Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”


НазваМетодичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Сторінка6/7
Дата21.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7


Задача №15.

Згрупувати і обґрунтувати на підставі наведених даних витрати ТзОВ "Степ", що займається виготовленням столярних виробів, за статтями калькуляції, склавши бухгалтерські проведення.

 1. Вартість браку за мінусом відшкодування винними особами.

 2. Енергія для роботи пилорами зі сторони.

 3. Оплата праці робітникам за роботу в нічний час.

 4. Знос спеціального інструменту.

 5. Заробітна плата майстра цеху.

 6. Витрати на опалення приміщення цеху власною котельнею.

 7. Вартість допоміжних матеріалів.

 8. Паливо та електроенергія для опалення приміщень цехів.

 9. Тирсоплита, використана для виготовлення столярних виробів.


Задача №16.

Визначити і обґрунтувати: маржинальний дохід, чистий прибуток і точку беззбитковості виробництва, заповнити наведену нижче таблицю, розрахувавши витрати на кожен обсяг виробництва.

Вид витрат


Обсяг виробництва, шт.

І варіант


II варіант

III варіант

Обсяг виробництва, шт.

50000

60000

70000

Змінні витрати – всього
?Постійні витрати – всього

700000

740000

750000

Загальні витрати

?

?

?

Змінні витрати на одиницю

200

210

220

Постійні витрати на одиницюЗагальні витрати на одиницю

?

Ціна за од. виробу, грн.

500

600

700


Задача №17.

Визначити і обґрунтувати: які з наведених нижче витрат можуть контролюватися:

а) начальником ливарного цеху;

б) директором машинобудівного підприємства, склавши бухгалтерські проведення:

  1. Собівартість придбаних матеріалів від постачальників.

  2. Витрати на опалення приміщення ливарного цеху.

  3. Витрати матеріалів в межах норм у ливарному цеху.

 1. Електроенергія, використана для роботи верстатів в арматурному цеху.

 2. Амортизація верстатів у ливарному цеху.

 3. Відрядна заробітна плата виробничих робітників в арматурному цеху.

 4. Страхування обладнання в столярному цеху.

 5. Витрати на прибирання кімнати відпочинку працівників підприємства.

 6. Витрати на спецодяг для робітників ливарного цеху.

 7. Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати начальника ливарного цеху.


Задача №18.

Визначити і обґрунтувати: при якому обсязі виробництва рентабельність фірми складе 25%, якщо постійні витрати на даний випуск дорівнюють 20 тис. грн., змінні витрати на одиницю продукції – 5 грн., а оптова ціна одинці продукції – 9 грн.
Задача №19.

Визначити і обґрунтувати: собівартість 1т прокату металургійного комбінату, якщо відомо:

1. Затрати на виплавку чавуну за звітний період становили, грн.:
прямі матеріальні витрати - 25000 тис. грн.

прямі витрати на оплату праці - 12000 тис. грн.

інші прямі витрати – 20000 тис. грн.

загальновиробничі витрати – 18000 тис. грн.

 1. Виплавка чавуну становила 9000 тонн, з них 1000 тонн реалізовано, а 8000 тонн направлено на виплавку сталі.

 2. На виплавку сталі, крім чавуну, було витрачено:
  інших матеріалів - 150 тис. грн.

витрати на оплату праці - 5000 тис. грн.

інші прямі витрати – 2000 тис. грн.

загальновиробничі витрати – 100 тис. грн.

 1. Виплавка сталі становила 8000 тонн, з них 5000 тонн реалізовано, а 3000 направлено на виготовлення прокату.

 2. На виготовлення прокату, крім сталі, витрачено:
  інших матеріалів - 100 тис. грн.

витрати на оплату праці – 120 тис. грн.

інші прямі витрати – 80 тис. грн.

загальновиробничі витрати – 50 тис. грн.

Випуск прокату склав 3020 тонн.
Задача №20.

Скласти фактичну калькуляцію собівартості 1м3 кладки з бутового каменю і цегли, яка виконується генпідрядною будівельно-монтажною організацією на основі таких даних:

1. Вартість використаних матеріалів:

- бутового каменю 7200 грн.;

- цегли - 15120 грн.;

- цементного розчину М-100 - 5500 грн.;

- цементно-вапнякового розчину М-50 - 3870 грн.

2. Транспортні витрати по доставці будівельних матеріалів склали 5128 грн., у тому числі:

 • бутового каменю - 513 гри.;

- цегли - 3915 грн.;

 • розчину М-100 - 392 грн.

3. За звітний період муляри вимурували фундамент з бутового каменю загальною довжиною 120 метрів погонних, шириною 45 см. Середня глибина — 1,1 м.

4. Кладка стін і перегородок відбувалась з цегли. Стіни мурувались товщиною - 40 см., а перегородки — 25 см. Висота стін і перегородок склала - 4 м. Загальна довжина стін — 30 метрів погонних, а перегородок - 15 метрів погонних.

5. Розцінка за 1 м3 кладки з бутового каменю становить 95,10 грн., а з цегли – 72,60 грн.

6. Загальна сума витрат з експлуатації машин і механізмів склала 6174 грн.

7. Величина загальновиробничих витрат, що припадає на даний вид робіт, склала - 4939 грн.

Примітка: При вирішенні даного завдання взяти до уваги:

І. Для виконання кладки з бутового каменю використовується цементний розчин М-100, а для кладки з цегли - цементно-вапняковий М-50.

2. Розподіл затрат з експлуатації машин і механізмів між видами кладки здійснюється пропорційно до об'єму кладки, а загальновиробничих витрат - до прямих затрат.
Задача №21.

Визначити собівартість продукції пилорами ( 1м3 дощок різних порід) на основі таких даних.

Вихідні дані:

1. Фактичні затрати по пилорамі за звітний період склали 13480 грн.

2. Вартість круглого лісу за видами деревини відповідно складає:

- Дуб - 4800 грн.;

 • Бук - 7200 грн.;

 • Ясен - 10300 грн.;

 • Липа - 5700 грн.;

- Сосна - 21400 грн.

3. За звітний період вихід корисної деревини (дощок) з круглого лісу склав:

 • Дуб – 5,0 м3;

 • Бук – 8,5 м3;

- Ясен – 12,0 м3;

- Липа – 7,2 3;

- Сосна – 26,8 м3;

4. По вказаній продукції встановлені коефіцієнти: 1,0; 0,95; 0,95; 0,8 і 0,75.
Задача №22.

Скласти Звіт про прибуток із відображенням:

а) змінних витрат (маржинальної калькуляції);

б) калькуляції з повним розподілом затрат.

Охарактеризувати метод повного розподілу затрат як метод визначення собівартості виробленої продукції.

Вихідні дані наведені в наступній таблиці.

Підприємство виробляє і реалізує два види продукції: виріб А і виріб Б.

Показники

Виріб А

Виріб Б

Ціна реалізації, грн.

30

25

Затрати праці на од. продукції, грн.

4

5

Змінні виробничі накладні витрати, грн.

5

3

Матеріали, грн.

10

7

Обсяг виробництва, шт.Січень

400

500

Лютий

450

600

Обсяг реалізації, шт.Січень

350

400

Лютий

450

650

Постійні накладні витрати, грн.Січень

3850

Лютий

3500


Задача №23.

Скласти порівняльні звіти про прибуток за кожен місяць за методом: повного розподілу затрат; маржинальної калькуляції, якщо підприємство виробляє і реалізує один вид продукції.

Вихідні дані наведені в наступній таблиці:

Показники

Од. виміру

Січень

Лютий

Реалізація

шт.

1000

1200

Виробництво

шт.

1500

1000

Ціна

грн.

130

130

Змінні виробничі витрати на одиницю продукції

грн.

70

70

Фактичні постійні виробничі накладні витрати

грн.

46000

46000

Постійні адміністративні витрати

грн.

20000

20000


Задача №24.

Визначити і обґрунтувати в таблиці категорії (змінні, постійні, умовно-змінні, умовно-постійні; регульовані, нерегульовані, на рівні начальника цеху), до яких можна віднести наступні затрати:
Назва витрат
Категорії затрат

Сума амортизації машин і обладнання основних цехів

Заробітна плата фінансового директора

Плата за рекламу на радіо

Утримання сторожової охорони

Канцелярські товари, використані відділом маркетингу

Вартість виданого спецодягу робітникам

Вартість придбаної ліцензії за вид діяльності

Вартість мастильних матеріалів для будівельної техніки

Затрати на наукові дослідження і розробки

Задача №25.

Визначити і обґрунтувати: прибуток до оподаткування та чистий прибуток на основі таких даних та скласти необхідні бухгалтерські проведення:

 1. Прибуток від реалізації матеріалів - 2200 грн.

 2. Прибуток від реалізації продукції - 20000 грн.

 3. Прибуток від продажі валюти - 400 грн.

 4. Збитки від ліквідації основних засобів - 110 грн.

 5. Збитки минулих років, виявлені в поточному році – 500 грн.

 6. Зарплата робітників за час простоїв внаслідок стихійного лиха - 800 грн.

 7. Збитки по операціях з тарою - 600 грн.

 8. Прострочена дебіторська заборгованість - 4000 грн.

 9. Податок на прибуток.


Задача № 26.

Визначити і обґрунтувати: витрати промислового підприємства в розрізі статей калькуляції і елементів витрат, виходячи із таких даних:

№ п/п
Сума, грн.

1

Основна зарплата робітників, зайнятих виробництвом продукції

40000

2

Вартість використаних матеріалів

80000

3

Зарплата майстрів і начальників цехів

2000

4

Амортизація виробничого устаткування

300

5

Зарплата робітників, зайнятих техобслуговуванням устаткування

2000

6

Витрати на службові відрядження

1500

7

Канцелярські витрати

110

8

Зарплата адмінуправлінського персоналу

5000

9

Відрахування на соцстрах

?

10

Відрахування у Пенсійний фонд

?

11

Відрахування у фонд безробіття

?

12

Орендна плата за користування майном

1800

13

Вартість проїзних квитків, виданих працівникам будівельної організації

100


Задача №27.

Визначити, обґрунтувати і списати суми втрат від браку, виявленого в основному виробництві на основі таких даних:

 • вартість виявленого браку - 4600 грн.

 • вартість одержаних матеріалів від забракованого об'єкта - 500 грн.

 • вартість матеріалів, витрачених на виявлення браку - 800 грн.

 • сума виставленої претензій за неякісні матеріали - 360 грн.

 • утримано із винуватця (майстра) за брак - 250 грн.

 • послуги виробничого устаткування з виправлення браку - 210 грн.


Задача №28.

Визначити і обґрунтувати: точку беззбитковості підприємства; визначити обсяг реалізації кожного сорту пива для отримання чистого прибутку у розмірі 63 000 грн.

ВАТ "Бровар" виробляє три сорти пива: "Світле", "Темне" і "Ювілейне".

№ з/п

Показник

Сорт пива

"Світле "

"Темне "

"Ювілейне "

1.

Ціна за 0,5 л, грн.

2,00

2,20

2,60

2.

Змінні витрати на одиницю, грн.

0,60

0,90

1,40

3.

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

50

40

10

4.

Постійні витрати, грн.

72000

Примітка. Податок на прибуток становить 25 %.
Задача №29.

Визначити і обґрунтувати: вартість матеріалів, списаних на виробництво, використовуючи оцінку ЛІФО і ФІФО, коли відомо:

 • залишок матеріалів на початок місяця склав:
  1200 шт. по 3 грн.

600 шт. по 2 грн.

 • надійшло від постачальників протягом місяця 3500 шт. по 2,5 грн.

 • залишок матеріалів на кінець місяця склав 500 шт.

Знайти вартість матеріалів, що залишились на кінець місяця і скласти бухгалтерські проведення на списання матеріалів.
Задача №30.

Визначити і обґрунтувати: загальну суму заготівельно-складських витрат і списати їх на вартість матеріалів і МШП, коли відомо, що матеріалів протягом місяця за обліковими цінами, надійшло на суму 7200 грн., а МІІІП 3500 грн. Скласти бухгалтерські проведення на всі суми.

Протягом місяця мали місце такі заготівельно-складські витрати:

 • зарплата працівників складу 1500 грн.

 • відрахування на соцстрах ?

 • відрахування у Пенсійний фонд ?

 • відрахування у фонд зайнятості населення ?

 • амортизація по будівлі складу 900 грн.

 • знос інших необоротних матеріальних активів 80 грн.

 • матеріальні витрати на потреби складу 100 грн.


Задача №31.

Визначити фактичну собівартість послуг ремонтно-механічної майстерні з виконання ремонту виробничого устаткування і транспортних засобів, порівняти її з витратами згідно кошторису та зробити відповідні висновки на основі таких даних:

1. У звітному періоді ремонтно - механічна майстерня здійснювала поточний ремонт токарного верстата, середній ремонт вантажного автомобіля і капітальний ремонт легкового автомобіля. На вказані види ремонтних робіт заздалегідь були складені кошториси витрат.

2. Згідно кошторису витрати на ремонт токарного верстата передбачались в розрізі 2700 грн., вантажного автомобіля — 5900 грн. і легкового автомобіля - 10300 грн., фактичні витрати склали відповідно ( в розрізі статей затрат):

- матеріали і запасні частини - 1040, 2280 і 5935 грн.;

- основна заробітна плата робітників-ремонтників —585, 1210 і 2330 грн.;

- відрахування на соціальні заходи - ?

- витрати на експлуатацію виробничого устаткування - 3920 грн.;

- загальновиробничі витрати (змінні) - 1800 грн.

3. Для ремонтних потреб виробничим устаткуванням було відпрацьовано, машино-змін: 2,5 (ремонт токарного верстата); 6,5 (ремонт вантажного автомобіля); 11,0 (ремонт легкового автомобіля).
Задача №32.

Визначити, обґрунтувати і розподілити зарплату в сумі 11000 грн. між членами бригади, коли відомо, що в бригаді працює шість осіб: 2-є із шостим розрядом, 2-є із п'ятим, один із четвертим і один із третім. Вони відпрацювали за місяць відповідно 176 год., 180 год., 170 год., 176 год., 172 год., 176 год. Годинні тарифні ставки VI – 4,0 грн., V – 3,6 грн., IV – 3,2 грн., III – 2,9 грн. КТУ членів бригади відповідно становить 1,1; 0,8; 1,0; 0,9; 1,0; 1,0. Скласти бухгалтерські проведення на суму нарахованої зарплати.
Задача №33.

Визначити і обґрунтувати: витрати підприємства за економічними елементами, фінансовий результат від реалізації, прибуток до оподаткування і чистий прибуток на основі таких даних:

№ п/п


Витрати

Сума,

тис. грн.

1

Вартість використаних матеріалів

45

2

Орендна плата за користування офісом

4,0

3

Матеріальна допомога працівникам підприємства

2,0

4

Зарплата адміністрації

10

5

Зарплата робітників за виготовлення продукції

25

6

Відрахування на соцстрах

?

7

Відрахування в Пенсійний фонд

?

8

Відрахування у фонд зайнятості населення

?

9

% по короткотермінових позиках банку для

виробничих потреб

1,8

10

Штраф і пеня за несвоєчасне перерахування

в бюджет ПДВ

2,1

11

Амортизація виробничого устаткування

1,6

12

Обсяг реалізованої продукції покупцям

72

13

Податок на прибуток

?Задача №34.

Визначити фактичну собівартість внутрішньої перегородки, яка виготовляється на домобудівному комбінаті, порівняти її з нормативною та зробити відповідні висновки на основі таких даних:

1. Нормативна собівартість внутрішньої перегородки складає - 850 грн., в тому числі матеріали - 510 грн., заробітна плата робітників - 150 гри., відрахування на соціальні заходи - ? , витрати на утримання і експлуатацію виробничого устаткування - 84 грн., змінні загальновиробничі витрати - 50 грн.

2. На початку звітного періоду відбулась зміна норм. Зокрема, норма витрачання матеріалів зросла на 0,5 %, а заробітної плати зменшилась на 10 %. Зросли на 0,8% витрати на експлуатацію виробничого устаткування.

3. 3а даними обліку виявлені відхилення від норм за звітний період, а саме: допущені перевитрати в сумі 10 грн. по матеріалах; відбувся ріст на 7 грн. витрат на експлуатацію виробничого устаткування; змінні загальновиробничі витрати знизились на 5 грн.
Задача №35.

Визначити і обґрунтувати: собівартість продукції за калькуляційними статтями, витрати за елементами витрат операційної діяльності, фінансовий результат від реалізації, прибуток до оподаткування і чистий прибуток на основі таких даних:

№ п/п
Сума,

тис. грн.

1

Основна зарплата робітників за виготовлення продукції

160

2

Зарплата адміністрації

45

3

Амортизація по будівлях реммайстерні і автогаражу

2,8

4

Відрахування на соцстрах

?

5

Вартість матеріалів, використаних на виготовлення продукції

300

6

Відрахування в Пенсійний фонд

?

7

Відрахування на соцстрах

?

8

Відрахування у фонд зайнятості

?

9

Проценти по короткотермінових позиках для поповнення власних обігових коштів

1,5

10

Збитки, заподіяні стихійним лихом у вигляді руйнування стін і покрівлі будинку складу

10

11

Дохід від реалізації продукції, разом з ПДВ

840

12

Податок на прибуток

?

13

Чистий прибуток

?1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка