Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка6/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Вихідні дані і методика виконання завдання

Наявність продукції на початок року (гр. 1 табл. 1) береться по залишку продукції з минулого року відповідного напрямку господарства. На заняттях дані необхідно брати в розмірі 30% від суми надходження продукції в плановому році (гр. 6, табл. 1, завдання 4).

Так як у річному звіті відсутня розбивка наявного зерна на початок року по культурах, студентам необхідно:

а) підсумувати кількість насіння зернових ярих культур власного виробництва по гр. 4, таблиці 1 завдання 5;

б) одержаний результат відмінусувати від наявного зерна на кінець року згідно даних по залишку і розподілити у такому співвідношенні: озима пшениця – 15%, жито – 15%, зернобобові – 20%, круп’яні – 5%, кукурудза – 15%, фуражні (овес, ячмінь) – 25%, інші зернові – 5% від залишку і записати в гр. 13 таблиці 1. Разом з тим, до одержаного зерна по видах культур знову приплюсувати насіння відмінусоване раніше, і підсумок записати в таблицю 1 графу 1 по видах культур.

Надходження продукції в плановому році (табл. 1 гр. 2) переноситься з попереднього завдання 4 (по зернових, технічних, овочах, картоплі та всіх інших культурах; графа 6).

В рядок 0170 і 0180 записують вихід готового сінажу і вихід готового силосу з таблиці 1 завдання 4 графи 6 пункт 10.

В рядок 0300 записати трав’яне борошно, одержане з усіх видів зеленої маси з розрахунку 20 кг з 1 ц зеленої маси.

Надходження від обміну, купівлі, отоварювання показують в графі 4. Підприємство отоварюється за продані корені цукрових буряків з розрахунку за 1 ц у заліковій масі в межах плану: жому – 60 кг в свіжому вигляді або 25% кислого, меляси – 2 кг.

В графі 5 показується продаж продукції заготівельним організаціям, при цьому слід виходити із таких даних:

а) реалізується весь валовий збір цукрових буряків в заліковій масі згідно з договором;

б) за вирахуванням потреби в насінні в поточному і послідуючих роках і 3-4% на переробку за договором реалізується біля 20% соняшника, решта – через аграрні біржі;

в) за вирахуванням 8% із валового збору на громадське харчування і побутові потреби, реалізується на ринку 14% і по договору на консервні заводи 78% овочів;

г) за вирахуванням насіння картоплі в поточному і наступному роках (площа під всіма культурами на наступний рік залишається на рівні площ поточного року) і 5% валового збору, який іде на громадське харчування, продається на ринку вся картопля. В господарствах, які спеціалізуються на виробництві м’яса свинини і продукції птахівництва, картопля не продається, а використовується на годівлю;

д) продаж зерна здійснюється: в господарствах зерно-бурякового напрямку з розвинутим скотарством та в господарствах з виробництва м’яса ВРХ в розмірі 40% від валового збору, в господарствах молочно-овочевого напрямку – 32%, а в господарствах по виробництву молока – 30% від валового збору зерна по всіх культурах в заліковій масі. Не продають зерна тільки господарства, що спеціалізуються на виробництві свинини і продукції птахівництва. В господарствах з виробництва зерна і технічних культур продаж зерна планується в розмірі 60%.

Продаж продукції рослинництва міжгосподарським підприємствам планується тільки в господарствах по виробництву свинини і продукції птахівництва. Вони продають міжгосподарським підприємствам 60% одержаного від продажу цукрових буряків жому, 40% валового збору соломи ярих зернових культур і 10% валового збору ячменю.

Повернення позичок і внески в міжгосподарський фонд господарства всіх виробничих напрямків не планують.

Дані про використання зерна на насіння (гр. 14) переносяться з таблиці 1 завдання 5.

Здача зерна в обмін (гр. 20) переноситься з таблиці 1 завдання 5 графи 7.

Видачу і продаж зерна працівникам підприємства (гр. 9) планують у господарствах всіх виробничих напрямків в таких розмірах: до 10% валового збору зерна, з них пшениці – 80%; кукурудзи – 20% або пшениці 50% і ячменю 50% від кількості виділеного зерна на ці цілі. Крім того, в рахунок орендної плати за землю і майно виділяють 10% валового збору ячменю, кукурудзи і пшениці (гр. 19).

На громадське харчування і побутові потреби (гр. 8) господарство виділяє 1% валового збору всіх зернових культур.

На переробку (гр. 15) всі господарства виділяють 15% зерна круп’яних культур і 4% насіння соняшнику.

Плоди і ягоди в господарствах всіх напрямків продаються на ринку або плодоконсервним підприємствам (гр. 11).

На годівлю худобі з початку року до урожаю (гр. 12) використовують все наявне зерно, яке було на початок року (гр. 1) за мінусом насіння (власного), а також кормові коренеплоди, силос всіх видів, сіно всяке, сінаж, жом, солому (80% на годівлю і 20% на підстилку), мелясу, картоплю за мінусом насіння (картопля на відгодівлю виділяється тільки в тих господарствах, що займаються виробництвом свинини та продукції птахівництва).

Від урожаю до нового року на годівлю худоби (гр. 13) використовується 50% концентрованих кормів одержаних в результаті різниці суми граф 1-4 і графами 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, а також 37% від валового збору (гр. 2) коренеплодів, силосу, картоплі, сінажу, соломи (80% останньої використовується на годівлю, 20% на підстилку), сухих стебел кукурудзи, меляси і макухи 50% (графа 5), одержаної від переробки соняшнику.

Зелені корми повністю згодовуються в період від урожаю до нового року. Вони записуються і використовуються в графі 13. Надходження їх записується в графу 2 з таблиці 1 завдання 4.

Залишок на кінець року (гр. 21) одержується в результаті різниці між графами

1-4 і графами 5-20.
Таблиця 1

Баланс продукції рослинництва, ц
Код

Наявність на початок року

Надходження

Витрати

Очікувана наявність на кінець року

валове виробництво (за мінусом відходів і усушки)

від господарств, учасників кооперації

інші надходження

З них продаж

Виділяється

На ринку, через власні магазини, палатки

На корм худобі і птиці

На насіння

На переробку

На біржах

Розрахунки по лізингу

Покриття заборгованості по бюджетних позичках

Оплата за оренду землі і майна

Інші витрати

заготівельним організаціям

з неї за регіональним замовленням

споживкооперації

населенню через громадське харчування

продаж і видача в рахунок оплати праці

безкоштовно (натуроплата)

з початку року до урожаю

від урожаю до кінця року

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Зернові-всього

0010
в т.ч. пшениця

0020
жито

0030
Ячмінь


0035
Продовження таблиці 1

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

горох

0040
гречка

0050
просо

0060
кукурудза

0070
овес

0080
Зерновідходи

0090
Цукрові буряки

0100
Соняшник

0110
Картопля

0120
Овочі

0130
Баштанні продовольчі

0140
Кормові коренеплоди

0150
Сіно

0160
Сінаж

0170
Силос

0180
Солома (включаючи сухі стебла кукурудзи)


0190
Продовження таблиці 1

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Плоди і ягоди

0200
Виноград

0210
Зелені корми

0220
Насіння багаторічних трав

0230
в т.ч. конюшина

0240
люцерна

0250
Меляса

0260
Комбікорми

0270
Жмихи

0280
Жом

0290
Трав’яне борошно

0300
ЗАВДАННЯ 7. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка