Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка4/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Мета завдання

Розрахувати:

1. Посівні площі і валові збори сільськогосподарських культур в початково оприбуткованій масі і масі після доробки.

2. Вартість валової продукції в порівнянних цінах (продукцію в масі після доробки).

3. Площу в обробітку.

4. Підсумок посівних площ, валових зборів і вартість валової продукції по групах культур і в цілому по господарству.

5. Середню урожайність по групах культур.

6. Валовий збір побічної продукції в натуральному і вартісному (грошовому) виразі.

Кожний студент працює над завданням за індивідуальним варіантом.

Обґрунтування завдання

Перехід сільського господарства на промислову основу і ринкові відносини вимагають підпорядкування структури посівних площ в сільськогосподарських підприємствах основному напряму їх виробничої діяльності, не порушуючи при цьому науково обґрунтованого чергування культур в сівозміні. Структура посівних площ повинна відповідати вимогам: обов’язкове виконання договірних зобов’язань з продажу продукції споживачам, задоволення внутрішніх потреб господарства в продукції рослинництва (насіннєвий і фуражний фонд, громадське харчування, натуроплата, орендна плата і ін.), а також забезпечити вихід з кожного гектара максимуму продукції при мінімальних витратах. Раціональна структура посівних площ повинна в значній мірі впливати на підвищення урожайності сільськогосподарських культур, загальну продуктивність ріллі, на зміцнення економіки господарства.

Залежно від виробничих типів господарств по зонах України (Лісостеп, Степ і Полісся) розроблені найбільш раціональні структури посівних площ. Виходячи з цих пропозицій для Лісостепової зони і напрямку спеціалізації господарства (завдання 2), а також використовуючи інший вихідний матеріал, виконують дане завдання.

Вихідні дані

1. Відсоток відходів при доробці зерна:

озима пшениця, озиме жито

3

горох і вика

4

просо

3,5

гречка

8,5

ячмінь

2

овес

2,5

цукрові буряки

8

соняшник

6


2. Пари чисті і сидеральні не плануються. Міжряддя садів не засіваються.

3. Вихід побічної продукції з гектара визначається за співвідношенням урожайності основної і побічної продукції, що виражається такими коефіцієнтами:


солома і полова озимих культур

1 : 1

солома і полова ярих культур

1 : 0,85

стебла кукурудзи повної стиглості

1 : 1,5

гичка цукрових буряків

1 : 0,4


Наприклад, урожайність озимої пшениці 50 ц/га, соломи і полови також 50 ц/га. Їх співвідношення 1 : 1.

Методика виконання завдання

1. Для визначення площі посіву і валових зборів сільськогосподарських культур необхідно:

а) знайти від площі ріллі (завдання 1 табл. 1 площа на 1 січня планового року) за процентним співвідношенням площу кожної культури. Наприклад, площа озимої пшениці складає 15%, загальна площа ріллі 3050 га. Площа під озиму пшеницю складатиме:б) помноживши одержану площу на заплановану урожайність (дані по урожайності беруться з попереднього завдання), одержують валовий збір продукції у фізичній (бункерній) масі. Розрахунки виконуються в таблиці 1.

Для заповнення графи 06 таблиці 1 „Збір продукції після доробки” необхідно з валового збору основної продукції у бункерній масі зняти відходи, використовуючи при цьому формулу:

, де

Кі – кількість відходів;

Вп – валовий збір в бункерній масі;

Пі – відсоток відходів.

Масу після доробки визначають як різницю між валовим збором в бункерній масі і кількістю відходів.

2. Перемноживши масу урожаю після доробки на порівнянну ціну (дані приведені в додатку 1), одержують вартість валової продукції у порівнянних цінах.

3. Для обчислення площі в обробітку необхідно до площі ріллі додати площу міжрядь саду, яка використовується під посів с.-г. культур. А для обчислення всієї посівної площі необхідно від площі в обробітку відрахувати площу чистих і сидеральних парів.

4. Підсумок посівних площ, валових зборів і вартість валової продукції підраховують по однорідних культурах і записують у відповідності з вимогами таблиці 1.

5. Шляхом ділення валового збору по групах культур (табл. 1) на їх посівну площу визначають середню урожайність озимих і ярих зернових культур.

6. Валовий збір побічної продукції у вартісному виразі розраховується шляхом множення площі відповідних культур на урожайність побічної продукції і на порівнянну ціну.

7. При розрахунках п. 11 таблиці 1 „Виробництво всього” беруть до уваги, що вихід готового силосу із зеленої маси складає 85%, сінажу – 37%, трав’яного борошна – 20%.

Таблиця 1

Посівні площі, урожайність, валові збори та вартість валової продукціїп/п

Культури

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір основної продукції, ц

Порівнянна ціна

2005 р., грн.

Вартість валової продукції в порівнянних цінах

2005 р., грн.

в бункерній масі

у масі після доробки

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Зернові – всьогов т.ч.: озимі зерновіз них пшеницяжитоярі зерновіз них ячміньовескукурудза на зернопросогречказернобобовіз них горохвика2.

Технічні культури – всього
х

х

х

х
в т.ч.: цукрові бурякиу початковій масі


х

х

х

у масі після доробких


соняшник3.

Овоче-баштанні культури і картопля – всього
х

х

х

х
в т.ч.: картоплякапустаогіркипомідорицибулястолові бурякиморква столова4.

Кормові культури –всьогов т.ч.: кукурудза на силоскукурудза на зелений корм
Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8
кормові коренеплодиоднорічні травиз них озимі на зел. кормв т.ч. на сінажтрав’яне борошнона зелений кормбагаторічні трави посіву минулих років – всьогов т.ч.: на сінона зелений кормна сінажна насіння ІІ укіс5.

Всього посівівРілля в обробіткуКрім того, повторні посіви кукурудзи на зелений корм6.

Сіножаті на сіно7.

Пасовища на зелену масу8.

Збір кормів з підпокривних посівів багаторічних трав на зелений корм9.

Гичка цукрових буряків10.

Валове виробництво зеленої маси всіх видів, що використовується на:

х

х

х
х

х

силос

х

х

сінаж

х

х

трав’яне борошно

х

х

зелений корм

х

х

11.

Виробництво – всього

х

х

х
х

х

сіна

х

х

х
х

х

силосу

х

х

х
х

х

сінажу

х

х

х
х

х

соломи і полови

х

х

х


стебел кукурудзи

х

х

х


трав’яного борошна

х

х

х
х

х

12.

Плодові та інші багаторічні насадженняв т.ч.: зернятковікісточкові13.

Всього

х

х

х

х

х

Додаток 1

Порівнянні ціни 2005 року

Продукція

Порівнянна ціна 1 ц , грн.

Озима пшениця

40,58

Озиме жито

36,47

Ярий ячмінь

47,54

Овес

35,50

Просо

30,93

Гречка

84,74

Горох

38,53

Вика

84,65

Кукурудза на зерно

35,88

Цукрові буряки

16,99

Соняшник

88,02

Ріпак

113,57

Соя

98,91

Картопля

67,61

Капуста

86,26

Помідори

125,79

Огірки

104,36

Морква

104,47

Столові буряки

70,34

Цибуля

106,45

Кормові коренеплоди

11,52

Кукурудза на силос

3,73

Кукурудза на з/корм

3,73

Багаторічні трави на з/корм

1,58

Багаторічні трави на сіно

7,10

Однорічні трави на з/корм

1,58

Багаторічні трави на насіння

207,88

Зелена маса природних трав

0,52

Природні сіножаті

4,78

Зелена маса повторних посівів (кукурудза на зелений корм)

3,73

Солома озима

3,28

Солома яра

3,28

Стебла кукурудзи

3,19

Гичка цукрових буряків

0,88

Плоди зерняткові

142,88

Плоди кісточкові

227,22

Молоко

104,27

приплід 1 гол.

664,71

Приріст ВРХ

664,71

Приріст свиней (включаючи вагу приплоду при народженні: 1 гол. = 1 кг)

1004,88

Гній

1,17


Додаток 2

Структура посівних площ в господарствах

України, в % до землі в обробітку

№ п/п

Культури

зерно-буряково-скотарський

з виробництва зерна та технічних культур

з виробництва свинини,

продукції птахівництва

з виробництва яловичини

з виробництва молока

з виробництва молока і м’яса

1.

Зернові

55

60

65

50

46

44

в т.ч. пшениця озима

15

20

25

10

10

10

озиме жито

5

-

5

5

5

4

кукурудза на зерно

10

15

10

10

10

10

горох

5

-

5

5

5

5

вика (зерно)

2

-

2

2

2

1

просо

2

-

2

2

2

2

гречка

1

5

1

1

1

1

ячмінь

10

20

10

10

10

10

овес

5

-

5

5

1

1

2.

Цукрові буряки

20

9

15

15

18
3.

Соняшник

1

10

1

1

1

1

Ріпак
10

Соя
10

4.

Картопля і овочі

1

1

1

1

1

15

в т.ч. картопля

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6

капуста

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

цибуля

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

огірки

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2

помідори

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2

морква столова

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,5

буряки столові

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,0

5.

Кормові культури

23

-

18

33

34

40

в т.ч. кукурудза на силос

4

-

2

10

9

10

кукурудза на зелений корм

2

-

1

1

1

4

кормові буряки

2

-

1

2

2

4

однорічні трави (сінаж)

1

-

1

1

1

1

однорічні трави на зелений корм

1

-

1

1

1

2

однорічні трави на трав’яне борошно

1

-

1

1

1

1

озимі на зелений корм

1

-

1

1

1

1

багаторічні трави – всього

11

-

10

16

18

18

в т.ч.: на сіно

3

-

2

5

7

7

на сінаж

2

-

2

5

5

5

на зелений корм

6

-

6

6

6

6

на насіння (ІІ укіс)

2

-

2

5

5

5

6.

Всього посівів

100

100

100

100

100

100

7.

Крім того, повторні посіви кукурудзи на зелений корм, в % до площі посіву

7

-

4

4

4

5

ЗАВДАННЯ 5. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ І ВАРТОСТІ НАСІННЯ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка