Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”


НазваМетодичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Сторінка7/7
Дата21.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Список рекомендованої літератури


 1. Аксененко А.Ф., Бобиджонов М.С., Пиримбаев Ж.Ж. Управленческий учет на промышленных предприятиях в условиях формирования рыночных отношений. – М., 1994.

 2. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика. – Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.

 3. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 4. Бачинський В. І. Інформаційні та організаційні аспекти управлінського обліку: проблеми теорії та практики // Економічні науки. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Випуск 4. – 2003. – С. 89–92.

 5. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник за ред. Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Герасимчук. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

 6. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

 7. Гарасим П.М., Давидович І.Є., Хомин П.Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 270 с.

 8. Голов С.Ф.. Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс, 1996. - 544 с.

 9. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

 10. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 11. Добровський В. М. Управлінський облік: Навчально-методичний посібник/ В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; За ред. В. М. Добровського. – Київ: КНЕУ, 2005. – 278 с.

 12. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ,1998. – 774 с.

 13. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.

 14. Задорожний З В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с.

 15. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. / Укладачі: Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

 16. Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

 17. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

 18. Керимов В. Э. Управленческий учет: Учебник. – М.: Финанс и статистика, 2003. – 416 с.

 19. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287 с.

 20. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. – 491 с.

 21. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво “Центр навчальної літератури”, 2004. – 254 с.

 22. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затв. наказом Держкомпромполітики України 02.02.01 р. № 47.

 23. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція). – К.: УкрНДЦ «Екобуд», 2004. – 64 с.

 24. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К: Книга, 2004. – 544 с.

 25. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

 26. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” //Дебет-кредит. – 2000. - № 5. – с. 82-87.

 28. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. –Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423 с.

 29. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навч. посібник / 2-е видання, перер. і доп. – Тернопіль, 1997. – 160 с.

 30. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

 31. Стажкова М. М. Управленческий учет. Краткий курс. Учебное пособие для высшей школы. - М.: Академический проект, 2003.– 176 с.

 32. Фаріон І. Д. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; За ред. д.е.н. І.Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 566 с.

 33. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 415 с.

 34. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ” 1996. – 344 с.

 35. Яругова А. Управленческий учет: Опыт экономики развитых стран / Пер. с польс. Предисловие Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка