4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС


Назва4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
Сторінка2/5
Дата22.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Таблиця №1

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ місяць, в грн..

№ операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Номери облікових регістрів

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

До кожного варіанту приведені методичні рекомендації та рекомендована основна література.

Відповіді на завдання мають бути написані чітко й розбірливо, грамотно й охайно від руки.

СРС за варіантами вибирається кожним студентом відповідно букви прізвища (див. табл.. №2).

Таблиця №2

Номер варіанту

Перша буква прізвища студента

1

А,Б,В,Г,Д

2

Е.Ж,З,І,К,Л

3

М,Н,О,П,Р

4

С,Т,У,Ф,Х,Ц

5

Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я


Варіант №1

Завдання 1.

ЗМ2 “Облік в підприємствах торгівлі”

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну

Термін

Визначення

(1) Торговельна діяльність0

А. Сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору купівлі - продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання

(2)Внутрішня торгівля

Б. Група товарів, які подібні за функціональним призначенням, використанням, якісними і технічними характеристиками, ціною тв іншими параметрами таким чином, що покупець замінює або готовий замінити їх в процесі споживання

(3) Оптова торгівля

В. Відокремлене спеціальне обладнане місце поза магазином для здійснення роздрібного продажу товарів з додержанням діючих правил торговельного обслуговування населення та порядку розрахунків з покупцями

(4) Роздрібна торгівля

Г. Сфера підприємницької діяльності з реалізації товарної продукції на внутрішньому ринку країни суб'єктами господарювання всіх форм власності, яка охоплює обіг засобів виробництва і споживчих товарів і включає оптову торгівлю та посередництва в торгівлі, роздрібну торгівлю

(5) Комісійна торгівля

Д. Основна ланка сфери обігу, що має господарську та юридичну самостійність, здійснює просування товару від виробників до споживачів шляхом купівлі-продажу та реалізує власні інтереси на основі задоволення потреб людей, які представлені на ринку

(6) Торговельне підприємство

Е. Найменування або однорідні групи (вид) товарів

(7) Торговельне місце,

Є. Вид посередницької діяльності, коли відносини сторін регулюються договором, в силу якого комітент доручає комісіонеру за винагороду здійснити угоду від імені останнього

(8) Товар

Ж. Ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу споживчих товарів з метою отримання прибутку

(9) Взаємозамінні товари

З. Річ, що призначена для продажу або обміну на інші цінності

(10) Одиниця бухгалтерського обліку товарів

І. Сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємством роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльностіЗМ1 “Облік капітальних інвестицій”

Завдання 2.

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків по капітальним інвестиціям:

1. Дт 107 Кт 155 5.Дт 644 Кт 631

2. Дт 151 Кт 631 6. Дт 631 Кт 311

3. Дт 103 Кт 151 7. Дт 151 Кт 205

4. Дт 205 Кт 631 8. Дт 104 Кт 151

Завдання 3. Тематична задача.
ЗМ3 “Облік в сільськогосподарських підприємствах”

Завдання: - відкрити синтетичні рахунки (таблиця 1) станом на 1 жовтня за даними таблиці 2;

- скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку (таблиця 3);

- підрахувати обороти та кінцеві залишки по рахункам;

-скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками (таблиця 4)

Синтетичні рахунки відкрити за нижче приведеною формою

Рахунок ____________________________________________ Таблиця 1

(найменування рахунка)
Сума в грн.
дебет

кредит

Залишок на 1..____Операція №Оборот заЗалишок наОборотну відомість відкрити за такою формою Таблиця 4Код

Залишок на

Оборот за

Залишок на

з/п

рах.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишки по синтетичним рахункам на 1 жовтня 200___ р Таблиця 2Сума (грн.)

Шифр

Назва рахунку

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

260000
131

Знос основних засобів
54100

20

Виробничі запаси

27000
21

Поточні біологічні активи

2700
22

Малоцінні швидкозношувані предмети

1400
23

Незавершене виробництво

33000
27

Продукція сільськогосподарського виробництва

10000
30

Каса

-
31

Рахунки в банку

1700
36

Розрахунки з покупцями та замовниками

8000
40

Статутний капітал
260000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
4100

64

Розрахунки за податками й платежами
11900

65

Розрахунки за страхуванням
2800

66

Розрахунки з виплат робітникам
13200

79

Фінансові результати

2300БАЛАНС

346100

346100

Залишки за субрахунками на 1 жовтня

субрахунок 231 “Рослинництво” - 5000,00 грн.

субрахунок 232 “Тваринництво” - 28000,00 грн.

субрахунок 271 “Продукція рослинництва” - 7000,00 грн.

субрахунок 272 “Продукція тваринництва” - 3000,00 грн.
Господарські операції за жовтень Таблиця 3Назва

Документа

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

часткова

загальна

1

Розрахунок бухгалтерії, накладна

Оприбутковано за плановою собівартістю:

- привіс живої ваги молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі;

- продукцію рослинництва;

- продукцію тваринництва

600

4100

25000

2

Рахунок, накладна

Реалізована сільськогосподарська продукція покупцям за ринковими цінами
30000

3

Податкова накладна

Відображено зобов'язання з ПДВ
5000

4

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість реалізованої продукції:

- рослинництва

- тваринництва


9000

11000


20000

5

Виписка банку

Отримана часткова оплата від покупця за сільськогосподарську продукцію
20000

6

Накладна,

Розрахункова відомість

Реалізовано зерно озимої пшениці робітникам сільськогосподарського підприємства в рахунок заборгованості по оплаті праці
2400

7

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано зобов'язання з ПДВ
400

8

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість зерна озимої пшениці
1500

9

Платіжне дорученняПерераховано з рахунку в банку:

- податок з доходів фізичних осіб

- відрахування до ЄСВ (36,7%)

440

76


516

10

Виписка банку

Отримані грошові кошти в касу для виплати заробітної плати та на відрядження
1300

11

Видатковий касовий ордер

Видана заробітна плата робітникам
1000

12

Видатковий касовий ордер

Видано з каси під звіт на відрядження
300

13

Авансовий звіт

Віднесені на витрати по збуту витрати по відрядженню експедитора
300

14

Виписка банку

Перераховано до бюджету фіксований сільськогосподарський податок
1900

15

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат витрати на збут
суму

визначити

16

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації продукції за вирахування сум ПДВ
суму визначити

17

Розрахунок бухгалтерії

Списана на фінансовий результат планова собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції
21500

18

Виписка банку

Перераховано до бюджету сума ПДВ
2500

1   2   3   4   5

Схожі:

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка