Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний політехнічний університет Кафедра обліку, аналізу і аудиту Завдання щодо виконання лабораторних робіт


Скачати 469.13 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний політехнічний університет Кафедра обліку, аналізу і аудиту Завдання щодо виконання лабораторних робіт
Сторінка1/6
Дата15.03.2013
Розмір469.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Завдання щодо виконання лабораторних робіт

з дисципліни

«Бухгалтерський облік»

для студентів напряму: 6.030509 – «Облік і аудит»


Затверджено на засіданні кафедри

„Обліку, аналізу і аудиту”

Протокол № 9 від 09.03.2011 р.

Одеса: ОНПУ, 2011

Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 6.030509 „Облік і аудит”/ Укл.: Бут Н.В., Просянюк Н.О., Ананська М.О., Петрова Л.С., Кірсанова В.В., Варчук О.А. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 13 с.

Укладачі: Бут Н.В., асистент,

Просянюк Н.О., ст. викладач,

Ананська М.О., ст. викладач,

Петрова Л.С., асистент.

Кірсанова В.В., к.е.н., доц.

Варчук О.А., ст. викладач,

ПЕРЕДМОВА
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання і передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік є прикладною економічною дисципліною. За його допомогою реалізується одна з найважливіших функцій управління – нагромадження інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» поряд з іншими економічними дисциплінами (економіка підприємств, фінанси підприємств, оподаткування та інші) дає змогу краще зрозуміти економічну суть підприємства та проблеми управління бізнесом.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» відноситься до циклу нормативних фундаментальних дисциплін. Навчальним планом підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Бухгалтерський облік», у 6 семестрі, передбачені лабораторні заняття.

Мета лабораторних занять – набуття навичок самостійної роботи з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій із застосуванням ПП «1С: Бухгалтерія».

Методологічна мета лабораторних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» – формування у студентів системного підходу до розв’язання облікових операцій з використанням ПП «1С: Бухгалтерія». .

На лабораторних заняттях студенти закріплюють знання, які одержують на лекціях, практичних заняттях, при роботі з посібниками або методичними матеріалами, набувають навичок розв'язання основних типових задач з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій із використанням ПП «1С: Бухгалтерія».

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 1. ЗНАЙОМСТВО З ПП «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 7.7». СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ


Мета заняття - знайомство з програмою «1С: Бухгалтерія 7.7», створення чистої ІБ, настройка облікової політики фірми і параметрів системи, створення фірми, заповнення основних довідників.

Зміст заняття - познайомитися з інтерфейсом програми «1С: Бухгалтерія 7.7»; створити інформаційну базу; набудувати облікову політику фірми і параметри системи; створити фірму і ввести довідкову інформацію про неї в ІБ; заповнити основні довідники ІБ.


Завдання лабораторної роботи: познайомитися з інтерфейсом програми «1С: Бухгалтерія 7.7». Створити інформаційну базу. Встановити облікову політику фірми і параметри системи. Створити фірму і ввести довідкову інформацію про неї в ІБ. Заповнити основні довідники ІБ.

В ході лабораторної роботи студент повинен навчитися: працювати з програмою «1С: Бухгалтерія 7.7», заповнювати довідники довідковою інформацією.

Структура протоколу (протокол повинен бути оформлений відповідно до ДСТУ):

  1. Титульний лист, дивися додаток Б.

  2. Завдання до лабораторної роботи.

  3. Опис виконаної роботи, підкріплене скриншотами.

Обов'язкові скриншоти:

- вкладка «Основні відомості» вікна довідника «Фірми»;

Завдання по варіантах представлені в табл. А.1.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка