КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ


Скачати 88.84 Kb.
НазваКОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
Дата21.10.2013
Розмір88.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління освіти і науки

Бердичівський професійний аграрний ліцей


Комплексні контрольні роботи

з біології

Підготував викладач-методист

Вікулова Ірина Геннадіївна
2011 р.Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії

Протокол № ___ від « __________» 2011 року

Голова комісії _________________________"Затверджую"

Заступник директора з НВР

________________________

КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ

(2011-2012 Н.Р.)

Комплект контрольних робіт призначено для проведення комплексних контрольних робіт серед учнів ІІІ курсу БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний варіант завдань та бланк відповідей зі штампом навчального закладу.

Варіант атестаційної роботи для кожного учня обирає комісія методом випадкового вибору номерів від 1 до 15.

Комплект містить 15 варіантів робіт, кожен з яких складається з 19 завдань, розподілених на чотири частини, що відрізняються складністю та формою завдань.

У першій частині міститься 12 завдань, кожна правильна відповідь оцінюється 0,25 бала. Друга і третя частини роботи містить 6 завдань по 1 балу за вірну відповідь. І четверта частина містить завдання з розгорнутою відповіддю: учень повинен безпосередньо виконати завдання, розв’язати задачу. Відповідь на це завдання має бути повною, логічною. Максимальна оцінка за четверту частину – 3 бали. Критерії оцінювання наведено у таблицях. Максимальна кількість балів за повне виконання завдань варіантів – 12 балів. Якщо набрані бали не є цілим числом, вона усереднюється за звичайними правилами.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ

Таблиця 1

Номер завдання

Максимальна

кількість балів за одне завдання

Разом балів

1-12

0,5

3

13-18

1

6

19

3

3

Усього завдань

19

12

Критерії оцінювання завдання 19 (задача) Таблиця 2

Кількість балів

Виконання завдань

1

Хід розв’язку задачі правильний, але в розв’язанні є математична чи хімічна помилка

2

Задачу розв’язано правильно

3

Задачу розв’язано правильно, кожну дію поясненоВикладач _______________________ Вікулова І.Г.

1 ВАРІАНТ
І рівень

(1 вірна відповідь = 0,25 балів, максимально – 3 бали)

1. Біологія – це наука, яка вивчає: а) процеси життєдіяльності та розмноження клітин; б) будову та функції тканин багатоклітинних тварин; в) тварин і рослини минулих геологічних епох; г) усі прояви життя: будову та функції живих істот, їхню різноманітність, розвиток, розповсюдження, еволюцію та форми співіснування.

2. Вода становить в організмі (в середньому): а) 70%; б) 20%; в) 50%.

3. Носіями генетичної інформації в організмі є речовини: а)жири; б) нуклеїнові кислоти.

4. Усі організми складаються з клітин: а) так; б) усі крім вірусів; в) ні.

5. Кількість хромосом у каріотипі жінки: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

6. Кількість хромосом у каріотипі чоловіка: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

7. Гени розташовані у: а) цитоплазмі; б) хромосомі.

8. Набір хромосом у статевій клітині людини, якщо соматична клітина містить 46 хромосомі, дорівнюватиме: а ) 46; б) 23; в) 92.

9. Спадкова мінливість проявляється у нащадків: а) так; б) ні.

10. Екологія – це наука про: а) тварин; б) рослини; в) зв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем.

11. Процес історичного розвитку живої природи – це: а) еволюція; б)ізоляція; в) революція.

12. Розвиткові руки як органа і продукту праці сприяло: а) прямоходіння; б) мислення; в) перехід на м’ясну їжу.
ІІ-ІІІ рівень

(1 вірна відповідь = 1 бал, максимально – 6 балів)

13. Мономером нуклеїнових кислот є: а) нуклеотид; б) амінокислота; в)глюкоза; г) моносахариди; д) фосфатна кислота.

14. Синтез білка відбувається в: а) мітохондріях; б) хлоропластах; в)клітинному центрі; г) цитоплазмі; д) комплексі Гольджі; е) рибосомах.

15. Генетичний код – це: а) система запису спадкової інформації; б) здатність відтворювати собі подібних; в) розташування нуклеотидів в РНК.

16. Соматичні клітини еукаріотів діляться за допомогою: а) мейозу; б)мітозу; в) амітозу.

17. Вірус СНІДу передається шляхом: а) крапельним; б) через їжу;в) статевим; г) під час ін’єкцій; д) через забруднені речі.

18. . Найважливішою якісною особливістю людини як біологічного виду є: а)мова; б) здатність до праці; в) здатність захищати потомство

ІV рівень

(1 вірна відповідь – 3 бали)
19. Блакитноокий чоловік, батьки його мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а у матері – карі. Від цього шлюбу народилася дитина з карими очима. Які можливі генотипи в усіх згаданих осіб? Чи можливе у цій сім’ї народження дитини, схожої за кольором очей на батька?


Позначимо:

Розв'язання.

А – ген карих очей

1). Р ♀ Аа × ♂ аа

а – ген голубих очей

гамети:

Аа–генотип матері

F1 → Аа : аа

аа–генотип батька

2).Генотипи Р батька:Аа і ♂Аа;

F1 = ?,

генотипи Р матері :АА або Аа, ♂аа.
Відповідь: так, ймовірність – 50%


2 ВАРІАНТ
І рівень

(1 вірна відповідь = 0,25 балів, максимально – 3 бали)

1. Неорганічна кислота, що створює кисле середовище у шлунку хребетних тварин і людини, – це: а) соляна (хлоридна); б) сірчана (сульфатна); в) вугільна (карбонатна).

2. Нуклеїнові кислоти входять до складу клітин всіх організмів: а) так; б)ні.

3. Поверхневий апарат клітини виконує функцію: а) транспортну; б)збереження спадкової інформації.

4. Кількість хромосом у каріотипі жінки: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

5. Кількість хромосом у каріотипі чоловіка: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

6. Гени розташовані у: а) цитоплазмі; б) хромосомі.

7. У каріотипі чоловіка статевих хромосом: а) 1; б) 2; в) 3.

8. Модифікаційна мінливість проявляється у нащадків: а) так; б) ні.

9. Екологія – це наука про: а) тварин; б) рослини; в) зв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем.

10. Процес історичного розвитку живої природи – це: а) еволюція; б)ізоляція; в) революція .

11. Розвиткові руки як органа і продукту праці сприяло: а) прямоходіння; б) мислення, в) схід з дерев.

12. Рослинні жири звичайно: а) тверді; б) рідкі.
ІІ-ІІІ рівень

(1 вірна відповідь = 1 бал, максимально – 6 балів)

13. До складу РНК входять азотисті основи: а) аденін; б) гуанін; в)цитозин; г) тимін; д) урацил.

14. Мітохондрії належать до органел: а) одномембраних; б)двомембранних; в) немембранних.

15. Генетичний код – це: а) система запису спадкової інформації; б) здат-ність відтворюввати собі подіьних; в) розташування нуклеотидів в РНК.

16. Статеві клітини еукаріотів діляться за допомогою: а) мейозу; б)мітозу; в) амітозу.

17. Вірус СНІДу передається шляхом: а) крапельним; б) через їжу; в)статевим; г) під час ін’єкцій; д) через забруднені речі.

18. Генна інженерія є галуззю: а) ботаніки; б) генетики; в) біохімії.
ІV рівень
(1 вірна відповідь – 3 бали)

19. Здорова жінка, батько якої хворів на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. Яка ймовірність народження в них дитини, хворої на гемофілію?

Позначимо:

Розв'язання.

h– ген гемофілії

1). Р ХНXh × ХНу

Н– ген норм. зсідан. крові

гамети:

ХНХН – здорова

F1ХНХН : ХНXh : ХНу : Xhу

2). Xhу – 25%
Відповідь: ймовірність народження дитини, хворої на гемофілію – 25%

ХНXh - ♀-носій хвороби

ХНу - ♂ здоровий

Xhу - ♂ хворий

F1 - ?


3 ВАРІАНТ
І рівень

(1 вірна відповідь = 0,25 балів, максимально – 3 бали)

1. Власні нуклеїнові кислоти синтезує кожен організм: а) так; б) ні.

2. Усі клітини мають мембрани: а) так; б) ні.

3. Кількість хромосом у каріотипі жінки: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

4. Кількість хромосом у каріотипі чоловіка: а) 23; б) 46; в) 69; г) 92.

5. Гени розташовані у: а) цитоплазмі; б) хромосомі.

6. У каріотипі чоловіка є статеві хромосоми: а) ХУ; б) ХХ.

7. Фізичними мутагенами є: а) віруси; б) рентгенівське випромінювання; в) газ іприт.

8. Екологія – це наука про: а) тварин; б) рослини; в) зв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем.

9. У селекції тварин використовують форму штучного добору: а) масовий; б) індивідуальний;

10. Процес історичного розвитку живої природи – це: а) еволюція; б)ізоляція; в) революція.

11. Розвиткові руки як органа і продукту праці сприяло: а) прямоходіння; б)мислення; в) не достаток їжі.

12. Біологічна роль рибосом: а) синтез АТФ; б) синтез білків; в) участь у клітинному диханні.
ІІ-ІІІ рівень

(1 вірна відповідь = 1 бал, максимально – 6 балів)

13. До складу РНК входять азотисті основи: а) аденін; б) гуанін; в)цитозин; г) тимін; д) урацил.

14. Мітохондрії належать до органел: а) одномембраних; б)двомембранних; в) немембранних.

15. Генетичний код – це: а) система запису спадкової інформації; б) здат-ність відтворюввати собі подіьних; в) розташування нуклеотидів в РНК.

16. Соматичні клітини еукаріотів діляться за допомогою: а) мейозу; б)мітозу; в) амітозу.

17. Вказати групу організмів, яка займає певну частину території і складається з особин одного виду: а) багатоклітинні; б) популяція; в) клітини; г) одноклітинні.

18. Основою формування порід і сортів за Ч.Дарвіна є: а) природний добір; б) спадкова мінливість; в) штучний добір; г) боротьба за існування.
ІV рівень

(1 вірна відповідь – 3 бали)

19. Які т-РНК (з якими антикодонами) беруть участь у синтезі білка з такою початковою послідовністю амінокислот: Ала – Тир – Тре – Ліз? (див. додаток 1)


Білок:

Ала – Тир – Тре – Ліз

і-РНК:

ГЦУ – УАУ – АЦА – ААА ( або інші варіанти, т.к. код ДНК неоднозначний)

т-РНК:

ЦУА – АУА – УГУ – УУУ

(А–У, Г–Ц)Відповідь: ЦУА – АУА – УГУ – УУУ

Схожі:

К РИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ Рівні...
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Виконання вчителем навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та...
Відгук на дипломну роботу студента ОКР «бакалавр» Солодюка Олега...
Солодюк О. В. виконав досить великий обсяг роботи, опрацював серйозну монографічну і журнальну літературу, що стосувалось досліджень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
Теми контрольних робіт з дисципліни
Психологія російського монарха-реформатора: від Івана IV Грозного до Олександра II
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ
Варіанти контрольних робіт з навчальної дисципліни "Енергетичне право" д/в (2012-2013 н р.)
Тематика контрольних робіт з дисципліни
Особливості функціонування галузей переробної промисловості регіону в трансформаційний період
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Основні відмінності між романо-германською та англо-саксонською правовими системами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка