Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013 н р


Скачати 90.13 Kb.
НазваКафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013 н р
Дата08.04.2013
Розмір90.13 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Економіка > Диплом
Кафедра менеджменту організацій

Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 8.03060101 (7.03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013 н.р.

(робота виконується на прикладі підприємства)


 1. Управління потенціалом корпорацій в умовах кризи.

 2. Матеріальне стимулювання продуктивності праці на підприємствах.

 3. Організація використання ресурсів підприємства в умовах кризи.

 4. Формування та розвиток інвестиційної діяльності підприємств в умовах кризи.

 5. Управління витратами підприємствам в умовах кризи.

 6. Формування фінансової стратегії розвитку підприємств.

 7. Економічний механізм забезпечення ефективності діяльності підприємства.

 8. Ефективність використання потенціалу підприємства.

 9. Організація виробництва конкурентоспроможної продукції.

 10. Організаційно-економічний механізм впровадження інновацій в умовах ринку.

 11. Підвищення стимулюючих функцій заробітної плати на підприємстві.

 12. Управління собівартістю продукції промислових підприємств в умовах кризи.

 13. Управління виробничим потенціалом підприємств.

 14. Організація виробництва нової продукції на підприємстві.

 15. Удосконалення економічного механізму підготовки управлінських рішень.

 16. Забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємства.

 17. Методи організації діяльності торговельного підприємства.

 18. Управління потенціалом підприємства в умовах ринку.

 19. Організаційно-економічне забезпечення інформатизації підприємств.

 20. Організація контролю в управлінні діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання.

 21. Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної інтеграції.

 22. Фінансова диверсифікація в розвитку акціонерних товариств.

 23. Продуктова диверсифікація в розвитку акціонерних товариств.

 24. Стратегічне планування діяльності корпоративних структур.

 25. Стратегія інноваційного розвитку корпорації.

 26. Економічні методи оцінки інноваційних проектів підприємства.

 27. Ефективність економічної діяльності торговельного підприємства в умовах кризи.

 28. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств.

 29. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства.

 30. Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової форми інвестування на підприємствах.

 31. Організація і методи внутрішньофірмового планування беззбитковості діяльності підприємства.

 32. Організація праці та заробітної плати на підприємстві.

 33. Оцінка ефективності корпоративного управління акціонерним товариством.

 34. Оцінка та управління комерційними ризиками підприємства.

 35. Системи стимулювання інвестиційної діяльності підприємств.

 36. Удосконалення організаційно-економічного механізму оновлення основних засобів підприємства.

 37. Управління трансакційними витратами корпорації.

 38. Організація і практика маркетингових досліджень на підприємстві.

 39. Мотивація персоналу торговельного підприємства.

 40. Стратегічне управління підприємством в умовах кризи.

 41. Формування маркетингової стратегії корпоративних структур.

 42. Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах маркетингу.

 43. Управління конкурентоспроможністю продукції акціонерного товариства.

 44. Формування комерційних зв’язків підприємств роздрібної торгівлі.

 45. Діагностика стану в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства.

 46. Збутова діяльність підприємства в системі маркетингу.

 47. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

 48. Організація системи ефективних комунікацій в управлінні торговельним підприємством.

 49. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємств.

 50. Менеджмент інвестиційних проектів підприємств корпоративного типу.

 51. Менеджмент персоналу торговельного підприємства.

 52. Методи управління внутрішніми резервами підприємств в умовах кризи.

 53. Механізми регулювання рентабельності в торговельному підприємстві.

 54. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості корпорацій.

 55. Організація маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі.

 56. Організація управління малими та середніми підприємствами з використанням інформаційних технологій.

 57. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств в умовах кризи.

 58. Підвищення ефективності управління розвитком підприємств.

 59. Розробка системи фінансового менеджменту підприємств.

 60. Система контролю в управлінні діяльністю торговельних підприємств.

 61. Маркетинг в системі менеджменту торговельного підприємства.

 62. Мотиваційні механізми в системі менеджменту підприємств.

 63. Управління торговельним підприємством на основі контролінгу.

 64. Управління оборотними коштами на підприємствах.

 65. Управління асортиментною політикою підприємства.

 66. Управління виробничо-фінансовою стійкістю підприємств.

 67. Управління інвестиційною діяльністю холдингової компанії.

 68. Управління маркетинговими дослідженнями виробництва товарів та послуг.

 69. Управління маркетингом продовольчих товарів торговельного підприємства.

 70. Управління мотивацією праці робітників торговельних підприємств.

 71. Управління результативністю функціонування підприємств.

 72. Управління сталим розвитком роздрібного підприємства в умовах трансформаційної економіки.

 73. Управління формуванням оборотного капіталу підприємств.

 74. Управління торгово-технологічним процесом в роздрібній торгівлі на основі логістики.

 75. Механізми просування промислових товарів на ринку.

 76. Внутрішньофірмове планування діяльності акціонерних товариств.

 77. Економіко-організаційний механізм управління податками на споживчому ринку.

 78. Економічна ефективність комерційних операцій підприємств на ринку товарів.

 79. Економічна оцінка та регулювання вибору контрагентів у підприємницькій діяльності корпорацій.

 80. Забезпечення стійкості акціонерних товариств.

 81. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації.

 82. Контролінг підприємств роздрібної торгівлі.

 83. Маркетингова стратегія підприємств у галузі ресурсозбереження.

 84. Маркетингові стратегії післяпродажного обслуговування.

 85. Матеріально-технічне постачання підприємств у системі логістичного менеджменту.

 86. Менеджмент персоналу організації у системі антикризового управління.

 87. Методи активізації розвитку малих підприємств.

 88. Сегментація ринку в системі стратегічного менеджменту.

 89. Механізми фінансової стратегії розвитку підприємства.

 90. Моделювання та розробка комплексної системи фінансового контролю на промисловому підприємстві.

 91. Управління економічним ризиком в діяльності підприємств.

 92. Оперативний контролінг у системі управління підприємством.

 93. Управління попитом в роздрібній торгівлі.

 94. Організаційно-економічний механізм ефективної рекламної кампаниї в комерційно-збутовій діяльності приватних підприємств.

 95. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджменту торговельного підприємствах.

 96. Організація маркетингового управління діяльністю підприємства.

 97. Організація робочого місця менеджера на основі інформаційних технологій.

 98. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств.

 99. Інформаційні технології в системі менеджменту в корпоративних структур.

 100. Розробка стратегії маркетингу в умовах диверсифікації виробництва.

 101. Розробка стратегії функціонування підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

 102. Розробка та обґрунтування виробничої і збутової стратегії підприємства.

 103. Стратегічне управління інвестиціями у сфері підприємництва.

 104. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств в умовах кризи.

 105. Управління акціонерними товариствами в сфері торгівлі.

 106. Управління зовнішньоекономічною діяльністю акціонерного товариства.

 107. Управління інвестиційним процесом на підприємствах.

 108. Управління інвестиційними проектами підприємств в умовах трансакцій ринкової економіки.

 109. Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу.

 110. Управління людськими ресурсами на підприємстві.

 111. Управління кваліфікацією у системі менеджменту персоналу підприємства.

 112. Управління організаційно-економічним розвитком корпорації в умовах трансформаційної економіки.

 113. Управління підготовкою та перепідготовкою працівників підприємства в системі менеджменту персоналу.

 114. Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом.

 115. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи.

 116. Розвиток системи корпоративного управління в акціонерних товариствах.

 117. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника торговельного підприємства.

 118. Формування стратегії акціонерного підприємства на фондовому ринку.

 119. Цінова політика підприємства у системі маркетингу.

 120. Управління кадровим потенціалом підприємств в умовах кризи.

 121. Кризовий менеджмент на підприємствах

 122. Конкурентна стратегія корпорацій в умовах глобалізації.

 123. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств.

 124. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств торгівлі.

 125. Стратегія стабілізації фінансового стану торговельного підприємства.

 126. Управління розробкою конкурентоспроможної продукції.

 127. Стратегія підвищення ефективності господарської діяльності торговельного підприємства.

 128. Управління інвестиційною діяльністю холдингової компанії.

 129. Організаційно-економічні умови розробки науково-технічної стратегії підприємства.

 130. Управління поточними витратами торговельного підприємства .

 131. Оцiнка iнвестицiйного потенцiалу пiдприємств.

 132. Система управлiння економiчною безпекою корпоративних структур.

 133. Антикризове управлiння виробничим підприємством.

 134. Управлiння iнвестицiйною компанiєю в умовах нестабiльного економiчного середовища.

 135. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту підприємства .

 136. Ефективність мотивації праці персоналу підприємств.

 137. Управління асортиментною політикою підприємства в умовах кризи.

 138. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу акціонерного товариства.

 139. Організаційно-економічне забезпечення інформатизації підприємств.

 140. Управління формуванням оборотного капіталу підприємства.

 141. Оптимізація витрат обігу в підприємствах роздрібної торгівлі.

 142. Організаційно-економічні аспекти розвитку торгових мереж.

 143. Удосконалення механізму формування поточних витрат на підприємстві.

 144. Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах кризи.

 145. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації.

 146. Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу.

 147. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів в товарах тривалого вжитку в системі маркетингу.

 148. Стимулювання та мотивація інвестиційної діяльності підприємств.

 149. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу.

 150. Управління людськими ресурсами на підприємстві.

 151. Економічна ефективність комерційних операцій підприємств на ринку товарів.

 152. Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово-фінансових груп.

 153. Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності.

 154. Цінова політика підприємств у системі маркетингу.

 155. Соціально-економічна оцінка підприємств торгівлі та її реформування.

 156. Організація бюджетування на підприємстві.

 157. Цінова політика підприємств у системі маркетингу.

 158. Оцінка ринкової вартості компанії як основа прийняття інвестиційних рішень.

 159. Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками.

 160. Формування системи економічної інформації підприємницьких структур.

 161. Ефективність і організація використання та відтворення основних фондів підприємства.

 162. Формування комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві.

 163. Методичні основи оцінки ефективності діяльності виробництва в структурних підрозділах підприємства.

 164. Управління собівартістю продукції промислового підприємства.

 165. Методи оцінки результатів господарської діяльності підприємств різних форм власності.

 166. Корпоративне управління підприємством в умовах кризи.

 167. Формування стратегія корпоративного управління підприємством.

 168. Управління кадровим потенціалом корпорації.

 169. Формування та розвиток потенціалу підприємств корпоративного типу.

 170. Антикризове управління акціонерним товариством в трансформаційній економіці.

 171. Економічний потенціал підприємств, формування та розвиток.

 172. Стратегія управління потенціалом підприємства.

 173. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризи.

 174. Управління ресурсовикористанням підприємства.

 175. Управління інноваційним розвитком підприємства в умовах ринкових відносин.

 176. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства.

 177. Особливості розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки.

 178. Управління конкурентними стратегіями торговельних підприємств на споживчому ринку.

 179. Інноваційний розвиток господарюючих суб’єктів в системі економічної безпеки.

 180. Управління інноваційним потенціалом підприємств на основі маркетингу та логістики.

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Понеділок Вівторок Середа Четвер
Розклад занять на другий семестр 2012-2013 н р зі спеціальності “Менеджмент організацій”
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка