Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка3/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
де

Рт – підвищення урожайності за рахунок темпів приросту;

Ус – середня урожайність за попередні п’ять років, ц/га;

Тn – річний темп приросту урожаю, %.

2. Підсумовують одержані прибавки урожаю від кожного заходу з фактичною середньою за 5 років і отримують планову урожайність.

3. Всі розрахунки проводять в таблиці 2.

Таблиця 1

Основні заходи з підвищення урожайності сільськогосподарських культур

у плановому році

Культури

Добрива

Сорти

і гібриди

Зрошення

Технологія

виробництва

відсоток площі

збільшення врожайності, ц

відсоток площі

збільшення врожайності, ц

відсоток площі

збільшення врожайності, ц

відсоток площі

збільшення врожайності, ц

Озима пшениця

40

3,0

30

3,0

-

-

50

10

Кукурудза на зерно

100

4,0

50

4,0

50

12

100

9

Горох

50

2,0

50

4,0

-

-

10

8

Гречка

100

1,0

50

1,0

-

-

-

-

Ячмінь

100

1,0

10

2,0

-

-

-

-

Інші зернові

40

1,0

20

1,5

-

-

-

-

Цукрові буряки

100

25

-

-

20

80

30

40

Соняшник

10

2,0

20

1,0

-

-

40

6,0

Картопля

30

10

10

7

-

-

40

22

Капуста

100

100

-

-

100

100

-

-

Кукурудза на силос

100

30

-

-

100

170

-

-

Багаторічні трави на зелену масу

100

30

-

-

100

170

-

-

Кормові буряки

100

20

-

-

100

150

-

-

Таблиця 2

Планові показники урожайності сільськогосподарських культур

Культури

Фактичні показники урожайності за 3-5 років, ц/га

Підвищення урожайності, ц/га, від:

Середньорічний темп приросту, 3 %

Планова урожайність, ц/га

внесення добрив

впровадження сортів і гібридів

зро-шення

покращення технології

1

2

3

4

5

6

7

8=2+7 або 8=2+3+4+5+6

Озима пшениця

41Озиме жито

37Кукурудза

на зерно

43Горох

25Вика на зерно

21Просо

30Гречка

12Ячмінь

36Овес

25Цукрові буряки

330Соняшник

21Картопля

130Капуста

210Цибуля

102Огірки

160Столові буряки

230Помідори

200Морква столова

220Кормові буряки

450Кукурудза на силос

300Кукурудза на зелений корм

250Однорічні трави на зелений корм

200Однорічні трави на сінаж

180
Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Однорічні трави на трав’яне борошно

180Озимі на зелений корм

140Багаторічні трави на сіно

40Багаторічні трави на зелений корм

200Багаторічні трави на сінаж

200Багаторічні трави на насіння

1,2Повторні посіви кукурудзи на зелений корм

200Сіножаті на сіно

15Пасовища на випас

60Плоди зерняткові

96Підпокривний посів багаторічних трав
ІІ. Планування урожайності озимої пшениці і цукрових буряків за допомогою методу лінійного програмування
Все більш широкого розповсюдження при плануванні урожайності набувають методи лінійного програмування.

Головне завдання при плануванні урожайності сільськогосподарських культур полягає в тому, щоб наперед визначити можливий приріст (прибавку) врожаю за той чи інший проміжок часу. Практично знаючи приріст (прибавку) врожаю, можна завжди визначити і так звану проектну урожайність окремо по кожній сільськогосподарській культурі.

З методичної точки зору більш правильним є планування урожайності сільськогосподарських культур по кожній сівозміні, виходячи із фактично досягнутого рівня за попередній період ротації (6-7 років) і середньорічного приросту за той же термін. Все це дає можливість прийняти до уваги сумісний вплив чисельних агрокліматичних і організаційно-економічних факторів і на цій основі провести планування урожайності науково обґрунтованим способом.

При визначенні вихідного рівня середньої урожайності тривалість часу може бути дещо іншою. Це залежить і від стійкості показників урожайності за окремі роки. Адже чим менше спостерігається коливань в динаміці, тим менше число років необхідно брати для визначення середньої вихідної урожайності.

Виходячи із цього, кожному студентові за вказаним викладачем варіантом (див. додатки 1 і 2) на прикладі свого господарства потрібно:

1) Визначити за шестирічний період середньорічний приріст урожайності озимої пшениці і цукрових буряків.

2) Вирівняти динамічні ряди урожайності цих культур за даний період, використовуючи при цьому математичне рівняння прямої:

у = а + в × t, де

у – розрахунковий рівень урожайності сільськогосподарської культури, ц/га;

а – вихідний рівень урожайності сільськогосподарської культури, ц/га;

в – приріст урожаю, ц/га;

t – порядковий номер року.

3) Для визначення величин параметрів „а” і „в” слід розв’язати нормальне рівняння способом найменших квадратів, які в даному випадку приймуть такий вигляд:

∑у = nа + в∑t

∑ut = а∑t + в∑t2, де

у – величина рівня фактичного ряду динаміки урожайності сільськогосподарської культури;

n – кількість рівнів фактичного ряду динаміки урожайності сільськогосподарської культури;

t – часові дати (роки);

∑ – сигма (сума).

При цьому слід мати на увазі, що параметр „а” показує урожайність культури в останній рік попереднього періоду ротації сівозміни, а параметр „в” виражає фактичну прибавку урожайності цієї культури.

Таким чином, виконуючи ці рівняння по даних фактичного ряду динаміки урожайності кожної окремої сільськогосподарської культури, необхідно визначити параметри прямої і по ній розрахувати рівні вирівняних динамічних рядів урожайності озимої пшениці і цукрових буряків.

4) Розрахунки по визначенню вирівняних рівнів урожайності і її запланованого рівня на перспективу виконують в таблиці 1.

Після виконання розрахунків необхідно зробити письмовий висновок про вирахувані розміри параметрів і запланованої урожайності озимої пшениці і цукрових буряків.

  1. Скласти графіки зміни урожайності озимої пшениці і цукрових буряків за минулі роки і на запланований період.

Таблиця 1

Розрахунки для визначення планової урожайності озимої пшениці

і цукрових буряків в сільськогосподарському підприємстві на 20__-20__ роки

Роки

Порядковий номер року

Фактична урожайність, ц/га

Добуток фактичної урожайності на порядковий номер року

Квадрат порядкового номера року

Розрахунковий рівень урожайності

Відхилення розрахункового рівня урожайності від фактичного (+, -)

n

t

у

уn

t2

у = а+вt

(- у)

Озима пшениця

Разом ∑t =

∑у =

∑уt =

∑t2 =

=
20__(план) х

х

х

х
Х

20__(план) х

х

х

х
Х

Цукрові буряки

Разом ∑t =

∑у =

∑уt =

∑t2 =

=
20__(план) х

х

х

х
Х

20__(план) х

х

х

х
ХІІІ. Планування урожайності озимої пшениці і цукрових буряків з врахуванням якісної оцінки землі і кількості внесених добрив
В даний період великого значення набувають методичні підходи планування врожайності тих чи інших сільськогосподарських культур з врахуванням якісної оцінки землі, розміру внесених мінеральних і органічних добрив і впливу інших факторів.

Суть методичного підходу або планування урожайності сільськогосподарських культур з врахуванням впливу вищеназваних факторів полягає в тому, що, наприклад, ріст виробництва зерна із року в рік збільшується майже пропорційно підвищенню якості землі і збільшенню розміру внесених органічних і мінеральних добрив.

Досвід показав, що цей метод планування урожайності сільськогосподарських культур заслуговує уваги. Разом з тим, при його використанні слід враховувати і те, що методика якісної оцінки землі недосконала і не враховує всієї різноманітності інших факторів, які впливають на формування врожаю. Тому поряд з якісною оцінкою землі необхідно при плануванні урожайності враховувати і інші фактори.

На заняттях кожному студенту зі вказаних викладачем даних господарства (додаток 3) або на прикладі свого господарства необхідно:

Визначити планову урожайність озимої пшениці і цукрових буряків за формулою:

Уn = (Б × Х1) + (Уд × Х2) + (Н × Х3)1, де

Уn – планова урожайність сільськогосподарської культури, ц/га;

Б – якісна оцінка землі (в балах);

Х1 – ціна 1 балу землі;

Уд – кількість внесених мінеральних добрив на гектар посіву запланованої культури (в стандартних туках);

Н – кількість внесених органічних добрив на гектар посіву запланованої культури (в тоннах).

Оцінку кожного фактору, в свою чергу, необхідно встановити за такими нормативними даними. При визначенні оцінки одного балу землі (Х1), наприклад, в господарствах Уманського району за 100 балів прийнята рілля, яка забезпечує вихід озимої пшениці з гектара землі без внесення добрив в розмірі 28,2 центнера. Звідси оцінка одного балу землі, зайнятої під озиму пшеницю, рівняється 0,282 ц (28,2 ц : 100 балів), а цукрових буряків 1,69 ц (169 ц : 100 балів).

Середня прибавка урожайності сільськогосподарських культур при внесенні центнера мінеральних добрив в стандартних туках (Х2) при найкращому (оптимальному) співвідношенні азоту, фосфору і калію прийнята в господарствах Центрального Лісостепу України для озимої пшениці 0,9-1,5 ц/га і цукрових буряків 7,0-9,3 ц/га.

Середня прибавка урожайності сільськогосподарських культур при внесенні тонни органічних добрив (гною – Х3) в більшості господарств Лісостепу України прийнята: озимої пшениці – 1 центнер, цукрових буряків – 2,2 центнера.

Додаток 1

Урожайність озимої пшениці в господарствах Уманського району

за шість років, ц/гагосподарства

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

1

38,4

40,0

35,1

41,7

47,0

50,4

2

34,6

39,5

36,9

37,2

42,8

45,1

3

36,0

43,5

44,8

39,2

46,5

55,4

4

36,0

35,8

37,5

40,2

40,3

44,1

5

36,8

39,5

32,8

44,0

45,5

55,7

6

35,5

39,1

41,0

46,6

43,7

58,7

7

36,9

31,9

39,5

40,4

42,0

42,4

8

36,2

31,9

39,5

40,4

42,0

42,0

9

41,9

41,4

50,0

39,4

55,0

59,5

10

31,1

34,4

34,0

38,8

40,3

47,9

11

40,4

35,2

38,7

43,0

49,5

49,5

12

40,5

44,0

43,6

48,6

50,0

51,0

13

36,2

36,2

36,9

41,2

41,0

42,4

14

40,3

39,2

39,5

40,0

46,0

54,7

15

37,4

42,3

38,2

40,0

47,2

55,0

16

37,0

31,2

37,5

40,2

43,1

43,9

17

36,3

36,8

40,4

41,6

43,4

47,4

18

34,9

34,0

40,0

41,8

42,2

43,9

19

41,8

41,0

43,0

46,8

51,1

50,0

20

40,3

44,3

45,7

46,1

47,0

47,2

21

36,4

36,0

38,5

42,4

42,8

41,9

22

42,0

43,6

42,2

43,7

42,9

67,2

23

41,4

37,4

41,8

44,5

50,2

55,8

24

44,4

40,2

49,1

48,6

56,8

59,3

25

39,6

43,1

41,0

46,1

52,1

55,6

26

37,7

39,0

42,2

42,2

43,6

44,2

27

34,0

30,5

38,8

45,9

45,4

47,2

28

41,9

37,9

49,5

45,8

56,1

55,1

29

37,9

31,3

36,7

39,2

40,3

40,8

30

41,7

32,5

49,2

50,3

51,1

51,4


Додаток 2

Урожайність цукрових буряків в господарствах Уманського району

за шість років, ц/гагосподарства

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

1

193

259

177

259

315

316

2

184

201

219

313

323

337

3

287

255

298

315

374

432

4

207

179

254

284

328

388

5

245

202

370

224

443

484

6

201

291

263

304

388

429

7

260

290

352

351

352

414

8

120

197

196

244

309

295

9

205

181

257

224

329

382

10

235

205

278

303

317

359

11

205

241

215

277

289

325

12

152

211

269

202

335

354

13

179

132

187

261

280

378

14

200

251

194

264

328

336

15

171

202

286

220

296

335

16

193

234

208

319

336

363

17

204

226

220

278

274

313

18

153

196

231

288

313

318

19

308

259

380

396

452

422

20

282

280

290

283

294

365

21

198

201

251

246

281

344

22

157

207

229

243

311

326

23

248

216

254

306

370

401

24

306

286

317

407

446

444

25

271

267

257

311

324

377

26

240

197

255

318

377

385

27

180

254

231

263

355

408

28

269

251

270

320

370

403

29

161

211

191

214

322

377

30

351

314

413

346

474

471


Додаток 3

Бальна оцінка землі і запланований розмір внесення добрив

в господарствах Уманського районугосподарства

Бальна оцінка землі

Озима пшениця

Цукрові буряки

за даними агрохімічних обстежень

по величині продукту з 1 га, вирахуваного по середньо республіканському рівню витрат

мінеральні добрива в туках, ц

гній, т

мінеральні добрива в туках, ц

гній, т

1

93

88

3,0
14,0

37,0

2

86

73

7,0
14,5

43,5

3

94

87

4,0
23,0

22,0

4

92

81

3,5

6,5

15,0

25,0

5

82

86

4,5
19,5

45,0

6

86

86

7,0
27,0

43,5

7

94

79

3,0
20,5

43,0

8

91

88

7,6
15,0

34,0

9

93

84

2,5

5,0

14,5

42,5

10

94

86

3,5
14,0

28,0

11

95

80

2,5
10,5

37,5

12

93

84

3,0
16,0

32,0

13

92

79

7,0

6,0

13,0

27,0

14

91

88

2,0
19,0

26,0

15

89

85

3,0
18,5

35,5

16

81

72

3,5
16,0

24,5

17

92

83

3,0
14,0

45,5

18

94

82

3,0

4,0

15,0

12,0

19

92

102

3,0
19,0

21,0

20

92

91

2,5
16,0

38,0

21

87

83

4,0

13,5

11,0

20,0

22

81

68

9,0
20,0

44,0

23

91

83

8,0
20,5

21,5

24

92

90

4,0

10,0

13,0

43,5

25

90

85

5,0
19,5

41,0

26

92

80

3,5
19,5

37,5

27

85

69

3,0
28,0

12,5

28

93

104

8,0
12,5

37,0

29

83

79

4,0
27,5

47,0

30

89

105

9,5
26,0

40,0


ЗАВДАННЯ 4. ПЛАНУВАННЯ ПОСІВНИХ ПЛОЩ І ВАЛОВИХ ЗБОРІВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка