4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС


Назва4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
Сторінка5/5
Дата22.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації до виконання СРС варіанту №4

Перше завдання варіанту №4 засновується на знаннях ЗМ1 “Облік капітальних інвестицій”. Студенти повинні знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну, вказати літеру и відповідне визначення.

Для виконання другого завдання варіанту №4 студенти вивчають ЗМ2 „Облік в підприємствах торгівлі”. На підставі наведених господарської операції необхідно скласти кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи, на підставі яких здійснюються ці операції.

Для виконання третього завдання варіанту №4 студенти вивчають ЗМ3 “Облік в сільськогосподарських підприємствах”. На початку, необхідно відкрити синтетичні рахунки. Синтетичні рахунки відкриваються за формою наведеною в таблиці 1. Залишки по рахункам наведені на 1 жовтня в таблиці 2. При відкритті синтетичних рахунків необхідно додатково відкрити субрахунки до рахунку 23 „Виробництво” та 27 „Продукція сільського господарства”.

На кожну з 18-ти приведених господарських операцій (таблиця 3) студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 15, 16 треба визначити суми. Для визначення суми витрат на збут, необхідно звернутися до операції №13.

Для визначення суми доходу від реалізації сільськогосподарської продукції, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №16 треба звернутися до операцій № 2, 3, 6, 7 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).
5 ВАРІАНТ

Завдання 1.

ЗМ3 „Облік сільськогосподарських

підприємствах”.

Дати економічну характеристику рахунку 27 за наведеною схемою:

 1. повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку;

 1. відношення рахунку до балансу;

 1. класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 1. будова рахунку;

 1. об'єкти, що обліковуються на рахунку;

 1. місце рахунку в фінансовій звітності

Завдання 2.

ЗМ1 «Облік капітальних інвестицій».

Сформулювати зміст господарських операцій будівельного підприємства та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків

 1. Дт 23 Кт 201

 2. Дт 98 Кт 641

 3. Дт 791 Кт 903

 4. Дт 903 Кт 23

 5. Дт 361 Кт 703

 6. Дт 702 Кт 641

 7. Дт 23 Кт 91

 8. Дт 91 Кт 661

 9. Дт 91 Кт 131

 10. Дт 791 Кт 92

Завдання 3. Тематична задача
ЗМ2 „Облік в підприємствах торгівлі”.

Розв’язати задачу з обліку в роздрібному торговельному підприємстві при реалізації товарів готівкою. Магазин виділено на самостійний баланс.

Використовуючи зміст господарських операцій виконати наступне:

 1. Скласти кореспонденцію рахунків за всіма операціями і відобразити їх у таблиці реєстрації бухгалтерських записів (проводок)

 2. Скласти розрахунок суми реалізованих торговельних націнок.Дані для виконання завдання

Залишки по синтетичних рахунках на 1 жовтня 200___ р. Таблиця 1.№ рах.

Назва рахунків і субрахунків

Сума в грн.

дебет

кредит

282

Товари в торгівлі

8500
285

Торговельна націнка
1200

Таблиця 2.Назва

документа

Короткий зміст операцій

Сума в грн.

часткова

загальна

1

2

3

4

5

1

Накладна, податкова накладна

Оприбутковані товари за вартістю згідно з ціною контракту (без ПДВ).

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

7000
14008400

2

Виписка банку

Сплачено з поточного рахунку постачальнику за оприбутковані товари
8400

3

Товарно транспортна накладна,

податкова накладна

Здійснено доставку товару за роботи по навантажуванню і розвантажуванню товарів:

- роботи виконані транспортною організацією, вартість робіт (без ПДВ);

- відображена сума податкового кредиту.500
100600

4

Виписка банку

Оплачено з поточного рахунку транспортній організації за доставку за роботи по навантажуванню (розвантажуванню) товару

600

5

Розрахунок бухгалтерії

Відображено сума торгової націнки
1400

6

Прибутковий касовий ордер

Отримано в касу виручку від продажу товарів
12000

7

Розрахунок бухгалтерії

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ
2000

8

Розрахунок бухгалтерії

Списано суму торгової націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком (методом “червоно сторно”)
суму визначити

9

Товарний звіт

Списано вартість проданих (реалізованих товарів)
9000

10

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат різниця між виручкою від реалізація товарів і податками що сплачуються з виручки (ПДВ)
суму визначити

11

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів (вартість проданих товарів в цінах придбання)
суму визначити

12

Розрахункова відомість

Нараховано заробітну плату:

а) продавцям

б) адміністрації


800

5001300

13

Розрахунок бухгалтерії

Проведено відрахування ЄСВ (37,6%) згідно діючого законодавства від сум нарахованої заробітної плати:

а) продавців

б) адміністрації
суму визначити

14

Авансовий звіт

Списані витрати по відрядженню керівника універсаму
300

15

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано знос обладнання офісу
200

16

Виписка банку

Списано з поточного рахунку універсаму за рахунково-касове обслуговування
100

17

Рахунок рекламного агентства, акт виконаних робіт, податкова накладна

Відображені витрати пов'язані з оформленням рекламних витрат:

 1. вартість рекламних послуг

 1. - ПДВ1000

2001200


18

Розрахунок бухгалтерії

Списані на зменшення фінансового результату від основної діяльності:

 1. адміністративні витрати

 1. витрати, пов'язані зі збутом товарів
суму визна

чити


Методичні рекомендації до виконання СРС варіанту № 5

Перше завдання варіанту №5 засновується на знаннях теми 4 “Облік в сільськогосподарських підприємствах”. Студенти повинні надати конкретні відповіді на теоретичні запитання.

Характеристику за призначенням та структурою рахунку 27 „Продукція сільського господарства” рекомендується подати за такою схемою:

- для обліку яких конкретних об’єктів призначено рахунок;

- до якої групи рахунків згідно класифікації належить рахунок, чи є він активний або пасивний ;

- що відображається в дебеті, кредиті рахунку та значення залишку на рахунку;

- які субрахунки за необхідністю ведуть до рахунку 27;

- місце рахунку в фінансовій звітності.

Для виконання другого завдання варіанту №5 студенти вивчають ЗМ1 “Облік капітальних інвестицій”. На підставі наведеної кореспонденції рахунків студенти повинні розкрити зміст господарської операції з обліку у забудовника, вказати первинні документи, які оформлюють названі операції.

Для виконання третього завдання варіанту №5 студенти вивчають ЗМ2 “Облік в підприємствах торгівлі”.

На кожну з 18-ти приведених господарських операцій (таблиця 2) студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 8, 10, 11, 13, 18 треба визначити суми. Для визначення суми торгової націнки на реалізовані товари (опер.№8) необхідно застосувати формулу розрахунку середнього відсотка, для цього в таблиці 1 та операціях №1,3,5,6.

Для визначення суми доходу від реалізації товарів, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №10 треба звернутися до операцій № 6,7 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).

Для визначення суми адміністративних витрат (опер.№ 18), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 92 (опер.№ 12-16) .

Для визначення суми витрат на збут (опер.№ 18), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 93 (опер.№ 12,13,17) .
Завдання з вибіркової (альтернативної) самостійної роботи студентів


1) Розробка схеми-конспектів лекції.

ХІІ

Перевірка підготовлених схем-конспектів

2) Підбір інформаційного матеріалу з бухгалтерського обліку, розміщеного на сайті Interneta з наданням по ньому аналітичного огляду та письмовим його оформленням.

XIУ

Перевірка підготовлених матеріалів

3) Підбір наукових публікацій ( не менше 2-х) з питань бухгалтерського обліку, розміщених на сторінках журналу «Бухгалтерський облік» і інших журналів з письмовим оформленням анотації з цих публікацій

XV


-«-

4) Участь у наукових студентських конференціях, написання наукових робіт.

XVII

4.2 Методичні рекомендації до виконання вибіркових

(альтернативних) завдань СРС)

Вибіркові (альтернативні) завдання включають чотири види робіт, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів.

Перше вибіркове (альтернативне) завдання виконується за темами змістовних модулів № 1-3 з розрахунку не менше двох тем змістовних модулів.

По другому і третьому видам вибіркових (альтернативних) робіт студент підбирає інформаційний матеріал (наукові публікації, статті, не менше двох) чи на сайті Internet, чи на сторінках журналу «Облік і аудит», інших журналів з наданням по них аналізу (анотації) с письмовим його оформленням. Аналіз наукових публікацій з бухгалтерського обліку студент повинен зробити письмово в наступних напрямках:

 • мета статті, яким актуальним питанням (проблемам) вона присвячена;

 • аналіз проблеми автором;

 • шляхи розв’язання проблеми, запропонованих автором статті;

 • висновки студента щодо актуальності висунутих проблем в статтях.

Для підвищення рівня професійних фінансово-економічних знань з курсу «Бухгалтерський облік в різних сферах економіки» студентам пропонується четвертий вид вибіркових (альтернативних) робіт - участь у наукових студентських конференціях, написанні наукових робіт.
5. Список літератури

Основна:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, зі змінами і доповненнями.

 2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755 – УІ зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ „Про збір і облік єдиного внеску на загальне обов’язкове державне соціальне страхування.”.

 4. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.06.2000 року №1776 зі змінами і доповненнями.

 5. Закон України «Про патентування певних видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 року №98 зі змінами і доповненнями.

 6. Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 року №2009 із змінами і доповненнями.

 7. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 року №324/95-ВР у редакції Закону України від 18.11.2003р. №1282.

 8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року №1775-111.

 9. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Зат. наказом Міністерства фінансів України № 291 від ЗО. 11.1999 року зі змінами і доповненнями.

 10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затв. наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 року зі змінами і доповненнями.

 11. Інструкція з обліку молодняку тварин, птиці та тварин на відгодівлі. Затв. наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України № 7 від 15.01.1997 року.

 12. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 189 від 02.07.2001 року.

 13. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнальною формою на підприємствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 49 від 07.03.2001 року.

 14. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 року.

 15. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затвердь. наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України №81 від 7 травня 2002 року.

 16. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Мініс­терства економіки та з питань європейської інтеграції України № 145 від 22 травня 2002 року.

 17. Методичні рекомендації з обліку витрат, які входять до собівартості туристичного продукту, та порядок формування фінансових результатів, які враховуються при оподаткуванні прибутку суб’єктів туристичної діяльності, затверд. наказом Держкомітету України з туризму від 04.06.1999 року №23.

 18. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Затверджено наказом МФУ №1315 від 29.12.2006 року.

 19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року зі змінами і доповненнями.

 20. Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського об­ліку операцій, пов'язаних із продажем товарів. Затверджено Міністер­ством фінансів України та Міністерством економіки України від 03.06.1993 року.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо­би». Зат. наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 року із подальшими змінами.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року із подальшими змінами.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Зат. наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року із подальшими змінами.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Зат. наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 року із подальшими змінами.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» Затв. наказом МФУ №205 від 28.04.2001 року.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» Затв. наказом МФУ №790 від 18.11.2005 року.

 27. Про затвердження інструкції «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» Затверджено наказом МФУ №99 від 16.05.1996 року із подальшими змінами.

 28. Грабова Н.Н., Домбровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие.-К.:АСК, 2004.

 29. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності. Навч. Посібник.-К.-Знання, 2004.

 30. Даньків Й.Я. Лучко М.Р., Остапик М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. Посібник.-К.: Знання, 2005.


Додаткова.

 1. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч.посібник – К.: Знання-Прес,2005.

 2. Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник: - К.: АСК, 2006.1   2   3   4   5

Схожі:

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка