Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка5/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Мета завдання

Визначити потребу в насінні і розрахувати його вартість на плановий і наступний роки.

Обґрунтування завдання

Одним з основних факторів підвищення урожайності сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво високоврожайних сортів, посів якісно підготовленим насінням.

Добре налагоджене насінництво, постійне сортооновлення і сортозаміна, впровадження сортової агротехніки вирощування сільськогосподарських культур – один з найбільш дійових факторів підвищення ефективності виробництва продукції.

Завдання кожного господарства полягає в тому, щоб забезпечити заплановані посіви високоякісним насінням власного виробництва, закупленим та одержаним від обміну.

Для розрахунку потреби в насінні необхідно визначити науково обґрунтовану норму висіву і перемножити на розмір посівної площі. Потреба в насінні покривається за рахунок власного насіння, яке є в наявності в господарстві на початок планового року, закупленого та одержаного від обміну.

Купівля насіння планується на насіннєві ділянки, при впровадженні і розмноженні елітного насіння високоврожайних сортів, насіння культур, яке не вирощується в даному господарстві (цукрових, кормових буряків, овочів, кукурудзи першого покоління тощо).

Вартість насіння власного виробництва оцінюється за собівартістю, вказаною в річному звіті господарства за попередній рік.

Вартість насіння, одержаного від обміну, визначається шляхом множення ціни 1 ц закупленого насіння на кількість центнерів, одержаних від обміну, з включенням витрат на їх доставку в господарство.

Примітка: витрати на доставку насіння від обміну необхідно брати в дві сторони, тобто на обмін везуть власне насіння, а в зворотну сторону насіння, яке поміняли.

Витрати ж на доставку закупленого насіння розраховуються тільки на перевезення в одну сторону.

Шляхом додавання загальної кількості власного, закупленого і одержаного від обміну насіння і його вартості та діленням загальної вартості всього насіння на його кількість визначають середню ціну 1 ц.

Вихідні дані

 1. Дані про посівні площі на плановий рік беруть з попереднього завдання 4.

 2. Посівні площі на наступний рік прийняті такі, як і в плановому році.

 3. Норми висіву насіння на 1 га, собівартість 1 ц власного насіння, ціна 1 ц закупленого насіння, потреба господарства в обміні і купівлі насіння наведені в додатку 1.


Методика виконання завдання

 1. Дані про посівні площі сільськогосподарських культур з таблиці 1 завдання 4 переносять в таблицю 1 (гр. 1) завдання 5.

 2. В гр. 2 таблиці 1 з додатку 1 заносять дані про норми висіву насіння на 1 га.

 3. Перемноживши площу на норму висіву (гр. 1 × гр. 2), одержують загальну потребу в насінні на плановий рік (гр. 3).

 4. В графу 7 заносять кількість насіння, яке господарство одержить від обміну. Для цього загальну потребу в насінні (графа 3) перемножують на процент обміну насіння (додаток 1) і ділять на 100.

 5. Вартість насіння, одержаного від обміну (графа 8), визначають множенням ціни 1 ц закупленого насіння на кількість центнерів, одержаних від обміну (графа 7). Кількість власного насіння, яке підлягає обміну на вищі репродукції, оцінюють по закупівельній ціні, приплюсовуючи суми грошової доплати за якість насіння. Одержують ціну покупки, до якої плюсують витрати по обміну.

 6. В графу 10 вносять кількість закупленого насіння, яка береться з додатку 1.

 7. Вартість даного насіння одержують шляхом множення ціни 1 ц купленого насіння (додаток 1) на його кількість (графа 10).

 8. Різниця між загальною потребою у насінні і насінням закупленим та одержаним від обміну покривається за рахунок власного насіння (гр. 4 = гр. 3 – гр. 7 – гр. 10).

 9. Вартість власного насіння (графа 6) одержують множенням собівартості 1 ц насіння (додаток 1) на його кількість (графа 4).

 10. Вартість доставки закупленого насіння і насіння, одержаного від обміну, визначається множенням загальної кількості насіння, доставленого в господарство, в тоннах на відстань перевезення (25 км) і на собівартість 1 тонно-кілометра (2,50 грн.). При цьому слід відзначити, що на насіння, яке одержане від обміну, витрати на перевезення необхідно подвоїти, так як один раз автотранспорт використовується на перевезення власного насіння на обмін, а вдруге – на перевезення насіння від обміну в своє господарство (розрахунок показати в графі 13).

 11. В графах 15 і 16 підраховують загальну вартість всього насіння і середню вартість 1 ц насіння.

 12. В графі 17 розраховують страховий і перехідний фонд на наступний рік. Він буде рівний потребі насіння на поточний рік плюс кількість насіння страхового фонду.

 13. Страховий фонд встановлюється в розмірі 15% від загальної потреби в насіннєвому матеріалі ярих зернових культур і засипається насінням ячменю, вівса і гороху.

Таблиця 1

Потреба і вартість насіння

Культури

Площа посіву, га

Потреба в насінні, ц

Джерела покриття

Вартість перевезення насіння, грн.

Разом

Страховий і перехідний фонд, ц

на 1 га

всього

є в наявності насіння на початок року урожаю планового року

одержання

з обміну

купівля

кількість, ц

вартість, грн.

середня вартість 1 ц, грн.

кількість, ц

вартість, грн.

кількість, ц

вартість, грн.

кількість, ц

вартість, грн.

1 ц

всього

1 ц

всього

1 ц

всього

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Додаток 1

Норми висіву, ціни і потреба господарства в обміні і закупівлі насіння

Культури

Норма висіву на 1 га, ц

Собівартість 1 ц власного насіння, грн.

Ціна 1 ц закупленого насіння, грн.

Обмін насіння (в % до загального)

Купівля насіння (в % до загального)

Озима пшениця

3,0

55

400Озиме жито

2,5

50

350Кукурудза на зерно і силос

0,3
500
100

Горох

3,7

65

400

75

25

Ячмінь

2,2

50

400Просо

0,3

65

300Гречка

1,0

80

800Овес

2,0

45

300Вика

1,8

65

300Соя

1,0

70

-Цукрові буряки (посівних одиниць)

5,0
350
100

Соняшник

0,3

90

1500Ріпак

0,3

300

-Картопля

3,0

110

500
25

Кормові буряки (посівних одиниць)

6,0
220
100

Багаторічні трави (люцерна)

0,22

600

2500Кукурудза на зелений корм пожнивна

1,0

50


Горох на зелений корм, сінаж, трав’яне борошно

2,0

65


Овес на зелений корм, сіно і сінаж, трав’яне борошно

0,8

45


Капуста

0,04
6000
100

Цибуля

0,06
6000
100

Помідори

0,04
8000
100

Огірки

0,08
4100
100

Морква столова

0,02
5600
100

Буряки столові

0,16
2000
100

Озима пшениця на зелений корм

3,0

55


Озиме жито на зелений корм

2,5

50


ЗАВДАННЯ 6. БАЛАНС ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Мета завдання

Розробити план використання продукції рослинництва за варіантом свого господарства.

Обґрунтування завдання

При плануванні балансу продукції рослинництва враховується її надходження і використання в календарному році. В частину надходження (табл. 1) показують наявність продукції на початок року (залишок продукції минулого року), надходження її з урожаю планового року, закупівлю, обмін та інші надходження. У витратну частину включається продукція, яка буде використана в плановому році: продаж заготівельним організаціям, споживчій кооперації, через систему громадського харчування, насіннєвий фонд, продаж працівникам підприємства, оплата за оренду землі, використання на корм худобі тощо. Залишок на кінець року одержують як різницю між надходженням і витратами.

Використання продукції на годівлю худобі розраховується у відповідності з потребою в кормах на плановий рік, необхідного страхового запасу кормів. При цьому на годівлю худобі до одержання урожаю в плановому році (гр. 12 табл. 1) використовуються, головним чином, перехідні залишки кормів, а з одержаного урожаю на годівлю використовується до 50% концентрованих, 100% зелених кормів, 37% грубих і соковитих кормів (гр. 13 табл. 1) від залишку на кінець року (гр. 21 табл. 1).

Страховий фонд концентрованих кормів визначається в розмірі місячної потреби, грубих кормів – в розмірі 15-20% від потреби кормів у стійловий період.

Розрахунки виконуються в таблиці 1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка