ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 453.71 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата17.03.2013
Розмір453.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з

навчальної роботи

________Л.К.Сергієнко

__ ______ 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

для студентів денної та заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня “ Бакалавр”,

які проходять практику у податкових органах


Розглянуто

на засіданні кафедри

обліку, аудиту і статистики

протокол № 8 від 20.04. 2011 р.

Зав. кафедрою д.е.н., професор

_______________ А.М.Журлов


Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, які проходять практику у структурних підрозділах ДПС України

(Уклад. Т.П.Деващук)
Рецензент: к.е.н., доц. Якушенко О.М.

ст.викладач Деващук Л.Г.

Програму укладено згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних

закладів в Україні, затвердженого наказом

Міносвіти України №93 від 08.04.1993р.


ЗМІСТ

Вступ

 1. Мета і завдання виробничої практики

 2. Організація практики

 3. Методичні рекомендації керівнику виробничої, переддипломної практики від інституту, керівнику практики від ДПІ та для студентів

 4. Календарно-тематичний план проходження практики

4.1. Зміст виробничої практики

 1. Форми і методи контролю

 2. Вимоги до звіту та індивідуального завдання.

 3. Підведення підсумків виробничої практики

 4. Критерії оцінки прийому звітів

8.1. Критерії оцінки прийому звітів для студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання

8.2. Критерії оцінки прийому звітів для студентів заочної форми навчання за чотирьохбальною національною системою оцінки знань
Додатки

ВСТУП
Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу підготовки бакалаврів у виробничих умовах.

Формування ринкової економічної системи в Україні потребує її інтегрування у світовий економічний простір, що можливо лише за умов належної підготовки фахівців з базовою економічною освітою, зокрема з питань нарахування та сплати податків за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Поглибленому вивченню аналітичної, контрольної, роз’яснювальної роботи стягнення податків та виконання доходної частини бюджетів різних рівнів у органах ДПІ сприяє комплексний характер виробничої практики, коли студенти послідовно ознайомлюються з організацією роботи в різних структурних підрозділах податкових інспекцій.

Практика організується і проводиться згідно з:

 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 08.04 1993р. №93);

 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України (наказ Міністерства фінансів від 13.12.1993р.);

 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (розпорядження Державної податкової адміністрації України від 19.12.1997р. № 219-р.)

Робоча програма виробничої практики орієнтована на те, що базами практики є Державні податкові інспекції, Державні податкові адміністрації та Міжрайонні державні податкові інспекції.

Виробнича практика з напрямку підготовки бакалаврів проводиться на четвертому курсі для закріплення і розширення теоретичного вивчення курсів „Бухгалтерський облік”, „Фінансовий облік І”, „Фінансовий облік ІІ”, «Податкова система», придбання практичних навичок та збору практично-аналітичного матеріалу для написання звіту. Тривалість проходження виробничої практики становить 24 календарні дні для студентів денної та заочної форми навчання.

В окремих випадках, за погодженням з керівником практики та викладачами кафедри обліку, аудиту і статистики практика може проходити за індивідуальною програмою на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності або в інших органах фінансової системи України.

Тривалість проходження практики дає змогу виконати на підставі практичного матеріалу роботи ДПІ, які обумовлені дисциплінами що вивчаються, зібрати і проаналізувати достатній матеріал.


 1. Мета і завдання практики


Метою виробничої практики є: поглиблення і зміцнення знань, набутих у процесі навчання, оволодіння навичками науково – дослідницької роботи і розв’язання прикладних завдань, прищеплення навичок самостійної роботи на посадах, що потребують фахівці освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та набуття досвіду ділового спілкування. Виробнича практика проводиться у колективній та індивідуальній формах, які тісно пов’язані й доповнюють одна одну.

Колективна форма передбачає виробничі лекції, бесіди з провідними спеціалістами ДПІ, екскурсії та інше.

Індивідуальна форма є основною. Вона полягає у безпосередньому вивченні питань програми практики та складання звіту.

В процесі проходження практики студент, виконуючи передбачену в програмі практики роботу, ознайомлюється з діяльністю податкових органів, функціями усіх їх структурних підрозділів, характером роботи, особливостями здійснення контрольно-перевірочної та облікової роботи, вчиться самостійно вирішувати виробничі ситуації і набувати відповідні навички, складає календарно-тематичний план, який включає орієнтовний тематичний план програми практики. Якщо окремі питання програми не можуть бути виконані студентами, то керівнику практики від ДПІ необхідно замінити їх іншими.

Студент зобов’язаний:

 • ознайомитися із нормативно-правовими актами, інструктивними матеріалами, що регулюють діяльність органів ДПС України, структурою податкових та інших платежів суб’єктів господарювання до бюджетів різних рівнів, з порядком організації обліку платників податків - юридичних та фізичних осіб;

 • засвоїти зміст і завдання аналізу податкової роботи, склад і структуру доходів бюджету, що мобілізується місцевим податковим органом , методи планування податкових надходжень по основним податкам, з порядком проведення документальних та камеральних перевірок з ПДВ, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, місцевих податків та зборів; з організацією податкового обліку і складання звітності, тощо

В м і т и :

 • розрахувати (перевіряти) базу оподаткування по окремим податкам; визначити групу підакцизних товарів; склад валових доходів та валових витрат платника податку; перевіряти правильність їх нарахування окремими платниками;

 • застосовувати ставки податків та пільги по окремим податкам; визначати правомірність їх застосування;

 • складати декларацію з ПДВ, за необхідністю провести розрахунок коригування сум ПДВ; розрахунок акцизного податку; декларацію з податку на прибуток підприємств та додатки до неї; здійснювати камеральну перевірку декларацій з ПДВ та акцизного податку;

 • самостійно перевіряти річні перерахування по основним податкам; проаналізувати склад та структуру податкового боргу в розрізі платників;

 • проаналізувати результати роботи податкового органу щодо мобілізації доходів бюджету, дати оцінку ефективності контрольної роботи як основного напрямку діяльності ДПІ тощо;

 • вести податковий облік за основними видами податкових платежів та складати податкову звітність, тощо.

Н а б у т и :

- навичок здійснення контрольно-перевірочної та облікової роботи, застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, стягнення податкового боргу;

 • навичок в організації і веденні масово-роз’яснювальної роботи податкового органу та в здійсненні аналізу основних причин звернень платників (юридичних та фізичних осіб) в податкові органи.


Організація практики

Навчальний заклад направляє на виробничу практику студентів до податкових органів (ДПІ, ДПА та МДПІ), з якими укладений договір щодо проходження практики.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри обліку, аудиту і статистики підбирати для себе місця проходження практики і подати завідувачу практикою гарантійний лист (Додаток А) щодо проходження виробничої практики.

Установи повинні мати достатній обсяг інформації, можливість надання практикантам робочих місць.

Якщо базою практики є установа, в якій студент вже працює, він повинен подати на кафедру гарантійний лист щодо забезпечення практиканта необхідними матеріалами для виконання усіх завдань, які передбачені програмою практики.

Перелік баз практики затверджується наказом по навчальному закладу. Керівництво і контроль за проходженням студентами практики здійснюють завідувач з практики, викладачі кафедри і провідні працівники установ.

Під час проходження практики студенти виконують завдання згідно з календарно-тематичним планом.

Керівництво кафедри забезпечує студентів програмою практики, консультує з питань збору матеріалів для виконання звіту з практики.

З метою залучення найкращої молоді на навчання кожний студент проводить профорієнтаційну роботу у школі або в іншому навчальному закладі.
3. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від навчального закладу, керівнику практики від податкового органу, для студентів
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка