4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС


Назва4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
Сторінка3/5
Дата22.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації до виконання СРС варіанту №1

Перше завдання варіанту №1 засновується на знаннях ЗМ2 “Облік в підприємствах торгівлі”. Студенти повинні знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну, вказати літеру и відповідне визначення.

Для виконання другого завдання варіанту №1 студенти вивчають ЗМ1 “Облік капітальних інвестицій”. На підставі наведеної кореспонденції рахунків студенти повинні розкрити зміст господарської операції з обліку капітальних інвестицій у замовника, вказати первинні документи, які оформлюють названі операції.

Для виконання третього завдання варіанту №1 студенти вивчають ЗМ3 “Облік в сільськогосподарських підприємствах”. На початку, необхідно відкрити синтетичні рахунки. Синтетичні рахунки відкриваються за формою наведеною в таблиці 1. Залишки по рахункам наведені на 1 жовтня в таблиці 2. При відкритті синтетичних рахунків необхідно додатково відкрити субрахунки до рахунку 23 „Виробництво” та 27 „Продукція сільського господарства”.

На кожну з 18-ти приведених господарських операцій (таблиця 3) студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 15, 16 треба визначити суми. Для визначення суми витрат на збут, необхідно звернутися до операції №13.

Для визначення суми доходу від реалізації сільськогосподарської продукції, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №16 треба звернутися до операцій № 2, 3, 6, 7 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).
2 ВАРІАНТ

Завдання 1.

ЗМ2 „Облік в підприємствах торгівлі”.

Дати відповіді на питання:

 1. Що слід розуміти під товаром?

 2. За якими цінами здійснюється облік товарів на торговельних підприємствах?

 3. Який порядок документального оформлення надходження та вибуття товарів?

 4. Як організується синтетичний і аналітичний облік товарів?

 5. Яким документом регулюється порядок проведення уцінки? Які товари підлягають уцінці?

Завдання 2.

ЗМ3 „Облік в сільськогосподарських

підприємствах”.

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків:

 1. Дт 272 Кт 232

 2. Дт 644 Кт 631

 3. Дт 631 Кт 311

 4. Дт 208 Кт 231

 5. Дт 212 Кт 232

 6. Дт 231 Кт 661

 7. Дт 232 Кт 912

 8. Дт 271 Кт 231

 9. Дт 301 Кт 361

 10. Дт 901 Кт 272


Завдання 3. Тематична задача.
ЗМ1 „Облік капітальних інвестицій”

Будівельно - монтажний трест (підрядна організація) виконує будівельні роботи по будівлі механічного цеху для промислового підприємства

ЗАВДАННЯ: - скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям записавши їх в таблицю реєстрації, скласти журнал-ордер №10, визначити фактичну собівартість будівельної продукції та кінцевий фінансовий результат діяльності БМТ.
Господарські операції за жовтень місяцьНазва

Документів

Зміст господарської операції

Сума (в тис.грн.)

часткова

загальна

1

Матеріальний звіт

Списані матеріали, конструкції, деталі за середньозваженою вартістю на будівництво механічного цеху


13000

2

Наряди, табель обліку робочого часу, розрахунково платіжна відомість

Нараховано і розподілено заробітну плату:

а) будівельним робочим;

б) робітникам, які експлуатують та утримують будівельні машини і механізми;

в)адміністративно-управлінському персоналу будівельно-монтажного тресту


10000

5000
200017000

3

Розрахунок бухгалтерії

Проведено відрахування ЄСВ згідно діючого законодавства від сум нарахованої заробітної плати (див. операцію №2)
суму визначити

4

Розрахунок бухгалтерії

Нараховані суми забезпечення виплат відпусток будівельним робочим (формування резерву на оплату відпусток)
1400

5

Вимоги

Списані за середньозваженою вартістю інші матеріали:

а) на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів;

б) господарчі витрати будівельно-монтажного тресту4000
1000


5000

6

Розрахунок бухгалтерії

Нарахована амортизація по основним засобам:

а) будівельних машин і механізмів

б) адміністративних будівель та інвентаря загально господарського призначення800
350


1150

7

Авансовий звіт

Віднесено на адміністративні витрати суми по службовим відрядженням
650

8

Вимоги

Списані на витрати будівельного виробництва за середньозваженою вартістю малоцінні предмети, строк експлуатації яких до одного року.

300

9

Розрахунок бухгалтерії

Списані на собівартість об'єкта будівництва механічного цеху витрати по утриманню і експлуатації будівельних машин і механізмів
Суму визначити

10

Розрахунок бухгалтерії

Списані адміністративні витрати на зменшення фінансового результату
Суму визначити

11

Акт виконаних робіт

Відображена в складі доходів продажна вартість виконаних та зданих будівельних робіт
60000


12

Розрахунок бухгалтерії

Нараховані зобов'язання по ПДВ
10000

13

Звітна калькуляція

Відображена фактична собівартість реалізованої будівельної продукції
Суму визначити

14

Розрахунок бухгалтерії

Списана на рахунок фінансових результатів сума доходу від здачі будівельних робіт за вирахуванням ПДВ
Суму визначити15

Розрахунок бухгалтерії

Списана на рахунок фінансових результатів собівартість виконаних будівельних робіт
Суму визначити

16

Виписка з поточного рахунку банку

Зараховано на поточний рахунок банку оплата від замовника за виконані будівельні роботи
60000

17

Платіжне доручення, виписка банку

Перераховано з поточного рахунку до бюджету ПДВ.
8000

18

Розрахунок бухгалтерії

Визначити та списати фінансовий результат діяльності будівельної організації (БМТ)
Суму визначити


Методичні рекомендації до виконання СРС варіанту №2

Перше завдання варіанту №2 засновується на знаннях теми курсу 2 “Облік в підприємствах торгівлі”. Студенти повинні надати конкретні відповіді на теоретичні запитання, розкриваючи визначення термінів, документів, призначення та структуру рахунків.

Для виконання другого завдання варіанту №2 студенти вивчають ЗМ3 тему 4 “Облік в сільськогосподарських підприємствах”. На підставі наведеної кореспонденції рахунків студенти повинні розкрити зміст господарської операції сільськогосподарського підприємства, вказати первинні документи, які оформлюють названі операції.

Для виконання третього завдання варіанту №2 студенти вивчають ЗМ1 “Бухгалтерський облік у будівництві”.

На кожну з 18-ти приведених господарських операцій студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису. Необхідно записати інформацію в журнал-ордер 10, підрахувати підсумки.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18 необхідно визначити суми. Для визначення суми відрахувань на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування необхідно сукупний тариф зборів в усі фонди помножити на фонд оплати праці (опер.№ 2).

Для визначення суми витрат по утриманню і експлуатації будівельних машин і механізмів (опер.№ 9), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 91 (опер.№ 2, 3, 5, 6) в журналі-ордері №10.

Для визначення суми адміністративних витрат (опер.№ 10), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 92 (опер.№ 2, 3, 5, 6, 7) в журналі-ордері №10.

Для визначення фактичної собівартості реалізованої будівельної продукції (опер.№ 13), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 23 (опер.№ 1,2, 3, 4, 8, 9) в журналі-ордері №10.

Для визначення суми доходу від здачі будівельних робіт, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №14 треба звернутися до операцій № 11, 12 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).

Для визначення фактичної собівартості реалізованої будівельної продукції, яка підлягає віднесенню на зменшення фінансового результату (опер.№ 15), необхідно звернутися до операції № 13.

Для визначення суми фінансового результату діяльності будівельної організації (БМТ) необхідно порівняти обороти за кредитом та дебетом рахунку 79 «Фінансові результати». Фінансовим результатом може бути прибуток чи збиток, списання відображається в кореспонденції з рахунком 44 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”.
3 ВАРІАНТ

Завдання 1.

ЗМ2 „Облік в підприємствах торгівлі”.

Дати економічну характеристику рахунку 28 за наведеною схемою:

 1. повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків бухгалтерського обліку;

 1. відношення рахунку до балансу;

 1. класифікація рахунку за його призначенням і структурою;

 1. будова рахунку;

 1. об'єкти, що обліковуються на рахунку;

 1. місце рахунку в фінансовій звітності.

Завдання 2.

ЗМ3 „Облік в сільськогосподарських

підприємствах”.

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків:

 1. Дт 271 Кт 231

 2. Дт 644 Кт 631

 3. Дт 631 Кт 311

 4. Дт 231 Кт 201

 5. Дт 212 Кт 232

 6. Дт 231 Кт 661

 7. Дт 661 Кт 701

 8. Дт 272 Кт 232

 9. Дт 301 Кт 361

 10. Дт 901 Кт 272

Завдання 3. Тематична задача.
ЗМ1 “Облік капітальних інвестицій”

Облік капітальних інвестицій у замовника при підрядному способі робіт.

Скласти кореспонденцію рахунків з операцій за жовтень місяць і записати їх в таблицю реєстрації бухгалтерських записів (проводок).

На підставі бухгалтерських проводок зробити записи у журнал - ордер №6-б і підрахувати в ньому підсумки. Журнал-ордер відкрити за нижче вказаної формою

Господарські операції за жовтень місяцьНазва

Зміст господарської операції

Сума (в тис.грн.)
документів
часткова

загальна

1

2

3

4

5

1

Рахунок підрядчика та акт виконаних робіт (ф.№2)

Відображені затрати на будівельно - монтажні роботи, виконані підрядчиком БМТ-5

160000

2

Рахунок підрядчика. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку підрядчика за виконані будівельно-монтажні роботи
32000

3

Платіжне доручення

Перераховано підрядчику БМТ-5 за виконані будівельно-монтажні роботи
192000

4

Акт прийому-передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів збудований об'єкт
Суму визначити

5

Рахунок постачальника

Відображені затрати на придбання обладнання, яке потребує монтажу від постачальника ВАТ “Електрон”
30000

6

Рахунок постачальника. Податкова накладна

Відображено сума ПДВ у рахунку постачальника за придбане обладнання
6000

7

Рахунок автобази

Здійснені витрати за транспортування обладнання
1500

8

Рахунок автобази. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку автобази за транспортування обладнання
300

9

Розрахунок бухгалтерії

Списується вартість обладнання, що передано підрядчику для монтажу
Суму визначити

10

Рахунок підрядчика. Акт виконаних робіт (ф.№2)

Здійснені витрати по монтажу обладнання підрядчиком ТОВ “Спец монтаж”
1800

11

Рахунок підрядчика. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку підрядчика за монтаж обладнання
360

12

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку банку постачальникам (підрядчикам):

а) ВАТ “Електрон”

б) Автобазі

в) ТОВ “Спецмонтаж”


36000

1800

216039960

13

Акт прийому - передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів обладнання, яке потребувало монтажу
Суму визначити

14

Рахунок постачальника

Відображені витрати на придбання обладнання, яке не потребує монтажу від постачальника ТОВ

„Спецприлад”


7000

15

Рахунок постачальника. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку постачальника за придбання обладнання, яке не потребує монтажу

1400

16

Платіжне доручення

Перераховано постачальнику ТОВ „Спецприлад” за обладнання, яке не потребує монтажу

8400

17

Акт прийому - передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів обладнання, яке не потребує монтажу
Суму визначити
1   2   3   4   5

Схожі:

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка