МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА БІОЛОГІЇ СПОРТУ КАФЕДРА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ


Скачати 248.18 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА БІОЛОГІЇ СПОРТУ КАФЕДРА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ
Сторінка1/3
Дата05.04.2013
Розмір248.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ СПОРТУ

КАФЕДРА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Державної

Екзаменаційної комісії
«____»______________2012.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор, професор
________________М.В. Дутчак

«___» _____________2012р.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ»

для випускників заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки « Спорт»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри біології спорту

протокол № _8__ від «_2__» ___02___2012р.

Зав. кафедри ______________В.М. Ільїн

на засіданні кафедри спортивної медицини

протокол № ___ від «____» ___________ 2012р.

Зав. кафедри ______________Л.Я.-Г. Шахліна на засіданні кафедри анатомії та фізіології

протокол № ___ від «____» ___________ 2012р.

Зав. кафедри________________О.О. Шевченко


КИЇВ, 2012МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Адаптація як загально-біологічна властивість організму людини. Механізми адаптації до фізичного тренування.

 2. Фізіологічні механізми прояву витривалості у спорті.

3. Поняття «спортивне серце». Структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

4. Фактори ризику і профілактика захворювань дихальної системи у спортсменів.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: ______________________

______________________

______________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2


 1. Загальний адаптаційний синдром (за Гансом Сельє) та особливості його прояву за умов фізичного тренування.

 2. Адаптація киснево-транспортної системи при розвитку витривалості.

 3. Типи реакції серцево-судинної системи при дозованих фізичних навантаженнях. Охарактеризуйте нормотонічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження.

 4. Надання догоспітальної допомоги у випадку гіпоглікемічної коми.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

______________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: ___________

_____________

_____________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3


1. Фізіологічна характеристика впливу занять фізичними вправами на здоров’я та працездатність людини.

2. Характеристика процесів гіпертрофії і атрофії при фізичному тренуванні.

3. Типи реакції серцево-судинної системи при дозованих фізичних навантаженнях. Охарактеризуйте гіпотонічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження.

4. Надання догоспітальної допомоги у випадку теплового удару.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _____________________

_____________________

___________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4


 1. Основи фізіологічної класифікації фізичних вправ.

 2. Фізіологічні основи прояву м’язової сили.

 3. Використання масажу для відновлення і підвищення спортивної працездатності.

 4. Надання догоспітальної допомоги у випадку відмороження.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _________________

_________________

_________________МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5


 1. Вікова періодизація онтогенезу людини як основа організації рухової діяльності в різних вікових періодах.

 2. Адаптація м’язового апарату при силовій підготовці. Види гіпертрофії скелетних м'язів.

 3. Раптова смерть у спорті: визначення, причини, запобігання.

 4. Сучасні інструментальні та лабораторні дослідження у спорті.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _______________

________________

______________МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6


 1. Особливості прояву рухових якостей жінок – спортсменок в різні фази менструального циклу та їх урахування в структурі тренувального процесу.

 2. Лікарські обстеження при заняттях фізичною культурою і спортом.

 3. Провідні фізіологічні критерії відбору юних спортсменів у швидкісно-силових видах спорту.

 4. Надання догоспітальної допомоги у випадку харчового отруєння.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _____________

_______________

______________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7


 1. Фізіологічне обґрунтування спортивної підготовки в гірських умовах.

 2. Фізіологічна характеристика координаційних спроможностей спортсменів.

 3. Групи фармакологічних препаратів, які використовуються для відновлення та підвищення фізичної працездатності спортсменів.

 4. Зміни показників серцево-судинної системи спортсменів в екстремальних умовах.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _________________

_________________

________________МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8


 1. Фізіологічні основи формування рухових навичок.

 2. Фізіологічна характеристика розминки, її вплив на передстартовий стан і працездатність спортсменів.

 3. Типові патологічні процеси. Запалення, його характеристика.

 4. Пристосувальні реакції серцево-судинної системи на тренувальні навантаження у спортсменів.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _______________

_______________

______________МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9


 1. Фізіологічні основи регуляції рухової діяльності спортсменів.

 2. Фізіологічна характеристика передстартових станів, їх вплив на працездатність спортсменів.

 3. Особливості використання фізичних засобів відновлення фізичної працездатності спортсменів.

 4. Надання догоспітальної допомоги у випадку гіпертонічної кризи.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: ________________

________________

_______________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


Кафедра біології спорту

Кафедра спортивної медицини

Кафедра анатомії та фізіології

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10


1. Види фізіологічного контролю в спортивному тренуванні.

2 Типи реакції серцево-судинної системи при дозованих фізичних навантаженнях. Охарактеризуйте гіпертонічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження.

3. Гострі травми у спортсменів. Перша допомога.

4. Фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань у спортсменів


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Декан факультету

________________ В.І. Воронова

Зав. кафедри: _______________

_______________

________________  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ Інна ХРИПКО Національний університет фізичного виховання і спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2011” проводяться поетапно
Погоджено” „Погоджено” „ Затверджую” Президент Львівського Голова...
Змагання серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р а за програмою „Універсіада Львівщини — 2013” проводяться поетапно
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка