даних, при цьому щоб їх розрізняти можна застосовувати різні лінії та різні маркери. Excel підтримує сім видів графіків.

Точкові діаграми інколи називають діаграмами розсіювання. Вони відрізняються від інших тим, що по обох осях такої діаграми відмічаються значення двох змінних, тобто така діаграма не має осі категорій. Як правило використовується для відображення взаємозв’язку між двома змінними. Excel підтримує шість видів точкових діаграм.

Діаграми з областями можна представити як графік, в якому вся область під лінією графіка зафарбована певним кольором. Використовується для відображення великої кількості точок. Має суттєвий недолік – досить часто одні ряди даних перекривають інші. Тому на редагування такої діаграми необхідно затратити більше часу. Excel підтримує шість видів діаграм з областями.

 

Другий пункт плану: Призначення та способи завантаження майстра діаграм.

 

Майстер – спеціальна програма, яка керує роботою користувача при виконанні визначеної операції. Процес керування, як правило, реалізовується через послідовність діалогових вікон (їх ще називають кроками), в кожному з яких користувач вказує необхідні параметри, після чого переходить до наступного вікна. Після збору усіх необхідних відомостей операція виконується майстром автоматично.

За допомогою майстра діаграм можна будувати діаграми із параметрами, які відрізняться від параметрів, заданих за замовчуванням.

За допомогою майстра діаграм можна створювати як вбудовані діаграми, так і діаграмні аркуші.

Існує два основних способи виклику Майстра діаграм на екран:

1.     За допомогою головного меню: Вставка-Диаграмма.

2.     За допомогою кнопки Мастер диаграмм стандартної панелі інструментів.

 

Проводжу опитування учнів щодо прослуханого матеріалу. Під час опитування учні записують короткий конспект.

 

Третій пункт плану. Побудова діаграм за допомогою майстра.

 

 

Алгоритм побудови діаграм за допомогою майстра діаграм ми дізнаємось з мультимедійного навчального елементу (ролика): 

Текстовий матеріал 1 відеофрагменту. У випадку створення діаграми із визначеними параметрами, які відрізняються від параметрів, заданих за замовчуванням доречно скористатись способом побудови діаграм за допомогою програми-майстра. В цьому випадку довільну діаграму можна побудувати за 4 кроки.  Діяти необхідно за таким алгоритмом:

Перше. Виділити дані, які лежать в основі побудови діаграми. Цей етап алгоритму не є обов’язковим, оскільки виділити дані можна на другому крокові побудови діаграми за допомогою майстра. Для прикладу розглянемо побудову діаграми для відображення рівня освіти постійних читачів районної газети за визначений період.  Побудуємо графік для відображення динаміки читачів з вищою освітою. Виділяємо діапазон даних.

Другим пунктом алгоритму - є завантаження майстра діаграм одним із відомих способів:

- в результаті з’являється перше діалогове вікно, в якому необхідно визначити тип та підтип майбутньої діаграми. Дане вікно містить дві вкладки: Стандартные та Нестандартные. На вкладці Стандартные представлено 14 основних типів діаграм, деякі з яких ми розглянули на попередньому уроці. На вкладці Нестандартные містяться спеціальні типи діаграм. Для нашого прикладу доречним буде тип діаграми – Графік, який ми обираємо на вкладці Стандартные, вид – График с маркерами.  

Натискаємо кнопку Далее для завантаження наступного вікна майстра.

Друге вікно Майстра діаграм містить дві вкладки: Диапазон данных та Ряд. Вкладка Диапазон данных використовується для визначення правильності введення діапазону даних та визначення орієнтації рядів даних. В нашому випадку поле Диапазон містить посилання на дані, які були виділені перед завантаженням Майстра діаграм, а орієнтація рядів – в стовпцях. Вкладка Ряд встановлює ім’я та значення для кожного ряду даних, а також діапазон комірок з підписами категорій. Встановимо підписи рівними рокам дослідження.

Натискаємо кнопку Далее для продовження роботи програми-майстра.

На третьому етапі побудови діаграми встановлюються параметри, які визначають зовнішній вигляд діаграми: текст заголовку, назви даних по осях, підписи даних, наявність і розміщення легенди, виведення таблиці даних тощо.

У поле  Название диаграммы вкладки Заголовки введемо текст заголовку - «Рівень освіти постійних читачів районної газети», а в поле Ось Х – назву стовпця категорій – «Роки».

Після вибору опцій натискаємо кнопку Далее для переходу до останнього діалогового вікна майстра діаграм, в якому слід визначити місце розташування діаграми. В нашому випадку створимо вбудовану діаграму

Завершимо побудову діаграми натисненням на кнопку Готово. Розмістимо діаграму під таблицею даних. Переглянемо результат роботи в режимі попереднього перегляду.

 

Після закінчення ролика проводжу опитування щодо прослуханого. Під час опитування учні записують короткий конспект.

 

Четвертий пункт плану. Зміна параметрів діаграми

 

         Як правило достатньо тих основних типів діаграм, які створює Excel. Якщо Ви будуєте діаграму, щоб представити числові дані в наочному і зрозумілому вигляді, то для цього достатньо використати діаграми, створені на основі стандартних типів. Однак, якщо виникає необхідність підсилення ефекту впливу діаграми на користувачів, то можливо знадобляться засоби додаткового налагодження діаграм.

З призначенням діаграм ми познайомились, із створенням їх за допомогою майстра діаграм також, а тепер прийшов час навчитись налагоджувати діаграми під потреби користувача. Змінювати можна, як і всю діаграму, так і окремі її елементи. Це питання ми почали розглядати на попередньому уроці. Але сьогодні ми зупинимось на:

- способах додавання рядів даних діаграми;

- способах знищення рядів даних;

- зміні рядів даних;

- способах зміни типу діаграми.

 

         Розглянемо процес налагодження діаграм на прикладі попередньо створеної діаграми.

     Досить часто виникає необхідність додавання  до існуючої діаграми нового набору даних. Звичайно, можна створити нову діаграму і додати до  неї новий ряд даних, але  набагато простіше доповнити вже існуючу діаграму.

Послухайте уважно навчальний елемент:

  

Текстовий матеріал 2 відеофрагменту.        В Excel існує два основних способи додавання до існуючої діаграми нового набору даних:

         Перший спосіб. Додамо до створеного графіка ряд даних, що відповідає середній освіті.  Для цього необхідно

-         активізувати діаграму;

-         вибрати команду Исходные данные меню Диаграмма;

 

 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          у вікні Исходные данные виділити вкладку Ряд, натиснути на кнопку Добавить    

 і ввести відповідні діапазони значень в поля Имя і Значения. В результаті отримаємо новий графік іншого кольору.

         Другим способом додамо до цього ж графіка ряд даних про читачів з науковими ступенями і тих, які не мають середньої освіти. Для цього  виділяємо діапазон, який необхідно додати до діаграми, і перетягуємо його на діаграму. Цей спосіб можна використовувати лише для вбудованих діаграм.

         Для знищення ряду даних з діаграми необхідно виділити його на діаграмі і натиснути клавішу Delete на клавіатурі або у вікні Исходные данные  використати кнопку Удалить.

 

Робота “електронного викладача” на цьому етапі призупиняється і ми разом із учнями здійснюємо повторення прослуханого. Після цього переходжу до вивчення наступного підпункту 4 пункту плану уроку і вмикаю відеоролик: 

         Текстовий матеріал 3 відеофрагменту.        Вибір правильного типу діаграми – головне питання при графічому представленні даних. Змінити тип вже існуючої діаграми можна за допомогою контексного або головного меню Диаграмма

         Перетворимо графік на точкову діаграму за допомогою контексного меню. Для цього необхідно відкрити контексне меню діаграми, вибрати команду Тип диаграммы і у вікні діалогу активізувати потрібний тип і вид діаграми.

         Новоутворену точкову діаграму змінимо на діаграму з областями за допомогою головного меню Диаграмма.

 

Робота “електронного викладача” на цьому етапі призупиняється і ми разом із учнями здійснюємо повторення прослуханого.

 

         Отже, сьогодні на уроці ми ознайомились із принципами побудови  та редагування діаграм типу графік, діаграми з областями, точкової діаграми в електронних таблицях Excel за допомогою майстра діаграм. Графіки досить часто використовуються в математиці, фізиці, статистиці та інших науках і для їх побудови витрачається багато часу та зусиль. Зараз, використовуючи електронні таблиці Excel побудуємо графіки тих функцій, які були задані Вам додому, порівняємо отримані результати роботи і зробимо відповідні висновки.

         Чотири учні, які будували графіки на графічних планшетах сідають за комп’ютери і створюють таблиці та на їх основі діаграми типу графік та точкові діаграми.

 

IV. Закріплення нового матеріалу.

1.     Для чого призначені діаграми?

2. Як побудувати діаграму?

3. Як змінити тип діаграми?

4. Як змінити вихідні дані в діаграмі?

5. Як змінити підписи в діаграмі?

6. Як змінити колір та узор елементів на діаграмі?

 

 

V. Підведення підсумків, виставлення оцінок.

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка